Tempel van Saturnus

Tempel van Saturnus


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De Tempel van Saturnus op het Forum Romanum was een heilige oude Romeinse tempel gewijd aan Saturnus, de god van het zaaien van zaden.

Geschiedenis van de Tempel van Saturnus

Een van de oudste bouwwerken van het Forum Romanum, de Tempel van Saturnus, werd oorspronkelijk ergens tussen 501 voor Christus en 497 voor Christus gebouwd en in de vierde eeuw voor Christus gereconstrueerd. Deze tweede incarnatie brandde echter af en de Tempel van Saturnus werd in 42 voor Christus gerestaureerd door de Romeinse senator Lucius Munatius Plancus. De zuilen die we vandaag zien, zijn bewaard gebleven uit die tijd. Het werd opnieuw gerestaureerd na branden in 283 en 400 na Christus.

Vanwege de link tussen Saturnus en landbouw, de oorspronkelijke bron van Rome's rijkdom, was de tempel de bewaarplaats voor de staatskas, het Aerarium Populi Roman, dat zich onder de trap onder het hoge podium bevond. Het bevatte ook de bronzen tabletten waarop het Romeinse recht was ingeschreven.

In de cella was een ivoren standbeeld van Saturnus, zijn voeten geketend met wollen banden, die symbolisch werden losgemaakt op de Saturnalia. De Tempel van Saturnus was nauw verbonden met de viering van Saturnalia in december, waarbij slaven en meesters samen dineerden. Later werd het geassocieerd met nieuwjaarsdag en Kerstmis.

De ruïnes van de façade van de tempel zijn een goed voorbeeld van wat Spoila wordt genoemd, bij de herbouw maakten de tempelbouwers gebruik van steen van andere, oudere gebouwen. De schachten van de staande kolommen zijn bijvoorbeeld allemaal gemaakt van stenen schachten die ooit deel uitmaakten van andere architectonische kenmerken. Van de acht kolommen zijn er slechts drie gemaakt met een enkel, massief stuk steen.

Alle andere zijn gemaakt door gebroken lengtes aan elkaar te bevestigen, vandaar de versteviging die we tegenwoordig rond de assen zien. Het enige verse materiaal dat werd gebruikt bij het herbouwen van de façade van de tempel was het witte marmer waaruit de Ionische kapitelen waren gemaakt.

Tempel van Saturnus vandaag

Grotendeels verwoest in het midden van de vijftiende eeuw, het enige dat overblijft van de Tempel van Saturnus zijn zes van zijn Ionische granieten zuilen gekroond met een fries waarvan men denkt dat het dateert uit ongeveer 30 voor Christus.

Tegenwoordig maakt de Tempel van Saturnus deel uit van het Forum Romanum en de toegangsprijs dekt zowel het Forum als de Palatijn.

De Tempel van Saturnus verschijnt ook in Assasin's Creed: Brotherhood.

Naar de Tempel van Saturnus gaan

De tempel ligt in de buurt van vele andere populaire bezienswaardigheden in Rome en het dichtstbijzijnde bus- en treinstation is Colosseo.


Tempel van Saturnus, Rome

De Tempel van Saturnus is zonder twijfel het meest iconische bouwwerk op het Forum Romanum, met zijn monumentale zuilen als ansichtkaartafbeelding van de legendarische ruïnes. Het ligt aan de voet van de Capitolijnse heuvel, naast de Boog van Septimius Severus.

De geschiedenis van de tempel begint in de 5e eeuw voor Christus toen het werd gebouwd door Tarquinius, de laatste koning van de stadstaat Rome voorafgaand aan de opstand die leidde tot de oprichting van de Romeinse Republiek. De structuur heeft sindsdien verschillende wijzigingen ondergaan en wat we vandaag zien is de laatste restauratie na de verwoestende brand die plaatsvond in de 3e eeuw voor Christus.

Na dienst te hebben gedaan als tempel van Saturnus, huisvestte het op een gegeven moment een bank, wat niet meer dan logisch is gezien het feit dat Saturnus de god van rijkdom en overvloed was. De Romeinen aanbaden hem ook als de god van de landbouw. Later, toen ze het Griekse pantheon van goden omarmden, werd Saturnus geïdentificeerd met Kronos en werd hij de hoogste rang van de Romeinse goden, op gelijke voet met Jupiter. Omdat de winterzonnewende ook in hoog aanzien stond bij de Romeinen, werd het weeklange winterfestival dat ze vierden, de terugkeer van de zon naar het noordelijk halfrond, Saturnalia genoemd. De laatste dag van het festival, bekend als de dag van "de onoverwinnelijke zon", viel op 25 december. Het festival omvatte uitbundige feesten en uitwisseling van geschenken, vergelijkbaar met de hedendaagse kersttraditie.

De laatste acht majestueuze Ionische zuilen van de tempel wekken de indruk van grootsheid die gewoonlijk wordt geassocieerd met Rome. Als je ze van dichtbij onder ogen ziet, kun je je echt voelen als een klein stipje zand in de eindeloze oceaan van tijd.

Waarom je moet bezoeken:
Een uitstekende psychologische "shake-up", samen met andere sites van het Forum Romanum.

Tip:
Probeer gereconstrueerde afbeeldingen te bekijken om echt te begrijpen hoe de tempel in de oudheid moet zijn geweest.

Openingstijden:
Dagelijks: 8:30-16:30 uur (2 jan - 15 feb) 8:30-17:00 (16 feb-15 mrt) 8:30-17:30 (16 maart - laatste za van maart) 8:30-7: 15.00 uur (laatste zo van maart – 31 aug) 8.30 – 19.00 uur (1–30 sep) 8.30 – 18.30 uur (1 okt – laatste za van okt) 8.30 – 16.30 uur (laatste zo van okt– 31 december)
Laatste toegang altijd een uur voor sluitingstijd. GESLOTEN: 25 dec, 1 jan.

Wil je deze bezienswaardigheid bezoeken? Bekijk deze zelfgeleide wandeltochten in Rome. Als alternatief kunt u de mobiele app "GPSmyCity: Walks in 1K+ Cities" downloaden van de iTunes App Store of Google Play. De app verandert je mobiele apparaat in een persoonlijke reisgids en werkt offline, dus je hebt geen data-abonnement nodig als je naar het buitenland reist.


Aanvullend bronmateriaal

34. De navel van Rome (Umbilicus Romae). Bronnen.

Notitie, Locaties in regio VIII:

Het Forum Romanum (ook wel het “Great'8221 Forum genoemd), bevat het volgende:

de tempel van Vespasianus en Titus

de Tempel van de Bevers …

Opmerkingen:: Het bestaan ​​in het oude Rome van drie locaties - de Mundus, Milestone en Umbilicus - die allemaal gewijd zijn aan een rituele centrering van de gemeenschap en allemaal gelegen aan het hoofd van het Forum, lijkt overbodig, en er is enige verwarring over de identiteit, terminologie , en de locatie van deze drie sites. Het probleem begint met Plutarchus' beschrijving van de Mundus als de greppel die rond het Comitium is getrokken, hij noemt de Mundus het centrum van de bredere grens die door Romulus rond de stad is geploegd, terwijl andere verslagen van de Romuleïsche stichting de Palatijn in het midden plaatsen, en dat doen ze ook. het Comitium-gebied van het Forum niet eens als onderdeel van Romeins Rome. Misschien spelen er enkele anachronismen in het verslag van Plutarchus. Richardson gelooft bovendien dat Festus en Macrobius [32.2-32.4] allemaal verwijzen naar een andere Mundus, los van de Mundus beschreven door Plutarchus en gewijd aan de geesten van de onderwereld, misschien in vorm en oorsprong verwant aan archaïsche ondergrondse graanschuren op de Palatijn. Coarelli (in LTUR 3.288-9), die opnieuw de voorkeur geeft aan het organische geheel (zoals bij zijn locatie van de Tarpeian Cliffs), is niet alleen van mening dat de bronnen verwijzen naar één Mundus, maar dat deze verenigde Mundus verder kan worden geïdentificeerd met de Umbilicus Romae. Richardson pakt de redundantie aan door de Umbilicus en de Milestone gelijk te stellen (de verdeling van de twee termen in de Notitie).

Dat een ceremoniële mijlpaal, op de een of andere manier versierd met goud en daarom vaak de Gouden Mijlpaal wordt genoemd, stond aan het hoofd van het Forum bij de Tempel van Saturnus, en dat Augustus dit voor het eerst opzette, lijkt vrij zeker uit de bronnen. Of dit monument hetzelfde was als de Umbilicus Urbis ('8220Navel van de Stad'8221) of apart in de buurt bestond, wordt betwist. Er is geen bewijs dat een van beide monumenten afstanden tot andere steden heeft geregistreerd.

De eerste verwijzing naar een Umbilicus Urbis is te vinden in de Notitie [C. AD 300] als onderdeel van een lijst die het plaatst na de Tempel van Eendracht en vóór de Tempel van Saturnus. Deze lijst bevat ook een verwijzing naar het Milliarium Aureum als apart item. Er zijn drie vermeldingen van de Navel in de Einsiedeln Route voor pelgrims [c. AD 800] die het in hetzelfde gebied plaatsen. Geen van de bronnen vertelt ons iets over het monument, behalve dat het voor de lijst is geselecteerd en daarom het vermelden waard wordt geacht dan veel andere monumenten.

Een ding dat wel naar voren komt uit de verwijzingen naar de Mundus, de Milestone en de Umbilicus, is het belang voor de Romeinen van een symbolisch centrum van de stad, het centrum dat niet wordt beschouwd als een talisman of essentiële kracht (de Capitolijnse tempel en de Tempel van Vesta belichaamt dat eerder), maar als een aardgebonden geografisch centrum, misschien eerst van een kleine agrarische gemeenschap (Plutarchus' Mundus), en daarna van een stedelijk rijk met verre uithoeken die in alle richtingen worden afgemeten door mijlpalen op de hoofdwegen.

Het idee van een Mundus, hoe wazig ook van aard en ondanks het gebrek aan fysieke overblijfselen, heeft een eigen leven geleid en lijkt creatief geïnterpreteerd als een wereldwijde fontein en bekken in nieuw gestichte steden van fascistisch Italië, zoals Littoria bij Rome, waar het werd geplaatst op de kruising van de twee hoofdwegen in het stadscentrum. Het Foro Italico in Rome heeft nog zo'n Mundus-fontein aan de overkant van het plein vanaf de obelisk van Mussolini.

35. Tempel van Saturnus. Commentaar.

De aanbidding van Saturnus speelde een belangrijke rol in zowel de mythologie als de kalender van Rome. Zijn oorsprong, die verder teruggaat dan Livius' opmerking doet vermoeden, is onduidelijk, hoewel zijn goddelijke krachten en domein al heel vroeg bevrijding inhielden. Later werd hij geïdentificeerd met de Griekse god Kronos (aangezien Dionysus, de wilde god van de bevrijding in het Griekse pantheon, geen optie was voor het Forum), en werd vervolgens in de mythe gestileerd als de godheid die van de godentroon werd verdreven door Jupiter en regeerde een tijdlang over een agrarisch Gouden Eeuw Italië, voordat Jupiter ook het Capitool ging bezetten. Zijn aanbidding stelde de Romeinen dus in staat een eenvoudiger verleden te eren, zelfs toen ze Jupiters ijzeren heerschappij in alle richtingen uitbreidden, en zijn connectie met mythen uit de Gouden Eeuw gaf de dichters de middelen om complexe houdingen ten opzichte van de stedelijke samenleving en de Romeinse heerschappij te onderzoeken.

De onderstaande bronnen over de Saturnalia, het feest ter ere van Saturnus, vullen de rol van Saturnus als god van de bevrijding aan. Gehouden op 17 december en uiteindelijk meerdere dagen durend, was het een tijd waarin de strikt hiërarchische sociale wereld van Rome werd opgeschort, of in veel gevallen omgekeerd. Deze omkering werd symbolisch weergegeven in een ceremonie op die dag die blijkbaar de wollen banden losmaakte die de rest van het jaar rond het cultusbeeld van Saturnus werden bewaard. Statius' beschrijving van de Saturnalia (een uittreksel van een langer gedicht waarin een bijzonder weelderige Saturnalia in Rome wordt geprezen door keizer Domitianus) geeft enkele termen aan van de inversie, in een Mardi Gras-achtige atmosfeer [35.9]. Arnaut nodigt zijn slaaf eenvoudig uit om te zeggen wat hij denkt [35.10].

In het licht van deze Saturnus-geest lijkt het misschien vreemd dat zijn tempel ook de plaats was van de openbare schatkist van de Romeinse Republiek. Macrobius biedt hiervoor twee aantrekkelijke verklaringen, misschien had het solide gewelf van de tempel in een groot podium er ook iets mee te maken.

De sombere overblijfselen van de Tempel van Saturnus zijn van een late C4-restauratie, misschien uitgevoerd als onderdeel van het laatste pittige verzet van heidense senatoren tegen de opmars van voorschriften ten gunste van het christendom in deze jaren. De restauratie is tweederangs en omvatte het hergebruik van beschadigde onderdelen van verschillende leeftijden.

35. Tempel van Saturnus. Bronnen.

Volgens bronnen heette de Capitolijnse heuvel oorspronkelijk de berg Saturnius, en kreeg hij van dit Latium de naam 'Land van Saturnus', zoals de dichter Ennius het in feite noemt. Er staat ook geschreven dat er ooit een oude stad genaamd Saturnia op deze heuvel heeft gestaan.

Varro, De Latijnse taal 5.42

Toen Sempronius en Minucius consuls waren [in 497 v. Chr.], werd de Tempel van Saturnus ingewijd en werd de feestdag van de Saturnalia [op 17 december] ingesteld.

Livius, Geschiedenis 2.21.2

De oprichters van de Tempel van Saturnus wilden dat het gebouw ook de schatkamer van Rome zou worden, omdat er onder het bewind van Saturnus geen overvallen plaatsvonden binnen de Italiaanse grenzen, of omdat er onder zijn bewind geen privébezit bestond. “Het was verboden om de aarde te bezitten en velden met grenzen te verdelen, iedereen streefde naar het algemeen welzijn,” zoals Virgil die tijd beschrijft [in Georgics 1.126-7]. Daarom werden de openbare middelen van het volk ondergebracht in de tempel van de god onder wiens heerschappij de rijkdom van de gemeenschap gemeenschappelijk werd gehouden. Apollodorus zegt dat het standbeeld van Saturnus het hele jaar door in wollen boeien is gebonden en is alleen op de dag van het festival ter ere van hem van hen bevrijd.

Macrobius, Saturnaliën 1.8.3-5

[Caesars mannen rukten op naar de Tempel van Saturnus.]

De tribune die de schatkist beschermde werd opzij geschoven,

En het gebouw werd geopend de Tarpeian Cliff

Weergalmde het luide gekreun van de deuren die terugzwaaiden.

Daarmee verdween de rijkdom van het Romeinse volk,

Een schat die is vergaard sinds de oprichting van de tempel—

Buit uit de Punische oorlogen, van Philip in nederlaag,

Wat onze zuinige voorouders ook hebben gered

En de rijke landen van het Oosten stuurden als eerbetoon.

Grimmig de buit die afkomstig is van een Romeinse tempel.

Toen was Rome voor het eerst armer dan een Caesar.

Lucan, De burgeroorlog 3.153-8 161-2 167-8

Julius Caesar, die Rome voor het eerst binnenkwam na het begin van zijn burgeroorlog, nam uit de schatkist 15.000 goudstaven, 30.000 zilverstaven en 30.000.000 sestertiën in munten.

Plinius de Oudere, Encyclopedie 33.56

Oude olijfolie wordt als nuttig beschouwd om te voorkomen dat ivoor gaat rotten: in ieder geval is het standbeeld van Saturnus in Rome van binnen gevuld met de olie.

Plinius de Oudere, Encyclopedie 15.32

Munatius Plancus herbouwde de Tempel van Saturnus [in 42 v. Chr.] met gebruikmaking van de oorlogsbuit [tegen alpine Raetia].

[Inscriptie op het fronton van de Tempel van Saturnus uit eind C4 AD]

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS INCENDIO CONSUMPTUM RESTITUIT.

De Senaat en het Volk van Rome herstelden deze tempel nadat deze door brand was verwoest.

Vader Apollo en achtersteven Minerva:

Ga op vakantie met de gepolijste Muzen:

We bellen jullie allemaal terug op de eerste van het jaar.

Nu Saturnus, doe je boeien los en regeer

Met dronken december, brutaal Wit

En de lachende god van Mockery.

Laat Jupiter de wereld in een wolk wikkelen

En dreigen de velden te overstromen

Met winterregen, zolang Saturnus

Overlaadt ons met overvloedige geschenken.

Vandaag viert één tafel ons allemaal

Gemeenschappelijk, het mengen van jong en oud,

Mannen en vrouwen, hoog en laag:

Hier zet Liberty Rank op zijn plaats.

Status, Af en toe gedichten 1.6.1-7 25-7 43-45

Profiteer van de vrijheden die december biedt,

Zoals onze voorouders het bedoeld hadden.

Horace, Satires 2.7.4-5

©2008 door de rectoren en bezoekers van de Universiteit van Virginia. Alle rechten voorbehouden.


Tempel van Saturnus

De Tempel van Saturnus was een van de vroegste tempels in Rome en werd opgericht in 497 voor Christus. op de site, zoals verteld in de bronnen (Festus, Servii), van een altaar dat eigenlijk eveneens aan Saturnus was gewijd en dat vervolgens op een eigen locatie werd bewaard, zoals onthuld door de Forma Urbis (grote marmeren plattegrond van de stad uit de tijd van Septimius Severus).

Tempel van Saturnus – Wederopbouw 3D-model

Reconstructie van het Forum met (boven, van links) de Tempel van Saturnus, de Tempel van Vespasianus en Titus, de Tempel van Concord en het Tabularium op de achtergrond.

De 'Saturnaliën' was een van de meest essentiële feestdagen in het Romeinse jaar, een gelegenheid waarop tijdelijke vrijheid werd gegeven aan slaven-bedienden en geschenken werden uitgewisseld. Deze dag werd hier altijd op 17 december gevierd: later werd het geassocieerd met nieuwjaarsdag (en Kerstmis). Tempel van Saturnus werd volledig gereconstrueerd in 42 voor Christus. door de aedile L. Munazius Strategycus en de kolommen die we vandaag zien, overleven uit die tijd. Het werd opnieuw gerestaureerd na branden in 283 en 400 na Christus.

Kolommen van de Tempel van Saturnus in het Forum Romanum in Rome, Italië.

Forum Romanum, het historische centrum van Rome, Italië – Tempel van Saturnus

Zoals blijkt uit de gravure op de architraaf, werd de tempel na een brand in 283 na Christus weer teruggebracht. De 6 kolommen in grijs graniet aan de voorzijde, de 2 in rood graniet aan de zijkanten en het fronton, voornamelijk bestaande uit gerecyclede blokken, stammen uit deze periode.

Reconstructietekening van het Forum Romanum – Giuseppe Becchetti. 1893.

Zelfs de kolommen passen niet constant bij de bases, die verschillen in ontwerp, en met de Ionische kapitelen. Een avant-corps voor de basis omvatte 2 podia, gescheiden door een trap die de tempel veroorzaakte. Onder deze moet hebben bestaan ​​uit het hoofdkantoor van de Romeinse staatskas . De schatkamer (aerarium) was een kamer ten oosten van de smalle trap. De gaten voor het slot zijn nog te zien.

Aan de kant van het Forum is de drempel nog te zien. Aan dezelfde kant onthult een reeks routinematig georganiseerde gaten het bestaan ​​van een rechthoekig paneel waarop de algemene openbare documenten over de schatkist hadden moeten worden gepubliceerd. De cella van de tempel bestond uit het beeld van de god die in processie werd gebracht voor triomfriten.

Tempel van Saturnus - Forum Romanum in Rome, Italië

Uitzicht op de Tempel van Saturnus op het Forum Romanum, Rome. Inscriptie luidt: de senaat en het volk van Roma, gerestaureerd na vernietiging door vuur.

Toen deze tempel werd gebouwd, maakte Rome een bijzonder cruciale periode door als gevolg van alomvattende schaarste, opstanden en een extreme financiële en commerciële crisis die de jaren na de val van de monarchie bepaalden.

De laatste oude structuur in het Forum Romanum: Zuil van Phocas

Gereconstrueerde schets van het Forum Romanum door E. Laurenti

De basis van een kolom tegenover het podium van de Tempel van Saturnus is het enige dat overblijft van de “Miliarium Aureum” , de zuil die door keizer Augustus werd opgericht om het ideale punt aan te geven waarop de hoofdwegen van het rijk samenkwamen en waarop mogelijk de afstanden van de belangrijkste steden tot Rome zijn vastgelegd.

Het laatste oude bouwwerk op het Forum Romanum was de onversierde zuil die in 608 werd opgericht ter ere van de Byzantijnse keizer Phocas. Daarna begonnen de structuren te vervallen. Het forum werd voor andere doeleinden gebruikt, kerken en forten waren erin gepropt. Het diende als een steengroeve en een koeienweide. Pas in de 18e en 19e eeuw onthulden systematische opgravingen de oude ruïnes onder een laag puin die 10-15 meter diep was. Verbeelding en kleine gipsmodellen zijn vereist om het Forum Romanum uit de keizerlijke tijd tevoorschijn te toveren, maar dit doet niets af aan de suggestieve kracht van deze unieke plek.


Tempel van Saturnus was de eerste tempel gebouwd in het Forum Romanum in Rome in 498 BCE. Het speelde een belangrijke rol in de Saturnalia en de kelder huisvestte de Romeinse schatkamer.

De Tempel van Saturnus (Templum Saturni of Aedes Saturnus) is de oudste tempel in het Forum Romanum, voor het eerst ingewijd in c. 498 v.Chr. Het is gelegen in het W. einde van het Forum, achter de Rostra en de Basilica Julia, tegenover de Clivus Capitolinus van de Tempel van Vespasianus en Titus.

Er zijn op de locatie drie tempels gewijd aan Saturnus geweest. De eerste werd gebouwd in de laatste jaren van het Romeinse Koninkrijk, maar werd voor het eerst ingewijd in het eerste decennium van de Romeinse Republiek. Er is heel weinig bekend over deze archaïsche tempel, maar het was waarschijnlijk Etruskische stijl, net als de hedendaagse tempel van Jupiter Capitolinus op het Capitolium.

De eerste tempel werd afgebroken in 42 vGT en een nieuwe tempel gebouwd in steen, door de aedile L. Munatius Plancus. Het hoge, massieve, met travertijn beklede podium, van 40 x 22,5 m met een hoogte van 9 m, is van dit gebouw. Deze tempel werd op zijn beurt verwoest door de brand van 283 CE, die grote delen van het Forum Romanum verwoestte.

De tempel werd na de brand onder Diocletianus herbouwd, maar de plattegrond en het podium uit 42 vGT werden behouden. De tempel was van de Ionische orde met zes zuilen op de gevel. De acht overgebleven kolommen van rood en grijs graniet zijn afkomstig uit deze derde tempel, die grotendeels gerecycled materiaal gebruikte - niet alle kolommen, voetstukken en kapitelen passen stilistisch bij elkaar.

Ook de inscriptie op de architraaf stamt uit deze periode. Er staat: “Senatus populusque romanus incendio consumptum restituit” wat betekent “De Romeinse senaat en het volk herstelden wat het vuur had verteerd”.

Voor het podium, onder de inmiddels ingestorte trap, waren twee kamers, waarvan er één dienst deed als Aerarium, de schatkist. Aan de zijkant van het podium zijn er nog gaten waar een plaat is bevestigd voor het ophangen van openbare documenten en handelingen die relevant zijn voor het Aerarium.

De locatie van de Tempel van Saturnus ten opzichte van andere overgebleven structuren

Een altaar gewijd aan Saturnus, de Ara Saturni, stond voor de tempel, aan de andere kant van de weg die vlak voor de tempel loopt. De overblijfselen van dit altaar bevinden zich nu onder een dak vlak voor de Umbilicus Urbis Romae, vlakbij de Boog van Septimius Severus. Zie deze kaart aan de rechterkant voor een illustratie van de waarschijnlijke locatie van het altaar.

Binnen in de tempel stond een standbeeld van Saturnus, dat in processie zou worden gedragen wanneer triomfen werden gevierd. Het feest van de Saturnaliën op 17 december was een onderdeel van de cultus van Saturnus en werd begonnen met een offer in de Tempel van Saturnus.


Tempel van Saturnus (Saturnus Aedes)

De Tempel van Saturnus bevindt zich op de zuidoostelijke helling van de Capitolijnse heuvel, tussen de Clivus Capitolinus en de Vicus Iugarius. Het keek naar het noordoosten, in de richting van de carcer (gevangenis) en (uiteindelijk) tegenover de Boog van Septimius Severus. Het is een typische tempel uit het Republikeinse tijdperk, groots in omvang voor de periode van zijn oprichting, in de vijfde eeuw voor Christus (circa 501-493 voor Christus).

De tempel was opgedragen aan Saturnus, een agrarische godheid die uiteindelijk werd gecombineerd met de Griekse god Kronus. Het feest van de Saturnaliën ter ere van Saturnus vond plaats van 17-23 december (oorspronkelijk van kortere duur, maar verlengd tot zeven dagen door de keizerlijke periode). Dit eindejaarsfeest was een periode van feestvreugde, geschenkenuitwisseling en gokken. Het openbare festival vond plaats op 17 december in de tempel. De overige evenementen waren gericht op evenementen thuis.

De tempel was ook de schatkamer (luchtkamer) en werd gebruikt als kantoor van de belastingambtenaren, de quaestoren (Plutarchus, Ti. Gracchus 10.6).

De tempel werd herbouwd door L. Munatius Plancus in het Augustus-tijdperk (Suetonius, augustus. 29.5) en ten slotte aan het einde van de vierde eeuw, mogelijk ingegeven door de regering van Julianus, die probeerde de traditionele goden en hun riten nieuw leven in te blazen. De inscriptie vermeldt dat de Senaat de wederopbouw financierde, na de vernietiging door een brand (CIL 6.937). De tempel gebruikt materiaal van andere tempels, zo niet de structuur van Plancus, maar de kapitelen zijn indrukwekkende voorbeelden van laatantieke kunst.

SATURNUS, AEDES, (fanum ook in Varro en Macrobius, templum ook in Macrobius en Not.): de tempel gebouwd dicht bij de oorspronkelijke ara aan de voet van de Capitolijnse en rand van het forum (Varro v. 42: in faucibus (Capitolii ) Liv. xli. 21. 12: in foro Romano Macrob. i. 8. 1: ad Forum Fest. 322: in imo clivo Capitolino Serv. Aen. viii. 319, Auct. Orig. 3. 6: sub clivo Capitolino Serv Aen. ii. 116, Hygin. Fab. 261: ante clivum Capitolinum Dionys. i. 34,4 vi. I. 4). Het was de oudste tempel waarvan de bouw werd opgetekend in de pauselijke archieven, maar er was duidelijke onenigheid over de exacte datum. De ene traditie schreef zijn toewijding toe aan Tullus Hostilius, volgens een andere was het begonnen door de laatste Tarquin (Varro ap. Macrob. i. 8. I Dionys. vi. i. 4). Elders wordt de eigenlijke inwijding echter opgedragen aan de magistraten van de eerste jaren van de republiek, hetzij aan Titus Larcius in zijn dictatuur in 50o (Macrob. loc. cit.), die ook zou zijn begonnen met de bouw van de tempel in zijn tweede consulaat in 498 (Dionys. vi. I. 4) of aan Aulus Sempronius en M. Mamercus, de consuls van 497 (Liv. ii. 21. Dionys. loc. cit) of aan Postumus Cominius, consul in 501 en 493, bij stemming van de senaat (Dionys. loc. cit.). Een andere traditie lijkt door Gellius te worden bewaard (ap. Macrob. i. 8. I: nec me fugit Gellium scribere senatum decresse ut aedes Saturni fieret eique rei L. Furium tribunum militum praefuisse). Naar welke Furius wordt verwezen is niet bekend (RE vii. 316, 354-356 Peter, Hist. Rom. Reliq. is. 155) en deze vorm van de traditie is waarschijnlijk waardeloos.1 De inwijding van de tempel kan veilig worden toegewezen tot het begin van de republiek.


De locatie van de tempel is verbonden met het veel oudere Altaar van Saturnus, die traditie associeert met de god zelf die een nederzetting stichtte op de Capitolijnse heuvel. Men denkt dat de bouw van de tempel is begonnen in de latere jaren van het Romeinse koninkrijk onder Tarquinius Superbus (circa 497 voor Christus. De inhuldiging door de consul Titus Lartius vond plaats in de beginjaren van de Republiek. De tempel werd volledig gereconstrueerd door Munatius Plancus in 42 v.Chr.

De huidige ruïnes vertegenwoordigen de derde incarnatie van de Tempel van Saturnus, ter vervanging van een tweede incarnatie die was verwoest door het vuur van Carinus in 283 na Christus. De bestaande inscriptie op de fries herinnert aan de restauratie die na de brand is uitgevoerd.


De Tempel van Saturnus is een gigantische tempel die lijkt op Fort Knox en die zich in de zuidwestelijke hoek van de kaart bevindt als de Dogfood-tempel zich bovenaan in het midden van de kaart bevindt.

Bij het betreden van de hoek zal een overvloed aan bewakers spawnen. Het is niet nodig om de bewakers te doden. De tempel bevindt zich achter een poort die ANGER nodig heeft om open te breken. Je weet dat je in de buurt van de poort bent als je prikkeldraad aan de muren ziet.

Urchin zal de tempel bewaken door rond te rollen en elke ongelukkige persoon die hem in de weg stond te vermoorden. Er zijn vier knoppen verspreid over de tempel en je moet ze allemaal indrukken met ANGER om Urchin te doden.


De Tempel van Castor en Pollux werd gebouwd in 495 voor Christus om de overwinning van de Slag bij het Regillus-meer te herdenken en diende als ontmoetingsplaats voor de Romeinse senaat. Helaas is er tot op de dag van vandaag niet veel van bewaard gebleven. Het enige dat overblijft zijn een paar kolommen en een paar andere fragmenten. De Tempel van Caesar, gebouwd in 29 voor Christus, was opgedragen aan Julius Caesar, waardoor hij de eerste Romeinse inwoner was die een tempel ter ere van hem liet bouwen.

Aušrys Uptas

Op een dag dacht deze man zo'n beetje - "Ik breng toch het grootste deel van mijn tijd op internet door, waarom zou ik er geen beroep van maken?" - en dat deed hij! Nu kan hij niet alleen elke dag door de nieuwste kattenvideo's en nieuwe memes bladeren, maar deelt hij ze ook met mensen over de hele wereld, zodat ze op de hoogte blijven van alles wat trending is op internet. Sommige dingen die altijd zijn interesse wekken zijn oude technologieën, literatuur en allerlei vreemde vintage goedheid. Dus als je iets vindt dat te bizar is om niet te delen, zorg er dan voor dat je hem raakt!


Bekijk de video: Saturnus HD Live 2017 at Music Drive Festival in Yerevan, Armenia


Opmerkingen:

 1. Vokree

  Is dit correcte informatie? Is het echt zo? Als dat zo is, is dat cool)

 2. Shane

  Kortom, kijk, je zult het niet wensen! Kwaliteit Turd, maar je kunt kijken!

 3. Josu

  Dit is niets meer dan conditionaliteit

 4. Yohance

  Ik geloof dat je niet gelijk hebt.

 5. Shataxe

  Je hebt ongelijk. Voer in dat we het bespreken. Schrijf me in PM, we zullen het afhandelen.

 6. Faurisar

  Hetzelfde, eindeloosSchrijf een bericht