Onvoltooide Kouros in Pentelisch Marmer

Onvoltooide Kouros in Pentelisch Marmer


Frontons van het Parthenon

De frontons van het Parthenon zijn de twee beeldenreeksen (ongeveer vijftig) in Pentelisch marmer die oorspronkelijk op de oost- en westgevel van het Parthenon op de Akropolis van Athene stonden. Ze zijn waarschijnlijk gemaakt door verschillende kunstenaars, waaronder Agoracritos. De bouwmeester was waarschijnlijk Phidias.

Dankzij Pausanias, een Griekse geograaf, zijn de thema's van deze frontons bekend: in het oosten, de geboorte van Athene, en in het westen de ruzie tussen haar en Poseidon om de beschermgod van Athene te worden.

De frontons waren erg beschadigd door de tijd en militaire conflicten. Beschouwd als het archetype van de klassieke beeldhouwkunst, of zelfs de belichaming van de ideale Schoonheid, werden verschillende beelden in het begin van de negentiende eeuw door Lord Elgins agenten uit het gebouw verwijderd en naar het British Museum in Londen vervoerd. Sommige beelden en veel fragmenten worden bewaard in het Akropolismuseum in Athene.


De Propylaia-geschiedenis

In opdracht van de Atheense leider Pericles als onderdeel van de wederopbouw van de Akropolis na de Perzische oorlogen, was de Propylaia de monumentale toegangspoort tot de Akropolis van Athene. Pericles benoemde zijn vriend en architect Phidias om toezicht te houden op het project, hoewel volgens Plutarchus de Propylaia werd ontworpen door de mysterieuze Mnesikles. De bouw begon in 437 voor Christus en eindigde in 432, hoewel het gebouw onvoltooid bleef.

De onvoltooide Propylaia was gemaakt van mooi en duur wit Pentelisch marmer en geaccentueerd met grijze kalksteen. Het gebouw bestond uit een centraal gebouw van 6 Dorische zuilen voor degenen die de Akropolis binnenkwamen en verlieten om doorheen te reizen.

Hoewel niet gebouwd als een versterkte structuur, beheersten de Propylaia degenen die de Akropolis bezochten, waarbinnen iedereen de veiligheid van de goden kon claimen en de staatskas werd bewaard. Plutarchus schreef dat het helpen bij het bewaken van de Propylaia een bronzen beeld was van een leeuwin zonder tong, in opdracht van de Leaena, een mythologische vrouw die marteling weerstond. De Atheense Propylaia zou als model dienen voor andere Griekse propylaea.

Tijdens het hertogdom Athene in de middeleeuwen, diende de Propylaia als het paleis van de familie Acciaioli die het hertogdom regeerde van 1338 tot 1458. De Propylaia werd echter zwaar beschadigd tijdens een explosie in een kruitmagazijn in 1656, wat een voorbode was van de even verschrikkelijke schade aan het Parthenon in 1687.

Sinds 1984 is de Propylaia gedeeltelijk gerestaureerd en dient het opnieuw als de hoofdingang van de Akropolis.


Gedeelde Flashcard-set

Pentelische marmeren triomfboog in Rome
-herdenkt de verovering en de zak van Jeruzalem in 70
- een algemeen model voor veel triomfbogen
- betrokken kolommen
-korinthische hoofdletters
-inscriptie zegt "the senaat & people of rom" droeg dit op aan de goddelijke titus

tapijtpagina, lindisfarne-evangeliën - ca 721

-tapijtpagina's zijn pagina's met voornamelijk geometrische versieringen die meestal aan het begin van de evangelieboeken staan
--geheel toegewijd aan versieringen met schitterende kleuren, actieve lijnen en complexe patronen van interlace
-ontwerpen die duidelijk zijn ontleend aan hedendaagse metaalbewerkingsdecoraties
-oosterse tapijten en ander textiel zijn waarschijnlijke invloeden

- gotische architectuur
- in de middeleeuwen fungeerde de kathedraal als marktplaats in verschillende delen van de basiliek
- de legende zegt dat op de site een tuniek had gestaan ​​die toebehoorde aan de maagd Maria, die door Karel de Grote aan de kerk zou zijn gegeven
- fungeerde in de middeleeuwen ook als kathedraalschool, zodat Charlamagne het Franse volk in de 9e eeuw kon onderwijzen, omdat het goedkoper was dan het bouwen van een school

-kolossale acrolithische (steen van de extremen) status van Constantijn de Grote
- een bezette basiliek van maxentius
- hoofd, armen en benen van marmer
- rest van het lichaam was baksteen, hout en brons
- hoofd is gesneden in Constantijnse stijl (abstract) in "hieratische keizerstijl" om de wereldvreemde aard van de keizer over mensen te laten zien
----groter dan levensogen
----onpersoonlijk frontaal gezicht
---- laat-romeinse portretten (focus op symboliek en abstractie anders dan detail)

Goede Herder Sarcofaag ca. Eind 4e eeuw

- massaproductie in gespecialiseerde werkplaatsen
- mix van heidense en christelijke symboliek
- populair beeld onder christenen en verschijnt op veel sarcofagen

Incarnatiepagina - Book of Kells (ca 800)

- latijns verlucht manuscript met vier evangeliën o het nieuwe testament getranscribeerd door Keltische monniken
- extravagante en complexe illustraties
- decoraties combineren christelijke iconografie met de sierlijke wervelende motieven die typerend zijn voor INSULAR ART
- figuren van mensen, dieren, mythische beesten, ingewikkeld knoopwerk en verweven patronen van levendige kleuren


Onvoltooide Kouros in Pentelisch Marmer - Geschiedenis

Een fragmentarisch marmeren beeld van een vrouw, beschreven door het museum
als "onderscheiden Eleian", uit Olympia. Op de voorkant van de basis
is de ingeschreven handtekening van de beeldhouwer Eleuseinios de Athener
(Ἐλευσείνιος Αθηναίος, zie foto hieronder).

2e helft 1e eeuw na Chr. Een van de drie gesigneerde ereportretten van dames uit
Elis gevonden in het Heraion in Olympia: een ander beeld zonder hoofd is op de linkerknie gesigneerd door
Eros (Inv. No. Λ 140 opschrift IvO 647), en een beeld van de Grote Herculaneum Vrouw
type is op de rechterknie gesigneerd door Aulos Sextos Eraton (Inv. No. Λ 139 opschrift IvO 647).

De ingeschreven handtekening op de voorkant van de standbeeldbasis hierboven:

Eleuseinios de Athener
maakte het.

Pausanias noemde een standbeeld van zittende Athena door Endoios op de Akropolis van Athene, opgedragen door Kallias (rond 564 voor Christus), vermoedelijk de Atheense aristocraat en tegenstander van de tiran Peisistratos genoemd door Herodotus (geschiedenissen, Boek 6, hoofdstuk 121). Hij specificeert de locatie van het beeld niet, maar noemt het slechts terloops, tussen een expositie over beelden bij de zuidmuur van de Akropolis en een beschrijving van het Erchtheion aan de noordkant.

"Endoeus was van geboorte een Athener en een leerling van Daedalus, die ook, toen Daedalus in ballingschap was vanwege de dood van Calos, hem naar Kreta volgde. Door hem gemaakt is een standbeeld van Athena zittend, met een inscriptie dat Callias het beeld opdroeg, maar Endoeus heeft het gemaakt."

Een marmeren beeld van zittende Athena, gevonden in 1821 onder het Erechtheion op de noordelijke helling van de Akropolis van Athene en gedateerd rond 525 voor Christus, wordt door sommige geleerden beschouwd als het werk van Endoios dat door Pausanias wordt genoemd. Het is zelfs de "Endoios Athena" genoemd ( zie foto en tekening hieronder). De fragmentarische, zwaar versleten figuur, gekleed in een lange chiton (tuniek), mist zijn hoofd, onderarmen en handen, maar is herkenbaar als Athena van de Aegis (met gaten voor de bevestiging van bronzen slangen rond de rand) over haar schouders en de Gorgoneion (zie Medusa) op haar borst. Het is het oudste nog bestaande identificeerbare standbeeld van Athena uit Athene, misschien met een afbeelding van de godin als Athena Ergane (Ἐργάνη, de arbeider), die oorspronkelijk een spinrok en een spindel vasthield. Akropolismuseum. Inv. Nee. Akkr. 625. Hoogte (inclusief sokkel) 147 cm.

Een aantal vroege westerse reizigers in Griekenland, waaronder Richard Chandler, Edward Dodwell en Sir William Gell, meldden dat ze een standbeeld in een muur hadden gezien in de buurt van wat nu bekend staat als de "Myceense Fontein" op de noordelijke helling van de Akropolis. Chandler, die het in 1765 zag, dacht dat het Isis afbeeldde, en Dodwell merkte alleen op dat hij 'een hoofdloos vrouwelijk standbeeld van wit marmer zag, zittend op een tronos. Het is zonder hoofd, en veel geruïneerd". Gell, die tussen 1801 en 1812 drie keer door Griekenland reisde (zie Akropolis-galerij van Athene, pagina 13), herkende het echter als "een heel oud standbeeld van Minerva" en maakte er een tekening van die er ongeveer hetzelfde uitzag als vandaag, ingebouwd in een laat De Romeinse muur zou rond 270-300 na Christus zijn gebouwd met spolia, rond dezelfde tijd als de Beulé-poort.

Het wordt onwaarschijnlijk geacht dat deze Endoios een tijdgenoot was van de legendarische Daidalos, maar misschien is het beeld gemaakt in wat werd beschouwd als een primitieve stijl, vergelijkbaar met de "Daedalische stijl" uit de 7e eeuw voor Christus (zie de Daidalos-pagina). Dipoenos en Skyllis, beeldhouwers uit het begin van de 6e eeuw voor Christus, werden door Pausanias ook beschreven als "leerlingen" of "zonen" van Daidalos (zie hierboven). De "Endoios Athena" in het Akropolismuseum is echter niet Daedalisch. Het lijkt erop dat zowel Pausanias als Plinius de Oudere geloofden dat werken van Endoios erg oud waren, maar de laat-archaïsche beeldhouwer die door moderne geleerden wordt besproken, werkte slechts een paar generaties vóór de komst van de klassieke periode.

Pausanias schreef aan Endoios een kolossaal houten cultusbeeld van Athena Polias toe in haar tempel in Erythrai (Ἐρυθραί), Ionia (ten noorden van Çeşme, West-Turkije), en marmeren beelden van de Gratiën en de Seizoenen buiten de tempel:

"Er is ook in Erythrae een tempel van Athena Polias en een enorm houten beeld van haar zittend op een troon, ze houdt een spinrok in beide handen en draagt ​​een firmament op haar hoofd. Dat dit beeld het werk is van Endoeus hebben we onder meer afgeleid uit het vakmanschap en vooral uit de witmarmeren beelden van Graces and Seasons die in de open lucht voor de ingang staan."

Volgens Pausanias (Boek 8, hoofdstuk 45, sectie 4 - hoofdstuk 47, sectie 3) maakte een beeldhouwer genaamd Endoios het ivoren cultusbeeld van Athena Alea en de kolossale slagtanden van het Kalydonische everzwijn voor de tempel van de godin in Tegea (Τεγέα ), Arcadia, die later door Augustus naar Rome werden gebracht en op het Forum van Augustus werden opgericht. Hij vermeldde echter ook dat het heiligdom van Athena Alea "volledig verwoest was door een brand" (395/394 v.Chr.), en dat Skopas de nieuwe tempel ontwierp, waarvan wordt aangenomen dat deze in 345-335 v.Chr. is gebouwd (na het Mausoleum van Halicarnassus). Ofwel het beeld en de slagtanden hadden de brand overleefd, of werden gemaakt door een latere kunstenaar met dezelfde naam, of anders kan de toeschrijving van de werken aan Endoios mythen/propaganda zijn geweest.

Plinius de Oudere uitte zijn twijfel over een rapport van de Romeinse politicus Mucianus dat het cultusbeeld in de tempel van Artemis in Efeze door Endoios van wijnstokken was gemaakt, en merkte op dat alle andere schrijvers zeiden dat het beeld van ebbenhout was gemaakt:

"Er wordt aangenomen dat ebbenhout extreem lang meegaat, en ook cipres en ceder, een duidelijk oordeel over al het hout dat werd gegeven in de tempel van Diana in Efeze, aangezien heel Azië het 120 jaar in beslag nam [CXX annis ] om te voltooien, is overeengekomen dat het dak is gemaakt van cederhouten balken.

Maar over het eigenlijke beeld van de godin bestaat enige onenigheid, alle andere schrijvers zeggen dat het van ebbenhout is gemaakt, maar een van de mensen die het het laatst hebben gezien en erover hebben geschreven, Mucianus, die driemaal consul was, stelt dat het is gemaakt van het hout van de wijnstok en nooit is veranderd, hoewel de tempel zeven keer is gerestaureerd en dat dit materiaal is gekozen door Endoeus & ndash Mucianus geeft eigenlijk de naam van de kunstenaar aan, wat ik van mijn kant verrassend vind , terwijl hij aan het beeld een oudheid toekent die het ouder maakt dan niet alleen pater Liber [Dionysus] maar ook Minerva [Athena].

Hij voegt eraan toe dat er nardus in wordt gegoten door een aantal openingen zodat de chemische eigenschappen van de vloeistof het hout kunnen voeden en de verbindingen bij elkaar kunnen houden & ndash wat deze betreft ben ik inderdaad nogal verbaasd dat er een & ndash zou zijn en dat de vouwdeuren zijn gemaakt van cipressenhout en het hele hout ziet eruit als nieuw hout na bijna 400 jaar mee te gaan [CCCC prope annis]. Het is ook vermeldenswaard dat de deuren vier jaar in een frame van lijm werden bewaard. Cypress werd voor hen gekozen omdat het de enige houtsoort is die boven alle andere zijn glans voor altijd in de beste staat behoudt."

Plinius, Natuurlijke geschiedenis, Boek 16, hoofdstuk 79.

De archaïsche tempel van Artemis, voltooid rond 550 voor Christus, werd verwoest door een brand in 356 voor Christus. De vervanging ervan werd uiteindelijk voltooid in het begin van de 3e eeuw voor Christus. De overgebleven standbeelden uit de Romeinse periode van Artemis Ephesia worden verondersteld kopieën te zijn van het cultusbeeld, waarvan de oorspronkelijke vorm zelfs dateert van vóór de komst van de Grieken in het gebied. Zoals in het geval van Tegea, kan de toeschrijving aan Endoios lokale propaganda zijn geweest.

De marmeren basis van een grafreliëf, gevonden in de Plaka, Athene en gedateerd rond 525-500 voor Christus, is gegraveerd in Ionische letters met een elegisch couplet voor een buitenlandse vrouw genaamd Lampito en de handtekening van Endoios. Epigrafisch Museum, Athene. Inv. Nr. EM 10643 (zie foto hieronder).

Een pilaar met ingeschreven zuil die een verloren votiefbeeld ondersteunde, opgedragen door "Ops----" (misschien Ophsios of Opsiades) op de Akropolis van Athene, rond 530-520 v. Samische beeldhouwer die in de werkplaats van Endoios werkte. Epigrafisch Museum, Athene. Inv. Nr. EM 6249. De basis is in verband gebracht met een fragmentarische kore in het Akropolismuseum, Inv. Nee. Akkr. 602, die stilistisch vergelijkbaar is met de "Endoios Athena". Hoogte 66cm.

Het "Rayet-hoofd" van een kouros uit Athene, ongeveer 520 voor Christus, nu in Kopenhagen, is in verband gebracht met fragmenten van een kouros van de Piraeuspoort en een basis met de handtekeningen van Endoios en Philergos die in de buurt zijn gevonden. Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen. Inv. Nr. 418. Hoogte 31,5 cm.

De "Neilonides-basis", een rechthoekige marmeren basis van een funerair kouros-beeld, rond 530-520 voor Christus, gegraveerd met een metrisch grafschrift voor de overleden Neilonides en ondertekend door Endoios, werd in 1922 ontdekt door de Griekse archeoloog Alexandros Philadelpheus, ingebouwd in de Themistoklean-muur, ten zuidwesten van de Dipylos, Kerameikos. De voorzijde van de basis heeft twee inscripties in het Attic alfabet, de opdracht en de handtekening Ε [ν] δοιος κ [α] ὶ τόνδ ἐπόε, verticaal geschreven. Beide zijn met opzet weggevaagd, misschien toen ze in de muur werden ingebouwd. Op de ingeschreven voorkant zijn de vage overblijfselen van een schilderij van een zittende mannelijke figuur, die misschien Neilonides, zijn vader Neilon of de god Hades (Plouton) voorstelt. Er is gesuggereerd dat het schilderij door Endoios zelf kan zijn. Epigrafisch Museum, Athene. Inv. Nr. EM 12870. Opschrift IG I(3) 1214.

Zie: Catherine M. Keesling, Endoios' schilderij van de Themistoklean Wall: een reconstructie. Hesperia, Deel 68, nr. 4 (oktober - december 1999), pagina's 509-548. American School of Classical Studies in Athene. Bij de Universiteitsbibliotheek van Georgetown, Washington DC.

Het "Potter's Relief", een marmeren votiefreliëf van een pottenbakker, in profiel afgebeeld zittend op een diphros (δίφρος, kruk) en met twee kylikes in zijn linkerhand, werd gevonden op de Akropolis van Athene en gedateerd rond 520-510 voor Christus. De beschadigde en nu onvolledige inscriptie (IG I (3) 764) bevat vermoedelijk de handtekening van Endoios en een opdracht van Pamphaios of Euphronios, beide namen van pottenbakkers waarvan bekend is dat ze rond deze tijd in Athene werkten. De handtekening is speculatief gerestaureerd als Ἐν [δοιος εποιεσ] εν. Akropolismuseum. Inv. Nee. Akkr. 1332. Hoogte 122 cm.

De "Endoios Athena", een marmeren beeld
van zittende Athena die de aegis draagt
en Gorgoneion op haar borst.

Rond 525 voor Christus. Toegeschreven aan Endoios.
Gevonden in 1821 onder het Erechtheion
op de noordhelling van Athene
Acropolis. Insulaire marmer.
Hoogte inclusief sokkel 147 cm.

Akropolismuseum. Inv. Nee. Akkr. 625.

Het standbeeld "Endoios Athena",
naar een tekening gemaakt door de kunstenaar
George Scharf in Athene in 1840.

Bron: A.S. Murray, Een geschiedenis van de Griekse beeldhouwkunst, vanaf de vroegste tijden
tot het tijdperk van Pheidias
, afb. 35, pagina 197.
John Murray, Londen, 1880.

Originele tekening, British Museum,
Inv. Nr. 2011,5012.55.

Een marmeren sokkel van een grafreliëf voor een buitenlandse vrouw genaamd Lampito, ingeschreven:
met een elegisch couplet en de handtekening van de beeldhouwer Endoios op drie regels.

Rond 525-500 voor Christus. Opgegraven in 1835 door de Duitse archeoloog
Ludwig Ross, ephor van oudheden, in een trap in Plaka, Athene,
hoewel het misschien al in 1830 is ontdekt. ​​Pentelisch marmer.
Hoogte 14 cm, lengte 176 cm, diepte 29 cm.

Het grootste deel van de bovenste regel en het midden van de tweede regel, waaronder veel
van de naam van de overledene ("Lampito"), zijn vernietigd, en een nummer
van pogingen zijn gedaan om de toewijding te herstellen. Hier is een versie:

ἐ̣[νθά]δε Φ̣ι̣— — — —ος κατ̣έθε-
κε θανο͂σαν ⋮ Λ[αμπι]τὸ αἰδοίεν γε͂ς ἀπ-
. ⋮ ἐποίεσεν.

Hier ligt de dode L[ampi]to begraven,
een eerbare vrouw, ver van haar
vaderland. Endoios maakte [het].

Opschrift IG I² 978 (ook IG I(3) 1380).

Epigrafisch Museum, Athene. Inv. Nr. EM 10643.

(ook bekend als Euphranor van Isthmos)

Ἐυφράνωρ (degene die verrukt, van ευφραίνω, tot verrukking)

Beeldhouwer, schilder en theoreticus, die verhandelingen schreef over symmetrie en kleuren.

Van Korinthe, werkte voornamelijk in Athene

Hij was een tijdgenoot van Lysippos en Praxiteles, en een leerling van Ariston, een van de zonen van de schilder Aristeides van Thebe. Hij was de leraar van de schilders Antidotus (leraar van Nikias van Athene) en Charmantides.

Plinius de Oudere noemde hem Euphranor van Isthmia, en plaatste het hoogtepunt van zijn carrière tijdens de 104e Olympiade (364 voor Christus), als schilder samen met Cydias, Antidotus, een leerling van Euphranor, leraar van Nikias van Athene.Hij noemde ook Charmantides als een van zijn leerlingen (Natuurlijke geschiedenis, Boek 35, hoofdstuk 40). Als beeldhouwer in brons wordt hij samen met Praxiteles genoemd tijdens de 104e Olympiade (Natuurlijke geschiedenis, Boek 34, hoofdstuk 19).

Sommige moderne geleerden hebben erop gewezen dat de chronologie van Plinius' verslag van Euphranor verward is, en dat er mogelijk twee kunstenaars met deze naam zijn geweest, de een mogelijk de grootvader van de ander.

Olga Palagia, Euphranor. Brill, Leiden, 1980.

"Euphranor daarentegen werd bewonderd omdat hij, hoewel hij tot de meest eminente meesters van andere kunsten behoorde, tegelijkertijd een geweldige vaardigheid verwierf in de kunsten van beeldhouwkunst en schilderkunst."

Quintilianus, Institutio Oratoria, Boek 12, hoofdstuk 10, sectie 6. Bij Perseus Digital Library.

Plinius de Oudere noemde een aantal bronzen beelden van Euphranor:

" Het standbeeld van Alexander Paris [de Trojaanse prins] is het werk van Euphranor: het wordt zeer bewonderd, omdat we er, op hetzelfde moment, al deze kenmerken in herkennen we hem zien als de scheidsrechter tussen de godinnen [het oordeel van Parijs] , de minnaar van Helena, en toch de moordenaar van Achilles.

We hebben ook een Minerva [Athena], door Euphranor, in Rome, bekend als de 'Catulina', en onder het Capitool ingewijd door Q. Lutatius [Q. Lutatius Catulus] ook een figuur van Goed Succes [Bonus Eventus], met in de rechterhand een patera, en in de linker een korenaar en een klaproos. Er is ook een Latona [Leto] van hem, in de Tempel van Concord, met de pasgeboren baby's Apollo en Diana in haar armen.

Hij executeerde ook enkele brutale strijdwagens met vier en twee paarden, en een Cliduchus van mooie proporties, evenals twee kolossale beelden, een die Deugd voorstelt, de andere Griekenland en een figuur van een vrouw die in verwondering en aanbidding verzonken is: met beelden van Alexander en Philip in strijdwagens met vier paarden."

Plinius de Oudere, Natuurlijke geschiedenis, Boek 34, hoofdstuk 19. Bij Perseus Digital Library.

Plinius nam Euphranor ook op in zijn verslag van schilders, eraan toevoegend dat hij als beeldhouwer kolossale beelden had gemaakt, evenals sculpturen in marmer en reliëfs op drinkbekers. Zijn werk was zeer gedetailleerd, met bijzondere aandacht voor symmetrie, en de hoofden van zijn beelden waren kleiner in verhouding tot de lichamen. Beelden van andere Hellenistische beeldhouwers zoals Lysippos zouden ook verhoudingsgewijs kleinere hoofden hebben gehad om de illusie te wekken dat de figuren groter waren dan ze in werkelijkheid waren.

& quot. in de honderd en vierde Olympiade [364 v. Chr.] onderscheidde Euphranor, de Isthmian, zich ver boven alle anderen, een kunstenaar die al is genoemd in ons verslag van de beeldhouwwerken. Hij maakte ook enkele kolossale figuren, en enkele standbeelden in marmer, en hij jaagde op enkele drinkvaten, omdat hij in de hoogste mate leergierig en moeizaam was, uitstekend in elke branche en te allen tijde gelijk aan hemzelf.

Deze kunstenaar lijkt de eerste te zijn geweest die helden met toenemende waardigheid vertegenwoordigde en bijzondere aandacht had besteed aan symmetrie. Toch heeft hij in de meeste gevallen het lichaam klein gemaakt in verhouding tot het hoofd en de ledematen. Hij componeerde ook enkele verhandelingen over symmetrie en kleuren.

Zijn werken [schilderijen] zijn een ruitergevecht met de twaalf goden en een Theseus, waarbij hij opmerkte dat de Theseus van Parrhasius was gevoed met rozen, maar zijn eigen met rundvlees. Er zijn ook in Efeze enkele beroemde foto's van hem, een Ulysses, in zijn geveinsde waanzin, die een os en een paard bij elkaar spant Mannen, in een houding van meditatie, het pallium [misschien filosofen] dragend en een krijger, zijn zwaard in de schede."

Het ruitergevecht, de twaalf goden en de door Plinius genoemde Theseus zijn waarschijnlijk de schilderijen van Euphranor gezien door Pausanias in de Stoa van Zeus Eleutherios in de Agora van Athene (Beschrijving van Griekenland, Boek 1, hoofdstuk 3, secties 3-4). Plinius' ruitergevecht zou dan het cavaleriegevecht zijn tijdens de tweede slag bij Mantinea (362 v.

'Hier is een foto van de heldendaad, in de buurt van Mantinea, van de Atheners die werden gestuurd om de Lacedaemoniërs te helpen. Xenophon heeft onder andere een geschiedenis geschreven van de hele oorlog - de inname van de Cadmea, de nederlaag van de Lacedaemoniërs bij Leuctra, hoe de Boeotiërs de Peloponnesus binnenvielen en het contingent dat door de Atheners naar de Lacedacmoniërs werd gestuurd. Op de afbeelding is een cavalerieslag te zien, waarin de beroemdste mannen zijn, onder de Atheners, Grylus, de zoon van Xenophon, en in de Boeotische cavalerie, Epaminondas de Thebaan.

Deze afbeeldingen werden voor de Atheners geschilderd door Euphranor, en hij maakte ook de Apollo genaamd Patrous [vaderlijk] in de tempel vlakbij. En voor de tempel staat de ene Apollo gemaakt door Leochares, de andere Apollo, genaamd Averter of evil [Ἀλεξίκακος, Alexikakos], werd gemaakt door Calamis. Ze zeggen dat de god deze naam heeft gekregen omdat hij door een orakel uit Delphi de pest tegenhield die de Atheners teisterde ten tijde van de Peloponnesische oorlog.'

Pausanias, Beschrijving van Griekenland, Boek 1, hoofdstuk 3, sectie 4. Bij Perseus Digital Library.

Een deel van een onthoofd marmeren beeld van een gehulde Apollo, ontdekt in de buurt van de overblijfselen van de kleine Ionische tempel van Apollo Patroos (2e helft van de 4e eeuw voor Christus), ten zuiden van de Stoa van Zeus in de Agora van Athene, is voorlopig geïdentificeerd als de werk van Euphranor (zie foto rechts). Apollo's epifeet Patroos (Ἀπόλλωνα Πατρῷον, Vaderlijke Apollo) is te danken aan de mythe waarin hij de vader was van Ion, de stichter van de Ionische Grieken, inclusief de Atheners. Zie ook Kalamis en Leochares.

Voor afbeeldingen van de Twaalf Olympische Goden (het Dodekatheon, ), zie Dionysus en Demeter en Persephone deel 2. Pausanias merkte op dat het schilderij van "Theseus, Democracy and Demos" de populaire legende vertegenwoordigde dat Theseus de democratie in Athene introduceerde.

Verschillende schilderijen en sculpturen in musea, meestal Romeinse kopieën, zijn in verband gebracht met Euphranor.

De "Antikythera Youth", een bronzen beeld van een god of held (zie foto hieronder).

Een classicistisch bronzen beeld van Artemis, gevonden in Piraeus en gedateerd in het midden van de 4e eeuw voor Christus, is toegeschreven aan Euphranor (zie foto's hieronder). Archeologisch Museum van Piraeus. Inv. nr. 4647.

Het marmeren beeld "Alexander Rondanini", waarvan wordt aangenomen dat het Alexander de Grote voorstelt en deel uitmaakt van een Romeinse kopie van de bronzen beeldengroep van Euphranor, genoemd door Plinius (Boek 34, hoofdstuk 19), met een afbeelding van koning Filips II van Macedonië en zijn zoon Alexander in strijdwagens met vier paarden. Glyptotheek, München. Inv. Nr. GL 298.

Hoofd van Alexander de Grote. Pentelisch marmer. 2e eeuw na Christus "kopie naar een Grieks origineel uit de late 4e eeuw voor Christus", ook toegeschreven aan Euphranor, uit dezelfde verwijzing door Plinius. Barracco-museum, Rome. Inv. Nr. MB 157.78.

Een deel van een marmeren beeld van Apollo Patroos, vermoedelijk het cultusbeeld gemaakt door Euphranor, genoemd door Pausanias. De
figuur hield waarschijnlijk oorspronkelijk een kithara vast.

4e eeuw voor Christus. Gevonden in 1907 rond
20 meter ten zuiden van Temple Patroos in
de oude agora, Athene. Cadeau
hoogte (boven sokkel) 254 cm.

Tentoongesteld in de onderste zuilengalerij van de
Stoa van Attalus, Agora Museum, Athene.
Inv. Nr. S 2154.

Een marmeren beeldje uit de Atheense
Agora. De staande figuur, nu
zonder hoofd, draagt ​​een lange chiton
gordel in de taille en een himation,
en houdt een kithara (?) in de linker
hand. Geïdentificeerd als Apollo Patroos,
en dacht dat het een kopie was van de sekte
standbeeld van Euphranor.

De "Antikythera Jeugd", ook wel bekend als de "Antikythera Ephebe"
(Έφηβος των Αντικυθήρων), een bronzen beeld van een god of held.
Paris houdt de Gouden Appel van Onenigheid in zijn opgeheven rechterhand
hand of Perseus met het afgehakte hoofd van Medusa are
tussen de vele voorgestelde identificaties.

Rond 340-330 voor Christus. Gegoten in afzonderlijke delen, het was waarschijnlijk
gemaakt in een Peloponnesische werkplaats. Euphranor is daar een van
voorgesteld als de beeldhouwer. Gevonden in 1900 door sponsduikers in
het oude scheepswrak van Antikythera (zie opmerking in Medusa deel 1).
Het is sindsdien twee keer gerestaureerd. Hoogte 194cm.

Bronzen beeld bekend als de "Grote Artemis", een laat-klassiek werk toegeschreven aan
naar Euphranor of zijn school, of een werkplaats in het noordoosten van de Peloponnesos.

Omstreeks 340-330 v.Chr. Opgegraven in Piraeus in 1959, gevonden met een cache van beelden, waaronder:
een ander standbeeld van Artemis (de "Kleine Artemis", Inv. No. 4648), de "Piraeus Apollo"
(Inv. No. 4645) en de "Piraeus Athena" (Inv. No. 4646). Ze maakten waarschijnlijk deel uit van een
zending bestemd voor Rome die in 86 v.Chr. door Sulla in de zak van Piraeus werd gevangen.

De figuur is geïdentificeerd als Artemis vanwege een bevestiging op de achterkant, dacht
voor een pijlkoker zijn (zoals in de "Kleine Artemis"), en de positie van de vingers van haar linker
hand die een boog vasthield. De figuur draagt ​​gekruiste banden over een peplos. Hoogte 1.95m.

Begin - midden 5e eeuw v.Chr. Werkend rond 470-450 v.Chr.

Vanuit Paros werkte hij in Athene en was een tijdgenoot van Kritios en Nesiotes.

Euphron zou votiefreliëfs hebben gemaakt. Zijn handtekening is gevonden op verschillende sokkels van standbeelden, waaronder twee marmeren votiefpijlermonumenten van de Akropolis van Athene, circa 470-450 voor Christus.

Een opdracht van Phaidros zoon van Prothymides uit Kephale (Κεφαλή), een deme van Oost-Attica.

[ς] Προθυ[μίδο]
ἀνέθ[εκ]εν.
ἐποίε[σ]εν.

Phaidros zoon van Prothymides
van Kephale wijdde dit.

Inschrijving IG I³ 856 bij The Packard Humanities Institute (ook IG I² 525 Antony E. Raubitschek, Opdrachten van de Atheense Akropolis [DAA], nr. 304. Akropolismuseum (?).

Fragmenten van een Pentelisch marmeren pilaarmonument, opgedragen aan Athena door een vrouw genaamd Mikythe (Μικύθη). De opdracht is geschreven in het Ionische dialect. Gevonden in 1889 in de buurt van de zuidelijke muur van de Akropolis van Athene. Hoogte 60cm.

[Μ]ικύθη μ’ ἀνέ[θηκεν]
[Ἀθ]ηναίηι τό[δ’ ἄγαλμα] /
[εὐξ]αμένη̣ δ̣[εκάτην]
[καὶ] ὑ̣πὲρ πα[ίδων]
[κ]αὶ ἑαυτῆ̣[ς].

Mikythe droeg me op aan Athena, dit beeld, nadat ze een tiende had gezworen, zowel namens haar kinderen als voor haarzelf.

Inschrijving IG I³ 857 bij The Packard Humanities Institute (ook IG I² 524 CEG 1.273 Antony E. Raubitschek, Opdrachten van de Atheense Akropolis [DAA], nr. 298). Epigrafisch Museum, Athene. Inv. Nr. EM 6254.

Euphron heeft mogelijk een bebaarde kop gemaakt van Pentelisch marmer (zie foto hieronder), gedateerd 450-440 voor Christus, gevonden in 1886 in een heiligdom van Eetioneia in Piraeus. Het hoofd, waarvan men denkt dat het een god voorstelt, ofwel Hermes of Zeus, kan behoren tot een ingeschreven hermbasis, ook van Pentelisch marmer, gevonden in de buurt ervan en zes grote marmeren altaren. Opgedragen aan Hermes door Python van Abdera (Πύθων Ἀβδηρίτης), Thracië, die veel gereisd lijkt te hebben, is de hermbasis ondertekend door Euphron van Paros (zie onderstaande tekening).

Ἑρμῆι ἄγαλμα Ἑρμοστρά-
Ἀβδηρίτης / ἔστησεμ πολλὰς
. / Εὔφρων ἐ-
’ οὐκ ἀδαὴς Πάριος.

Python, de zoon van Hermostratos van Abdera, richtte voor Hermes het voorwerp van verrukking op nadat hij vele steden had bekeken.
Euphron maakte het, niet ongeschoold, uit Paros.

Inschrijving IG I³ 1018 bij The Packard Humanities Institute (ook CEG 316 IG I² 826).
Hoogte 44,5 cm, breedte 55 cm, diepte 48 cm. Archeologisch Museum van Piraeus.

Een verminkte basis, waarschijnlijk van een grafmonument, gevonden in de ruïnes van de Agios Ioannis-kerk op het eiland Nisyros, zou ook zijn ondertekend door Euphron van Paros.

Een marmeren hoofd van een bebaarde god, vermoedelijk...
ofwel Hermes of Zeus. Misschien van een herm
opgedragen door Python uit Abdera, Thracië,
een werk van de Parijse beeldhouwer Euphron.

450-440 voor Christus. Pentelisch marmer. Gevonden in 1886
in een heiligdom van Eetioneia in Piraeus, Griekenland.

Een tekening van de inscriptie op de hermbasis gewijd aan Hermes
door Python van Abdera en ondertekend door Euphron van Paros.

Euthykartides is alleen bekend van een ingeschreven handtekening op een marmeren standbeeldbasis, gedateerd rond 650-600 voor Christus, gevonden in Delos in 1885. Delos Archeologisch Museum. Inv. Nee. Een 728.

⋮ μ´α ⋮ νεθεκε ⋮ ηο Ναησιοσ ⋮ ποιεσας

(Euthykartides m'anetheke ho nahsios poiesas)

Euthykartides de Naxiër droeg mij op, nadat hij [mij] had gemaakt.

Het is een van de oudste bewaard gebleven handtekeningen van een Griekse beeldhouwer. Een deel van een kouros-beeld dat ook in het Delos-museum (Inv. No. A 4052) staat, behoort mogelijk tot de basis.

Zie foto's van de basis en kouros in Medusa deel 2.

Jeffrey M. Hurwit, Kunstenaars en handtekeningen in het oude Griekenland, pagina's 3-10. Cambridge University Press, 2015.

Hoofd van een archaïsch kouros-standbeeld van Naxian-marmer
gevonden op Thera (Santorini), Griekenland.

Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, Nederland.

Ευθυκράτης (Latijn, Euthycrates)

Eind 4e - begin 3e eeuw voor Christus

Van Sikyon, noordoost Peloponnesos

"Laippus" kan een fout zijn, bedoeld om Daippus te zijn, die later in hetzelfde hoofdstuk wordt genoemd. Een Daippos (Δάιππος) wordt door Pausanias genoemd als de maker van beelden van twee atleten in Olympia (Beschrijving van Griekenland, Boek 6, hoofdstuk 12, sectie 6 en hoofdstuk 16, sectie 5).

Lysippus liet drie zonen na, die ook zijn leerlingen waren, en werd gevierd als kunstenaars, Laippus, Boedas en, meer in het bijzonder, Euthycrates, hoewel deze laatstgenoemde kunstenaar zijn vader wedijverde in precisie in plaats van elegantie, en nauwgezette correctheid verkoos boven gratie. Niets kan expressiever zijn dan zijn Hercules in Delphi, zijn Alexander, zijn jager in Thespiae en zijn ruitergevecht. Even goed zijn ook zijn standbeeld van Trophonius, opgericht in de orakelgrot van die godheid [in Livadia, Boeotië], zijn talrijke strijdwagens, zijn paard met de koffers en zijn honden.'

Plinius de Oudere, Natuurlijke geschiedenis, Boek 34, hoofdstuk 19. Bij Perseus Digital Library.

Eind 4e - begin 3e eeuw voor Christus

Van Sikyon, noordoost Peloponnesos

Plinius de Oudere noemde een bronzen beeld van Eutychides van de personificatie van de rivier de Eurotas, Lakonia, Peloponnesos. Het beeld was vermoedelijk naar Rome gebracht.

"Eutychides maakte een emblematische figuur van de Eurotas, waarvan vaak is opgemerkt dat het werk van de kunstenaar vloeiender lijkt dan het water van zelfs de rivier."

Plinius de Oudere, Natuurlijke geschiedenis, Boek 34, hoofdstuk 19. Bij Perseus Digital Library.

In de voetnoten bij deze uitgave wordt vermeld dat "er nog een juweel bestaat waarop dit ontwerp van Eutychides is gegraveerd".

Plinius merkte een marmeren beeld van Dionysus op tussen de kunstwerken die te zien waren in de herdenkingsgebouwen van Asinius Pollio in Rome.

"Op dezelfde plaats is er ook een pater Liber [Dionysus], door Eutychides, zeer geprezen."

Plinius de Oudere, Natuurlijke geschiedenis, Boek 36, hoofdstuk 4. Bij Perseus Digital Library.

Men denkt dat hij naar dezelfde Eutychides verwees toen hij het had over een schilderij van Nike die een strijdwagen met twee paarden bestuurt.

"Van Eutychides is er een Victory [Nike] die een strijdwagen leidt die wordt getrokken door twee paarden."

Plinius de Oudere, Natuurlijke geschiedenis, Boek 35, hoofdstuk 40. Bij Perseus Digital Library.

Pausanias schreef dat Eutychides van Sikyon een standbeeld maakte van Timosthenes van Elis, winnaar van de jongensvoetrace in Olympia, en een standbeeld van Tyche voor Antiochië aan de Orontes (Ἀντιόχεια ἡ ἐπὶ Ὀρόντου) in Syrië (vandaag Antakya, Turkije).

"Bij het standbeeld van Thrasybulus staat Timosthenes van Elis, winnaar van de wedloop voor jongens. gemaakt door Eutychides van Sicyon, een leerling van Lysippus. Deze Eutychides maakte voor de Syriërs aan de Orontes een beeld van Fortune [Tyche], dat zeer gewaardeerd wordt door de inboorlingen."

"Tyche van Antiochië", misschien een marmeren beeld uit de Romeinse periode
een kopie van het Hellenistische bronzen origineel van Eutychides.

Galleria dei Candelabri, Vaticaanse Musea, Rome. Inv. nr. 2672.

De godin, die een muurkroon en een himation (mantel) draagt, zit op een rots, misschien de berg Silpios (Σιλπίος Όρος) waaronder Antiochië aan de Orontes werd gebouwd. Haar rechtervoet rust op de rechterschouder van een zwemmende figuur, vermoedelijk een personificatie van de rivier de Orontes (Ὀρόντης).

Pausanias beschreef de Tyche in Antiochië niet, maar men denkt dat het een kolossaal bronzen cultusbeeld van Tyche (Τύχη bij de Romeinen bekend als Fortuna) was als de beschermgeest en beschermheer of bewaker van de stad, en dat het een prototype werd voor beelden van de godin in andere Hellenistische steden in de door Seleuciden gecontroleerde regio van Syrië en de Levant. Hoewel er geen direct bewijs is, wordt aangenomen dat Eutychides het maakte kort nadat de stad rond 300 voor Christus werd gesticht door Seleukos I Nikator, een generaal en opvolger van Alexander de Grote, en de stichter van de Seleuciden-dynastie (zie Geschiedenis van Pergamon) .

Volgens de Byzantijnse kroniekschrijver John Malalas (Ἰωάννης Μαλάλας, circa 491-578 na Christus, een inwoner van Antiochië), was het model voor het bronzen beeld een jonge maagd genaamd Aimathe, die Seleukos offerde toen hij de fundamenten van zijn nieuwe hoofdstad aanlegde. Malalas benadrukte de snelheid waarmee Seleukos voorbereidingen trof voor de bouw van de stad, waaronder het offer en het standbeeld, evenals het bouwen van muren door de architect Xenaeus (misschien Xenarios, Χεναρίος).

"Hij [Seleukos] legde de fundamenten van de stad op de bodem van de vallei tegenover de berg [Silpios], bij de grote rivier de Dracon die werd omgedoopt tot Orontes, waar een dorp was dat Bottia heette, tegenover Iopolis. Nadat Amphion, de hogepriester, een maagdelijk meisje, Aemathe genaamd, tussen de stad en de rivier had geofferd, [stichtte Seleucus de stad] op de 22e dag van de maand Artemisius die ook mei is, op het eerste uur van de dag als de de zon kwam op en hij noemde de stad Antiochië, naar de naam van zijn zoon Antiochus Soter.

Hij begon meteen met de bouw van een tempel, die hij opdroeg aan Zeus Bottius, en hij liet imposante muren optrekken, ontworpen door architect Xenaeus. Hij zette een bronzen beeld op van het geslachte meisje als Tyche in de stad boven de rivier en bracht onmiddellijk een offer aan Tyche."

Johannes Malala, Kroniek, Boek 8, secties 200-201. Op attalus.org.

De "Tyche van Antiochië" in het Vaticaan en een aantal bronzen beeldjes uit de Romeinse periode, waaronder een uit het oude Antaradus (tegenwoordig Tartus, Syrië), nu in het Louvre, worden verondersteld kopieën te zijn van het type dat door Eutychides is gemaakt.

Latere beelden van het type "Tyche van Antiochië" kunnen echter zijn gemodelleerd naar een later verguld bronzen beeld dat volgens John Malalas door keizer Trajanus in het theater van Antiochië was opgesteld, dat werd voltooid tijdens zijn restauratie van de stad na een zware aardbeving in 115 na Christus . De grote verwoesting veroorzaakt door de aardbeving werd beschreven door Cassius Dio (Romeinse geschiedenis, Boek 68, hoofdstuk 24, bij LacusCurtius), die ook schreef dat Trajanus de winter doorbracht in Antiochië toen het toesloeg. Het Hellenistische Tyche-beeld is mogelijk zwaar beschadigd of zelfs vernietigd door de aardbeving, en het nieuwe standbeeld van Trajanus, misschien een restauratie of kopie van het oudere beeldhouwwerk, werd getoond op munten van Antiochië uit het bewind van Trajanus' opvolger Hadrianus. De vrouwelijke figuur werd afgebeeld zittend boven de rivier de Orontes in de houding van de Tyche van de stad, gekroond door Seleukos I en zijn zoon Antiochus I Soter. Nogmaals, Malalas, zei dat een jonge maagd (in dit geval Calliope genaamd) werd geofferd voorafgaand aan de inwijding van het standbeeld door Trajanus.

"En hij [Trajanus] voltooide het theater van Antiochië, dat nog niet af was, en zette daarin, bovenop vier kleine pilaren in het midden van de nymphaion van de proscenion, een vergulde bronzen stele van het meisje dat door hem was geofferd. Ze zat boven de rivier de Orontes, afgebeeld als de Tyche van de stad die werd gekroond door de koningen Seleucus en Antiochus.'

Johannes Malala, Kroniek, Boek 13, hoofdstuk 9.

De verschillende gevallen van "typische opoffering" die door Malalas worden genoemd, worden beschouwd als ficties die in de 4e eeuw na Christus zijn uitgevonden als onderdeel van een campagne van anti-heidense, pro-christelijke (en pro-Constantijnse) propaganda in de vorm van "polemische geschiedenis".

Ook wel aangeduid als Evander van Veroea

Tweede helft van de 1e eeuw voor Christus

Hij was de zoon van Evandros van Veroea, en mogelijk de vader van Adymos van Veroea.

Van Aegina, begin 5e eeuw v.Chr

In Olympia maakte Glaukias van Aegina een bronzen strijdwagen en een portretbeeld van "Gelon van Gela, zoon van Deinomenes", die een overwinning behaalde op de 73e Olympische Spelen (488 v.Chr.). Meestal wordt dit gezien als Gelon, de tiran van Sicilië, maar Pausanias had zijn twijfels:

"Wat betreft de wagen van Gelon, ik ben er niet tot dezelfde mening over gekomen als mijn voorgangers, die beweren dat de wagen een offer is van de Gelon die tiran werd op Sicilië. Nu is er een inscriptie op de wagen dat deze werd ingewijd door Gelon van Gela, de zoon van Deinomenes, en de datum van de overwinning van deze Gelon is het drieënzeventigste feest.

Maar de Gelon die tiran van Sicilië was, nam Syracuse in bezit toen Hybrilides archon was in Athene, in het tweede jaar van de tweeënzeventigste Olympiade [491 v. Chr.], toen Tisicrates van Croton de wedloop won. Het is dus duidelijk dat hij zichzelf zou hebben aangekondigd als van Syracuse, niet van Gela. Het feit is dat deze Gelon een particulier moet zijn, met dezelfde naam als de tiran, wiens vader dezelfde naam had als de vader van de tiran. Het was Glaucias van Aegina die zowel de wagen als het portretbeeld van Gelon maakte."

Delen van de voet van deze beeldengroep werden ontdekt in april 1878 en mei 1884 in het noordelijke deel van het Palaistra, Olympia. De drie grote blokken Pariaans marmer, gedateerd rond 488-485 voor Christus, elk ongeveer 26 cm hoog en 82-84 cm breed, zijn langs de voorkant gegraveerd met de opdracht van Gelon en de handtekening van Glaukias.

[Γέλων Δεινομένεος Γελῷ]ος ⋮ .
⋮ Αἰγινάτας ⋮ ἐ[π]οίεσε.

Gelon van Gela, zoon van Deinomenes, droeg het op.
Glaukias van Aegina heeft het gehaald.

Olympia Archeologisch Museum. Inv. nrs. 382a (a b), 382b (c). Opschrift IvO 143.

Ongeveer twee decennia later zouden Onatas en Kalamis bronzen beelden maken ter herdenking van de Olympische overwinningen van Gelons broer en opvolger Hieron I (zie Onatas).

Glaukia maakte ook een standbeeld van Philon (Φίλων) uit Korkyra (Κόρκυρα, Corfu), die tweemaal het Olympisch kampioenschap boksen won.

"Naast de wagen van Gelon staat een standbeeld van Philon, het werk van de Eginetan Glaucias. Hierover componeerde Philon Simonides, de zoon van Leoprepes, een heel mooi elegisch couplet:

'Mijn vaderland is Corcyra, en mijn naam is Philon ik ben
De zoon van Glaucus en ik wonnen twee Olympische overwinningen voor het boksen.'"

Pausanias, Boek 6, hoofdstuk 9, sectie 9.

Van Argos, midden 5e eeuw voor Christus.

Metaalbewerker van het oostelijke Egeïsche eiland Chios (Χίος), werkzaam rond 700 voor Christus of later.

Herodotus schreef dat Glaukos van Chios een grote zilveren krater (κρητῆρα, kom of vat voor het mengen van wijn en water) maakte op een gelaste ijzeren standaard (ὑποκρητηρίδιον), gegeven door de Lydische koning Alyattes II (regeerde circa 617-560 v.Chr.) offer aan het orakelheiligdom van Pythische Apollo in Delphi. De historicus heeft Glaukos ook gecrediteerd voor de uitvinding van het lassen van ijzer (σιδήρου κόλλησις, letterlijk het aan elkaar plakken van ijzer) niet solderen).

'Alyattes de Lydiër, zijn oorlog met de Milesiërs voorbij, stierf na een regering van zevenenvijftig jaar. Hij was de tweede van zijn familie die een offer aan Delphi bracht (na herstel van zijn ziekte) van een grote zilveren schaal op een standaard van gelast ijzer. Van alle offers in Delphi is dit het meest de moeite waard om te zien, en het is het werk van Glaucus de Chian, de enige van alle mannen die hebben ontdekt hoe ze ijzer moeten lassen.'

Herodotus, de geschiedenissen, Boek 1, hoofdstuk 25. Bij Perseus Digital Library.

Sommige geleerden hebben deze passage gelezen om te betekenen dat Glaukos alleen de standaard heeft gemaakt en dat de schaal mogelijk door een andere kunstenaar is gemaakt. Dit offer was waarschijnlijk "het meest de moeite waard om te zien" onder de vele anderen in Delphi vanwege meer dan alleen de indrukwekkende grootte van de zilveren schaal, aangezien er ook andere grote voorwerpen van kostbare materialen aan Delphi zouden zijn gegeven door Lydische koningen. De kom en de standaard zijn mogelijk rijkelijk versierd met gravures of reliëfs, zoals veel van de overgebleven delen van archaïsche bronzen ketels en driepootstandaards die gevonden zijn in Griekse heiligdommen (zie bijvoorbeeld Medusa pagina 2).

Een aantal latere auteurs noemden ook het onderstel en de kom, die er blijkbaar van wisten uit de passage van Herodotus. Tegen de tijd dat Pausanias Delphi bezocht in het midden van de 2e eeuw na Christus, was de krater (κρατῆρος) verdwenen en bleef alleen de tribune (ὑπόθημα) van Alyattes' offer over.

'Van de offergaven die door de Lydische koningen waren gestuurd, vond ik niets anders over dan de ijzeren standaard van de schaal met Alyattes. Dit is het werk van Glaucus de Chiaan, de man die ontdekte hoe je ijzer moest lassen. Elke plaat van de standaard is aan een andere bevestigd, niet door bouten of klinknagels, maar door het lassen, dat het enige is dat het ijzer vastmaakt en bij elkaar houdt.

De vorm van de standaard lijkt sterk op die van een toren, breder aan de onderkant en oplopend naar een smalle bovenkant. Elke kant van de standaard is niet overal solide, maar de ijzeren dwarsstrips zijn geplaatst als de sporten van een ladder. De rechtopstaande ijzeren platen zijn aan de bovenzijde naar buiten gedraaid en vormen zo een zitplaats voor de kom."

Pausanias, Beschrijving van Griekenland, Boek 10, hoofdstuk 16, secties 1-2. Bij Perseus Digitale Bibliotheek.

Athenaeus van Naucratis (begin 3e eeuw na Christus, zie opmerking over Efeze galerij 1, pagina 22), daarbij verwijzend naar Herodotus en een verloren verhandeling over kunst van Hegesandros van Delphi (2e eeuw voor Christus of later), schreef ook dat de ijzeren standaard door Glaukos van Chios. Hij beweerde ook de stand in Delphi te hebben gezien, en een deel van zijn beschrijving van de reliëfs is bewaard gebleven:

"En Hegesander de Delphiër, in zijn boek getiteld" Een commentaar op beelden en afbeeldingen, zegt dat het voetstuk gewijd door Glaucus de Chian in Delphi is als een strijkijzer ἐγγυθήκη, het geschenk van Alyattes. En dat wordt genoemd door Herodotus, die het ὑποκρητηρίδιον (een standaard voor een beker) noemt. En Hegesander gebruikt dezelfde uitdrukking. En wij hebben dat zelf in Delphi zien liggen, iets dat het bekijken waard is, vanwege de figuren van dieren die erop zijn uitgehouwen, en van andere insecten, en levende wezens en planten. . . . . . erop kunnen worden gezet, en bekers en ander meubilair."

Athenaeus van Naucratis, De deipnosofen, (Banket van de geleerden), vertaald door C. D. Yonge, deel 1 (van 3), boek 5, hoofdstuk 45 (pagina 334). Henry G. Bohn, Londen, 1854. Bij Project Gutenberg.

Plutarchus (circa 46-120 AD), die priester was in Delphi, citeerde ook Herodotus' rapport over het offer van Alyattes, maar noemde de naam van de kunstenaar niet.

"Eerst kijken hoe het zit met de artiesten. Neem als eerste voorbeeld de alom bekende standaard en basis voor de mengkom hier, die Herodotus de 'kom-houder' heeft gestileerd die het kreeg omdat het materiaal vuur en staal veroorzaakt en verzacht door middel van vuur en temperen door middel van water, zonder welke er geen middel is waardoor dit werk zou kunnen worden geproduceerd. Maar kunst en rede leverden het meer dominante principe dat dit alles in beweging zette en erdoor werkte."

Plutarchus, Over het falen van orakels (τῶν Ἐκλελοιπότων Χρηστηρίων Latijns, De defectu oraculorum), hoofdstuk 47. In: Plutarchus, Moralia, Volume 5, Loeb Classical Library editie, 1936. Bij Bill Thayer's LacusCurtius.

De Kroniek van Eusebius van Caesarea (geschreven rond 311 na Christus), zoals vertaald in het Latijn door de heilige Hiëronymus rond 380 na Christus, dateerde de uitvinding van het ijzerlassen door Glaukos tot het vierde jaar van de 21e Olympiade (693/692 v.Chr.). Deze datum is meer dan een halve eeuw vóór de geboorte van Alyattes, en daarom is door moderne geleerden gesuggereerd dat de ijzeren basis mogelijk is gemaakt lang voordat hij hem naar Delphi stuurde. Als een eerbiedwaardig gelast kunstwerk (misschien het eerste) door de uitvinder van de techniek zelf, kan het als een toewijding van grotere waarde zijn beschouwd.

"Glaucus Chius primus ferri inter se glutinum excogitavit."

"Glaucus van Chios ontdekte eerst hoe hij ijzer aan zichzelf kon plakken."

Jerome, Kroniek, Deel 1, in het Latijn (Hieronymi, Chronicon) en Engels. Bij The Tertullian Project, onder redactie van Roger Pearse.

Glaukos werd opgenomen als de maker in Etniciteit door Stephanus van Byzantium (Στέφανος Βυζάντιος, 6e eeuw na Christus), onder verwijzing naar Herodotus en Polybius (Πολύβιος, circa 200-118 voor Christus), schreef dat er twee kunstenaars waren die Glaukos heetten: één, de maker van de stand in Delphi, kwam uit Samos de andere, een bekende beeldhouwer, kwam uit Limnos.

" δ' ἐν τριακοστῇ τετάρτῃ λέγει Αἰθάλειαν τὴν Λῆμνον καλεῖσθαι, ἀφ' ἧς ἦν ὁ Γλαῦκος, εἷς τῶν τὴν κόλλησιν σιδήρου εὑρόντων· δύο γὰρ ἦσαν. οὗτος μὲν Σάμιος, ὅστις καὶ ἔργον ἀοιδιμώτατον ἀνέθηκεν ἐν Δελφοῖς, ὡς Ἡρόδοτος, ὁ δ' ἕτερος Λήμνιος, ἀνδριαντοποιὸς διάσημος."

'Polybios daarentegen zegt in het vierendertigste boek (34,11,4) dat Aithaleia [Αἰθάλεια] (het eiland) Lemnos is, de thuisbasis van Glaukos, een van degenen die het lassen van ijzer hebben uitgevonden. Het waren er eigenlijk twee: de ene was een Samiër die ook een zeer beroemde toewijding opzette in Delphi, zoals Herodotus meldde (1,25,2) en de andere, een Lemniër, was een bekende beeldhouwer."

Stephanus van Byzantium, Etniciteit (Εθνικά belichaming van Hermolaus, ).
Griekse tekst: sectie § A46.6, Αἰθάλη (Aithali), bij ToposText.

Het grootste deel van Boek 34 van Polybios' geschiedenissen verloren is gegaan, is de inhoud ervan alleen bekend uit fragmenten die door latere auteurs zijn aangehaald. De sectie in Etniciteit betreft Aithale (Αἰθάλη, damp) de oud-Griekse naam voor het Italiaanse eiland Elba, waarvan Stephanus dacht dat het te wijten was aan het feit dat daar ijzererts werd verwerkt. Hij vergeleek dit met Aithaleia (Αἰθάλεια), een oude naam voor het noordelijke Egeïsche eiland Lemnos (Λῆμνος). Het Thracische eiland was heilig voor Hephaistos, de god van metaalbewerkers en beeldhouwers, en men denkt dat verschillende kunstenaars, met name van de Samische school van beeldhouwers, daar werkten.

Er is dus gesuggereerd dat Glaukos van Chios een lid van de Samische school kan zijn geweest, en ook dat hij op Lemnos kan hebben gewerkt. Aan de andere kant is er ook gesuggereerd dat er een warboel is geweest waarin Glaukos, de uitvinder van het lassen, twee of meer beeldhouwers met dezelfde naam is geworden, of dat een aantal kunstenaars is samengevoegd tot één. Een andere suggestie is dat Glaukos de beeldhouwer verward kan zijn met de schrijver en grammaticus Glaukos van Samos.

Het vroegst bekende gebruik van de oude Griekse uitdrukking "Γλαύκου τέχνη" (Glaukon techne, de vaardigheid of kunst van Glaukos) is in Plato's dialoog Phaedo (sectie 108d bij Perseus Digital Library). Het werd blijkbaar een spreekwoord en de oorsprong en betekenis ervan zijn sinds de oudheid door geleerden besproken. Sommigen hebben geloofd dat het kan verwijzen naar de Chiaanse ijzerlasser, de Samische auteur of een andere Glaukos, historisch of mythisch.

Voor een uitgebreide verzameling commentaren op dit spreekwoord door oude en middeleeuwse auteurs, zie:

Van de Egeïsche eilanden Samos (Σάμος) en Lemnos (Λῆμνος), data onbekend.

Eind 2e - begin 3e eeuw na Christus

Er is niets bekend over Glykon behalve een ingeschreven handtekening op het kolossale beeld van "Farnese Hercules" in Napels: Γλύκων Ἀθηναῖοc ἐποίει (Glykon van Athene maakte het de sigma (Σ) van Athinaios wordt weergegeven als C).

Het beeld, ook wel bekend als 'Hercules in rust' of 'De vermoeide Herakles', werd in 1546 gevonden in de Thermen van Caracalla, Rome. Het werk van de late 2e - vroege 3e eeuw na Christus wordt verondersteld een kopie te zijn van een Grieks bronzen origineel dat misschien rond 325 voor Christus is gemaakt door Lysippos of een van zijn kringen. Glykon kan daarom een ​​van de vele kopiisten zijn geweest die reproducties van Griekse werken voor de Romeinse markt maakten. Het is bekend dat er workshops van kopiisten hebben bestaan ​​op plaatsen zoals Baiae in de baai van Napels.

De handtekening van Glykon van Athene,
ingeschreven in het Grieks op de zijkant van
de rots waarop Herakles leunt:

De sigma (Σ) van Athinaios wordt weergegeven als C.

De "Farnese Hercules", een kolossaal marmeren beeld van Herakles,
ook bekend als "Hercules in rust" of de "Vermoeide Herakles".

Laat 2e - begin 3e eeuw na Christus Romeinse keizerlijke periode. Dacht een kopie te zijn van
een Grieks bronzen origineel gemaakt rond 325 voor Christus door Lysippos of een van zijn kringen.
Gevonden in 1546 in de Thermen van Caracalla, Rome. Hoogte 3,17 meter.

Nationaal Archeologisch Museum, Napels. Inv. Nr. 6001. Farnese Collectie.

Waarschijnlijk het beroemdste, en zeker het grootste bewaard gebleven oude standbeeld van Herakles, dat zijn naam gaf aan de talrijke beelden en beeldjes van het Farnese-type. Veel van de overgebleven voorbeelden zijn gemaakt tijdens de Romeinse keizerlijke periode, maar het is bekend dat afbeeldingen van de halfgoddelijke held in deze pose zijn gemaakt uit de vroege Hellenistische periode (zie foto's hieronder). Men denkt dat ze zijn afgeleid van een bronzen beeld van Lysippos of een van zijn kringen, gemaakt rond 325 voor Christus.

Andere soorten standbeelden van "Hercules in rust" zijn ook toegeschreven aan Lysippos. Ze stellen Herakles meestal voor die staat met zijn rechterarm op zijn knots, en de huid van de Nemeïsche leeuw die aan zijn linkeronderarm hangt. Maar geen enkele is zo expressief of krachtig als de Farnese Hercules.

Ironisch genoeg beeldt het beroemde standbeeld Herakles niet af als een onvermoeibare superheld op een moment van actie of triomf, maar als een vermoeide, inzakkende, ouder wordende man. De massief gebouwde, naakte figuur van Herakles ziet er versleten en uitgeput uit en leunt op een boomstam (of kolom) bovenop een rots waarover hij de huid van de Nemeïsche leeuw heeft gedrapeerd. Zijn scheve paal was slim ontworpen door de beeldhouwer om de enorme massa van de leunende figuur te ondersteunen. De benen van de held zijn ook voor elkaar geplaatst (alsof hij op het punt staat verder te gaan naar verdere avonturen), op afstand van elkaar om het gewicht van het marmeren beeld te verdelen. Met zijn neergelaten linkerhand houdt hij zijn kenmerkende knuppel vast die op de rots rust.

Het hoofd werd opzettelijk kleiner gemaakt dan het zou moeten zijn in verhouding tot de hele figuur om de grootte en kracht van zijn overdreven gespierde lichaam te benadrukken. De diepe rimpel op zijn voorhoofd en andere rimpels (bijvoorbeeld op zijn linkerarm) maken duidelijk dat de held ouder wordt, na vele jaren de wereld rond te hebben gereisd om zijn enorme werk op zich te nemen.

Een van zijn twaalf werken was het verkrijgen van de Gouden Appels van Hesperiden, die hij in zijn rechterhand achter zijn rug houdt (zie foto rechts). De appels zijn zijn garantie voor onsterfelijkheid en de vernieuwing van zijn jeugd en kracht.

Na de ontdekking in 1546 werd het beeld onderdeel van de grote kunstcollectie (de Farnese-collectie) van kardinaal Alessandro Farnese, kleinzoon van paus Paulus III. Het werd geplaatst naast een ander beeld gevonden in de Thermen van Caracalla, de zogenaamde "Latijnse Hercules", in de portiek van de binnenplaats van het Palazzo Farnese in Rome. In de jaren 1590 werd het verplaatst naar een eigen kamer, met fresco's op de muren die de avonturen van de held uitbeelden door Annibale Carracci en zijn studio.

Samen met de rest van de Farnese-collectie werd het beeld in 1787 door Ferdinand IV van Bourbon naar Napels verplaatst. De verhuizing was destijds controversieel, aangezien de collectie, met name het standbeeld van Hercules, een essentieel onderdeel was geworden van bezoeken aan Rome door toeristen en kunstenaars.

De linker onderarm is hersteld met gips. Het beeld werd ontdekt zonder poten en Michelangelo gaf een van zijn leerlingen, de beeldhouwer en architect Guglielmo della Porta (circa 1500-1577), opdracht om er enkele te maken (zie foto rechts). De originele poten werden later gevonden en werden onderdeel van de Borghese-collectie, maar vanwege de smaak van die tijd bleven de restauraties van della Porta tot het einde van de 18e eeuw de voorkeur genieten. De originelen werden in 1787 door Carlo Albacini opnieuw geïntegreerd. Goethe schreef: "Het is nu onmogelijk te begrijpen hoe die van della Porta zo lang als goed werden beschouwd." foto, rechts).

Hercules' benen door Guglielmo della Porta.

Een schilderij van Herakles als kind, zijn torso leunt iets naar rechts. Hij houdt
de huid van de Nemeïsche leeuw onder zijn linkerarm, en in zijn linkerhand zijn knots
die op een rots rust. Achter zijn schouders zijn wat vleugels lijkt te zijn.

Vanaf de zijkant van een van de twee marmeren grafbanken in de
Macedonische graf van Potidaia, Chalkidiki, Macedonië. Rond 300 voor Christus.

Thessaloniki Archeologisch Museum.


Een groter dan levensgroot marmeren beeld van Herakles
van het Farnese-type. Van de Antikythera
schipbreuk (zie opmerking in Medusa deel 1).

Laat Hellenistische kopie van een bronzen originele gedachte
te zijn gemaakt door Lysippos of een van zijn kring
rond 325 voor Christus. Pariaans marmer. Hoogte 238cm.


Een bronzen beeldje van Herakles in rust
van Pergamon. Een van de vele bestaande
exemplaren van het type "Farnese Hercules".

Eind 1e eeuw voor Christus. Gevonden in
een van de rijtjeshuizen op
de Akropolis van Pergamon.

Werken in Athene, eind 6e eeuw voor Christus

Misschien van Sparta (Laconië)

Plinius de Oudere (Natuurlijke geschiedenis, Boek 34, hoofdstuk 19) noemde "Gorgias de Laconische" (Gorgias Lacon), samen met Agelades (Ageladas van Argos) en Callon, als beeldhouwers die in brons werkten in de 87e Olympiade (432 v.Chr.). Een aantal handtekeningen van Gorgias gevonden op standbeeldbases in Athene, alle inwijdingen opgezet op de Akropolis, dateren echter uit het laatste kwart van de 6e eeuw voor Christus. Van deze drie, misschien vier, ondersteunden marmeren beelden.

Een deel van een marmeren standbeeldbasis gegraveerd met een opdracht van
Hegesandros naar Athena en de handtekening van de beeldhouwer Gorgias.
De basis, hersteld van een aantal fragmenten, ondersteunde een
beeldje, misschien van een paard of een paard en ruiter.

Rond 510-500 voor Christus. Fragmenten gevonden tussen 1877 en 1886
op de Akropolis van Athene, ten oosten van het Erechteion. Pentelisch marmer.

Hegesandros
toegewijd [het]
Naar Athene.

Opschrift IG I³ 637 (ook IG I² 490 Antony E. Raubitschek,
Opdrachten van de Atheense Akropolis [DAA], nr. 65).

Hegias van Athene of Hegesias

Hegias (Ἑγίας of Ἡγίας) of Hegesias (Ἡγησίας)

Begin 5e eeuw voor Christus, werkend in brons rond 490-460 voor Christus

Hegias kan de leraar van Pheidias zijn geweest (zie Pheidias voor meer details).

Pausanias schreef dat Hegias van Athene een tijdgenoot was van Onatas van Aegina en Ageladas van Argos, beiden dachten dat ze aan het werk waren in het begin van de 5e eeuw voor Christus.

"Onatas was een tijdgenoot van Hegias van Athene en Ageladas van Argos."

Pausanias, Beschrijving van Griekenland, Boek 8, hoofdstuk 42, sectie 10. Bij Perseus Digital Library.

Hegesias werd genoemd door Quintilianus (Marcus Fabius Quintilianus, circa 35-100 na Christus), die de werken van Kallon (waarschijnlijk Kallon van Aegina, eind 6e - begin 5e eeuw voor Christus) en Hegesias beschreef als ruw en stijf:

'De kunst van Callon en Hegesias is wat grof en doet denken aan de Etrusken. "

Quintilianus, Institutio Oratoria, Boek 12, hoofdstuk 10 (zie het volledige citaat onder Kalamis 1).

Lucian van Samosata (Λουκιανὸς ὁ Σαμοσατεύς, circa 125 - na 180 na Christus) noemde Hegesias samen met Kritios en Nesiotes (beide begin 5e eeuw voor Christus), en zijn beschrijving van hun werken lijkt de ernstige stijl van de vroege klassieke beeldhouwkunst aan te geven:

& quot. de strakke, pezige, harde, vastomlijnde producties van Hegesias, of de school van Critius en Nesiotes."

Lucian, Het vademecum van de rederijker (Διδάσκαλος).

Plinius de Oudere noemde Hegias als een beeldhouwer in brons en een tijdgenoot van Pheidias, Alkamenes, Critias (Kritios) en Nesiotes, in de 83e Olympiade (448 v.Chr.). Later in hetzelfde hoofdstuk noemde hij beroemde werken van Hegias en Hegesias.

"Hegias wordt gevierd voor zijn Minerva [Athena] en zijn koning Pyrrhus, zijn jeugdige Celetizontes [κελητιζοντες, jockeys], en zijn beelden van Castor en Pollux, voor de tempel van Jupiter Tonans [op de Capitolijnse heuvel, Rome] Hegesias, voor zijn Hercules, die in onze kolonie Parium is [in Mysia, aan de Hellespont].'

Zoals vaak het geval is met Plinius, hebben geleerden de tekst als verward of "verdacht" beschouwd, vanwege fouten die zijn gemaakt door Plinius zelf of door latere redacteuren of kopiisten. Pheidias en Alkamenes zijn op dezelfde datum geplaatst als Hegias, Kritios en Nesiotes waarvan wordt gedacht dat ze eerder hebben gewerkt. Hij heeft mogelijk naar een aantal Griekse bronnen verwezen bij het beschouwen van de werken van Hegias, waarvan er een of meer hem Hegesias hebben genoemd. Hegias (Ἑγίας of Ἡγίας) wordt beschouwd als een afkorting of variant van de Ionische en Attische naam Hegesias (Ἡγησίας). Agasias (Ἀγησίας, zoals in Agasias van Efeze) kan de Dorische versie van de naam zijn geweest.

De Duitse kunsthistoricus Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) was wellicht de eerste die op het probleem wees rond Plinius' vermelding van een standbeeld van koning Pyrrhus (Πύρρος) door Hegias. Zelfs volgens Plinius' eigen berekening (bijv. Boek 8, hoofdstuk 6), leefde koning Pyrrhus I van Epirus (319/318-272 v. Chr.) te laat om door de Hegias van de 5e eeuw v. Chr. te zijn afgebeeld. Het beeld is misschien gemaakt door een latere Hegias of een andere kunstenaar, of het beeld kan deel hebben uitgemaakt van een beeldengroep die Athena voorstelt die de mythische held Pyrrhus (ook bekend als Neoptolemos), zoon van Achilles, ondersteunt.

Winckelmann speculeerde ook dat de beelden van Castor en Pollux bovenaan de trap naar het Capitool (zie de Dioskouroi-pagina) van Hegias waren. Dit wordt echter als zeer twijfelachtig beschouwd.

Eerder in hetzelfde hoofdstuk noemde Plinius ook beelden van keletizontes door Kanachos (waarschijnlijk Kanachos de Oudere).

Een bronzen paard bekend als "Cavallo di Vicolo delle Palme", ​​gevonden in 1849 in Trastevere, Rome, en nu in de Capitolijnse Musea, wordt door sommige geleerden beschouwd als onderdeel van de Granikos Monument-beeldengroep door Lysippos, in opdracht van Alexander de Grote, terwijl anderen geloven dat het een werk van Hegias kan zijn.

Fragmenten van een marmeren voet van een bronzen beeld, gegraveerd met een opdracht van Aristion en Pasias,
en de handtekening van de beeldhouwer Hegias, vermoedelijk de leraar van Pheidias. De basis toont:
tekenen van schade door brand, die misschien is opgetreden tijdens de Perzische plundering van Athene in 480 voor Christus. *

Rond 500-475 voor Christus. Van de Akropolis van Athene.

&# ⋮ καὶ Πασίας ⋮ ἀνεθέ-
&# ⋮ τε͂ι Ἀθεναίαι ⋮ ἀπαρχὲν
.
⋮ .

Opschrift IG I³ 702 (Antony E. Raubitschek,
Opdrachten van de Atheense Akropolis [DAA], nr. 94).

Epigrafisch Museum, Athene. Inv. Nrs. EM 6299 en EM 6247.

Werken in Athene in het midden van de 1e eeuw na Christus, Romeinse keizerlijke periode.

Deze Romeinse periode Hegias is alleen bekend van de handtekening van de beeldhouwers Hegias en Philathenaios, vermoedelijk Atheners, op een levensgroot marmeren portretbeeld van keizer Claudius (regeerde 41-54 na Christus) gevonden in de Metroon in Olympia (zie foto hieronder ). De handtekening is gegraveerd op de boomstronk die het rechterbeen van de figuur ondersteunt. Het van Pentelisch marmer gemaakte beeld, dat Claudius voorstelt als Zeus/Jupiter met een scepter en een adelaar, zou tijdens zijn leven in de Metroon zijn opgesteld als onderdeel van een beeldengroep voor de keizercultus. Een soortgelijk beeld gevonden in Lanuvium (Vaticaanse Musea, Inv. No. 243) geeft aan dat dit werk rechtstreeks is geïnspireerd op een prototype dat in Rome is gemaakt. Olympia Archeologisch Museum. Inv. Nr. Λ 125.

Een Pentelisch marmeren portretbeeld van Agrippina Minor, de nicht en vierde vrouw van Claudius (ze trouwden in 49 na Christus), gevonden in de buurt van de Heraion, wordt verondersteld te hebben behoord tot dezelfde beeldengroep die in de Metroon stond. De sokkel is ondertekend door Dionysios, de zoon van Apollonios, die ook uit Athene zou komen. Olympia Archeologisch Museum, Inv. Nr. Λ 143.

Zie: Olga Palagia, Sculpturen uit de Peloponnesos in de Romeinse keizertijd. In: A.D. Rizakis en Cl. E. Lepenioti (redactie), Romeinse Peloponnesos III. Maatschappij, economie en cultuur onder het Romeinse Rijk: continuïteit en innovatie, pagina's 432-445. Instituut voor Griekse en Romeinse Oudheid, The National Hellenic Research Foundation, Athene, 2010.

Een levensgroot marmeren portretbeeld van keizer Claudius
als Zeus/Jupiter. De handtekening van de beeldhouwers Hegias en
Philathenaios is gegraveerd op de top van de boomstronk
steun achter de nu onthoofde adelaar.

41-54 na Chr. Van de Metroon, Olympia. Pentelisch marmer.

Olympia Archeologisch Museum. Inv. Nr. Λ 125.

Een deel van een marmeren standbeeldbasis gegraveerd met een opdracht van a
vrouw genaamd Phsakythe en de handtekening van de beeldhouwer
Hermipo's. Het ondersteunde oorspronkelijk drie bronzen beeldjes.

Waarschijnlijk rond 510-500 voor Christus. Twee fragmenten van de Akropolis van Athene: de eerste
gevonden op 22 april 1840, ten oosten van het Parthenon, de tweede gevonden in 1888, nabij de
zuidwestelijke hoek van het Parthenon. Een derde, klein fragment uit de linkerhoek van de
basis is nu verloren. Grijs marmer. Hoogte aanwezig 10 cm, lengte 44 cm, breedte 28 cm.

[Φ]σακύθε : .
: .

Phsakythe droeg het op.
Hermippos heeft het gehaald.

Opschrift IG I³ 656 (ook IG I² 493 Antony E. Raubitschek,
Opdrachten van de Atheense Akropolis [DAA], nr. 81).


********************

De Griekse beeldhouwkunst van 800 tot 300 vGT liet zich al vroeg inspireren door de Egyptische en Nabije-Oosterse monumentale kunst, en evolueerde door de eeuwen heen tot een unieke Griekse visie op de kunstvorm. Griekse kunstenaars zouden een hoogtepunt van artistieke uitmuntendheid bereiken dat de menselijke vorm vastlegde op een manier die nog nooit eerder was gezien en die veel werd gekopieerd. Griekse beeldhouwers waren vooral bezig met proportie, evenwicht en de geïdealiseerde perfectie van het menselijk lichaam, en hun figuren in steen en brons zijn enkele van de meest herkenbare kunstwerken geworden die ooit door een beschaving zijn geproduceerd.

INVLOED & EVOLUTIE

Vanaf de 8e eeuw vGT zag het archaïsche Griekenland een toename in de productie van kleine massieve figuren in klei, ivoor en brons. Hout was ongetwijfeld ook een veelgebruikt medium, maar door zijn gevoeligheid voor erosie zijn er maar weinig exemplaren bewaard gebleven. Bronzen figuren, menselijke hoofden en in het bijzonder griffioenen werden gebruikt als bevestigingen aan bronzen vaten zoals ketels. In stijl lijken de menselijke figuren op die in hedendaagse geometrische aardewerkontwerpen, met langwerpige ledematen en een driehoekige torso. Dierfiguren werden ook in grote aantallen geproduceerd, vooral het paard, en er zijn er veel gevonden in heel Griekenland op heiligdommen zoals Olympia en Delphi, wat wijst op hun gemeenschappelijke functie als votiefoffers.

De oudste Griekse stenen sculpturen (van kalksteen) dateren uit het midden van de 7e eeuw vGT en werden gevonden in Thera. In deze periode kwamen bronzen vrijstaande figuren met een eigen basis steeds vaker voor en werden ambitieuzere onderwerpen geprobeerd, zoals krijgers, wagenmenners en muzikanten. Marmeren sculptuur verschijnt uit het begin van de 6e eeuw vGT en de eerste monumentale, levensgrote beelden begonnen te worden geproduceerd. Deze hadden een herdenkingsfunctie, ofwel aangeboden in heiligdommen in symbolische dienst aan de goden of gebruikt als grafstenen.

De vroegste grote stenen figuren (kouroi - naakte mannelijke jongeren en kore - geklede vrouwenfiguren) waren star zoals bij Egyptische monumentale beelden met de armen gestrekt langs de zijkanten, de voeten bijna bij elkaar en de ogen staren wezenloos voor zich uit zonder een bepaalde gezichtsuitdrukking. Deze nogal statische figuren evolueerden echter langzaam en met steeds grotere details toegevoegd aan haar en spieren, begonnen de figuren tot leven te komen. Langzaam worden de armen licht gebogen waardoor ze spierspanning krijgen en een been (meestal het rechter) iets meer naar voren wordt geplaatst, wat een gevoel van dynamische beweging aan het beeld geeft. Uitstekende voorbeelden van deze stijl van figuur zijn de kouroi van Argos, opgedragen in Delphi (ca. 580 BCE). Rond 480 vGT, de laatstekouroi worden steeds levensechter, het gewicht wordt op het linkerbeen gedragen, de rechterheup is lager, de billen en schouders meer ontspannen, het hoofd is niet zo stijf en er is een zweem van een glimlach. Vrouwelijk kore volgden een gelijkaardige evolutie, vooral in het beeldhouwen van hun kleding, die steeds realistischer en complexer werd weergegeven. Er werd ook een meer natuurlijke verhouding van de figuur vastgesteld waar het hoofd 1:7 werd met het lichaam, ongeacht de werkelijke grootte van het beeld. Tegen 500 vGT braken Griekse beeldhouwers eindelijk met de rigide regels van de archaïsche conceptuele kunst en begonnen ze te reproduceren wat ze in het echte leven waarnamen.

In de klassieke periode zouden Griekse beeldhouwers de boeien van de conventie doorbreken en bereiken wat niemand anders ooit had geprobeerd. Ze creëerden levensgrote en levensechte sculpturen die de menselijke en vooral naakte mannelijke vorm verheerlijkten. Er werd echter nog meer bereikt dan dit. Marmer bleek een prachtig medium om weer te geven waar alle beeldhouwers naar streven: dat het stuk van binnenuit lijkt te zijn gesneden in plaats van van buitenaf gebeiteld. Cijfers worden sensueel en lijken bevroren in actie, het lijkt erop dat ze nog maar een seconde geleden echt leefden. Gezichten krijgen meer expressie en hele figuren spreken een bepaalde sfeer aan. Ook kleding wordt subtieler in hun weergave en klampt zich vast aan de contouren van het lichaam in wat is beschreven als 'wind-blown' of de 'wet-look'. Heel eenvoudig, de sculpturen leken niet langer sculpturen, maar waren figuren doordrenkt met leven en verve.

MATERIALEN & amp METHODEN

Om te zien hoe een dergelijk realisme werd bereikt, moeten we teruggaan naar het begin en de materialen en gereedschappen waarover de kunstenaar beschikt en de technieken die worden gebruikt om ruwe materialen in kunst om te zetten, nauwkeuriger onderzoeken.

Vroege Griekse beeldhouwkunst was meestal in brons en poreuze kalksteen, maar hoewel brons nooit uit de mode lijkt te zijn geraakt, zou de steen van keuze marmer worden. Het beste was van Naxos - fijnkorrelig en sprankelend, Parian (van Paros) - met een ruwere korrel en meer doorschijnend, en Pentelic (nabij Athene) - meer ondoorzichtig en dat met de jaren een zachte honingkleur kreeg (vanwege het ijzergehalte ). Steen werd echter gekozen vanwege de bewerkbaarheid in plaats van de decoratie, aangezien het merendeel van de Griekse beeldhouwkunst niet gepolijst maar geverfd was, vaak nogal opzichtig voor de moderne smaak.

Marmer werd gewonnen met behulp van boogboren en houten wiggen gedrenkt in water om werkbare blokken weg te breken. Over het algemeen werden grotere figuren niet uit één stuk marmer gemaakt, maar belangrijke toevoegingen zoals armen werden afzonderlijk gebeeldhouwd en met pluggen aan het hoofdlichaam bevestigd.Met ijzeren gereedschappen zou de beeldhouwer het blok vanuit alle richtingen bewerken (misschien met het oog op een kleinschalig model om de verhoudingen te leiden), eerst met een puntig gereedschap om grotere stukken marmer te verwijderen. Vervolgens werd een combinatie van een beitel met vijf klauwen, platte beitels van verschillende afmetingen en kleine handboortjes gebruikt om de fijne details te boetseren. Het oppervlak van de steen werd vervolgens afgewerkt met een schurend poeder (meestal amaril uit Naxos), maar zelden gepolijst. Het beeld werd vervolgens aan een sokkel bevestigd met behulp van een loden armatuur of soms op een enkele kolom geplaatst (bijvoorbeeld de Naxische sfinx in Delphi, ca. 560 BCE). De finishing touch aan beelden werd aangebracht met verf. Huid, haar, wenkbrauwen, lippen en patronen op kleding werden in felle kleuren toegevoegd. Ogen werden vaak ingelegd met been, kristal of glas. Ten slotte konden er bronzen toevoegingen worden toegevoegd, zoals speren, zwaarden, helmen, sieraden en diademen, en sommige beelden hadden zelfs een kleine bronzen schijf (meniskoi) opgehangen boven het hoofd om te voorkomen dat vogels de figuur beschadigen.

Het andere favoriete materiaal in de Griekse beeldhouwkunst was brons. Helaas was er altijd vraag naar dit materiaal voor hergebruik in latere perioden, terwijl gebroken marmer voor niemand veel nut heeft, en daarom is marmeren beeldhouwwerk beter bewaard gebleven voor het nageslacht. Bijgevolg is de hoeveelheid overgebleven voorbeelden van bronzen beeldhouwwerken (niet meer dan twaalf) misschien niet indicatief voor het feit dat er wellicht meer bronzen beeldhouwwerken zijn geproduceerd dan in marmer en de kwaliteit van de weinige overgebleven bronzen beelden toont de uitmuntendheid die we hebben verloren. Heel vaak zien we op archeologische vindplaatsen rijen kale stenen sokkels, stille getuigen van het verlies van kunst.

De vroege massief bronzen sculpturen maakten plaats voor grotere stukken met een niet-bronzen kern die soms werd verwijderd om een ​​holle figuur achter te laten. De meest voorkomende productie van bronzen beelden maakte gebruik van de verloren-wastechniek. Dit hield in dat een kern werd gemaakt die bijna zo groot was als het gewenste figuur (of lichaamsdeel als het niet een heel figuur was), die vervolgens werd bedekt met was en de details werden gebeeldhouwd. Het geheel werd vervolgens bedekt met klei, op bepaalde punten met staven aan de kern vastgemaakt. De was werd vervolgens gesmolten en gesmolten brons werd in de ruimte gegoten die ooit door de was werd ingenomen. Na het uitharden werd de klei verwijderd en het oppervlak afgewerkt door middel van schrapen, fijn graveren en polijsten. Soms werden koperen of zilveren toevoegingen gebruikt voor lippen, tepels en tanden. Ogen waren ingelegd zoals in marmeren beeldhouwwerken.

BEELDHOUWEN

Veel beelden zijn gesigneerd zodat we de namen kennen van de meest succesvolle kunstenaars die in hun eigen leven beroemd werden. Om er een paar te noemen, kunnen we beginnen met de beroemdste van allemaal, Phidias, de kunstenaar die de gigantische chryselephantijnse beelden van Athena (ca. 438 vGT) en Zeus (ca. 456 vGT) creëerde die respectievelijk in het Parthenon van Athene woonden en de tempel van Zeus in Olympia. De laatste sculptuur werd beschouwd als een van de zeven wonderen van de antieke wereld. Polykleitos, die naast het maken van grote beeldhouwkunst zoals de Doryphoros (Speerdrager), ook een verhandeling schreef, de Kanon, over beeldhouwtechnieken waarbij hij het belang van de juiste verhoudingen benadrukte. Andere belangrijke beeldhouwers waren Kresilas, die het veel gekopieerde portret van Pericles maakte (ca. 425 vGT), Praxiteles, wiens Aphrodite (ca. 340 vGT) het eerste volledige vrouwelijke naakt was, en Kallimachos, die wordt gecrediteerd met het creëren van de Korinthische hoofdstad en wiens kenmerkende dansfiguren in de Romeinse tijd veel werden gekopieerd.

Beeldhouwers vonden vaak een vaste baan in de grote heiligdommen en de archeologie heeft de werkplaats van Phidias in Olympia onthuld. In de werkplaats werden verschillende gebroken kleivormen gevonden en ook de persoonlijke kleimok van de meester, met het opschrift 'Ik behoor tot Phidias'. Een ander kenmerk van heiligdomsites waren de schoonmakers en polijsters die de glanzende roodachtig koperen kleur van bronzen figuren handhaafden, aangezien de Grieken de donkergroene patina die ontstaat door verwering (en die de overgebleven standbeelden hebben gewonnen) niet waardeerden.

DE MEESTERWERKEN

Griekse beeldhouwkunst beperkt zich echter niet tot staande figuren. Portretbustes, reliëfpanelen, grafmonumenten en voorwerpen in steen zoals perirrhanteria (bassins ondersteund door drie of vier staande vrouwenfiguren) testten ook de vaardigheden van de Griekse beeldhouwer. Een andere belangrijke tak van de kunstvorm was architectonische beeldhouwkunst, die vanaf het einde van de 6e eeuw vGT veel voorkomt op de frontons, friezen en metopen van tempels en schatkamers. Het is echter in figuursculptuur dat men enkele van de grote meesterwerken uit de klassieke oudheid kan vinden, en getuigenis van hun klasse en populariteit is dat er heel vaak kopieën werden gemaakt, vooral in de Romeinse periode. Het is inderdaad een geluk dat de Romeinen van Griekse beeldhouwkunst hielden en het zo wijdverbreid kopieerden, want het zijn vaak deze kopieën die overleven in plaats van de Griekse originelen. De kopieën presenteren echter hun eigen problemen omdat ze duidelijk de originele meesterlijke aanraking missen, medium van brons naar marmer kunnen verwisselen en zelfs lichaamsdelen, met name hoofden, kunnen vermengen.

Hoewel woorden zelden recht zullen doen aan de beeldende kunst, kunnen we hier een paar voorbeelden geven van enkele van de meest gevierde stukken Griekse beeldhouwkunst. In brons vallen drie stukken op, allemaal gered van de zee (een betere bewaarder van fijn brons dan mensen zijn geweest): de Zeus of Poseidon van Artemesium en de twee krijgers van Riace (alle drie: 460-450 BCE). De eerste zou Zeus kunnen zijn (de houding komt vaker voor bij die godheid) of Poseidon en is een overgangsstuk tussen archaïsche en klassieke kunst, aangezien de figuur extreem levensecht is, maar in feite zijn de verhoudingen niet exact (de ledematen zijn bijvoorbeeld gestrekt ). Echter, zoals Boardman welsprekend beschrijft: '(it) slaagt erin om zowel krachtig bedreigend als statisch te zijn in zijn perfecte balans', de toeschouwer laat er geen enkele twijfel over bestaan ​​dat dit een grote god is. De Riace-krijgers zijn ook prachtig met het toegevoegde detail van fijn gebeeldhouwd haar en baarden. Ze zijn meer klassiek van stijl, perfect geproportioneerd en hun evenwicht is zo weergegeven dat ze suggereren dat ze elk moment van de sokkel kunnen stappen.

In marmer zijn twee opvallende stukken de Diskobolos of discuswerper toegeschreven aan Myron (ca. 450 BCE) en de Nike van Paionios in Olympia (ca. 420 BCE). De discuswerper is een van de meest gekopieerde standbeelden uit de oudheid en suggereert krachtige spierbewegingen, gevangen voor een fractie van een seconde, zoals op een foto. Het stuk is ook interessant omdat het op zo'n manier is gesneden (in een enkele vlakte) dat het vanuit één gezichtspunt kan worden gezien (zoals een reliëfsnijwerk waarvan de achtergrond is verwijderd). De Nike is een uitstekend voorbeeld van de 'wet-look' waarbij het lichte materiaal van de kleding tegen de contouren van het lichaam wordt gedrukt, en het figuur half in de lucht lijkt te hangen en net haar tenen op de plint heeft laten landen .


Hellenistische en Romeinse tijd

Tempel van Rome en Augustus / Foto door Giovanni Dall'8217Orto, Wikimedia Commons

Tijdens de Hellenistische en Romeinse periode werden veel van de bestaande gebouwen in het gebied van de Akropolis hersteld vanwege ouderdomsschade en af ​​en toe oorlog. Monumenten voor buitenlandse koningen werden opgericht, met name die van de Attalid-koningen van Pergamon Attalos II (voor de noordwestelijke hoek van het Parthenon) en Eumenes II, voor de Propylaia. Deze werden tijdens het vroege Romeinse rijk opnieuw opgedragen aan respectievelijk Augustus of Claudius (onzeker) en Agrippa. Eumenes was ook verantwoordelijk voor de bouw van een stoa op de zuidelijke helling, niet anders dan die van Attalos in de Agora beneden.

Tijdens de Julio-Claudische periode zou de Tempel van Rome en Augustus, een klein, rond gebouw, ongeveer 23 meter van het Parthenon, het laatste belangrijke oude bouwwerk op de top van de rots zijn. Rond dezelfde tijd werd op de noordelijke helling, in een grot naast die gewijd aan Pan sinds de klassieke periode, een heiligdom gesticht waar de archonten zich bij hun aantreden aan Apollo wijden. In 161 na Christus bouwde de Romeinse Herodes Atticus op de zuidelijke helling zijn grote amfitheater of Odeon. Het werd een eeuw later verwoest door de binnenvallende Herulians, maar werd in de jaren vijftig gereconstrueerd.

Tijdens de 3e eeuw werden, onder dreiging van een Heruliaanse invasie, reparaties uitgevoerd aan de muren van de Akropolis en de "Beulé-poort" werd gebouwd om de toegang voor de Propylaia te beperken, waardoor de Akropolis weer als fort kon worden gebruikt.


Door David Potter


In een jaar waarin Michael Phelps de meest onderscheiden Olympiër aller tijden werd met 22 medailles, en Usain Bolt de eerste man werd die de 200 meter twee keer won, is het de moeite waard om te vragen: wat betekent ‘great’ in de sport? We kunnen perspectief krijgen door na te gaan hoe de oude Grieken grootheid in atleten bepaalden. Toen en nu wordt ware grootsheid niet bepaald door een enkel moment, maar door het vermogen om een ​​record van buitengewone prestaties op te bouwen.

Milo van Croton was de grootste oude Griekse Olympiër. Hij was een worstelaar die zes opeenvolgende Olympische kronen won, beginnend in 540 voor Christus, en verloor in de finale van zijn zevende opeenvolgende competitie. Hij won nog meer titels op de andere belangrijke atletiekfestivals van zijn tijd - de Python-spellen, die ook om de vier jaar werden gehouden, de Nemea- en Isthmische spelen die om de twee jaar werden gehouden - en werd een vijfvoudig winnaar van de grote slam (het winnen van de titel op alle grote festivals). Dat is achtentwintig jaar aan de top, hij was begin veertig toen hij zijn eerste Olympische wedstrijd verloor. Die wedstrijd was een klassieke confrontatie tussen een ouder wordende kampioen en een rijzende ster, een man die had getraind in Milo's geboortestad. Timesitheus, de man die Milo versloeg, droeg hem naar beneden terwijl hij de body slams ontweek die Milo's specialiteit waren. Het verlies deed niets af aan Milo's bijna legendarische status in de Griekse wereld en heeft misschien zelfs mensen geholpen te begrijpen hoe verbazingwekkend zijn prestatie eigenlijk was. Het bewees dat hij een mens was. Op dezelfde manier maakte het zien van het verlies van Michael Phelps in de 400 individuele wisselslag (IM) zijn latere prestatie - de vier gouden en twee zilveren medailles - des te indrukwekkender. Ze herinneren ons eraan dat Olympische overwinningen niet alleen afhangen van bekwaamheid, maar ook van verlangen.

Twee worstelaars is een scène uit palaestra. De basis voor begrafenis Kouros in pentelisch marmer. Kerameikos, ingebouwd in Themistoclean muren. c.510 v.Chr. Foto door Fingalo, 2007. Creative Commons-licentie.

In het post-Milo-tijdperk van het Olympische verlangen, werd de bereidheid om buitengewone prestaties op het gebied van uithoudingsvermogen te leveren of deel te nemen aan radicaal verschillende evenementen, ware grootsheid definieerd. De theoretische grondlegger van de spellen was Hercules, die als grootste held (zij het mythologisch) de theoretische standaard voor bovengemiddelde uitmuntendheid kwam bepalen door twee van de drie vechtsporten te winnen: boksen, worstelen en pancratie (een combinatie van boksen en worstelen). ). De eerste persoon die dit probeerde was Theagenes van Thasos, een bokser wiens stedelingen hem later zouden vieren als een halfgoddelijke figuur (het heiligdom ter ere van hem bestaat tot op de dag van vandaag). Hij faalde omdat hij uitgeput was na het verslaan van een andere grote bokskampioen, Euthymus, net voordat de pancratie begon. Euthymus was zo indrukwekkend dat mensen geloofden dat hij zelf een goddelijke geest had verslagen - het verhaal werd meer dan vijfhonderd jaar na zijn dood nog steeds verteld!

Tweehonderd jaar nadat Theagenes faalde, won Caprus van Elis uiteindelijk twee evenementen (worstelen en pancratie) en werd herinnerd als een man die won omdat hij bereid was grote uitdagingen aan te gaan. Er zouden nog zes mannen zijn die hetzelfde zouden doen in de komende 150 jaar voordat de competitie in de twee evenementen werd verboden. Alle zeven overwinnaars werden goed herinnerd. Dat gold ook voor Polites, door een oude schrijver beschreven als 'een groot wonder' omdat hij alle drie de Olympische hardloopwedstrijden op één dag won. Terwijl twee van deze evenementen sprints waren, was de derde een afstandsrace, en het lijkt erop dat hij als eerste eindigde in de kwalificatieheats voor elke finale - 812, wat inhoudt dat hij zes Olympische races op één dag won! Onze bron voor zijn prestaties zei dat hij de op één na grootste loper aller tijden was. Volgens hem was Leonidas van Rhodos, die de twee sprintevenementen won in vier opeenvolgende Olympische Spelen.

Grootsheid in de oude Olympische Spelen vereiste een lange levensduur en de bereidheid om uitzonderlijke uitdagingen aan te gaan. Dat is wat Phelps en Bolt hebben gedaan, en daarom zullen ze worden herinnerd bij de grootste aller tijden (oud en modern).

David Potter is Francis W. Kelsey collegiaal hoogleraar Griekse en Romeinse geschiedenis en Arthur F. Thurnau hoogleraar Grieks en Latijn aan de afdeling Klassieke Studies aan de Universiteit van Michigan. Hij is de auteur van The Victor's Crown: A History of Ancient Sport from Homer to Byzantium, Ancient Rome: A New History and Emperors of Rome, en twee aanstaande OUP-titels, Constantine the Emperor en Theodora. Lees zijn eerdere blogposts: “Funding and Favors at the Olympics,” 'The Ties That Bind Ancient and Modern Sports', 'The Money Games' en 'Sports fanatism: Present and past'.

Abonneer u op de OUPblog via e-mail of RSS.
Abonneer u op alleen sportartikelen op de OUPblog via e-mail of RSS.
Bekijk meer over dit boek op de

In ons privacybeleid wordt uiteengezet hoe Oxford University Press omgaat met uw persoonlijke gegevens en uw rechten om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing aan u of de verwerking als onderdeel van onze zakelijke activiteiten.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om u te registreren voor OUPblog-artikelen.


Akropolis van Athene

De Akropolis van Athene is een oude citadel gelegen op een rotspunt boven de stad Athene en bevat de overblijfselen van verschillende oude gebouwen van grote architectonische en historische betekenis, waarvan de bekendste het Parthenon is. Het woord acropolis komt van de Griekse woorden ἄκρον (akron, "hoogste punt, extremiteit") en πόλις (polis, "stad"). Hoewel de term acropolis algemeen is en er veel andere acropolissen in Griekenland zijn, is de betekenis van de Akropolis van Athene zodanig dat het zonder voorbehoud algemeen bekend staat als "De Akropolis". In de oudheid was het ook beter bekend als Cecropia, naar de legendarische slangenmens Cecrops, de eerste Atheense koning.

Hoewel er aanwijzingen zijn dat de heuvel al in het vierde millennium voor Christus werd bewoond, was het Pericles (ca. 495 - 429 voor Christus) in de vijfde eeuw voor Christus die de bouw coördineerde van de belangrijkste huidige overblijfselen van de site, waaronder het Parthenon, Propylaia, het Erechtheion en de tempel van Athena Nike. Het Parthenon en de andere gebouwen werden ernstig beschadigd tijdens de belegering van 1687 door de Venetianen tijdens de Morean Oorlog toen buskruit dat in het Parthenon werd opgeslagen, werd geraakt door een kanonskogel en explodeerde.

Geschiedenis

Vroege afwikkeling

De Akropolis ligt op een rots met een platte top die 150 m (490 ft) boven de zeespiegel stijgt in de stad Athene, met een oppervlakte van ongeveer 3 hectare (7,4 acres). Hoewel de vroegste artefacten dateren uit het midden-neolithicum, zijn er gedocumenteerde bewoning in Attica vanaf de vroege neolithische periode (6e millennium voor Christus). Het lijdt geen twijfel dat er in de late bronstijd een Myceens megaronpaleis op de heuvel stond. Niets van deze megaron overleeft behalve waarschijnlijk een enkele kalkstenen kolombasis en stukken van verschillende zandstenen treden. Kort nadat het paleis was gebouwd, werd een cyclopische massieve circuitmuur gebouwd, 760 meter lang, tot 10 meter hoog en met een dikte van 3,5 tot 6 meter. Deze muur zou tot de 5e eeuw dienen als de belangrijkste verdediging van de Akropolis. De muur bestond uit twee borstweringen gebouwd met grote stenen blokken en gecementeerd met een aardmortel genaamd emplekton (Grieks: ἔμπλεκτον). De muur gebruikt typische Myceense conventies in die zin dat het de natuurlijke contouren van het terrein volgde en de poort, die naar het zuiden was gericht, schuin was opgesteld, met een borstwering en toren die over de rechterkant van de invallers hingen, waardoor de verdediging werd vergemakkelijkt. Er waren twee kleinere toegangen tot de heuvel aan de noordkant, bestaande uit steile, smalle trappen die in de rots waren uitgehouwen. Van Homerus wordt aangenomen dat hij naar dit fort verwijst als hij het heeft over het "sterk gebouwde huis van Erechtheus" (Odyssee 7.81). Ergens vóór de 13e eeuw voor Christus veroorzaakte een aardbeving een spleet nabij de noordoostelijke rand van de Akropolis. Deze spleet strekte zich zo'n 35 meter uit tot een bed van zachte mergel waarin een put werd gegraven. Een uitgebreide reeks trappen werd gebouwd en de put diende gedurende een deel van de Myceense periode als een onschatbare, beschermde bron van drinkwater tijdens belegeringen. Er is geen sluitend bewijs voor het bestaan ​​van een Myceens paleis bovenop de Atheense Akropolis. Als er echter zo'n paleis was, lijkt het te zijn verdrongen door latere bouwactiviteiten.

Archaïsche Akropolis

Er is niet veel bekend over het architectonische uiterlijk van de Akropolis tot het archaïsche tijdperk. Tijdens de 7e en de 6e eeuw voor Christus werd de site gecontroleerd door Kylon tijdens de mislukte Kylonische opstand, en tweemaal door Peisistratos, alle pogingen gericht op het grijpen van de politieke macht door staatsgrepen. Behalve het later genoemde Hekatompedon, bouwde Peisistratos ook een toegangspoort of Propylaea. Niettemin lijkt het erop dat er een muur met negen poorten, de Enneapylon, was gebouwd rond de grootste waterbron, de Clepsydra, aan de noordwestelijke voet.

Een tempel voor Athena Polias, de beschermgod van de stad, werd gebouwd tussen 570-550 voor Christus. Dit Dorische kalkstenen gebouw, waarvan vele overblijfselen bewaard zijn gebleven, wordt de Hekatompedon (Grieks voor "honderdvoetig") genoemd, Ur-Parthenon (Duits voor "origineel Parthenon" of "primitief Parthenon", H-Architectuur of Blauwbaard-tempel, naar de frontonale drie- body man-slang sculptuur, waarvan de baarden waren donkerblauw geschilderd. Of deze tempel een oudere verving, of slechts een heilig terrein of altaar, is niet bekend. Waarschijnlijk is het Hekatompedon gebouwd waar nu het Parthenon staat.

Tussen 529-520 v.Chr. werd nog een andere tempel gebouwd door de Peisistratiden, de Oude Tempel van Athena, gewoonlijk aangeduid als de Arkhaios Neōs (ἀρχαῖος νεώς, "oude tempel"). Deze tempel van Athena Polias werd gebouwd op de fundamenten van Doerpfeld, tussen het Erechtheion en het nog steeds bestaande Parthenon. Arkhaios Neōs werd verwoest door de Perzische invasie in 480 voor Christus, maar de tempel werd waarschijnlijk herbouwd in 454 voor Christus, aangezien de schatkamer van de Delische Bond in zijn opisthodomos werd overgedragen. De tempel is mogelijk afgebrand tijdens 406/405 voor Christus, aangezien Xenophon vermeldt dat de oude tempel van Athena in brand was gestoken. Pausanias vermeldt het niet in zijn 2e eeuw na Christus Beschrijving van Griekenland.

Rond 500 voor Christus werd het Hekatompedon ontmanteld om plaats te maken voor een nieuw grootser gebouw, het "Oudere Parthenon" (vaak aangeduid als het Pre-Parthenon, "vroeg Parthenon").Om deze reden besloten de Atheners de bouw van de Olympieion-tempel, die werd geassocieerd met de tiran Peisistratos en zijn zonen, stop te zetten en in plaats daarvan de Piraeus-kalksteen die bestemd was voor de Olympieion te gebruiken om het Oudere Parthenon te bouwen. Om de nieuwe tempel te huisvesten, werd het zuidelijke deel van de top vrijgemaakt, vlak gemaakt door het toevoegen van zo'n 8.000 blokken kalksteen van twee ton, een fundering van 11 m (36 ft) diep op sommige punten, en de rest werd gevuld met aarde op zijn plaats gehouden door de keermuur. Echter, na de zegevierende Slag bij Marathon in 490 voor Christus, werd het plan herzien en werd in plaats daarvan marmer gebruikt. De kalksteenfase van het gebouw wordt aangeduid als Pre-Parthenon I en de marmeren fase als Pre-Parthenon II. In 485 v.Chr. kwam de bouw tot stilstand om grondstoffen te sparen toen Xerxes koning van Perzië werd en oorlog ophanden was. Het oudere Parthenon was nog in aanbouw toen de Perzen de stad inderdaad binnenvielen en plunderden in 480 voor Christus. Het gebouw werd verbrand en geplunderd, samen met de oude tempel en praktisch al het andere op de rots. Nadat de Perzische crisis was geluwd, namen de Atheners veel architecturale delen van de onvoltooide tempel (ongegroefde kolomtrommels, trigliefen, metopen, enz.) vandaag nog te zien. De verwoeste site werd ontdaan van puin. Beeldhouwwerken, cultusvoorwerpen, religieuze offergaven en onherstelbare architecturale leden werden ceremonieel begraven in verschillende diepgegraven kuilen op de heuvel, die handig dienden als vulling voor het kunstmatige plateau dat rond het klassieke Parthenon werd gecreëerd. Dit "Perzische puin" is de rijkste archeologische vindplaats die op de Akropolis is opgegraven.

Het Periclean bouwprogramma

Nadat ze in 468 voor Christus bij Eurymedon hadden gewonnen, gaven Cimon en Themistocles opdracht tot de reconstructie van de zuidelijke en noordelijke muren van de Akropolis. De meeste van de belangrijkste tempels, waaronder het Parthenon, werden herbouwd in opdracht van Pericles tijdens de zogenaamde Gouden Eeuw van Athene (460-430 v.Chr.). Phidias, een Atheense beeldhouwer, en Ictinus en Callicrates, twee beroemde architecten, waren verantwoordelijk voor de wederopbouw.

In 437 v.Chr. begon Mnesicles met de bouw van de Propylaea, een monumentale poort aan het westelijke uiteinde van de Akropolis met Dorische zuilen van Pentelisch marmer, gedeeltelijk gebouwd op de oude propylaea van Peisistratos. Deze zuilengalerijen waren in 432 voor Christus bijna klaar en hadden twee vleugels, de noordelijke versierd met schilderijen van Polygnotus. Omstreeks dezelfde tijd, ten zuiden van de Propylaea, werd begonnen met de bouw van de kleine Ionische tempel van Athena Nike in Pentelisch marmer met tetrastyle veranda's, met behoud van de essentie van het Griekse tempelontwerp. Na een onderbreking veroorzaakt door de Peloponnesische Oorlog, werd de tempel voltooid in de tijd van Nicias' vrede, tussen 421 voor Christus en 409 voor Christus.

De bouw van de elegante tempel van Erechtheion in Pentelisch marmer (421–406 v.Chr.) was in overeenstemming met een complex plan dat rekening hield met de extreem oneffen grond en de noodzaak om verschillende heiligdommen in het gebied te omzeilen. De ingang, op het oosten gericht, is bekleed met zes Ionische zuilen. Ongebruikelijk heeft de tempel twee veranda's, één op de noordwestelijke hoek gedragen door Ionische zuilen, de andere in het zuidwesten, ondersteund door enorme vrouwelijke figuren of kariatiden. Het oostelijke deel van de tempel was gewijd aan Athena Polias, terwijl het westelijke deel, dat de cultus van de archaïsche koning Poseidon-Erechtheus diende, de altaren van Hephaestus en Voutos, de broer van Erechtheus, huisvestte. Er is weinig bekend over het oorspronkelijke plan van het interieur dat in de eerste eeuw voor Christus door brand werd verwoest en meerdere keren is herbouwd.

In dezelfde periode werd begonnen met een combinatie van heilige terreinen, waaronder de tempels van Athena Polias, Poseidon, Erechtheus, Cecrops, Herse, Pandrosos en Aglauros, met zijn Kore-veranda (veranda van de maagden) of het balkon van de kariatiden. Tussen de tempel van Athena Nike en het Parthenon was het heiligdom van Artemis Brauronia (of het Brauroneion), de godin voorgesteld als een beer en aanbeden in de deme van Brauron. Volgens Pausanias bevonden zich een houten beeld of xoanon van de godin en een standbeeld van Artemis, gemaakt door Praxiteles in de 4e eeuw voor Christus, beide in het heiligdom.

Achter de Propylaea domineerde Phidias' gigantische bronzen beeld van Athena Promachos ("Athena die in de frontlinie vecht"), gebouwd tussen 450 voor Christus en 448 voor Christus. De basis was 1,50 m (4 ft 11 in) hoog, terwijl de totale hoogte van het beeld 9 m (30 ft) was. De godin hield een lans vast waarvan de vergulde punt gezien kon worden als een weerspiegeling door bemanningen op schepen die Kaap Sounion rondvaren, en een gigantisch schild aan de linkerkant, versierd door Mys met afbeeldingen van het gevecht tussen de Centauren en de Lapiths. Andere monumenten die tot op de dag van vandaag bijna niets zichtbaar hebben achtergelaten, zijn de Chalkotheke, de Pandroseion, het heiligdom van Pandion, het altaar van Athene, het heiligdom van Zeus Polieus en, uit de Romeinse tijd, de cirkelvormige tempel van Augustus en Rome.

Hellenistische en Romeinse periode

Tijdens de Hellenistische en Romeinse periode werden veel van de bestaande gebouwen in het gebied van de Akropolis hersteld vanwege ouderdomsschade en af ​​en toe oorlog. Monumenten voor buitenlandse koningen werden opgericht, met name die van de Attalid-koningen van Pergamon Attalos II (voor de NW-hoek van het Parthenon) en Eumenes II, voor de Propylaia. Deze werden tijdens het vroege Romeinse rijk opnieuw opgedragen aan respectievelijk Augustus of Claudius (onzeker) en Agrippa. Eumenes was ook verantwoordelijk voor de bouw van een stoa op de zuidelijke helling, niet anders dan die van Attalos in de Agora beneden.

Tijdens de Julio-Claudische periode zou de Tempel van Rome en Augustus, een klein, rond gebouw, ongeveer 23 meter van het Parthenon, het laatste belangrijke oude bouwwerk op de top van de rots zijn. Rond dezelfde tijd, op de noordelijke helling, in een grot naast die gewijd aan Pan sinds de klassieke periode, werd een heiligdom gesticht waar de archonten zich aan Apollo wijden bij hun aantreden. In 161 na Christus bouwde de Romeinse Herodes Atticus op de zuidelijke helling zijn grote amfitheater of Odeon. Het werd een eeuw later verwoest door de binnenvallende Herulians, maar werd in de jaren vijftig gereconstrueerd.

Tijdens de 3e eeuw werden, onder dreiging van een Heruliaanse invasie, reparaties uitgevoerd aan de muren van de Akropolis en de "Beulé-poort" werd gebouwd om de toegang voor de Propylaia te beperken, waardoor de Akropolis weer als fort kon worden gebruikt.

Byzantijnse, Latijnse en Ottomaanse periode

Tijdens de Byzantijnse periode werd het Parthenon gebruikt als kerk, gewijd aan de Maagd Maria. Tijdens het Latijnse hertogdom Athene fungeerde de Akropolis als het administratieve centrum van de stad, met het Parthenon als kathedraal en de Propylaia als onderdeel van het hertogelijk paleis. Een grote toren werd toegevoegd, de "Frankopyrgos", die in de 19e eeuw werd afgebroken.

Na de Ottomaanse verovering van Griekenland werd het Parthenon gebruikt als het garnizoenshoofdkwartier van het Turkse leger, en het Erechtheum werd omgevormd tot de privé-harem van de gouverneur. De gebouwen van de Akropolis leden aanzienlijke schade tijdens de belegering van 1687 door de Venetianen in de Morean-oorlog. Het Parthenon, dat werd gebruikt als kruitmagazijn, werd geraakt door artillerieschoten en zwaar beschadigd.

In de daaropvolgende jaren was de Akropolis een plaats van bruisende menselijke activiteit met veel Byzantijnse, Frankische en Ottomaanse bouwwerken. Het dominante kenmerk tijdens de Ottomaanse periode was een moskee in het Parthenon, compleet met een minaret. Na de Griekse Onafhankelijkheidsoorlog werden de meeste kenmerken die dateerden uit de Byzantijnse, Frankische en Ottomaanse periode van de site verwijderd in een poging om het monument in zijn oorspronkelijke vorm te herstellen, "gereinigd" van alle latere toevoegingen.

Archeologische overblijfselen

De ingang van de Akropolis was een monumentale poort die de Propylaea werd genoemd. Ten zuiden van de ingang is de kleine tempel van Athena Nike. In het midden van de Akropolis staat het Parthenon of de Tempel van Athena Parthenos (Athena de Maagd). Ten oosten van de ingang en ten noorden van het Parthenon ligt de tempel die bekend staat als het Erechtheum. Ten zuiden van het platform dat de top van de Akropolis vormt, bevinden zich ook de overblijfselen van het oude, hoewel vaak verbouwde theater van Dionysus. Een paar honderd meter verderop staat het nu gedeeltelijk gereconstrueerde Odeon van Herodes Atticus.

Alle waardevolle oude artefacten bevinden zich in het Akropolismuseum, dat zich op de zuidelijke helling van dezelfde rots bevindt, op 280 meter van het Parthenon.

Siteplan

Plattegrond van de Akropolis in Athene met de belangrijkste archeologische overblijfselen:

 1. Parthenon
 2. Oude tempel van Athene
 3. Erechtheum
 4. Standbeeld van Athena Promachos
 5. Propyleeën
 6. Tempel van Athena Nike
 7. Eleusinion
 8. Heiligdom van Artemis Brauronia of Brauroneion
 9. Chalkotheek
 10. pandroseion
 11. Arrephorion
 12. Altaar van Athene
 13. Heiligdom van Zeus Polieus
 14. Heiligdom van Pandion
 15. Odeon van Herodes Atticus
 16. Stoa van Eumenes
 17. Heiligdom van Asclepius of Asclepieion
 18. Theater van Dionysus Eleuthereus
 19. Odeon van Pericles
 20. Temenos van Dionysus Eleuthereus
 21. Aglaureion

Het restauratieproject van de Akropolis

Het project begon in 1975 en nadert nu zijn voltooiing. Het doel van de restauratie was om het verval van eeuwen van slijtage, vervuiling, vernietiging als gevolg van militair gebruik en misplaatste restauraties uit het verleden te keren. Het project omvatte het verzamelen en identificeren van alle steenfragmenten, zelfs kleine, van de Akropolis en zijn hellingen en er werd geprobeerd om zoveel mogelijk te herstellen met behulp van opnieuw in elkaar gezet origineel materiaal (anastylosis), waarbij nieuw marmer van de berg Penteli spaarzaam werd gebruikt. Alle restauraties zijn gemaakt met titanium deuvels en zijn ontworpen om volledig omkeerbaar te zijn, voor het geval toekomstige experts besluiten om dingen te veranderen. Een combinatie van geavanceerde moderne technologie en uitgebreid onderzoek en heruitvinding van oude technieken werden gebruikt.

De zuilengalerijen van het Parthenon, grotendeels verwoest door Venetiaanse bombardementen in de 17e eeuw, werden hersteld, met veel verkeerd gemonteerde kolommen die nu correct zijn geplaatst. Het dak en de vloer van de Propylaea werden gedeeltelijk gerestaureerd, met delen van het dak gemaakt van nieuw marmer en versierd met blauwe en gouden inzetstukken, zoals in het origineel. De restauratie van de tempel van Athena Nike werd in 2010 voltooid.

In totaal werd 2.675 ton aan bouwkundige onderdelen gerestaureerd, waarbij 686 stenen weer in elkaar werden gezet uit fragmenten van de originelen, 905 werden opgelapt met nieuw marmer en 186 onderdelen volledig van nieuw marmer. In totaal werd 530 kubieke meter nieuw Pentelisch marmer gebruikt.

Elke vier jaar hadden de Atheners een festival genaamd Panathenaea dat in populariteit wedijverde met de Olympische Spelen. Tijdens het festival trok een processie (vermoedelijk afgebeeld op de fries van het Parthenon) door de stad via de Panatheense Weg en culmineerde op de Akropolis. Daar werd een nieuw gewaad van geweven wol (peplos) geplaatst op ofwel het standbeeld van Athena Polias in het Erechtheum (tijdens een gewone Panathenaea) of op het standbeeld van Athena Parthenos in het Parthenon (tijdens de Grote Panathenaea, die om de vier jaar wordt gehouden) .

Binnen de latere traditie van de westerse beschaving en de klassieke heropleving wordt de Akropolis, minstens vanaf het midden van de 18e eeuw, vaak aangeroepen als een sleutelsymbool van de Griekse erfenis en van de glorie van het klassieke Griekenland.


Bekijk de video: CARI MARMER LOKAL HARGA MURAH, BURUANN CEK VIDEO INI!!