Formules voor jaarnamen van de koningen van Ur

Formules voor jaarnamen van de koningen van Ur


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Onze geschiedenis

In 1939 schreven koning George VI en koningin Elizabeth geschiedenis toen ze de eerste regerende vorsten werden die Canada bezochten, per boot arriveerden en de enorme Noord-Amerikaanse afstand per trein aflegden.

Bij het horen van het historische nieuws ging een Canadese sterke drankondernemer op pad om een ​​whisky te maken die geschikt was voor het koninklijk paar - een uitzonderlijk genereus geschenk dat geschikt is voor royalty's. Met perfectie in gedachten testte hij minutieus meer dan 600 melanges voordat hij het eindproduct in een karaf van geslepen glas en een koninklijke paarse tas met gouden stiksels monteerde. De whisky die hij aan de koning en de koningin presenteerde, was een voortreffelijk soepele blend van ongeveer vijftig whisky's die terecht bekend werd als Crown Royal.

De trein met de monarchen was gevuld met 10 kisten van de koninklijke blend en geruchten over de ongeëvenaarde whisky die geschikt was voor een koning verspreidden zich snel. Crown Royal werd in de jaren 60 in de Verenigde Staten uitgebracht en is sindsdien de best verkopende Canadese whisky geworden.

Tot op de dag van vandaag wordt elke druppel Crown Royal gemaakt om aan dezelfde compromisloze normen te voldoen, waardoor het voor veel veeleisende fijnproevers de beste whisky van allemaal is.


ALLAH – de Maan God

De religie van de islam heeft als focus van aanbidding een godheid met de naam "Allah." De moslims beweren dat Allah in pre-islamitische tijden de bijbelse God van de aartsvaders, profeten en apostelen was. Het gaat dus om continuïteit. Was "Allah" de bijbelse God of een heidense god in Arabië tijdens pre-islamitische tijden? De aanspraak van de moslims op continuïteit is essentieel voor hun poging om joden en christenen te bekeren voor als: "Allah" deel uitmaakt van de stroom van goddelijke openbaring in de Schrift, dan is het de volgende stap in bijbelse religie. Zo zouden we allemaal moslims moeten worden. Maar aan de andere kant, als Allah een pre-islamitische heidense godheid was, dan wordt zijn kernclaim weerlegd. Religieuze claims vallen vaak voor de resultaten van harde wetenschappen zoals archeologie. We kunnen eindeloos speculeren over het verleden of het gaan opgraven en kijken wat het bewijsmateriaal onthult. Dit is de enige manier om achter de waarheid te komen over de oorsprong van Allah. Zoals we zullen zien, toont het harde bewijs aan dat de god Allah een heidense godheid was. In feite was hij de maangod die getrouwd was met de zonnegodin en de sterren waren zijn dochters.

Archeologen hebben overal in het Midden-Oosten tempels voor de maangod blootgelegd. Van de bergen van Turkije tot aan de oevers van de Nijl, de meest wijdverbreide religie van de oude wereld was de aanbidding van de maangod. In de eerste geletterde beschaving hebben de Sumeriërs ons duizenden kleitabletten nagelaten waarin ze hun religieuze overtuigingen beschreven. Zoals aangetoond door Sjoberg en Hall, aanbaden de oude Sumeriërs een maangod die veel verschillende namen kreeg. De meest populaire namen waren Nanna, Suen en Asimbabbar. Zijn symbool was de wassende maan. Gezien de hoeveelheid artefacten met betrekking tot de aanbidding van deze maangod, is het duidelijk dat dit de dominante religie in Sumerië was. De cultus van de maangod was de meest populaire religie in het oude Mesopotamië. De Assyriërs, Babyloniërs en de Akkadiërs namen het woord Suen en veranderden het in het woord Sin als hun favoriete naam voor de maangod. Zoals prof. Potts opmerkte, "Zonde is een naam die in wezen Sumerisch van oorsprong is en die door de Semieten is geleend."

In het oude Syrië en Canna werd de maangod Sin gewoonlijk voorgesteld door de maan in haar halve maanfase. Soms werd de volle maan in de halve maan geplaatst om alle fasen van de maan te benadrukken. De zonnegodin was de vrouw van Sin en de sterren waren hun dochters. Istar was bijvoorbeeld een dochter van Sin. Offers aan de maangod worden beschreven in de Pas Shamra-teksten. In de Ugaritische teksten werd de maangod soms Kusuh genoemd. Zowel in Perzië als in Egypte wordt de maangod afgebeeld op muurschilderingen en op de hoofden van beelden. Hij was de Rechter van mensen en goden. Het Oude Testament berispte voortdurend de aanbidding van de maangod (Deuteronomium 4:19 17:3 II Koningen 21:3, 5 23:5 Jeremia 8:2 19:13 Zefanja 1:5, enz.) Toen Israël verviel in afgoderij , het was meestal de cultus van de maangod. In feite is het symbool van de wassende maan overal in de antieke wereld te vinden op zegelafdrukken, steles, aardewerk, amuletten, kleitabletten, cilinders, gewichten, oorbellen, halskettingen, muurschilderingen, enz. In Tell- el-Obeid, een koperen kalf werd gevonden met een halve maan op zijn voorhoofd. Een afgod met het lichaam van een stier en het hoofd van een man heeft een maansikkel op zijn voorhoofd ingelegd met schelpen. In Ur heeft de Stele van Ur-Nammu het halve maansymbool bovenaan het godenregister geplaatst, omdat de maangod het hoofd van de goden was. Zelfs brood werd gebakken in de vorm van een halve maan als een daad van toewijding aan de maangod. Het Ur van de Chaldeeën was zo toegewijd aan de maangod dat het soms Nannar werd genoemd in tabletten uit die tijd.

Een tempel van de maangod is in Ur opgegraven door Sir Leonard Woolley. Hij heeft in Ur vele voorbeelden van maanaanbidding opgegraven en deze worden tot op de dag van vandaag in het British Museum tentoongesteld. Harran stond eveneens bekend om zijn toewijding aan de maangod. In de jaren '50 werd een grote tempel voor de maangod opgegraven in Hazer in Palestina. Er werden twee afgoden van de maangod gevonden. Elk was een gestalte van een man die op een troon zat met een maansikkel in zijn borst gekerfd. De begeleidende inscripties maken duidelijk dat dit afgoden waren van de maangod. Er werden ook verschillende kleinere beelden gevonden die door hun inscripties werden geïdentificeerd als de "dochters" van de maangod. Hoe zit het met Arabië? Zoals opgemerkt door prof. Coon, "Moslims zijn notoir afkerig om tradities van vroeger heidendom te behouden en houden ervan om de pre-islamitische geschiedenis die ze toestaan ​​te overleven in anachronistische termen te verknoeien."

In de negentiende eeuw gingen Amaud, Halevy en Glaser naar Zuid-Arabië en groeven duizenden Sabeese, Minaean en Qatabanian inscripties op die vervolgens werden vertaald. In de jaren '40 deden de archeologen G. Caton Thompson en Carleton S. Coon enkele verbazingwekkende ontdekkingen in Arabië. In de jaren vijftig hebben Wendell Phillips, W.F. Albright, Richard Bower en anderen hebben locaties opgegraven in Qataban, Timna en Marib (de oude hoofdstad van Sheba). Duizenden inscripties van muren en rotsen in Noord-Arabië zijn ook verzameld. Er zijn ook reliëfs en votiefschalen ontdekt die worden gebruikt bij de aanbidding van de "dochters van Allah". De drie dochters, al-Lat, al-Uzza en Manat, worden soms afgebeeld samen met Allah de maangod, vertegenwoordigd door een halve maan boven hen. Het archeologische bewijs toont aan dat de dominante religie van Arabië de cultus van de maangod was.

In de tijd van het Oude Testament bouwde Nabonidus (555-539 v.Chr.), de laatste koning van Babylon, Tayma, Arabië, als een centrum van aanbidding van de maangod. Segall verklaarde, "De sterrenreligie van Zuid-Arabië is altijd in verschillende variaties gedomineerd door de maangod." Veel geleerden hebben ook opgemerkt dat de naam van de maangod "Zonde" maakt deel uit van Arabische woorden als "Sinaï," de "wildernis van de zonde", enz. Toen de populariteit van de maangod elders afnam, bleven de Arabieren trouw aan hun overtuiging dat de maangod de grootste van alle goden was. Terwijl ze 360 ​​goden aanbaden in de Kabah in Mekka, was de maangod de belangrijkste godheid. Mekka werd in feite gebouwd als een heiligdom voor de maangod.

Dit maakte het tot de meest heilige plaats van het Arabische heidendom. In 1944 onthulde G. Caton Thompson in haar boek, The Tombs and Moon Temple of Hureidha, dat ze een tempel van de maangod in Zuid-Arabië had ontdekt. In deze tempel zijn de symbolen van de wassende maan en maar liefst eenentwintig inscripties met de naam Sin gevonden. Er werd ook een idool ontdekt dat de maangod zelf zou kunnen zijn. Dit werd later bevestigd door andere bekende archeologen.

Het bewijs onthult dat de tempel van de maangod zelfs in het christelijke tijdperk actief was. Bewijs verzameld uit zowel Noord- als Zuid-Arabië toont aan dat de aanbidding van de maangod duidelijk actief was, zelfs in de tijd van Mohammed en nog steeds de dominante cultus was. Volgens talrijke inscripties, terwijl de naam van de maangod Sin was, was zijn titel al-ilah, d.w.z. "de godheid", wat betekent dat hij de belangrijkste of hoge god onder de goden was. Zoals Coon opmerkte, "De god Il of Ilah was oorspronkelijk een fase van de maangod." De maangod werd al-ilah genoemd, d.w.z. de god, die in pre-islamitische tijden werd afgekort tot Allah. De heidense Arabieren gebruikten zelfs Allah in de namen die ze aan hun kinderen gaven. Bijvoorbeeld, zowel de vader als de oom van Mohammed hadden Allah in hun naam.

Het feit dat ze zulke namen kregen van hun heidense ouders bewijst dat Allah zelfs in de tijd van Mohammed de titel was voor de maangod. Prof. Coon gaat verder met te zeggen, "Op dezelfde manier werd onder Mohammeds voogdij de relatief anonieme Ilah Al-Ilah, de God, of Allah, het Opperwezen."

Dit feit beantwoordt de vragen, "Waarom wordt Allah nooit gedefinieerd in de Koran? Waarom nam Mohammed aan dat de heidense Arabieren al wisten wie Allah was?" Mohammed groeide op in de religie van de maangod Allah. Maar hij ging een stap verder dan zijn mede-heidense Arabieren. Terwijl ze geloofden dat Allah, d.w.z. de maangod, de grootste van alle goden was en de allerhoogste godheid in een pantheon van goden, besloot Mohammed dat Allah niet alleen de grootste god was, maar ook de enige god.

In feite zei hij, "Kijk, je gelooft al dat de maangod Allah de grootste van alle goden is. Het enige wat ik wil dat je doet is het idee accepteren dat hij de enige god is. Ik neem de Allah die je al aanbidt niet weg. ik neem alleen zijn vrouw en zijn dochters en alle andere goden weg." Dit blijkt uit het feit dat het eerste punt van het moslimgeloof niet is: "Allah is goed" maar "Allah is de grootste", dat wil zeggen, hij is de grootste onder de goden. Waarom zou Mohammed zeggen dat Allah de "beste" behalve in een polytheïstische context? Het Arabische woord wordt gebruikt om het grotere van het kleinere te contrasteren. Dat dit waar is, blijkt uit het feit dat de heidense Arabieren Mohammed er nooit van beschuldigden een andere Allah te prediken dan degene die ze al aanbaden. Dit "Allah" was de maangod volgens het archeologische bewijs. Mohammed probeerde het dus van twee kanten te krijgen. Tegen de heidenen zei hij dat hij nog steeds in de maangod Allah geloofde. Tegen de joden en de christenen zei hij dat Allah ook hun God was. Maar zowel de joden als de christenen wisten wel beter en daarom verwierpen zij zijn god Allah als een valse god.

Al-Kindi, een van de vroegchristelijke apologeten tegen de islam, wees erop dat de islam en zijn god Allah niet uit de Bijbel komen, maar uit het heidendom van de Sabeeërs. Ze aanbaden niet de God van de Bijbel, maar de maangod en zijn dochters al-Uzza, al-Lat en Manat. Dr. Newman besluit zijn studie van de vroege christelijk-moslimdebatten door te stellen: "De islam bewees zichzelf te zijn... een afzonderlijke en vijandige religie die was voortgekomen uit afgoderij." De islamitische geleerde Caesar Farah concludeerde: "Er is daarom geen reden om het idee te accepteren dat Allah van de christenen en joden naar de moslims is gegaan." De Arabieren aanbaden de maangod als een oppergod. Maar dit was geen bijbels monotheïsme. Hoewel de maangod groter was dan alle andere goden en godinnen, was dit nog steeds een polytheïstisch pantheon van goden. Nu we de werkelijke afgoden van de maangod hebben, is het niet langer mogelijk om het feit te vermijden dat Allah een heidense god was in pre-islamitische tijden. Is het dan een wonder dat het symbool van de islam de maansikkel is? Dat een halve maan bovenop hun moskeeën en minaretten zit? Dat er een maansikkel wordt gevonden op de vlaggen van islamitische landen? Dat de moslims vasten tijdens de maand die begint en eindigt met het verschijnen van de maansikkel aan de hemel?


Oorsprong van de naam Allah

Het woord "Allah" komt van het samengestelde Arabische woord, al-ilah. Al is het bepaald lidwoord "de" en ilah is een Arabisch woord voor "god", d.w.z. de God. Wij zien direct dat (a) dit geen eigennaam is, maar a generieke naam eerder zoals het Hebreeuws El (waarvan, zoals we hebben gezien, werd gebruikt) ieder godheid en (b) dat Allah geen vreemd woord is (zoals het zou zijn geweest als het was geleend van de Hebreeuwse Bijbel) maar een puur Arabisch woord. Het zou ook verkeerd zijn om "Allah" te vergelijken met het Hebreeuws of Grieks voor God (El en Theos, respectievelijk), omdat "Allah" een puur Arabische term is die uitsluitend wordt gebruikt met betrekking tot een Arabische godheid.

De Encyclopedie van religie zegt: "'Allah' is een pre-islamitische naam... die overeenkomt met de Babylonische Bel" (ed. James Hastings, Edinburgh, T. & T. Clark, 1908, I:326).

Ik weet dat moslims dit moeilijk te geloven zullen vinden, dus ik ga nu veel citaten maken en het archeologische bewijs presenteren om afdoende te bewijzen dat dit waar is. Hoewel deze gegevens voor veel van onze lezers pijnlijk zullen zijn, is het noodzakelijk om de waarheid onder ogen te zien. Feiten zijn feiten, en tenzij je bereid bent alle logica, rede en gezond verstand en het bewijs van je ogen op te geven, moeten ze onder ogen worden gezien.

"Allah wordt gevonden ... in Arabische inscripties voorafgaand aan de islam" (Encyclopedie Britannica, ik:643)

"De Arabieren, vóór de tijd van Mohammed, accepteerden en aanbaden op een bepaalde manier een oppergod genaamd allah" (Encyclopedie van de islam, red. Houtsma, Arnold, Basset, Hartman Leiden: EJBrill, 1913, I:302)

"Allah was bekend bij de pre-islamitische Arabieren, hij was een van de Mekkaanse goden" (Encyclopedie van de islam, red. Gibb, I:406)

"Ilah. . . verschijnt in pre-islamitische poëzie. . . Door gebruiksfrequentie, al-ilah werd gecontracteerd om Allah, vaak blijkt uit pre-islamitische poëzie" (Encyclopedie van de islam, red. Lewis, Menage, Pellat, Schacht Leiden: EJBrill, 1971, III:1093)

"De naam Allah gaat terug vóór Mohammed" (Encyclopedia of World Mythology and Legend, "The Facts on File", uitg. Anthony Mercatante, New York, 1983, I:41)

De oorsprong hiervan (Allah) gaat terug tot pre-moslim tijden. Allah is geen algemene naam die "God" (of een "god") betekent, en de moslim moet een ander woord of een andere vorm gebruiken als hij iets anders dan zijn eigen bijzondere godheid wil aanduiden" (Encyclopedie van religie en ethiek, red. James Hastings, Edinburgh: T & T Clark, 1908, I:326)

Geleerde Henry Preserved Smith van Harvard University verklaarde:

"Allah was al bij naam bekend bij de Arabieren" (De Bijbel en de islam: of de invloed van het oude en nieuwe testament op de religie van Mohammed, New York: De zonen van Charles Scribner, 1897, p.102)

Dr. Kenneth Cragg, voormalig redacteur van het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift moslim wereld en een uitstekende moderne westerse islamitische geleerde, wiens werken over het algemeen werden gepubliceerd door de universiteit van Oxford, merkt op:

De naam Allah komt ook voor in archeologische en literaire overblijfselen van pre-islamitisch Arabië" (De roep van de minaret, New York: OUP, 1956, p. 31).

Dr. W. Montgomery Watt, die hoogleraar Arabische en islamitische studies was aan de universiteit van Edinburgh en gasthoogleraar islamitische studies aan het College de France, de Universiteit van Georgetown en de Universiteit van Toronto, heeft uitgebreid werk verricht aan het pre-islamitische concept van Allah . Hij concludeert:

"De laatste jaren ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt dat voor een adequaat begrip van de loopbaan van Mohammed en de oorsprong van de islam groot belang moet worden gehecht aan het bestaan ​​in Mekka van het geloof in Allah als een "hoge god". In zekere zin is dit een vorm van heidendom, maar het is zo verschillend van het heidendom zoals algemeen wordt begrepen dat het een aparte behandeling verdient" (Mohammeds Mekka, p.vii. Zie ook zijn artikel, "Geloof in een Hoge God in het pre-islamitische Mekka", Tijdschrift voor wetenschappelijke Semitische studies, vol.16, 1971, blz.35-40)

Caesar Farah besluit in zijn boek over de islam zijn bespreking van de pre-islamitische betekenis van Allah door te zeggen:

"Er is daarom geen reden om het idee te accepteren dat Allah van de christenen en joden naar de moslims is gegaan" (Islam: overtuigingen en observaties, New York: Barrons, 1987, p.28)

Volgens de Midden-Oostengeleerde EMWherry, wiens vertaling van de Koran nog steeds wordt gebruikt, waren in pre-islamitische tijden zowel de aanbidding van Allah als de aanbidding van Baäl beide astrale religies omdat ze de aanbidding van de zon, de maan en de sterren (Een uitgebreid commentaar op de koran, Osnabrück: Otto Zeller Verlag, 1973, p. 36).

"In het oude Arabië werd de zonnegod gezien als een vrouwelijke godin en de maan als de mannelijke god. Zoals door veel geleerden is opgemerkt als Alfred Guilluame, werd de maangod met verschillende namen genoemd, waaronder Allah ( Op cit., Islam, P. 7)

"De naam Allah werd gebruikt als de persoonlijk naam van de maangod, naast de andere titels die hem zouden kunnen worden gegeven.

"Allah, de maangod, was getrouwd met de zonnegodin. Samen brachten ze drie godinnen voort die 'de dochters van Allah'. Deze drie godinnen werden genoemd al-lati, Al-Uzza, en Manat.

"De dochters van Allah, samen met Allah en de zonnegodin werden gezien als "hoge" goden. Dat wil zeggen, ze werden gezien als aan de top van het pantheon van Arabische goden" (Robert Morey, De islamitische invasie, Eugene, Oregon, Harvest House Publishers, 1977, pp.50-51).

De Encyclopedia of World Mythology and Legend registreert:

"Samen met Allah aanbaden zij echter een groot aantal mindere goden en "dochters van Allah" (op.cit., I:61).

Archeologisch gezien is het een bekend feit dat de wassende maan het symbool was van de aanbidding van de maangod, zowel in Arabië als in het hele Midden-Oosten in pre-islamitische tijden. Archeologen hebben talloze standbeelden en hiëroglyfische inscripties opgegraven waarin een wassende maan bovenop het hoofd van de godheid zat om de aanbidding van de maangod te symboliseren. Interessant is dat, terwijl de maan in het Oude Nabije Oosten over het algemeen werd aanbeden als een vrouwelijke godheid, de Arabieren hem als een mannelijke godheid beschouwden.

In Mesopotamië werd de Sumerische god Nanna, door de Akkadiërs Sin genoemd, met name vereerd in Ur, waar hij de oppergod van de stad was, en ook in de stad Harran in Syrië, die nauwe religieuze banden met Ur had. De Ugaritische teksten hebben aangetoond dat er een maangod werd vereerd onder de naam jr. Op de monumenten wordt de god voorgesteld door het symbool van de wassende maan. In Hazor in Palestina werd een klein Kanaänitisch heiligdom uit de late bronstijd ontdekt dat een basaltstel bevatte met twee handen die waren opgeheven als in gebed tot een wassende maan, wat aangeeft dat het heiligdom was gewijd aan de maangod.

De aanbidding van stellaire goden, in plaats van Jahweh, was altijd een verzoeking voor de Israëlieten (Dt.4:19 Jer.7:18 Am.5:26 Han.7:43). Maar Jahweh is op het toppunt van de hemel (Job 22:12).

"De Quraysh-stam waarin Mohammed werd geboren, was in het bijzonder toegewijd aan Allah, de maangod, en vooral aan de drie dochters van Allah, die werden gezien als bemiddelaars tussen de mensen en Allah.

"De aanbidding van de drie godinnen, al-lati, Al-Uzza, en Manat, speelde een belangrijke rol in de eredienst in de Kabah in Mekka. De eerste twee dochters van Allah hadden namen die vrouwelijke vormen van Allah waren.

"De letterlijke Arabische naam van Mohammeds vader was Abd-Allah. De naam van zijn oom was Gehoorzaam-Allah. Deze namen onthullen de persoonlijke toewijding die Mohammeds heidense familie had voor de aanbidding van Allah, de maangod" (op.cit., Morey, p.51).

De geschiedenis bewijst onomstotelijk dat voordat de islam ontstond, de Sabbeans in Arabië de maangod aanbaden Allah die getrouwd was met de zonnegodin. We hebben ook gezien dat het gebruikelijk was om de naam van de maangod te gebruiken in persoonlijke namen in de stam van Mohammed. Dat Allah was een heidense godheid in pre-islamitische tijden is onbetwistbaar. En dus moeten we onszelf de vraag stellen: waarom werd Mohammeds God genoemd naar een heidense godheid in zijn eigen stam?

Het is een onmiskenbaar feit dat een Allah idool werd samen met alle andere afgoden van die tijd in de Ka'bah opgericht. De heidenen baden in de richting van Mekka en de Ka'ba omdat daar hun goden waren gestationeerd. Het was logisch voor hen om in de richting van hun god te kijken en te bidden, aangezien hij daar was. Sinds het idool van hun maangod, Allah, in Mekka was, baden ze richting Mekka.

Zoals we hebben gezien, en zoals wordt erkend door alle geleerden van de religieuze geschiedenis van het Midden-Oosten, reikte de aanbidding van de maangod veel verder dan Allah-aanbidding in Arabië. De hele vruchtbare halve maan was betrokken bij de maanaanbidding. De gegevens vallen netjes op hun plaats en we kunnen daarom gedeeltelijk het vroege succes begrijpen dat de islam had onder Arabische groepen die traditioneel Allak, de maangod. We kunnen ook begrijpen dat het gebruik van de wassende maan als het symbool van de islam, en die op tientallen vlaggen van islamitische landen in Azië en Afrika verschijnt, en minertten en moskeedaken overwint, een terugkeer is naar de tijd dat Allah werd aanbeden als de maangod in Mekka.

Opgeleide moslims begrijpen deze feiten maar al te goed, zelfs beter dan de meeste christenen. Robert Morey herinnert zich een gesprek dat hij ooit had:

"Tijdens een reis naar Washington DC raakte ik verwikkeld in een gesprek met een islamitische belastingchauffeur uit Iran. Toen ik hem vroeg: 'Waar heeft de islam zijn symbool van de wassende maan vandaan?' antwoordde hij dat het een oud heidens symbool was dat in het hele Midden-Oosten werd gebruikt en dat het aannemen van dit symbool moslims had geholpen om mensen in het hele Midden-Oosten te bekeren.Toen ik erop wees dat het woord Allah zelf door de cultus van de maangod in pre- Islamitisch Arabië, hij was het ermee eens dat dit het geval was. Ik wees er toen op dat de religie en de koran van Mohammed konden worden verklaard in termen van pre-islamitische cultuur, gebruiken en religieuze ideeën. Hij was het hiermee eens! Hij ging verder met uitleggen dat hij een universitair opgeleide moslim was die op dit punt in zijn leven probeerde de islam vanuit een wetenschappelijk oogpunt te begrijpen. Als gevolg daarvan had hij zijn geloof in de islam verloren. De betekenis van de pre-islamitische bron van de naam Allah kan niet worden overschat" (op.cit., pp.52-53).

Wat mij persoonlijk bijzonder interesseert, is het zien van de parallellen tussen de evolutie van de islam en de rooms-katholieke kerk, die beide heidense ideeën in zich opnam om bekeerlingen te maken. Mohammed was niet de enige in zijn plagiaat van andere religies. Nep "christelijke" kerken hebben het ook gedaan. Degenen die de Naam van Christus noemen, moeten verantwoordelijkheid aanvaarden voor soortgelijke dingen. En het is om deze reden dat deze auteur afstand heeft gedaan van alle valse vormen van het christendom en is teruggekeerd naar de oorspronkelijke leringen van de Bijbel en naar de ware God, Jahweh-Elohim.

Als er één ding is dat overduidelijk is geweest in mijn studie van vergelijkende religies, dan is het dit: alle grote religies hebben verschillende concepten van godheid. Jahweh, Allah, Vishnu en Boeddha zijn absoluut niet hetzelfde. Met andere woorden, alle religies doen dat niet aanbid dezelfde God, alleen onder verschillende namen. Dat is de reden waarom het gebruik van het woord "God" bij het beschrijven van de godheid zo ontoereikend is en waarom we moeten terugkeren naar de... namen van deze goden om te ontdekken wat ze eigenlijk betekenen in termen van persoonlijkheid en attributen. Het negeren van de essentiële verschillen die wereldreligies verdelen, is een belediging voor de uniciteit van wereldreligies. Jahweh, de God van de Bijbel, is niet Allah de god van de Koran, is niet Vishnu, de god van de Veda's, is niet de god van de boeddhisten, enz. Zoals we in een later artikel zullen zien, zijn er fundamentele verschillen tussen Jahweh en Allah in termen van persoonlijke eigenschappen, theologie, moraal, ethiek, soteriologie, eschatologie, theocratie en in bijna elk ander opzicht. Ze vertegenwoordigen twee verschillende spirituele werelden. En wanneer we nog meer ontdekken van de aard van Jahweh door de openbaring van Yah'shua (Jezus) we zien dat de kloof tussen de Bijbel en de Koran nog groter is.

Ik zal dit artikel afsluiten met meer bewijs over de ware oorsprong van de godheid die is opgenomen in de islam als Allah.

Archeologie van de maangod

Moslims aanbidden een godheid genaamd Allah en beweren dat de Allah in pre-islamitische tijden was de bijbelse God, Jahweh, van de aartsvaders, profeten en apostelen.

Ahmed Deedat, een bekende moslimapologeet, stelt dat: Allah is een bijbelse naam voor God op basis van "Allelujah" dat hij samenvat tot "Allah-lujah" (Wat is zijn naam?, Durban, SA: IPCI, 1990, p.37). Dit onthult alleen dat hij geen Hebreeuws verstaat, want haleluyah is de gecontracteerde vorm van Jahweh, JAH, voorafgegaan door het werkwoord "aanprijzen" (letterlijk, Prijs Jah(weh)!). Zijn andere 'bijbelse' argumenten zijn even absurd. hij beweert ook dat het woord "Allah"werd nooit verdorven door heidendom. "Allah is een uniek woord voor de enige God. . . je kunt Allah niet vrouwelijk maken", zegt Deedat. Maar wat hij zijn lezers niet vertelt is dat een van Allah's dochters heette "al-lati", wat de vrouwelijke vorm is van "Allah"!

De kwestie hier wordt daarom gezien als een van CONTINUITYTEIT, want de claim van de moslims op continuïteit (van het jodendom naar het christendom naar de islam) is essentieel in hun poging om joden en christenen te bekeren. Indien "Allah" deel uitmaakt van de stroom van goddelijke openbaring in de Schrift, dan is het de volgende stap in de bijbelse religie. Dus zouden we allemaal moslims moeten worden. Maar aan de andere kant, als Allah een pre-islamitische heidense godheid was, dan wordt de kernclaim ervan weerlegd.

Religieuze claims gaan vaak verloren als gevolg van solide wetenschappelijk, archeologisch bewijs. Sp, in plaats van eindeloos te speculeren over het verleden, kunnen we naar de wetenschap kijken om te zien wat het bewijsmateriaal onthult. Zoals we zullen zien, toont het harde bewijs aan dat de god Allah was een heidense godheid. In feite was hij de maangod die getrouwd was met de zonnegodin en de sterren waren zijn dochters.

Archeologen hebben overal in het Midden-Oosten tempels voor de maangod blootgelegd. Van de bergen van Turkije tot aan de oevers van de Nijl, de meest wijdverbreide religie van de oude wereld was de aanbidding van de maangod. Het was vroeger zelfs de religie van de patriarch Abraham Jahweh openbaarde Zichzelf en gebood hem zijn huis in Ur der Chaldeeën te verlaten en naar Kanaän te migreren.

Archeologen hebben tempels voor de maangod in het hele Midden-Oosten blootgelegd (zie de artistieke reconstructie hierboven op basis van museumartefacten, muurschilderingen gevonden in verwoeste steden, enz. in het oude Mesopotamië). Van de bergen van Turkije tot aan de oevers van de Nijl, de meest wijdverbreide religie van de oude wereld was de aanbidding van de maangod. Let op de in een doos verpakte pre-islamitische Crescent-and-Star glyph van de Anatolische muurschildering van Karum hieronder.

De Sumeriërs, in de eerste geletterde beschaving, lieten duizenden kleitabletten na waarin hun religieuze overtuigingen werden beschreven. Zoals aangetoond door Sjéberg en Hall, aanbaden de oude Sumeriërs een maangod die met veel verschillende namen werd genoemd. De meest populaire namen waren Nanna, Suen en Asimbabbar (Mark Hall, Een studie van de Sumerische maangod, Sin, PhD., 1985, Universiteit van Pennsylvania). Zijn symbool was de wassende maan. Gezien de hoeveelheid artefacten met betrekking tot de aanbidding van deze maangod, is het duidelijk dat dit de dominante religie in Sumerië was. De cultus van de maangod was de meest populaire religie in het oude Mesopotamië. De Assyriërs, Babyloniërs en Akkadiërs namen het woord Suen en veranderde het in het woord Zonde als hun favoriete naam voor deze godheid (Austin Potts, De hymnen en gebeden tot de maangod, Sin, PhD., 1971, Dropsie College, p.2). Zoals professor Potts opmerkte: "Zonde is een naam die in wezen Sumerisch van oorsprong is en die door de Semieten is geleend" (op.cit., p.4).


Deze pre-islamitische wassende maan en ster komen van dezelfde locatie.

Pre-islamitische en islamitische Crescent-and-Star Glyphs
Anatolisch (links), Islamitisch (midden), Oude Perzische maangodin (rechts).

In het oude Syrië en Canna werd de maangod Sin gewoonlijk voorgesteld door de maan in haar halve maanfase. Soms werd de volle maan in de halve maan geplaatst om alle fasen van de maan te benadrukken. De zonnegodin was de vrouw van Sin en de sterren waren hun dochters. Ishtar was bijvoorbeeld de dochter van Sin (Ibid., p.7).

Offers aan de maangod worden beschreven in de Ras Shamra-stèle van N. Syria (rechts). In de Ugaritische teksten werd de maangod soms Kusuh genoemd. In Perzië (rechtsboven), evenals in Egypte (links), wordt de maangod afgebeeld op muurschilderingen en op de hoofden van statuten. Hij was de rechter van mensen en goden.

Door de hele oude wereld wordt het symbool van de maansikkel gevonden op zegelafdrukken, steles, aardewerk, amuletten, kleitabletten, cilinders, gewichten, oorbellen, halskettingen, muurschilderingen, enzovoort. In Tell-el-Obeid werd een koperen kalf gevonden met een maansikkel op zijn voorhoofd, het is de afgod die door de kinderen van Israël in de woestijn van Sin wordt aanbeden. Terwijl Mozes op de top van de berg de Tien Geboden ontving van Jahweh ze verzonken in afgodische aanbidding van de maangod, Sin! Zo'n idool is gevonden met het lichaam van een kalf en het hoofd van een man wiens voorhoofd een halve maan draagt ​​ingelegd met schelpen. In Ur heeft de Ur-Nammu Stele het halve maansymbool bovenaan het register van goden geplaatst omdat de maangod het hoofd van de goden was. Zelfs brood werd gebakken in de vorm van een halve maan als een daad van toewijding aan de maangod (Ibid, pp.14-21).

Ur van de Chaldeeën was zo toegewijd aan de maangod dat het soms Nannar werd genoemd in tabletten uit die tijd. Een tempel van de maangod werd in Ur opgegraven door Sir Leonard Woolley. Hij heeft vele voorbeelden van maanaanbidding opgegraven die nu in het British Museum te zien zijn. Harran stond eveneens bekend om zijn toewijding aan de maangod. Rechts staat een voorbeeld van de Babylonische maangod. Let op de aanwezigheid van de halve maan.

Hoe zit het met Arabië? Zoals professor Coon aangaf: "Moslims hebben er een notoire hekel aan om tradities van vroeger heidendom te behouden en verknoeien graag welke pre-islamitische geschiedenis ze toestaan ​​te overleven in anachronistische termen" (Carleton S. Coon, Zuid-Arabië, Washington DC, Smithsonian, 1944, p.398).

In de 19e eeuw gingen Arnaud, Halevy en Glaser naar Zuid-Arabië en groeven duizenden Sabean, Minaean en Qarabanian inscripties op die vervolgens werden vertaald. In de jaren '40 deden archeologen G. Caton Thompson en Carleton S. Coon enkele verbazingwekkende ontdekkingen in Arabië. In de jaren vijftig hebben Wendell Phillips, W.F.Albright, Richard Bower en anderen de vindplaatsen Qataban, Timna en Marib (de oude hoofdstad van Sheba) opgegraven.

Duizenden inscripties van muren en rotsen in Noord-Arabië zijn ook verzameld. Reliëfs en votiefschalen gebruikt bij de aanbidding van de "dochters van" Allah" zijn ook ontdekt. ​​De drie dochters, al-lati, Al-Uzza, en Manat worden soms samen afgebeeld met Allah de maangod voorgesteld door een maansikkel boven hen (Noord-Arabische archeologische vondsten betreffende) al-lati worden besproken in: Isaac Rabinowitz, Aramese inscripties uit de vijfde eeuw, JNES, XV, 1956, pp.1-9 Nog een Aramees verslag van de Noord-Arabische godin Han'Llat, JNES, XVIII, 1959, pp.154-55 Edward Linski, De godin Atirat in het oude Arabië, in Babylon en in Ugarit: haar relatie tot de maangod en de zonnegodin, Orientalia Lovaniensia Periodica, 3:101-9 HJDrivers, Iconografie en karakter van de Arabische godin Allat, gevonden in tudes Preliminaries Aux Religions Orientales Dans L'Empire Roman, red. Maarten J. Verseren, Leiden, Brill, 1978, pp.331-51).

Het archeologische bewijs toont aan dat: de dominante religie in Arabië was de cultus van de maangod. Het Oude Testament berispte consequent de aanbidding van de maangod (Deuteronomium 4:19 17:3 II Koningen 21:3,5 23:5 Jeremia 8:2 19:13 Zefanja 1:5). Toen Israël tot afgoderij verviel, was dat gewoonlijk tot de cultus van de maangod. In de tijd van het Oude Testament bouwde Nabonidus (555-539 v.Chr.), de laatste koning van Babylon, Tayma, Arabië, als een centrum van aanbidding van de maangod. Segall verklaarde: "De sterrenreligie van Zuid-Arabië is altijd gedomineerd door de maangod in verschillende variaties" (Berta Segall, De iconografie van kosmisch koningschap, het Art Bulletin, vol.xxxviii, 1956, p. 77). Veel geleerden hebben ook opgemerkt dat de naam van de maangod, Zonde, maakt deel uit van Arabische woorden als "Sinai", de "wildernis van de zonde", enzovoort.

Toen de populariteit van de maangod elders afnam, bleven de Arabieren trouw aan hun overtuiging dat de maangod de grootste van alle goden was. Terwijl ze 360 ​​goden aanbaden in de Kabah in Mekka, was de maangod de belangrijkste godheid. Mekka werd in feite gebouwd als een heiligdom voor de maangod. Dit maakte het tot de meest heilige plaats van het Arabische heidendom.

In 1944 onthulde G. Caton Thompson in haar boek: De graven en maantempel van Hureidah, dat ze een tempel van de maangod in Zuid-Arabië had ontdekt. In deze tempel zijn de symbolen van de maansikkel en maar liefst 21 inscripties met de naam Sin gevonden (zie linksboven). Er werd ook een idool ontdekt dat waarschijnlijk de maangod zelf is (zie rechtsboven). Dit werd later bevestigd door andere bekende archeologen (zie Richard Le Baron Bower Jr. en Frank P. Albright, Archeologische ontdekkingen in Zuid-Arabië, Baltimore, John Hopkins University Press, 1958, p.78ff Ray Cleveland, Een oude Zuid-Arabische necropolis, Baltimore, John Hopkins University Press, 1965 Nelson Gleuck, goden en dolfijnen, New York, Farrar, Strauss en Giroux, 1965).

De vondst onthult dat de tempel van de maangod actief was in de christelijke jaartelling. Bewijs verzameld uit zowel Noord- als Zuid-Arabië toont aan dat de aanbidding van de maangod duidelijk actief was, zelfs in de tijd van Mohammed en nog steeds de dominante cultus was.

Volgens talrijke inscripties, terwijl de naam van de maangod was Zonde, zijn titel was al-ilah, "de godheid", wat betekent dat hij de belangrijkste of hoge god onder de goden was. Zoals Coon opmerkte: "The God Il of Ilah was oorspronkelijk een fase van de maangod" (Coon, Zuid-Arabië, p.399).

De maangod werd genoemd al-ilah, de God, die werd ingekort tot Allahin pre-islamitische tijden. De heidense Arabieren gebruikten zelfs Allah in de namen die ze aan hun kinderen gaven. Zowel de vader als de oom van Mohammed hebben bijvoorbeeld Allah in hun naam. Het feit dat hun ouders zulke namen hebben gekregen, bewijst dat: Allah was de titel voor de maangod, zelfs in de tijd van Mohammed. Professor Coon zegt: "Op dezelfde manier, onder de voogdij van Mohammed, de relatief anonieme Ilah, werd Al-Ilah, De God, van Allah, het Opperwezen" (Ibid.).

Dit feit beantwoordt de vragen: "Waarom wordt Allah nooit gedefinieerd in de Koran?" en "Waarom nam Mohammed aan dat de heidense Arabieren al wisten wie Allah was?"

Mohammed groeide op in de religie van de maangod Allah. Maar hij ging een stap verder dan zijn mede-heidense Arabieren. Terwijl ze geloofden dat Allah de maangod was de grootEstvan alle godens en de oppergod in het pantheon van goden, Mohammed besloot dat: Allah was niet alleen de grootste god, maar ook de enkel en alleen God.

In feite zei hij: "Kijk, je gelooft al dat de maangod... Allah is de grootste van alle goden. Het enige wat ik wil dat je doet, is het idee accepteren dat hij de... enkel en alleen God. ik neem de niet weg Allah je aanbidt al. Ik neem alleen zijn vrouw en zijn dochters en alle andere goden weg."

Dit blijkt uit het feit dat het eerste punt van de islamitische geloofsbelijdenis niet is:Allah is geweldig" maar "Allah is de grootEstHij is de grootste onder de goden. Waarom zou Mohammed dat zeggen? Allah is de beste behalve in een polytheïstische (vele goden) context? Het Arabische woord wordt gebruikt om het grotere van het kleinere te contrasteren.

Dat dit waar is, blijkt uit het feit dat de heidense Arabieren nooit beschuldigde Mohammed van het prediken van verschillend Allah dan degene die ze al aanbaden. Dus "Allah" was de maangod volgens het archeologische bewijs.

Mohammed probeerde het dus van twee kanten te krijgen. Tegen de heidenen zei hij dat hij nog steeds in de maangod geloofde Allah. Tegen de joden en de christenen zei hij dat: Allah was ook hun God. Maar zowel de joden als de christenen, die aanbaden, Jahweh, wist beter en zij verwierpen zijn god Allah als een valse god.

Al-Kindi, een van de vroegchristelijke apologeten tegen de islam, wees erop dat de islam en zijn god Allah kwam niet uit de Bijbel maar uit het heidendom van de Sabeeërs. Ze aanbaden niet de God van de Bijbel, maar de maangod en zijn dochters al-Uzza', al-Lat, en Manat (Drie vroegchristelijk-moslimdebatten), red. door N.A. Newman, Hatfield, PA, IBRI, 1994, blz. 357, 413, 426).

Dr. Newman besluit zijn studie van de vroege christelijk-moslimdebatten door te stellen: "De islam bewees zichzelf te zijn... een afzonderlijke en vijandige religie die was voortgekomen uit afgoderij" (Ibid., p.719). De islamitische geleerde Caesar Farah concludeerde: "Er is daarom geen reden om het idee te accepteren dat Allah doorgegeven aan de moslims van de christenen en de joden" (Caesar Farah, Islam: overtuigingen en observaties, New York, Barrons, 1987, p.28).

De Arabieren aanbaden de maangod als een oppergod. Maar dat was niet bijbels monotheïsme. Hoewel de maangod groter was dan alle andere goden en godinnen, was dit nog steeds een polytheïstisch pantheon van goden. Nu we de werkelijke afgoden van de maangod hebben, is het niet langer mogelijk om het feit te vermijden dat: Allah was een heidense god in pre-islamitische tijden.

Is het een wonder dat het symbool van de islam de maansikkel is? Dat een halve maan bovenop hun moskeeën en minaretten zit? Dat er een halve maan wordt gevonden op de vlaggen van islamitische landen? Dat de moslims vasten tijdens de maand die begint en eindigt met het verschijnen van de maansikkel aan de hemel?

Conclusie

De heidense Arabieren aanbaden de maangod Allah door meerdere keren per dag in de richting van Mekka te bidden en maakten een pelgrimstocht naar Mekka, rennend rond de tempel van de maangod, de Kabah genaamd, de zwarte steen kussend een dier dodend als offer aan de maangod stenen gooiend bij de duivel die vast voor de maand die begint en eindigt met de wassende maan die aalmoezen geeft aan de armen, enz.

Er zijn hier vier interessante parallellen met de islam: (a) Achnaton maakte de man zonnegod de enige echte god van Egypte, terwijl (b) Mohammed de mannelijke maakte maangod de enige echte god van de Arabieren. Geen van beide goden leek in de verste verte op de God van de Bijbel, en beide waren heidense goden ontleend aan polytheïstische religies. En er is nog een derde parallel: (c) Hoewel technisch monotheïstisch, bleef Achnaton in de praktijk zelf een god. Hoewel Mohammed zichzelf nooit een 'god' noemde, verwierf hij zeker veel van de eigenschappen van goddelijke macht, zoals we in volgende artikelen zullen zien. Ten slotte, (d) Achnaton gebruikte als symbool voor zijn god the Ankh Cross bestaande uit een zonneschijf bovenop een Tau-kruis, terwijl Mohammed voor de islam het heidense maansikkelsymbool van de maangod behield Allah.

Is dit allemaal een fantasierijke, vergezochte conclusie? Is alle uitgebreide wetenschappelijke informatie beschikbaar op? Allah gewoon een samenzwering van kwaadaardige westerlingen om de islam in diskrediet te brengen? Of is wat je hebt gelezen de waarheid? Ben je eerlijk genoeg om verder onderzoek te doen naar de oorsprong van de islam? En het allerbelangrijkste, bent u eerlijk genoeg om toe te geven dat u het bij het verkeerde eind heeft en dat de waarheid over God ergens anders ligt?

Mijn doel in dit artikel was gewoon om de wortels van de islam te onderzoeken en te zien of de "officiële versie" geloofwaardig is. Kunnen Jahweh, de God van Abraham, Izaäk en Jacob, en alle bijbelse profeten, wiens samengestelde verlossende Naam Heer Jezus Christus is, zegen en u leidt u op de weg van de waarheid. Amen.

De bewering van de moslim dat Allah de God van de Bijbel is en dat de islam is voortgekomen uit de religie van de profeten en apostelen wordt weerlegd door solide, overweldigend archeologisch bewijs. De islam is niets meer dan een heropleving van de oude maangod-cultus. Het heeft de symbolen, de riten, de ceremonies en zelfs de naam van zijn god overgenomen van de oude heidense religie van de maangod. Als zodanig is het pure afgoderij en moet het worden afgewezen door iedereen die de Thora en het Evangelie volgt.

De religie van het oude Israël was gebaseerd op openbaringen. Het Oude Testament zegt dat God op verschillende plaatsen verscheen en tot de aartsvaders sprak. Daar richtten ze altaren op van onbewerkte stenen, genaamd Beth-el's of Huis van God. De sensuele verbeeldingskracht van de mens bracht hem er al snel toe 'zijn goden in het stof te verzamelen en ze te vormen zoals hij wilde', zich voorstellend dat God in deze Stenen woonde. Zo werd het Beth-aven of House of Vanity. Beth-el was overvloedig aanwezig in Chaldea, Azië, Egypte, Afrika, Griekenland, in afgelegen delen van Europa, onder de Druïden, Galliërs en Keltisch-Scythen, en in Noord- en Zuid-Amerika.

In de Hebreeuwse taal worden stenen die uit de lucht zijn gevallen Bethel genoemd (Hebr. "Huis van God"). Nadat hij gedroomd had van een ladder die tot in de hemel reikte, noemde Jacob zijn stenen kussen een Bethel-steen (Genesis 28:10-22).

"De heidenen imiteerden het Beth-el van Jacob en heiligden ze met olie en bloed, maakten ze goden en noemden ze Betyles (betylus, baetyl, betyles). In de klassieke oudheid een steen, natuurlijk of kunstmatig gevormd, vereerd als van goddelijke oorsprong , of als een symbool van goddelijkheid. Er waren een aantal van deze heilige stenen in Griekenland, de meest bekende op de omphalos in Delphi. Evenzo waren er de zogenaamde geanimeerde of orakelstenen. "Strabo, Plinius, Helancius (Hellanicus) of Beth-al-Jupiter, Cybele, Venus, Mithras). Het grootste deel van de natuurlijke Betyles waren de zwarte meteorieten of vuurballen die uit de hemel waren gevallen en door de Sabeïsten als hemelse godheden werden beschouwd. Deze meteorieten waren de Cabiri en de Pelasgi's waarvan de meest bekende aanbidders zwervende of verspreide mannen waren' (The Trail of the Serpent, door Inquire Within, Boswell Publishing Co., Limited, Londen (1936) p. 10).

Meteorietenculten komen veel voor in Grieks-Romeinse beschavingen. Volgens de religieuze historicus Mircea Eliade bevatte de Tempel van Artemis (Diana) in Efeze een gedrongen beeld van de moedergodin, gesneden uit een meteoriet die van Jupiter viel (Handelingen 19:26-35). Het Palladium van Troje en de kegelvormige zwarte steen of (Baetyl) van Elagabal in Emesa, Syrië, worden verondersteld van meteorische oorsprong te zijn. Evenzo was de Frygische moedergodin Cybele die in Pessinus (het latere Rome) werd aanbeden een steen, ongetwijfeld een meteoriet. Een ander voorbeeld is de meteoriet van Pessinunt in Phrygië, die werd aanbeden als "de naald van Cybele", die na de Punische oorlog in een machtige processie naar Rome werd gebracht op advies van het orakel van Delphi, waar de meteoriet werd aanbeden als vruchtbaarheidsgodin voor verdere 500 jaar.

"De beroemdste van alle stenen fetisjen van Arabië was natuurlijk de zwarte steen in het heiligdom van Mekka. De Kabah was en is nog steeds een rechthoekig stenen bouwwerk. In de oostelijke hoek is de zwarte steen ingebouwd die eeuwenlang een voorwerp van aanbidding geweest voordat Mohammed zich de Kabah toeeigende voor zijn nieuwe religie, en de pelgrimstocht naar deze heilige plaats tot een van de pijlers van de islam maakte" (Mohammed: The man and his faith, Tor Andrae, 1936, Translated by Theophil Menzel, 1960, blz. 13-30 Britannica, Arabian Religions, blz. 1059, 1979). De "Hadschar al Aswad" in de Kabah is het meest bekende voorbeeld van meteorietenverering in nieuwere tijden. Ondanks het verbod om God af te beelden en voorwerpen te aanbidden, kussen pelgrims naar Mekka deze "Hadschar al Aswad" (zwarte steen) die volgens de profeet "Yamin Allah" (de rechterhand van God) is, vermoedelijk een goddelijke meteoriet of Bethel -steen die dateert van vóór de schepping die aan de voeten van Adam en Eva viel. Het is momenteel ingebed in de zuidoostelijke hoek van de Kabah. Moslims raken en kussen de zwarte steen tijdens de hadj. moongod.htm


Formules voor jaarnamen van de koningen van Ur - Geschiedenis

1970-1979

Het 4x4-leiderschap van het merk Jeep® zet zich voort in de jaren 70 met de introductie van het eerste fulltime 4x4-systeem. De sportieve tweedeurs Cherokee (SJ) op ware grootte sleept de 4x4 of the Year-awards in de wacht. Zes modellen helpen de verkoop naar recordhoogtes te tillen.

DE AMC JAREN

In 1969 startte Kaiser Jeep een “Jeep® Great Escape”-reclamecampagne die de verscheidenheid aan recreatieve toepassingen van Jeep-voertuigen laat zien. Kaiser Jeep verkocht het bedrijf in 1970 aan American Motors (AMC) voor ongeveer $ 75 miljoen. Voertuigen met vierwielaandrijving werden erg populair - in 1978 produceerde AMC 600 voertuigen per dag. In 1972 werd het Quadra-Trac ® 4x4-systeem geïntroduceerd, het eerste automatische fulltime vierwielaandrijvingssysteem. In 1976 introduceerde het merk Jeep de CJ-7.

GEDURFDE AVONTUREN BEGINNEN HIER

VERZENDER JEEP® (DJ)

JEEP® J-10 PICK-UP

JEEP® J-20 PICK-UP

JEEP® CJ-5 UNIVERSEEL

JEEP® CJ-5 RENEGADE

JEEP® CHEROKEE (SJ)

JEEP® CHEROKEE CHIEF (SJ)

JEEP® CJ-7

JEEP® GOLDEN EAGLE PKG

JEEP® WAGONEER (SJ)

1970-1984 VERZENDER JEEP® (DJ)

WALK-IN BEZORGINGSBUS

De Dispatcher Jeep® (DJ) was een tweewielige versie van de populaire CJ-serie. Het voertuig leek op de CJ, maar was in veel opzichten anders: het was volledig gesloten, alleen achterwielaandrijving, inclusief schuifdeuren en een zwaaiende achterdeur.

1974-1987 JEEP® J-10 PICK-UP

HONCHO BETEKENT "BAAS"

In 1971 lieten de Jeep® Trucks de naam Gladiator vallen. Latere aanbiedingen werden J-10 (119-inch) of J-20 (131-inch) genoemd. Verbeteringen waren onder meer schijfremmen voor, een nieuwe vooras, wielen met zes noppen en zwaardere framedwarsbalken. De J-10 J-serie pick-up truck lijn omvatte de Honcho, Golden Eagle en 10-4 trim pakketten.

Alle trucks hadden hetzelfde carrosserieontwerp als de Jeep® Wagoneer en Cherokee vanuit de cabine naar voren, en werden aangeboden met traditionele plaat- of step-side carrosserieën. Het 10-4-trimpakket werd geproduceerd van 1974 tot 1983. Het pakket uit 1978 bestond voornamelijk uit kleurkeuzes en detaillering, het 10-4-pakket bood ook een optionele, in de fabriek geïnstalleerde CB-radio.

In 1976 verscheen het populaire Honcho-model en voegde $ 699 toe aan een standaard J-10-shortbed op maat. Het was het truck-equivalent van de Cherokee Chief met brede spoorbreedte en omvatte twee versies: de Sportside met opstap en de Townside.

De Honcho omvatte gouden strepen op het bed, spatborden en achterklep, brede 8x15-inch spaakwielen en off-road banden, Levi's denim interieur en sportstuur. Het Laredo-pakket verving de Honcho in 1983. Geproduceerd in 1977-1983, omvatte het Golden Eagle-pakket uit 1977 een grillebescherming, rijlampen, een opklapbedrolbeugel, acht-inch wielen, Levi's stoelen, accentstrepen en een embleem op de motorkap. -alles voor een premie van $ 749.

1974-1987 JEEP® J-20 PICK-UP

NIEUWE EN VERBETERDE JEEP® MERK PICKUP TRUCK

In 1974 veranderde de naam van de Jeep® Trucks in de J-10 (119-inch) of J-20 (131-inch) modellen. Verbeteringen waren onder meer schijfremmen voor, een nieuwe vooras, wielen met zes noppen en zwaardere framedwarsbalken.

J-20/J-30 pickups - de J-30 waren de vrachtwagens met een hoger GVW (bruto voertuiggewicht) in de line-up, variërend in capaciteit van "zware" halve ton tot meer dan een ton capaciteit en zelfs dubbele achterwielconfiguratie .

1955-1983 JEEP® CJ-5 UNIVERSEEL

NIEUWE EN VERBETERDE JEEP® PICK-UP TRUCK

Vanaf 1973 werden alle Jeep CJ's uitgerust met AMC-gebouwde 304- of 360-cubic-inch V8-motoren. Renegade-modellen hadden doorgaans een 304 kubieke inch (5L) V8-motor, een stevigere aandrijflijn, lichtmetalen velgen en een Trac-Lok®-sperdifferentieel achter.

Er werden veel speciale edities aangeboden, waaronder de 'luxe' Tuxedo Park uit 1964-1967, de Camper uit 1969, de '462' uit 1969, de Renegade I uit 1970, de Renegade II uit 1971, de Golden Eagle uit 1972-1983 en de Super Jeep van 1973 en 1976. ®. Een tweewielaangedreven versie DJ-5 werd aangeboden door middel van 1974.

De CJ-5, een populaire en blijvende legende, heeft waarschijnlijk meer kilometers afgelegd dan enig ander voertuig van het merk Jeep®. In dertig jaar tijd had de CJ-5 de langste productierun van alle Jeeps.

De CJ-5/camper werd als nieuw kampeerconcept op de markt gebracht. Het bevatte een uniek ontkoppelsysteem dat het eerst in de branche was, waardoor het verwijderen van de camper een eenvoudige handeling werd.

1972-1983 JEEP® CJ-5 RENEGADE

SPECIALE UITGAVE 4X4S

Renegade-modellen hadden meestal een V8-motor van 304 kubieke inch (5L), een stevigere aandrijflijn, lichtmetalen wielen en een Trac-Lok®-differentieel met beperkte slip achter. Voor 1976 introduceerde AMC de Super Jeep® opnieuw (ook aangeboden in 1973). Deze unieke CJ-5 had speciale striping op de motorkap en stoelen, chromen voorbumper, rolbeugel, 258 OHV inline zes, zwarte rubberen lipverlengingen op de spatborden en extra grote Polyglas witwandige banden.

In 1971 werd een speciale serie van 600 Jeep® Renegade II-modellen geproduceerd, elk 200 in Baja Yellow, Mint Green en Riverside Orange gespoten. Ook werden er al vroeg in de serie 150 in Big Bad Orange afgewerkt (niet afgebeeld).

1975-1983 JEEP® CHEROKEE (SJ)

VOLLEDIG JEEP® MERK 4x4

De nieuwe Cherokee was een sportieve tweedeursversie van de Wagoneer en had kuipstoelen, een sportstuur en pittige details die bedoeld waren om jongere, meer avontuurlijke bestuurders aan te spreken.

In februari 1974 was de Jeep® Cherokee het eerste voertuig dat het tijdschrift Four Wheeler won Prestatieprijsdie we vandaag kennen als de Vierwieler van het jaar prijs.

In 1975 werd de Cherokee aangeboden in twee carrosserievarianten: de Cherokee wide-track met drie-inch bredere assen en wielkasten, en de Cherokee met normale maat assen en geen wielkasten. In 1977 kwam er een vierdeursversie van de Cherokee op de markt.

Naast de basis Cherokee, omvatten de optiepakketten die gedurende de negenjarige looptijd werden aangeboden de Cherokee S, Cherokee Chief, Laredo en Golden Eagle.

1975-1978 JEEP® CHEROKEE CHIEF (SJ)

WIDE-TRACK OPTIE

AMC bracht de tweedeurs Wagoneer terug als de op jongeren gerichte Cherokee.

De nieuwe Jeep® Cherokee was een sportieve tweedeursversie van de Wagoneer en was voorzien van kuipstoelen, een sportstuur en pittige details die bedoeld waren om jongere, meer avontuurlijke bestuurders aan te spreken.

In februari 1974 was de Jeep® Cherokee het eerste voertuig dat het tijdschrift Four Wheeler won Prestatieprijsdie we vandaag kennen als de Vierwieler van het jaar prijs.

In januari 1975 werd de Cherokee Chief geïntroduceerd. De Wide-Track-optie was beschikbaar met belangrijke verbeterde interieur- en exterieurkenmerken: exterieurstrepen, grotere wielen, drie-inch bredere assen, grotere voor- en achterwieluitsparingen, Dana 44 voor- en achterassen en een mooier interieur. Het pakket kostte $ 349 meer dan het "S" -model.

Naast de basis Cherokee, omvatten de optiepakketten die gedurende de negenjarige looptijd van Cherokee werden aangeboden de Cherokee S, Cherokee Chief, Laredo en Golden Eagle.

1976-1986 JEEP® CJ-7

DE LEGENDE GAAT DOOR

In 1976 introduceerde AMC de CJ-7, de zevende generatie van het originele voertuig en de eerste grote verandering in het Jeep®-merkontwerp in 20 jaar.

De CJ-7 had een iets langere wielbasis dan de CJ-5 om ruimte te maken voor een automatische transmissie. De CJ-7 had vierkante deuropeningen versus de ronde deuropeningen van de CJ-5. Een snelle manier om de twee van elkaar te onderscheiden.

In 1978 nam Mark Smith, die algemeen bekend staat als de vader van de moderne vierwielers, een groep van 13 moderne ontdekkingsreizigers mee van Tierra del Fuego, Chili naar Prudhoe Bay, Alaska in hun Jeep® CJ-7 4x4's. De reis van 21.000 mijl duurde 122 dagen en omvatte een opmerkelijke oversteek door de Darien Gap, een stuk vijandige jungle dat slechts één keer eerder door het Britse leger in 100 dagen was overgestoken met het verlies van acht mannen. Smith en zijn mannen staken de Darian Gap in 30 dagen over en verloren niemand.

Voor het eerst bood de CJ-7 een optionele gegoten kunststof bovenkant en stalen deuren. Zowel de CJ-7-modellen met 93,5-inch wielbasis als de CJ-5-modellen met 83,5-inch wielbasis werden gebouwd tot 1983, toen de vraag naar de CJ-7 AMC geen andere keuze liet dan de CJ-5 stop te zetten, na een productierun van 30 jaar.

JEEP® GOLDEN EAGLE PKG uit de jaren 70

VLUCHT IN EEN SPECIALE UITGAVE PAKKET

Het Golden Eagle-optiepakket was een premie van $ 200 boven het Renegade-pakket. Het bevatte oorspronkelijk een adelaar-embleem op de motorkap, grotere banden, Levi's Soft Top, reservewiel aan de achterkant, wiellipverlengingen, reservewielslot, Convenience-groep, Décor-groep, toerenteller-tapijt en klok.


Lexile-metingen helpen bij het personaliseren van instructie, het bewaken van groei en het voorspellen van toekomstig succes.

Wilt u boeken zoeken met Lexile-metingen, interesses van studenten, indicatoren voor vroeg lezen en sleutelwoordenschat?

Ontdek meer over Lexile Zoek een boek

Wilt u een Lexile-assortiment en belangrijke woordenschat voor uw aangepaste tekst krijgen?

Lees meer over de Lexile Analyzer®

Wilt u aangepaste woordenlijsten maken per leerjaar en onderwerp?

Lees meer over Lexile® WordLists


Formules voor jaarnamen van de koningen van Ur - Geschiedenis

Waarom noemde Herschel zijn planeet Uranus?

Antwoord geven:

Herschel noemde de planeet Uranus niet, hij noemde het "de Georgium Sidus" (de Georgische planeet) ter ere van koning George III van Engeland. De naam "Uranus" werd voor het eerst voorgesteld door de Duitse astronoom Johann Elert Bode om in overeenstemming te zijn met de andere planetaire namen - die uit de klassieke mythologie komen. Uranus is de oude Griekse godheid van de hemel, de vroegste oppergod. Deze naam werd pas in 1850 algemeen gebruikt.

Astronomie is een zeer oude wetenschap - met minstens 4.000 jaar geschiedenis. Veel van de namen van objecten die al lang bekend zijn, zijn historisch van aard. De planeten en hun manen kregen namen die uit de Griekse of Romeinse mythologie kwamen. Dit leek lang geleden verstandig toen de objecten een naam kregen. Tegenwoordig zijn er zoveel objecten bekend dat namen meestal afkomstig zijn van de satelliet of het observatorium die ze heeft ontdekt (en gecatalogiseerd) en een reeks getallen die astronomen iets vertellen over waar ze zich aan de hemel bevinden. De Internationale Astronomische Unie (IAU) is officieel verantwoordelijk voor het toekennen van astronomische namen. Merk op dat ze geen namen "verkopen" aan objecten, of het nu planeten of sterren zijn.


De Sumerische koningslijst: vertaling

(In de volgende vertaling, mss. worden aangeduid met de door Vincente 1995 gebruikte sigla van de daar vermelde, mss. Fi, Go, P6 en WB 62 werden niet gebruikt indien niet gespecificeerd door een notitie, numerieke gegevens komen van ms. WB.)

1-39 Nadat het koningschap uit de hemel was neergedaald, was het koningschap in Eridug. In Eridug werd Alulim koning, hij regeerde 28800 jaar. Alaljar regeerde 36000 jaar. 2 koningen regeerden ze 64800 jaar. Toen viel Eridug en het koningschap werd naar Bad-tibira gebracht. In Bad-tibira regeerde En-men-lu-ana 43200 jaar. En-men-gal-ana regeerde 28800 jaar. Dumuzid, de herder, regeerde 36000 jaar. 3 koningen regeerden ze 108000 jaar. Toen viel Bad-tibira (?) en werd het koningschap naar Larag gebracht. In Larag regeerde En-sipad-zid-ana 28800 jaar. 1 koning regeerde hij 28800 jaar. Toen viel Larag (?) en werd het koningschap naar Zimbir gebracht. In Zimbir werd En-men-dur-ana koning, hij regeerde 21000 jaar. 1 koning regeerde hij 21000 jaar. Toen viel Zimbir (?) en werd het koningschap naar Curuppag gebracht. In Curuppag werd Ubara-Tutu koning, hij regeerde 18600 jaar. 1 koning regeerde hij 18600 jaar. In 5 steden regeerden 8 koningen 241200 jaar. Toen sloeg de vloed over.

40-94 Nadat de vloed was overspoeld en het koningschap uit de hemel was neergedaald, was het koningschap in Kic. In Kic werd Jucur koning, hij regeerde 1200 jaar. Kullassina-bel regeerde voor 960 (Mevr. P2+L2 heeft in plaats daarvan: 900) jaar. Nanjiclicma regeerde voor (Mevr. P2+L2 heeft:) 670 (?) jaar. En-tarah-ana regeerde voor (Mevr. P2+L2 heeft:) 420 jaar. 3 maanden en 3 1/2 dagen. Baboe. regeerde voor (Mevr. P2+L2 heeft:) 300 jaar. Puannum regeerde voor 840 (Mevr. P2+L2 heeft in plaats daarvan: 240) jaar. Kalibum regeerde voor 960 (Mevr. P2+L2 heeft in plaats daarvan: 900) jaar. Kalumum regeerde voor 840 (ms. P3+BT14, Su1 hebben in plaats daarvan: 900) jaar. Zuqaqip regeerde voor 900 (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 600) jaar. (In ms. P2+L2, P3+BT14, P5, de 10e en 11e heersers van de dynastie gaan vooraf aan de 8e en 9e.) Een tab (ms. P2+L2, P3+BT14, P5 hebben in plaats daarvan: Aba) regeerde 600 jaar. Macda, de zoon van Atab, regeerde 840 (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 720) jaar. Arwium, de zoon van Macda, regeerde 720 jaar. Etana, de herder, die naar de hemel opsteeg en alle vreemde landen consolideerde, werd koning die hij regeerde voor 1500 (Mevr. P2+L2 heeft in plaats daarvan: 635) jaar. Balih, de zoon van Etana, regeerde 400 (ms. P2+L2, Su1 hebben in plaats daarvan: 410) jaar. En-me-nuna regeerde voor 660 (Mevr. P2+L2 heeft in plaats daarvan: 621) jaar. Melem-Kic, de zoon van En-me-nuna, regeerde 900 jaar. (Mevr. P3+BT14 voegt toe:) 1560 zijn de jaren van de dynastie van En-me-nuna. Barsal-nuna, de zoon van En-me-nuna, (ms. P5, P3+BT14 hebben in plaats daarvan: Barsal-nuna) regeerde 1200 jaar. Zamug, de zoon van Barsal-nuna, regeerde 140 jaar. Tizqar, de zoon van Zamug, regeerde 305 jaar. (Mevr. P3+BT14 voegt toe:) 1620 + X . Ilku regeerde 900 jaar. Iltasadum regeerde 1200 jaar. En-men-barage-si, die het land van Elam onderwierp, werd koning die hij 900 jaar regeerde. Aga, de zoon van En-men-barage-si, regeerde 625 jaar. (Mevr. P3+BT14 voegt toe:) 1525 zijn de jaren van de dynastie van En-men-barage-si. 23 koningen regeerden zij 24510 jaar, 3 maanden en 3 1/2 dag. Toen werd Kic verslagen en werd het koningschap naar E-ana gebracht.

95-133 In E-ana werd Mec-ki-aj-gacer, de zoon van Utu, heer en koning die hij regeerde voor 324 (Mevr. P2+L2 heeft in plaats daarvan: 325) jaar. Mec-ki-aj-gacer ging de zee in en verdween. Enmerkar, de zoon van Mec-ki-aj-gacer, de koning van Unug, die Unug (ms. L1+N1, P2+L2 hebben in plaats daarvan: onder wie Unug werd gebouwd), werd koning hij regeerde voor 420 (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 900 + X) jaar. (Mevr. P3+BT14 voegt toe:) 745 zijn de jaren van de dynastie van Mec-ki-aj-gacer. (ms TL voegt in plaats daarvan toe: . hij regeerde 5 + X jaar.) Lugalbanda, de herder, regeerde 1200 jaar. Dumuzid, de visser, wiens stad Kuara was, regeerde 100 (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 110) jaar. (Mevr. P3+BT14 voegt toe:) Hij nam En-me-barage-si in zijn eentje gevangen. Gilgamec, wiens vader een spook was (?), de heer van Kulaba, regeerde 126 jaar. Ur-Nungal, de zoon van Gilgamec, regeerde 30 jaar. Udul-kalama, de zoon van Ur-Nungal (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: Ur-lugal), regeerde 15 jaar. La-ba'cum regeerde 9 jaar. En-nun-tarah-ana regeerde 8 jaar. Mec-he, de smid, regeerde 36 jaar. Melem-ana (Mevr. Su2 heeft in plaats daarvan: Til-kug (?). ) regeerde voor 6 (Mevr. Su2 heeft in plaats daarvan: 900) jaar. Lugal-kitun (?) regeerde 36 (Mevr. Su2 heeft in plaats daarvan: 420) jaar. 12 koningen regeerden ze voor 2310 (Mevr. Su2 heeft in plaats daarvan: 3588) jaar. Toen werd Unug verslagen en werd het koningschap naar Urim gebracht.

134-147 In Urim werd Mec-Ane-pada koning, hij regeerde 80 jaar. Mec-ki-aj- Nanna (Mevr. P2+L2 heeft in plaats daarvan: Mec-ki-aj-nuna), de zoon van Mec-Ane-pada, werd koning, hij regeerde 36 (Mevr. P2+L2 heeft in plaats daarvan: 30 jaar. Elulu regeerde voor (ms. L1+N1, P2+L2, P3+BT14 hebben:) 25 jaar. Balulu regeerde voor (ms. L1+N1, P2+L2, P3+BT14 hebben:) 36 jaar. (ms. L1+N1, P2+L2 hebben:) 4 koningen waar ze voor regeerden (ms. L1+N1, P2+L2, P3+BT14 hebben:) 171 jaar. Toen werd Urim verslagen en werd het koningschap naar Awan gebracht.

148-159 In Awan, . werd koning waarvoor hij regeerde. jaar. . regeerde voor. jaar. . regeerde 36 jaar. 3 koningen regeerden ze 356 jaar. Toen werd Awan verslagen en werd het koningschap naar Kic gebracht.

160-178 In Kic werd Susuda, de volder, koning die hij 201 + X jaar regeerde. Dadasig regeerde voor (Mevr. vD heeft:) 81 jaar. Mamagal, de schipper, regeerde 360 ​​(Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: 420) jaar. Kalbum, de zoon van Mamagal (Mevr. WB heeft in plaats daarvan: Magalgal), regeerde voor 195 (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: 132) jaar. Tuge (?) regeerde 360 ​​jaar. Men-nuna , (Mevr. L1+N1 voegt toe:) de zoon van Tuge (?), regeerde 180 jaar. (in ms. L1+N1, TL, de 7e en 8e heersers van de dynastie zijn in omgekeerde volgorde) . 290 jaar geregeerd. Lugalju regeerde voor 360 (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: 420) jaar. 8 koningen regeerden ze voor 3195 (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: 3792) jaar. Toen werd Kic verslagen en werd het koningschap naar Hamazi gebracht.

179-185 In Hamazi werd Hadanic koning, hij regeerde 360 ​​jaar. 1 koning regeerde hij 360 jaar. Toen werd Hamazi verslagen en het koningschap werd ingenomen (Mevr. P3+BT14 heeft in plaats daarvan: een tweede keer werd teruggestuurd) naar Unug .

(In ms. IB, L1+N1, TL, de 2e dynastie van Unug van ll. 185-191 wordt voorafgegaan door de 2e dynastie van Urim van II. 192-203.)

186-192 In Unug werd En-cakanca-ana koning, hij regeerde 60 jaar. Lugal-ure (Mevr. P3+BT14 heeft in plaats daarvan: Lugal-kinice-dudu (?)) regeerde 120 jaar. Argandea regeerde 7 jaar. (Mevr. L1+N1 heeft:) 3 koningen waar ze voor regeerden (Mevr. L1+N1 heeft:) 187 jaar. Toen werd Unug verslagen (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: vernietigd) en het koningschap werd naar Urim gebracht.

193-204 In Urim werd Nani koning waarvoor hij regeerde (Mevr. vD heeft:) 120 + X (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 54 + X) jaar. Mec-ki-aj-Nanna, de zoon van Nani, regeerde voor (Mevr. vD heeft:) 48 jaar. . de zoon van . regeerde voor (Mevr. IB heeft:) 2 jaar. (Mevr. IB heeft:) 3 koningen waar ze voor regeerden (Mevr. IB heeft:) 582 (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 578) jaar. (Mevr. vD heeft in plaats daarvan: 2 koningen regeerden ze 120 + X jaar.) Toen werd Urim verslagen (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: vernietigd) en het koningschap werd naar Adab gebracht.

205-210 In Adab werd Lugal-Ane-mundu koning waarvoor hij regeerde (ms. L1+N1, TL hebben:) 90 jaar. (ms. L1+N1, TL hebben:) 1 koning waar hij voor regeerde (ms. L1+N1, TL hebben:) 90 jaar. Toen werd Adab verslagen (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: vernietigd) en het koningschap werd naar Mari gebracht.

211-223 In Mari werd Anbu (?) koning, hij regeerde 30 (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 90) jaar. Anba (?), de zoon van Anbu (?), regeerde 17 (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 7 jaar. Bazi, de leerbewerker, regeerde 30 jaar. Zizi, de volder, regeerde 20 jaar. Limer, de goed gedaan priester, regeerde 30 jaar. Carrum-iter oordeelde voor 9 (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 7 jaar. 6 koningen regeerden ze voor 136 (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 184) jaar. Toen werd Mari verslagen (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: vernietigd) en het koningschap werd naar Kic gebracht.

224-231 In Kic, Kug-Bau, werd de vrouwelijke herbergier, die de fundamenten van Kic stevig maakte, koning die ze 100 jaar regeerde. 1 koning die ze 100 jaar regeerde. Toen werd Kic verslagen (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: vernietigd) en het koningschap werd naar Akcak gebracht.

232-243 In Akcak werd Unzi koning die hij 30 jaar regeerde. Undalulu regeerde voor 6 (ms. L1+N1, S hebben in plaats daarvan: 12 jaar. Urur regeerde voor (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: was koning (?) voor) 6 jaar. Puzur- Nirah regeerde voor (ms. IB, L1+N1, S, Su1 hebben:) 20 jaar. Icu- Il regeerde voor (ms. IB, L1+N1, S, Su1 hebben:) 24 jaar. Cu-Suen, de zoon van Icu-Il, regeerde voor (ms. IB, L1+N1, S, TL hebben:) 7 (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 24 jaar. (ms. S, Su1, TL hebben:) 6 koningen waar ze voor regeerden (ms. L1+N1, S, TL hebben:) 99 (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 116) jaar (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 5 koningen waar ze voor regeerden (Mevr. IB heeft:) 87 jaar). Toen werd Akcak verslagen (Mevr. S heeft in plaats daarvan: Toen werd de heerschappij van Akcak afgeschaft) en het koningschap werd naar Kic gebracht.

(ms. IB, S, Su1, Su3+Su4 noemen de 3e en 4e dynastie van Kic van II. 224-231 en ll. 244-258, respectievelijk als één dynastie)

244-258 In Kic werd Puzur-Suen, de zoon van Kug-Bau, koning die hij 25 jaar regeerde. Ur-Zababa, de zoon van Puzur-Suen, regeerde 400 (ms. P3+BT14, S hebben in plaats daarvan: 6) (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 4 + X) jaar. (Mevr. P3+BT14 voegt toe:) 131 zijn de jaren van de dynastie van Kug-Bau. Zimudar (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: Ziju-iake ) regeerde voor 30 (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 30 + X) jaar. Uß³i-watar , de zoon van Zimudar (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: Ziju-iake), regeerde voor 7 (Mevr. S heeft in plaats daarvan: 6 jaar. Ectar -muti regeerde voor 11 (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 17 jaren. Icme-Camac regeerde 11 jaar. (Mevr. Su1 voegt toe:) Cu-ilicu regeerde 15 jaar. Nanniya, de juwelier, (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: Zimudar ) (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: . ) regeerde voor 7 (Mevr. S heeft in plaats daarvan: 3 jaar. 7 koningen regeerden ze voor 491 (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 485) jaar (Mevr. S heeft in plaats daarvan: 8 koningen waar ze voor regeerden (Mevr. S heeft:) 586 jaar). Toen werd Kic verslagen (Mevr. S heeft in plaats daarvan: Toen werd de regering van Kic afgeschaft) en het koningschap werd genomen (Mevr. P3+BT14 heeft in plaats daarvan: werd een derde keer teruggestuurd) naar Unug .

(Mevr. IB laat de 3e dynastie van Unug van II weg. 258-263)

259-265 In Unug werd Lugal-zage-si koning, hij regeerde 25 (Mevr. P3+BT14 heeft in plaats daarvan: 34) jaar. 1 koning regeerde hij voor 25 (Mevr. P3+BT14 heeft in plaats daarvan: 34) jaar. Toen werd Unug verslagen (Mevr. S heeft in plaats daarvan: Toen werd de heerschappij van Unug afgeschaft) en werd het koningschap naar Agade gebracht.

266-296 In Agade werd Sargon, wiens vader een tuinman was, de schenker van Ur-Zababa, koning, de koning van Agade, die Agade (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: waaronder Agade werd gebouwd) regeerde hij voor 56 (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: 55) (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 54) jaar. Rimuc, de zoon van Sargon, regeerde 9 (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 7) (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: 15 jaar. Man-icticcu, de oudere broer van Rimuc, de zoon van Sargon, regeerde 15 (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: 7 jaar. Naram-Suen, de zoon van Man-icticcu, regeerde voor (ms. L1+N1, P3+BT14 hebben:) 56 jaar. Car-kali-carri, de zoon van Naram-Suen, regeerde voor (Mevr. L1+N1, Su+Su4 hebben:) 25 (Mevr. P3+BT14 heeft in plaats daarvan: 24 jaar. (Mevr. P3+BT14 voegt toe:) 157 zijn de jaren van de dynastie van Sargon. Wie was er dan koning? Wie was de koning? (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: wie was koning? Wie was er inderdaad koning?) Irgigi was koning, Imi was koning, Nanûm was koning (in ms. L1+N1, Su3+Su4, Imi en Nanûm zijn in omgekeerde volgorde), Ilulu was koning, en de (ms. P3+BT14, S hebben:) 4 van hen regeerden alleen voor (ms. P3+BT14, S hebben:) 3 jaar. Dudu regeerde 21 jaar. Cu-Durul, de zoon van Dudu, regeerde 15 (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 18 jaar. 11 koningen regeerden ze 181 jaar (Mevr. S heeft in plaats daarvan: 12 koningen waar ze voor regeerden (Mevr. S heeft:) 197 jaar) (ms. Su1, Su3+Su4, die Dudu en Cu-Durul weglaten, hebben in plaats daarvan: 9 koningen waar ze voor regeerden (Mevr. Su1 heeft:) 161 (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: 177) jaar. Toen werd Agade verslagen (Mevr. S heeft in plaats daarvan: Toen werd de heerschappij van Agade afgeschaft) en het koningschap werd naar Unug gebracht.

297-307 In Unug werd Ur-nijin koning, hij regeerde voor 7 (ms. IB, S hebben in plaats daarvan: 3) (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 15) (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: 30 jaar. Ur-gigir, de zoon van Ur-nijin, regeerde 6 (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 7) (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 15) (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: 7 jaar. Kuda regeerde 6 jaar. Puzur-ili regeerde voor 5 (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 20 jaar. Ur- Utu regeerde voor 6 (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: Ur-Utu), de zoon van Ur-gigir, regeerde 25 (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: Lugal-melem, de zoon van Ur-gigir, regeerde 7) jaar. 5 koningen regeerden ze voor 30 (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 43) (ms. PÝ+Ha, S hebben in plaats daarvan: 26) jaar (Mevr. Su3+Su4, die Kuda en Puzur-ili weglaat, heeft in plaats daarvan: 3 koningen waar ze voor regeerden (Mevr. Su3+Su4 heeft:) 47 jaar). Unug werd verslagen (Mevr. S heeft in plaats daarvan: Toen werd de regering van Unug afgeschaft) en werd het koningschap naar het leger gebracht (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: land) van Gutium.

308-334 In het leger (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: land) van Gutium, in het begin was geen enkele koning beroemd, ze waren hun eigen koningen en regeerden zo gedurende 3 jaar (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: ze hadden geen koning, ze regeerden 5 jaar over zichzelf). Dan Inkicuc (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: . ) regeerde voor 6 (Mevr. L1+Ni1 heeft in plaats daarvan: 7 jaar. Zarlagab regeerde 6 jaar. Culmé (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: Yarlagac) regeerde 6 jaar. Silulumec (Mevr. Mi heeft in plaats daarvan: Silulu ) regeerde voor 6 (Mevr. G heeft in plaats daarvan: 7 jaar. Inimabakec regeerde voor 5 (Mevr. Mi heeft in plaats daarvan: Duga regeerde 6) jaar. Igecauc regeerde voor 6 (Mevr. Mi heeft in plaats daarvan: Ilu-an (?) regeerde 3 jaar. Yarlagab regeerde voor 15 (Mevr. Mi heeft in plaats daarvan: 5 jaar. Ibate regeerde 3 jaar. Yarla (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: Yarlangab (?)) regeerde 3 jaar. Kurum (Mevr. L1+N1 heeft in plaats daarvan: . ) regeerde voor 1 (Mevr. Mi heeft in plaats daarvan: 3 jaar. Apil-kin regeerde 3 jaar. La-erabum (?) regeerde 2 jaar. Irarum regeerde 2 jaar. Ibranum regeerde 1 jaar. Hablum regeerde 2 jaar. Puzur-Suen, de zoon van Hablum, regeerde 7 jaar. Yarlaganda regeerde 7 jaar. . 7 jaar geregeerd. Tiriga (?) regeerde 40 dagen. 21 koningen waar ze voor regeerden (Mevr. L1+N1 heeft:) 124 jaar en 40 dagen (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: 25 jaar) . Toen werd het leger van Gutium verslagen (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: vernietigd) en het koningschap werd naar Unug gebracht.

335-340 In Unug werd Utu-hejal koning, hij regeerde 427 jaar, . dagen (Mevr. IB heeft in plaats daarvan: 26 jaar, 2 + X maanden en 15 dagen) (Mevr. J heeft in plaats daarvan: 7 jaar, 6 maanden en 15 dagen) (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 7 jaar, 6 maanden en 5 dagen). 1 koning regeerde hij 427 jaar, . dagen (Mevr. J heeft in plaats daarvan: 7 jaar, 6 maanden en 15 dagen) (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 7 jaar, 6 maanden en 5 dagen). Toen werd Unug verslagen en werd het koningschap naar Urim gebracht.

341-354 In Urim werd Ur-Namma koning die hij 18 jaar regeerde. Culgi, de zoon van Ur-Namma, regeerde 46 (ms. Su3+Su4, TL hebben in plaats daarvan: 48) (Mevr. P5 heeft in plaats daarvan: 58) jaar. Amar-Suena, de zoon van Culgi, regeerde 9 (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: 25 jaar. Cu-Suen, de zoon van Amar-Suena, regeerde 9 (Mevr. P5 heeft in plaats daarvan: 7) (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 20 + X) (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: 16 jaar. Ibbi-Suen, de zoon van Cu-Suen, regeerde 24 (ms. P5, Su1 hebben in plaats daarvan: 25) (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: 15) (Mevr. TL heeft in plaats daarvan: 23 jaar. 4 koningen regeerden ze 108 jaar (ms. J, P5, Su1, Su3+Su4 hebben in plaats daarvan: 5 koningen waar ze voor regeerden (Mevr. P5 heeft:) 117 (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 120 + X) (Mevr. Su3+Su4 heeft in plaats daarvan: 123) jaar). Toen werd Urim verslagen (Mevr. P5 heeft in plaats daarvan: Toen werd de heerschappij van Urim afgeschaft). (Mevr. Su3+Su4 voegt toe:) Het fundament van Sumerië werd eruit gescheurd (?). Het koningschap werd naar Isin gebracht.

355-377 In Isin werd Icbi-Erra koning, hij regeerde 33 (Mevr. P5 heeft in plaats daarvan: 32) jaar. Cu-ilicu, de zoon van Icbi-Erra, regeerde 20 (Mevr. P5 heeft in plaats daarvan: 10) (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 15 jaar. Iddin-Dagan, de zoon van Cu-ilicu, regeerde 21 (Mevr. Su1 heeft in plaats daarvan: 25 jaar. Icme-Dagan, de zoon van Iddin-Dagan, regeerde voor (ms. P2, P5 hebben:) 20 (Mevr. Mi heeft in plaats daarvan: 18 jaar. Lipit-Ectar, de zoon van Icme- Dagan (Mevr. P2 heeft in plaats daarvan: Iddin- Dagan), regeerde voor (ms. L1+N1, P2, P5 hebben:) 11 jaren. Ur- Ninurta (ms. L1+N1, P2 toevoegen:), de zoon van Ickur -- moge hij jaren van overvloed, een goede heerschappij en een zoet leven hebben -- regeerde voor (Mevr. P5 heeft:) 28 jaar. Bur-Suen, de zoon van Ur-Ninurta, regeerde 21 jaar. Lipit-Enlil, de zoon van Bur-Suen, regeerde 5 jaar. Erra -imitti regeerde voor 8 (ms. P5, TL hebben in plaats daarvan: 7 jaar. (Mevr. P5 voegt toe:) . regeerde voor. 6 maanden. Enlil-bani regeerde 24 jaar. Zambiya regeerde 3 jaar. Iter-pica regeerde 4 jaar. Ur-dul-kuga regeerde 4 jaar. Suen-magir regeerde 11 jaar. (Mevr. P5 voegt toe:) Damiq-ilicu, de zoon van Suen-magir, regeerde 23 jaar. 14 koningen regeerden ze 203 jaar (Mevr. P5 heeft in plaats daarvan: 225 jaar en 6 maanden).

(mevr. P2+L2, L1+N1 en P4+Ha besluiten met een samenvatting van de post-diluviaanse dynastieën de vertaling van II. 378-431 gebruikt numerieke gegevens van elk mss. maar volgt de formulering van P2+L2 en L1+N1)

378-431 In totaal regeerden 39 koningen gedurende 14409 + X jaar, 3 maanden en 3 1/2 dagen, 4 keer in Kic. Een totaal van 22 koningen regeerden 2610 + X jaar, 6 maanden en 15 dagen, 5 keer in Unug. Een totaal van 12 koningen regeerden 396 jaar, 3 keer in Urim. Een totaal van 3 koningen regeerden 356 jaar, eenmaal in Awan. Een totaal van 1 koning regeerde 420 jaar, eenmaal in Hamazi.
16 regels ontbreken
Een totaal van 12 (?) koningen regeerden 197 (?) jaar, eenmaal in Agade. In totaal 21 (Mevr. P4+Ha heeft in plaats daarvan: 23) koningen regeerden 125 jaar en 40 dagen (Mevr. P4+Ha heeft in plaats daarvan: 99 jaar), eenmaal in het leger van Gutium. In totaal 11 (Mevr. P4+Ha heeft in plaats daarvan: 16) koningen regeerden voor 159 (Mevr.P4+Ha heeft in plaats daarvan: 226) jaar, eenmaal in Isin . Er zijn 11 steden, steden waar het koningschap werd uitgeoefend. In totaal 134 (Mevr. P4+Ha heeft in plaats daarvan: 139) koningen, die samen regeerden voor 28876 + X (Mevr. P4+Ha heeft in plaats daarvan: 3443 + X) jaar. 21.

Revisiegeschiedenis

03.ix.1999 : GZ : vertaling aanpassen
04.xii.1999: JAB: proeflezen
08.xii.1999 : GC : taggen
14.i.2000: ER: proeflezen van SGML
14.i.2000: ER: converteren naar HTML 4.0
7.ix.2001: ER: kop- en voettekst opnieuw opgemaakt inhoudelijke inhoud van bestand niet gewijzigd


Ontdek uw laatste > Naam Oorsprong & Betekenis

Onderzoek uw familiegeschiedenis om te ontdekken wie u bent en waar u vandaan komt.

Uw achternaam bevat aanwijzingen voor uw familiegeschiedenis. Of u nu een gemeenschappelijke of unieke achternaam heeft, het leren van de betekenis achter uw naam kan nieuwe details van uw genealogie ontsluiten.

Het gaat om meer dan alleen wat je naam betekent. Het gaat over uw familiegeschiedenis en de reis van uw voorouders die mede hebben gevormd tot wie u nu bent. Begin met twee eenvoudige vragen: "Wat is de oorsprong van mijn achternaam?" en "Wat betekent mijn achternaam?" om uw familiegeschiedenis tot leven te zien komen.

Voer uw achternaam in.

Ontdek wie je bent en waar je vandaan komt.

Achternaam Oorsprong: Hoeveel weet u over uw achternaam?

 • Een achternaam die zoeken betekent, kan het volgende onthullen:
  • Waar uw familie woonde in de Verenigde Staten
  • De nationale herkomst van uw gezin - Ierland, Duitsland, Italië en meer!
  • Toen uw voorouders naar de Verenigde Staten emigreerden
  • Het beroep of de bijnaam van een voorouder

  Achternaam Oorsprong en uw familiegeschiedenis

  De meeste Europese achternamen zijn terug te voeren tot de Middeleeuwen in de 13e en 14e eeuw. Tijdens deze periode werden achternamen geregistreerd toen verenigingen begonnen met het innen van belastingen en bureaucratischer werden.

  Vroege achternamen waren vaak gekoppeld aan beroepen, geografische kenmerken zoals waar uw huis in het dorp was, een bijnaam, fysiek kenmerk of zelfs een combinatie van de naam van de moeder en de vader. Uiteindelijk namen de meeste mensen patroniemen over die ze van hun vaders hadden geërfd.

  Vragen: "Welke nationaliteit is mijn achternaam?" kan sommige lang aanvaarde overtuigingen over de wortels van uw familie, inclusief hun etnische afkomst, bevestigen (of weerleggen). Misschien zijn er andere landen (en verwanten) verbonden aan uw stamboom waar u nog nooit eerder aan had gedacht.

  De genealogie achter uw achternaam is meer dan alleen het vinden van de betekenis uit een achternamenlijst. Door de herkomst van uw achternaam te achterhalen, krijgt u nieuwe inzichten in uw familiegeschiedenis en zelfs over uzelf. Je naam is tenslotte een deel van je identiteit.

  Gebruik onze gratis achternaam, wat betekent dat de zoekopdracht is gevuld met gegevens uit Amerikaanse volkstellingen, de overlijdensindex van de sociale zekerheid, krantenarchieven en meer! Lees verder.

  Ontdek de gemiddelde levensduur

  Ontdek het beroep van uw gezin

  Ontdek waar uw gezin in de loop van de tijd heeft gewoond

  Waar komen achternamen vandaan?

  Mensen hebben meer dan één naam gebruikt om het gemakkelijker te maken om de ene persoon te onderscheiden van de andere die dezelfde naam kan hebben. Naarmate gemeenschappen groeiden en samenlevingen zich ontwikkelden, werden de onderscheidende namen vast. Mensen begonnen ook een bepaalde naam van generatie op generatie door te geven, waardoor de oorsprong van een familienaam ontstond.

  Het verhaal achter de achternaam hangt af van de prioriteiten van de samenleving op het moment dat mensen achternamen begonnen te adopteren. Samenlevingen die jagersgericht waren, baseerden hun achternamen op gebeurtenissen, religieuze connotaties of kenmerken van het individu. Minder ontwikkelde samenlevingen gebruikten vaak achternamen die waren afgeleid van de naam van de vader. Gemeenschappen die technisch superieur waren, baseerden hun achternamen op beroepen, woonplaats of sociale status.

  Het feit dat iemand de achternaam Tailor draagt, betekent echter niet dat het beroep van een persoon iets te maken heeft met kleermakerij. Iemand uit hun familie was ooit kleermaker en zij gaven hun onderscheidende naam door aan hun kinderen, enzovoort. Fast forward honderd jaar later, als iemand de achternaam Taylor of Tailor draagt, kun je met grote zekerheid zeggen dat een van hun voorouders kleermakerij als beroep uitoefende.

  Achternamen kwamen voor in verschillende perioden in verschillende regio's. Ze werden voor het eerst geadopteerd in Engeland in de 11e en 16e eeuw.

  Hebben achternamen een betekenis zoals voornamen?

  Achternaambetekenissen kunnen u veel vertellen over de oorsprong van uw voorouders. Achternaam betekenissen kunnen worden onderverdeeld in de meest voorkomende typen:

  Beroepsnamen afgeleid van het beroep van een voorouder kan worden onderverdeeld in twee groepen: standaard en titulaire beroepen. Bijvoorbeeld,
  de oorsprong van de naam van iemand met de achternaam Stewart verwijst naar een oude clantitel in Schotland.

  Topografische achternamen zijn meestal afgeleid van landschappen (Ford, Hill, Rivers) of namen van steden of plaatsen (Londen, Austin.) Aanvankelijk namen families die land bezaten de achternamen die waren afgeleid van plaatsnamen over. Toen mensen echter van de ene plaats naar de andere gingen, werd het gebruikelijker dat ze een achternaam kozen die was afgeleid van de naam van een bepaalde plaats.

  Beschrijvende achternamen werden meestal afgeleid van beledigende kenmerken, daarom komen ze minder vaak voor. Mensen kregen achternamen op basis van kenmerken zoals kaalheid, domheid, hebzucht of zelfs directe beledigingen zoals de achternaam Blackinthemouth. Veel beledigende beschrijvende achternamen zijn verdwenen. Gelukkig zijn er nog veel achternamen afgeleid van positieve eigenschappen, zoals Good, Young, White, Angel, Goodman, etc.

  Matronieme achternamen zijn die afgeleid van de naam van een vrouwelijke voorouder en zijn zeer ongewoon in veel delen van de wereld. Ze ontstonden meestal als gevolg van onwettige geboorten, of onder adel wanneer de moeder een hogere sociale rang genoot dan haar echtgenoot.

  Waarom komen sommige achternamen zoveel vaker voor dan andere?

  De cultuur waarin de voorouders leefden en hun sociale status zullen een grote invloed hebben op de oorsprong van de achternaam. Mensen met een hoge sociale status namen meestal achternamen aan die tegenwoordig vrij ongewoon zijn. Terwijl mensen uit de lagere sociale klasse achternamen namen die tegenwoordig heel gewoon zijn. Mensen met een lagere sociale status hadden veel minder controle over hun achternamen, vooral tijdens het feodalisme. Ze werden vaak aan hen overhandigd door autoriteiten zoals heren of grootgrondbezitters. Dit is de reden waarom je veel voorkomende beledigende achternamen zult vinden, zoals Purcell - dat letterlijk "varkentje" betekent in het oud Engels, of Barrett wat "fraude" betekent en een bedrieglijke man beschrijft.

  Sommige van de meest voorkomende achternamen zijn werkgerelateerd omdat onze voorouders op grote schaal bepaalde beroepen uitoefenden.

  De achternaam Smith werd bijvoorbeeld gedeeld door 2.442.977 Amerikanen in de volkstelling van 2010. De oorsprong van de naam verwijst naar een smid, een persoon die met metaal werkt. Smith wordt sinds de Angelsaksische periode als beroepsnaam gebruikt. Gebaseerd op een wijdverbreide bezetting, werd de achternaam al snel een van de meest voorkomende achternamen in veel Engelstalige landen. Veel Smiths hebben de achternaam gekregen juist vanwege de populariteit, ook al hadden ze geen band met de bezetting.

  Achternamen die zijn afgeleid van de namen van de vader komen ook vaak voor, vooral die afgeleid van John, Thomas of Williams, omdat die drie namen lange tijd de meest voorkomende waren.

  Wat kan je achternaam je vertellen over je geschiedenis?

  De betekenis van je achternaam kan je helpen veel interessante dingen over je voorouders te ontdekken, waaronder de herkomst van je achternaam en nationaliteit. Achter de naam kun je echter nog veel meer vinden.

  Naast de herkomst van de etnische achternaam, zult u ontdekken of uw naam een ​​woon-, beroeps- of beschrijvende naam is. U kunt zelfs ontdekken waar uw achternaam voor het eerst verscheen.

  Als u zich afvraagt ​​wat uw achternaam betekent, kan een eenvoudige zoekopdracht u helpen om enkele of alle van de volgende zaken te ontdekken:


  Historische kaarten van uw stad

  Sommige steden hebben historische kaarten waarop u op adres kunt zoeken. Er is geen garantie dat ze foto's van je huis bevatten, maar het is het proberen waard. U kunt bijvoorbeeld historische foto's bij u in de buurt opzoeken via WhatWasThere.com. Anders moet u zoeken naar historische kaarten die specifiek zijn voor uw stad. Hier zijn een paar kaarten voor grote Amerikaanse steden:

  En hoewel het niet bepaald een oude geschiedenis is, kunt u ook de Google Street View-geschiedenis van uw huis opzoeken: zoek gewoon uw adres in Google Maps, klik op de foto van uw huis om Street View te openen en zoek vervolgens naar de tijdlijn, die gaat terug naar 2007. Je kunt ook proberen naar het adres van je huis te zoeken in Google Afbeeldingen om te zien wat er verschijnt.


  Als-dan-verklaring

  Toen we eerder inductief redeneren bespraken, baseerden we onze redenering op voorbeelden en op gegevens van eerdere gebeurtenissen. Als we in plaats daarvan feiten, regels en definities gebruiken, wordt dat deductief redeneren genoemd.

  We zullen dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld.

  Als je goede cijfers haalt, ga je naar een goede universiteit.

  Het deel na de "als": je haalt goede cijfers - heet een hypothese en het deel na de "dan" - je komt op een goede school - wordt een conclusie genoemd.

  Hypothesen gevolgd door een conclusie worden een Als-dan-verklaring of een voorwaardelijke verklaring genoemd.

  Dit wordt gelezen - als p dan q.

  Een voorwaardelijke verklaring is onwaar als de hypothese waar is en de conclusie onwaar. Het bovenstaande voorbeeld zou onjuist zijn als er stond "als je goede cijfers haalt, kom je niet op een goede universiteit".

  Als we een voorwaardelijke verklaring herschikken of delen ervan wijzigen, hebben we een zogenaamde gerelateerde voorwaardelijke.

  Onze voorwaardelijke stelling is: als een populatie voor 50% uit mannen bestaat, dan moet 50% van de populatie vrouw zijn.

  Als we de positie van de hypothese en de conclusie verwisselen, krijgen we a omgekeerde staatsliedent: als een populatie voor 50% uit vrouwen bestaat, moet 50% van de populatie man zijn.

  Als beide uitspraken waar zijn of als beide uitspraken niet waar zijn, is het omgekeerde waar. Een voorwaardelijk en het omgekeerde ervan betekenen niet hetzelfde

  Als we zowel de hypothese als de conclusie ontkennen, krijgen we a inverse uitsprakent: als een populatie niet voor 50% uit mannen bestaat, dan bestaat de populatie ook niet uit 50% vrouwen.

  Het omgekeerde is niet waar, alleen omdat de voorwaardelijke waar is. Het omgekeerde heeft altijd dezelfde waarheidswaarde als het omgekeerde.

  We kunnen ook een omgekeerde verklaring ontkennen, dit wordt a . genoemd contrapositieve verklaringent: als een populatie niet voor 50% uit vrouwen bestaat, dan bestaat de populatie ook niet uit 50% mannen.

  Het contrapositieve heeft altijd dezelfde waarheidswaarde als het voorwaardelijke. Als de conditionele waar is, dan is de contrapositieve waar.

  Een redeneerpatroon is een ware aanname als het altijd tot een juiste conclusie leidt. De meest voorkomende redeneerpatronen zijn onthechting en syllogisme.

  Als we het water onder de douche uitzetten, stopt het water met stromen.

  Als we het eerste deel p noemen en het tweede deel q dan weten we dat p resulteert in q. Dit betekent dat als p waar is, q ook waar is. Dit wordt de wet van onthechting genoemd en wordt opgemerkt:

  $links [ (p aar q)wig p echts ] aar q$

  De wet van het syllogisme vertelt ons dat als p → q en q → r dan p → r ook waar is.

  $links [ (p aar q)wig (q aar r ) echts ] aar (p aar r)$

  Als de volgende beweringen waar zijn:

  Als we het water uitzetten (p), dan stopt het water met stromen (q). Als het water stopt met stromen (q) dan worden we niet meer nat (r).

  Dan vertelt de wet van het syllogisme ons dat als we het water uitzetten (p) we niet nat worden (r) waar moet zijn.


  Bekijk de video: Les formules de Binet


Opmerkingen:

 1. Nidal

  Bravo, jouw gedachte zal van pas komen

 2. Mazugul

  Prachtig gedaan! Dankzij!!!

 3. Shakinos

  Ze zou het moeten vertellen - de valsheid.

 4. Seger

  Op deze dag, zoals de hand

 5. Akinot

  Ik zou u willen aanmoedigen om de site te bezoeken waar veel artikelen staan ​​over het onderwerp dat u interesseert.

 6. Astyrian

  Het past niet helemaal bij mij. Misschien zijn er meer opties?Schrijf een bericht