Waarom heeft West-Europa de neiging om kleine 'tussen'-landen te hebben?

Waarom heeft West-Europa de neiging om kleine 'tussen'-landen te hebben?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Waarom heeft West-Europa kleine 'tussen'-landen? Andorra is bijvoorbeeld een klein land tussen Spanje en Frankrijk. Een ander voorbeeld is Luxemburg, dat tussen Frankrijk en Duitsland ligt. Zelfs Monaco, dat wordt omringd door Frankrijk, ligt dicht bij de grens van Italië, terwijl het kleine Liechtenstein tussen Oostenrijk en Zwitserland ligt.

Is er een gemeenschappelijke reden waarom dit soort landen ontstaan? Zijn ze bijvoorbeeld gemaakt om mensen die zich niet identificeren met de cultuur of het beleid van de omringende landen een eigen plek te geven? Deze 'tussen'-landen blijken een West-Europees fenomeen te zijn.


Elk land ter wereld heeft zijn eigen geschiedenis. In het middeleeuwse Europa waren er honderden en mogelijk duizenden kleine staten, waarvan de meeste min of meer ondergeschikt waren aan grotere staten die op hun beurt min of meer ondergeschikt waren aan nog grotere staten, enzovoort.

In de latere middeleeuwen en in de moderne tijd probeerden heersers van machtige staten steeds meer controle te krijgen over hun ondergeschikte staten en kleine staten te veroveren die niet aan hen ondergeschikt waren.

Dus na ongeveer 500 of 600 jaar geschiedenis bestaat de kaart van Europa voornamelijk uit grote landen waarvan de leden meestal de nationale taal spreken en zich leden van de nationale etnische groep voelen. Het grote (maar niet totale) samenvallen tussen etnische groepen en landsgrenzen is te danken aan de inspanningen van nationale regeringen om alle leden van etnische groepen binnen hun grenzen te bekeren tot leden van de nationale etnische groep.

Dus de weinige kleine landen die nog in Europa zijn, zijn de overblijfselen van het grote aantal voormalige landen dat ooit in Europa bestond, de overlevenden die niet door grotere landen werden geannexeerd.


In het geval van Luxemburg werd de onafhankelijkheid van het land in het begin van de 19e eeuw gevestigd vanwege de sterkte van het belangrijkste fort in de hoofdstad Luxemburg-stad.

Maar niet zo omdat een paar felle nationalisten het fort zouden hebben gebruikt om het land te verdedigen tegen imperialistische indringers. Eerder omdat het fort zo'n enorm voordeel was voor degene die het beheerde, dat het geven van volledige soevereiniteit aan Frankrijk, Nederland of Pruisen/Duitsland een bedreiging zou zijn geweest voor de veiligheid van de andere twee.

Het machtsevenwicht werd in de 19e eeuw, en mogelijk tot aan de Tweede Wereldoorlog, beschouwd als de belangrijkste garantie voor vrede. Dit concept dreef het Europese beleid van het VK en van enkele continentale leiders zoals Metternich. Als gevolg hiervan leidden het Congres van Wenen (1815), het eerste Verdrag van Londen (1839) en het Tweede Verdrag van Londen (1867) geleidelijk tot het kleine, onafhankelijke land Luxemburg en tot de ontmanteling van het fort van de hoofdstad - om ervoor te zorgen dat geen enkele imperialistische macht er misbruik van zou maken.

Door de volgende 150 jaar neutraal te blijven, moet Luxemburg sindsdien zijn onafhankelijkheid hebben behouden of hersteld, ook al heeft het zijn bezetting door Duitsland tijdens beide wereldoorlogen niet verhinderd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Luxemburg#Nineteenth_century


Dit maakt eigenlijk deel uit van een groter fenomeen -- in het algemeen is Europa politiek minder verenigd dan andere delen van de wereld. China, bijvoorbeeld, was een groot deel van zijn geschiedenis één rijk, vaak met een bevolking die groter was dan die van Europa. India had sinds ongeveer 1500 één rijk dat een groot deel ervan beheerste.

In Europa werd de verliezende partij in een oorlog vaak niet geabsorbeerd door de winnende partij, en soms was de uitkomst van een oorlog de oprichting van meer landen, d.w.z. WW1.

In de afgelopen decennia werd het toch al grote aantal landen nog groter toen Joegoslavië, de USSR en Tsjecho-Slowakije uit elkaar gingen.

Er zijn verschillende argumenten aangevoerd waarom dit zo is. Een daarvan was de invloed van de paus en zijn onafhankelijkheid van elke staat. Daarentegen waren in andere delen van de wereld de politieke autoriteiten vaak ook de religieuze autoriteiten.

Een andere reden die is gegeven, is de geografische verdeeldheid van Europa. Water en bergen verdelen het natuurlijk in veel regio's, met stukken zoals Groot-Brittannië, Ierland, Scandinavië, Iberia en Italië die van nature niet in een ander stuk passen.


Europa

Onze redacteuren zullen beoordelen wat je hebt ingediend en bepalen of het artikel moet worden herzien.

Europa, op een na kleinste van de wereldcontinenten, bestaande uit de westwaarts uitstekende schiereilanden van Eurazië (de grote landmassa die het deelt met Azië) en die bijna een vijftiende van het totale landoppervlak van de wereld beslaan. Het wordt in het noorden begrensd door de Noordelijke IJszee, in het westen door de Atlantische Oceaan en in het zuiden (west naar oost) door de Middellandse Zee, de Zwarte Zee, de Kuma-Manych-depressie en de Kaspische Zee. De oostelijke grens van het continent (noord naar zuid) loopt langs het Oeralgebergte en vervolgens ongeveer in zuidwestelijke richting langs de rivier de Emba (Zhem) en eindigt bij de noordelijke Kaspische kust.

De grootste eilanden en archipels van Europa zijn Nova Zembla, Franz Josef Land, Svalbard, IJsland, de Faeröer, de Britse eilanden, de Balearen, Corsica, Sardinië, Sicilië, Malta, Kreta en Cyprus. De belangrijkste schiereilanden zijn Jutland en de Scandinavische, Iberische, Italiaanse en Balkan-schiereilanden. De zeer onregelmatige kustlijn van continentaal Europa, ingesprongen door talrijke baaien, fjorden en zeeën, is ongeveer 38.000 km lang.

Onder de continenten is Europa een anomalie. Alleen groter dan Australië, het is een klein aanhangsel van Eurazië. Toch biedt het schiereiland en het insulaire westelijke uiteinde van het continent, dat zich uitstrekt naar de Noord-Atlantische Oceaan, - dankzij zijn breedtegraad en zijn fysieke geografie - een relatief vriendelijke menselijke habitat, en de lange processen van de menselijke geschiedenis markeerden de regio als de thuisbasis van een onderscheidende beschaving. Ondanks zijn interne diversiteit heeft Europa dus gefunctioneerd, vanaf het moment dat het voor het eerst in het menselijk bewustzijn opdook, als een wereld apart, geconcentreerd - om een ​​uitdrukking van Christopher Marlowe te lenen - "oneindige rijkdom in een kleine kamer".

Als conceptueel construct stond Europa, zoals de meer geleerde van de oude Grieken het voor het eerst opvatte, in schril contrast met zowel Azië als Libië, de naam die toen werd toegepast op het bekende noordelijke deel van Afrika. Letterlijk wordt nu gedacht dat Europa 'vasteland' betekende in plaats van de eerdere interpretatie 'zonsondergang'. Het lijkt de Grieken, in hun maritieme wereld, te hebben voorgesteld als een geschikte aanduiding voor de uitgestrekte noordelijke landen die daarachter lagen, landen met kenmerken die vaag bekend zijn maar toch duidelijk verschillen van die inherent aan de concepten van Azië en Libië - die beide , relatief welvarend en beschaafd, waren nauw verbonden met de cultuur van de Grieken en hun voorgangers. Vanuit Grieks perspectief was Europa toen cultureel achtergebleven en schaars gesetteld. Het was een barbaarse wereld - dat wil zeggen een niet-Griekse wereld, met zijn inwoners die 'bar-bar'-geluiden maakten in onverstaanbare tongen. Handelaren en reizigers meldden ook dat het Europa buiten Griekenland onderscheidende fysieke eenheden bezat, met bergsystemen en laaglandstroomgebieden die veel groter waren dan die waarmee de inwoners van het Middellandse Zeegebied vertrouwd zijn. Het was ook duidelijk dat een opeenvolging van klimaten, duidelijk verschillend van die van de mediterrane grensgebieden, zouden worden ervaren als Europa vanuit het zuiden werd binnengedrongen. De uitgestrekte oostelijke steppen en, in het westen en noorden, oerbossen die tot nu toe slechts marginaal zijn aangetast door menselijke bewoning, onderstreepten nog meer milieucontrasten.

Het rijk van het oude Rome, in zijn grootste omvang in de 2e eeuw gt, onthulde en drukte zijn cultuur op een groot deel van het gezicht van het continent. Handelsbetrekkingen buiten de grenzen trokken ook de meer afgelegen regio's naar hun domein. Maar pas in de 19e en 20e eeuw was de moderne wetenschap in staat om met enige precisie de geologische en geografische lijnen van het Europese continent te tekenen, waarvan de volkeren intussen de heerschappij hadden verworven over - en enorme tegengestelde bewegingen in gang hadden gezet onder - de inwoners van een groot deel van de rest van de wereld (zien Westers kolonialisme).

Wat de territoriale grenzen van Europa betreft, deze lijken misschien relatief duidelijk aan de zeewaartse flanken, maar veel eilandengroepen ver naar het noorden en westen - Spitsbergen, de Faeröer, IJsland en de Madeira- en Canarische eilanden - worden als Europees beschouwd, terwijl Groenland ( hoewel politiek gebonden aan Denemarken) wordt conventioneel toegewezen aan Noord-Amerika. Bovendien vertonen de mediterrane kustgebieden van Noord-Afrika en Zuidwest-Azië ook enige Europese fysieke en culturele affiniteiten. Met name Turkije en Cyprus, hoewel geologisch Aziatisch, bezitten elementen van de Europese cultuur en kunnen worden beschouwd als delen van Europa. Turkije heeft inderdaad het lidmaatschap van de Europese Unie (EU) gezocht en de Republiek Cyprus trad in 2004 toe tot de organisatie.

De grenzen van Europa zijn vooral onzeker geweest, en daarom veel besproken, in het oosten, waar het continent overgaat, zonder fysieke grenzen te doorbreken, met delen van West-Azië. De oostelijke grenzen die nu door de meeste geografen worden aangenomen, sluiten de Kaukasus-regio uit en omvatten een klein deel van Kazachstan, waar de Europese grens gevormd door de noordelijke Kaspische kust is verbonden met die van de Oeral door de Kazachstaanse Emba-rivier en Mughalzhar (Mugodzhar) Hills, zelf een zuidelijke uitbreiding van de Oeral. Een van de alternatieve grenzen voorgesteld door geografen die brede acceptatie hebben gekregen, is een schema dat de top van de Grote Kaukasus als de scheidslijn tussen Europa en Azië ziet, waarbij Ciscaucasia, het noordelijke deel van de Kaukasus, in Europa wordt geplaatst en Transkaukasië, de zuidelijk deel, in Azië. Een ander algemeen onderschreven plan plaatst het westelijke deel van de Kaukasus in Europa en het oostelijke deel - dat wil zeggen het grootste deel van Azerbeidzjan en kleine delen van Armenië, Georgië en de Russische Kaspische Zeekust - in Azië. Nog een ander plan met veel aanhangers lokaliseert de continentale grens langs de rivier de Aras en de Turkse grens, waardoor Armenië, Azerbeidzjan en Georgië in Europa worden geplaatst.

De oostelijke grens van Europa is echter geen culturele, politieke of economische discontinuïteit op het land die vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de isolerende betekenis van de Himalaya, die duidelijk een noordelijke grens aangeeft voor de Zuid-Aziatische beschaving. Bewoonde vlaktes, met slechts een kleine onderbreking van de versleten Oeral, strekken zich uit van Midden-Europa tot de rivier de Yenisey in centraal Siberië. De Slavische beschaving domineert een groot deel van het grondgebied dat door de voormalige Sovjet-Unie werd bezet, van de Oostzee en de Zwarte Zee tot de Stille Oceaan. Die beschaving onderscheidt zich van de rest van Europa door erfenissen van een middeleeuwse Mongools-Tataarse overheersing die het delen van veel van de innovaties en ontwikkelingen van de Europese 'westerse beschaving' uitsluit. Het werd verder onderscheidend tijdens het relatieve isolement van de Sovjetperiode. Bij het opdelen van de wereld in betekenisvolle grote geografische eenheden behandelden de meeste moderne geografen de voormalige Sovjet-Unie daarom als een afzonderlijke territoriale entiteit, vergelijkbaar met een continent dat enigszins gescheiden was van Europa in het westen en van Azië in het zuiden en oosten dat onderscheid is gehandhaafd voor Rusland, dat driekwart van de Sovjet-Unie vormde.

Europa beslaat zo'n 4 miljoen vierkante mijl (10 miljoen vierkante km) binnen de conventionele grenzen die eraan zijn toegewezen. Dat brede gebied onthult geen eenvoudige eenheid van geologische structuur, landvorm, reliëf of klimaat. Rotsen uit alle geologische perioden zijn blootgelegd en de werking van geologische krachten gedurende een immense opeenvolging van tijdperken heeft bijgedragen aan de vorming van de landschappen van bergen, plateaus en laagland en heeft een verscheidenheid aan minerale reserves nagelaten. Ook de ijstijd heeft zijn sporen nagelaten over grote gebieden, en de processen van erosie en afzetting hebben geleid tot een zeer gevarieerd en gecompartimenteerd landschap. Klimatologisch gezien profiteert Europa ervan dat slechts een klein deel van het oppervlak te koud of te warm en droog is voor een effectieve vestiging en gebruik. Regionale klimatologische tegenstellingen bestaan ​​niettemin: oceanische, mediterrane en continentale typen komen veel voor, evenals gradaties van de ene naar de andere. Geassocieerde vegetatie en bodemvormen vertonen ook een voortdurende variëteit, maar alleen delen van het dominante bos dat het grootste deel van het continent bedekte toen de mens voor het eerst verscheen, zijn nu overgebleven.

Al met al heeft Europa een aanzienlijke en reeds lang geëxploiteerde hulpbron van bodem, bos, zee en mineralen (met name steenkool), maar zijn mensen worden in toenemende mate de belangrijkste hulpbron. Het continent, met uitzondering van Rusland, bevat minder dan een tiende van de totale wereldbevolking, maar over het algemeen zijn de mensen goed opgeleid en hoogopgeleid. Europa ondersteunt ook hoge bevolkingsdichtheid, geconcentreerd in stedelijk-industriële regio's. Een groeiend percentage van de mensen in stedelijke gebieden is werkzaam in een breed scala van dienstverlenende activiteiten, die de economieën van de meeste landen zijn gaan domineren. Niettemin neemt Europa in de industrie en de landbouw nog steeds een vooraanstaande, zij het niet langer overheersende positie in. De oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in 1957 en de EU in 1993 hebben de economische samenwerking tussen veel landen op het continent aanzienlijk verbeterd. De voortdurende economische prestaties van Europa worden bewezen door zijn hoge levensstandaard en zijn successen op het gebied van wetenschap, technologie en kunst.


Waarom worden landen geclassificeerd als Eerste, Tweede of Derde Wereld?

Mensen gebruiken de term 'derde wereld' vaak als afkorting voor arme of ontwikkelingslanden. Daarentegen worden rijkere landen zoals de Verenigde Staten en de naties van West-Europa beschreven als onderdeel van de 'First World'. Waar kwamen deze verschillen vandaan en waarom horen we zelden over de 'Tweede Wereld' ?”

Het geopolitieke model van de drie werelden ontstond voor het eerst in het midden van de 20e eeuw als een manier om de verschillende spelers in de Koude Oorlog in kaart te brengen. De oorsprong van het concept is complex, maar historici schrijven het meestal toe aan de Franse demograaf Alfred Sauvy, die de term “Third World” bedacht in een artikel uit 1952 met de titel “three Worlds, One Planet.” In deze oorspronkelijke context , omvatte de Eerste Wereld de Verenigde Staten en hun kapitalistische bondgenoten in plaatsen zoals West-Europa, Japan en Australië. De Tweede Wereld bestond uit de communistische Sovjet-Unie en haar Oost-Europese satellieten. De Derde Wereld omvatte ondertussen alle andere landen die tijdens de Koude Oorlog niet actief met een van beide partijen waren verbonden. Dit waren vaak verarmde voormalige Europese koloniën, en omvatten bijna alle landen van Afrika, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Azië.

Tegenwoordig worden de machtige economieën van het Westen nog wel eens omschreven als 'Eerste Wereld', maar de term 'Tweede Wereld' is grotendeels achterhaald na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. “Tderde wereld'x201D blijft de meest voorkomende van de oorspronkelijke aanduidingen, maar de betekenis is veranderd van 'niet-uitgelijnd' en is meer een algemene term geworden voor de ontwikkelingslanden. Omdat het gedeeltelijk een overblijfsel is van de Koude Oorlog, beschouwen veel moderne academici het label 'derde wereld' als achterhaald. Termen als “ontwikkelingslanden” en “low en lage-middeninkomenslandenâ” worden nu vaak in plaats daarvan gebruikt.


Kaart van West-Europa

West-Europa zoals wij het kennen, is een geopolitieke constructie die ontstond ten tijde van de Koude Oorlog. Hoewel verwijzingen naar West- en Oost-Europa terug te voeren zijn op het Romeinse rijk.

Kort na de Tweede Wereldoorlog viel het bondgenootschap tussen de USSR en Engeland/VS uiteen en in zijn plaats ontstond de koude oorlog. De twee kanten werden het Oosten en het Westen genoemd. Het westen bestond uit de westerse alliantielanden van Europa, waaronder landen als Spanje, Engeland en Frankrijk. Maar in deze stand-off werden zelfs landen die niet in Europa liggen, zoals de Verenigde Staten van Amerika, beschouwd als onderdeel van de '8220The West'8221.

Oost-Europa was een conglomeraat van landen die de USSR annexeerde en landen die ondergeschikt waren aan de USSR. de meeste, zo niet al deze landen waren communistische landen. Hier hebben we een nieuwe kaart van Pasen Europa.

Na de Koude Oorlog bleef de terminologie van West- en Oost-Europa bestaan, hoewel technisch gezien de scheidslijnen tussen Oost en West aan het vervagen waren.

Op de kaart hierboven worden de landen in blauw beschouwd als westerse landen, hoewel Duitsland tijdens de koude oorlog werd opgesplitst in Oost en West. De Groene landen zijn landen die steeds meer verwesterd raken en zich nu waarschijnlijk als onderdeel van West-Europa zouden beschouwen. waarvan velen zijn toegetreden of proberen toe te treden tot de Europese Unie.


Waarom kunnen het westen en oosten van de EU niet als één samenwerken?

Vijftien jaar na de toetreding van acht voormalige communistische landen in 2004, gedraagt ​​de EU zich nog steeds als twee helften in plaats van een geheel. Veel West-Europeanen noemen deze staten routinematig, evenals de staten die in 2007 en 2013 zijn toegetreden, als "nieuw", wat impliceert dat het niet volledig "Europees" is geworden. Sommigen geloven dat hun buren in het oosten ook nooit volledig democratisch zullen worden, te oordelen naar recente ontwikkelingen in premier Viktor Orbás Hongarije.

Hoewel de Baltische, Westelijke Balkan en Midden-Europese landen per saldo sterk pro-Europees blijven, voelen velen van hen zich niet op hun gemak in de EU. Het publiek in deze landen vindt dat hun land te weinig invloed heeft op de EU-beleidsvorming. Ondertussen zijn hun regeringen steeds minder geneigd om zich aan de regels te houden, en sommigen, zoals Boedapest, maken er een deugd van in opstand te komen tegen Brussel.

Tomáš Valášek

De perceptie van een onoverbrugbare kloof en een autoritaire kruip begint te leiden tot een herwaardering van de EU-uitbreidingen sinds 2004. Velen in West-Europa denken nu dat de EU te ver en te snel heeft uitgebreid. Zoals Stefan Lehne van Carnegie opmerkt, hebben sommigen heimwee naar het door Frankrijk en Duitsland gedomineerde "Karolingische Europa", en hebben de perceptie van een onoverbrugbare kloof aangegrepen om te streven naar een "Europa met twee snelheden". Zelfs in Duitsland, een originele voorvechter van de uitbreiding van de EU, 46 procent van de respondenten in een recente peiling zei dat de uitbreiding van 2004 een vergissing was.

Maar een splitsing tussen Oost en West zou voor beide partijen problemen opleveren. Populisten in de toetredingslanden van na 2004 zouden beweren dat West-Europeanen de toetredingslanden nooit volledig hebben geaccepteerd en dat de echte plaats van Centraal-Europa tussen de EU en Rusland ligt. In feite staan ​​de democraten in Centraal-Europa voor twee onderling verbonden uitdagingen: de populisten komen in opstand en de reactie van West-Europa daarop, waardoor populisten verder worden gestimuleerd en de democratie wordt vernietigd.

Voor West-Europeanen is het een illusie om te denken dat een scheiding hen immuun zou maken voor de instabiliteit die van hun grenzen uitgaat. Erkennen dat ofwel de "oude" leden hun normen en regels exporteren naar de "nieuwe" of dat ze de laatste problemen importeren, is wat de uitbreiding in de eerste plaats inspireerde. Het is nu net zo waar als vijftien jaar geleden. Scheiding zou ook de welvaart in gevaar brengen die de uitbreiding aan beide kanten bracht. Het herdefinieerde de handelspatronen in het centrum van het continent volledig. Als de Visegrá 4 (Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije) één land waren, zouden ze verreweg de grootste handelspartner van Duitsland zijn, met een jaarlijkse omzet in bilaterale handel die bijna twee keer zo groot is als die van China.

Meerderheden aan beide kanten hebben dan ook redenen om manieren te vinden om de relatie veilig te stellen en te verbeteren. Maar ze moeten beginnen met het begrijpen van de wortels van de ontevredenheid en niet de directe oorzaken, zoals verschillende houdingen ten opzichte van migratie, maar de diepere psychologische oorzaken. Wat zijn de onuitgesproken veronderstellingen die Europeanen over elkaar hebben? Hoeveel kennen ze elkaar eigenlijk? Wanneer praten ze langs elkaar heen en waarom? Hoewel het ergste van de migratiecrisis (voorlopig) voorbij lijkt te zijn, liggen er een aantal potentieel verdeeldheid zaaiende kwesties op de loer, zoals hoe de koolstofemissies te verminderen en of Europa voor zijn verdediging afhankelijk moet zijn van de Verenigde Staten. Deze problemen dreigen de spanningen weer op te rakelen, tenzij de EU-lidstaten een manier vinden om te voorkomen dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt. Tot nu toe lijken ze weinig geleerd te hebben van de afgelopen jaren.

Een onderzoek naar de wortels van dergelijke onvrede is niet bedoeld om de schuld te geven of ernstige problemen, zoals schendingen van de rechtsstaat, te herleiden tot louter verklaarbare meningsverschillen. Als regels worden overtreden, moeten er sancties volgen. Maar zelfs in die gevallen&misschien vooral in die gevallen&mdash is de juiste aanpak en het juiste taalgebruik van belang. Als de Europese Commissie of het Europees Parlement handelt op een manier die vooringenomenheid of gebrek aan respect jegens een bepaalde regering suggereert, maakt het het gemakkelijk voor de overtredende regering om de publieke opinie en regionale steun achter haar zaak te krijgen. Toen het Europees Parlement bijvoorbeeld stemde om een ​​procedure tegen Boedapest in te leiden op grond van schendingen van de rechtsstaat, stemden veel Centraal-Europese parlementsleden die anders tegen Orbá waren gekant tegen de meerderheid. Dit weerspiegelde een breed gedragen gevoel in de regio dat het Westen de visie van het Oosten niet begrijpt, die de geloofwaardigheid van de EU ondermijnt en autoritairen overal versterkt.

Hoe is Europa hier gekomen?

Het gemakkelijke antwoord op de vraag waarom de Oost-West-relaties zo slecht zijn geworden, is in wezen dat de twee partijen fundamenteel verschillende waarden hebben en de wereld gewoon anders zien. Hoewel dit gedeeltelijk waar is, kan dit niet verklaren waarom de verschillen zoveel groter zijn dan die tussen Europa's Noord en Zuid of de grote en kleine EU-lidstaten. Het helpt ook niet om bijvoorbeeld te begrijpen waarom sommige van de meest recente toetredingslanden, zoals die in de Oostzee, zich meer thuis zijn gaan voelen in de EU dan de Midden-Europese.

Om de diepere wortels van de spanningen te begrijpen, stelde Carnegie Europe een groep experts samen (zeven uit Centraal-Europa en zes uit West-Europa). Hun onderzoek, dat voornamelijk interviews omvatte die gedurende een jaar werden gehouden in belangrijke Europese hoofdsteden, suggereert dat de echte bron van spanningen de onbekendheid met de aard van de Oost-West-verschillen is en niet de verschillen zelf. De kloof tussen Oost en West is meer verdeeldheid zaaiend gebleken dan andere dergelijke kloven, voornamelijk omdat de aard van de verschillen slecht wordt begrepen.

Onbekendheid belemmert consensus

De uitbreiding van 2004 was uniek, niet alleen qua omvang, maar ook omdat ze landen samenbracht die al vier decennia in wezen parallelle en gescheiden ruimtes bestonden. Dit was anders dan bij alle voorgaande uitbreidingsrondes. Dat waren altijd landen uit hetzelfde (westerse) politieke blok. Hun burgers waren lang voor de toetreding over de EU-grenzen heen gereisd en kenden elkaars tradities en geschiedenissen, wat gewoon niet het geval was voor het Westen en het ex-Sovjetblok.

Tot de migratiecrisis waren maar weinigen in het Westen op de hoogte van de geschiedenis en bijzonderheden van de houding van de toetredingslanden na 2004 ten aanzien van ras (of gender, wat dat betreft). In tegenstelling tot veel West-Europese landen kwamen de meeste ex-communistische landen ongegeneerd nationalistisch uit de Koude Oorlog, omdat trots op het eigen land een natuurlijke reactie was op het internationalistische communistische credo. Een andere erfenis van de overheersing van Moskou is een instinctief zwak beeld van de grote mogendheden die hen vertellen hoe ze hun leven moeten leiden, en dat had de reacties van de Europese Commissie en het Europees Parlement op de zorgen over de rechtsstaat in Hongarije en Polen moeten informeren.

In de jaren vóór de toetreding van 2004 en de jaren daarna, deed onbekendheid met elkaar er weinig toe. West-Europese landen hadden de neiging om de ex-communistische landen als verschillend te beschouwen, maar ook als slachtoffers van een buitenlands totalitair regime dat dit laatste ontmantelde door een combinatie van ijver, moed en zelfopoffering. De aard van het anders-zijn van ex-communistische landen werd misschien niet begrepen, maar het leek bijna vertederend, en toetreding was de moreel juiste reactie op hun lijden in het verleden. Het deed er niet echt toe dat sommigen de Baltische of Midden-Europese landen als ongelijk van gestalte beschouwden. De meeste oudere EU-lidstaten zagen hen gewoon als dapper en ongevaarlijk en gingen ervan uit dat het Oosten op den duur zou worden zoals het Westen.

Deze veronderstelling is echter niet uitgekomen, en zal misschien nooit op dezelfde manier uitkomen dat de kleinere staten van de EU altijd, tot op zekere hoogte, de grotere zullen wantrouwen en de noorderlingen zullen het beheer van hun eigen financiën door de zuiderlingen blijven verdenken. Deze verschillen zijn echter gedurende tientallen jaren van meningsverschillen geuit en getest. De Oost-West-verschillen, met name op het gebied van migratie, kwamen snel aan het licht tijdens een existentiële crisis in 2015, met ongeveer 1 miljoen migranten in de mars en extreemrechtse anti-EU-partijen die overal schijnbaar onverbiddelijk in opkomst waren.

Als gevolg daarvan is het Westen het anders-zijn dat aanvankelijk bijna charmant leek, gaan beschouwen als een gevaar voor het voortbestaan ​​van de EU. En dat sentiment blijft de consensusvorming in Brussel vergiftigen. Wanneer leden van dezelfde (politieke of andere) groep het niet eens zijn, zijn ze geneigd geduldig te zijn, een gemeenschappelijke basis te zoeken en compromissen te sluiten. Maar dit gebeurt meestal niet tussen groepen, waar de een de ander vaak als verschillend, minder belastend of een aansprakelijkheid ziet. Tijdens debatten over de rechtsstaat of migratie was er bijvoorbeeld weinig wil om het oordeel op te schorten, lokale bijzonderheden in overweging te nemen en dingen door de ogen van de andere partij te zien, wat de belangrijkste ingrediënten zouden moeten zijn in de EU-beleidsvorming. Nogmaals, dit is niet om overtreders van EU-regels te verdedigen. Het punt is dat een eventuele berisping effectiever is als de berispende kant wordt gezien als handelend zonder vooroordelen en vanuit een standpunt van begrip.

Onbekendheid leidt tot stereotypering, wat het gevoel van verschil vergroot

Juist omdat het Westen en het Oosten verschillend zijn in manieren en om redenen die nog steeds verkeerd worden begrepen, hebben politici en media aan beide kanten het te gemakkelijk gevonden om te bashen en stereotyperen. In een recent artikel schetste Stefan Lehne de talrijke mythen die ten grondslag liggen aan de huidige spanningen in Europa. Een daarvan, in het Westen, is dat Centraal-Europa en de landen van de Westelijke Balkan in het bijzonder gevoelig zijn voor xenofobe en autoritaire neigingen. Een andere, in Centraal-Europa, is dat het über-liberale Westen met open grenzen zijn culturele erfgoed uit het oog heeft verloren.

Beide opvattingen zijn grotendeels ongegrond en a-historisch. Afgezien van de bovengenoemde houding ten opzichte van migranten en genderkwesties, is er weinig bewijs van een “conservatief Oosten&rdquo en &ldquoliberaal Westen.&rdquo In werkelijkheid schetsen de houdingen ten opzichte van religie, echtscheiding en abortus een gemengd beeld. Letland en Estland behoren tot de Europese landen die het minst worden gedefinieerd door religie, terwijl Griekenland de tweede is na Polen in zijn verzet tegen abortus (wat illegaal blijft op Malta).

Het niet voorbijgaan aan vooroordelen en generalisaties leidt tot slechte besluitvorming. Als men bijvoorbeeld gelooft dat Oost en West fundamenteel verschillende waarden hebben, wordt de opvatting dat "westerse" culturele overtuigingen noodzakelijkerwijs een integraal onderdeel zijn van het Europese acquis, en dat nieuwere lidstaten aan boord moeten gaan, bijna onvermijdelijk. Het Europees Parlement heeft dit geïmpliceerd in zijn verslag over Hongarije. Maar deze weergave negeert de verschillen binnenin West-Europa op veel van dezelfde waarden. Wat nog belangrijker is, is dat het volledig onnodig is om duizenden anders pro-EU-Balten of Centraal-Europeanen met een meer conservatieve neiging in het eurosceptische populistische kamp te duwen.

Dit wil niet zeggen dat generalisaties en mythen uniek zijn voor de relatie tussen het Oosten en het Westen. Een populaire Franse grap voor de toetreding van Spanje tot de EU was dat "Afrika begint bij de Pyreneeën".

Maar de afgelopen vijf jaar is het de nieuwe-oude kloof die de meeste stereotypen heeft voortgebracht, en deze voeden nu vaak de verontwaardiging op sociale media en beïnvloeden het daadwerkelijke beleid. De wrok die wordt opgewekt door slechte beleidsbeslissingen, heeft er op zijn beurt toe geleid dat de meest recente toetredingslanden verder in een boze defensieve hurkzit terechtkomen, wat het alleen maar gemakkelijker maakt om ze als verschillend te bestempelen, waardoor een slopende cyclus ontstaat.

Onbekendheid leidt tot misvattingen en gemiste kansen

De meeste lidstaten van na 2004 moeten de code over hoe EU-beleidsvorming werkt nog kraken. Enigszins zelfvernietigend hebben de meesten het niet eens geprobeerd, waarbij ze onnodig vasthielden aan de mentaliteit van een EU-kandidaat-lidstaat. Degenen die daadwerkelijk hebben geprobeerd beslissingen te sturen, in plaats van zich eraan te houden, hebben de bouwstenen van succes verwaarloosd: allianties en relaties ontwikkelen en de media en denktanks gebruiken om ideeën te zaaien en publieke steun op te bouwen. De ambassadeurs van de nieuwere kandidaat-lidstaten hebben deze technieken leren begrijpen, maar veel ministers en premiers uit de regio hebben dat ook niet, behalve misschien die uit Estland en Hongarije, die vaak de strijd in Brussel verliezen, vooral omdat hun zaken te slecht worden behandeld. Dan hebben ze de neiging om te concluderen dat er verschillende regels gelden voor nieuwere en oudere EU-lidstaten, en ze schilderen Brussel af als oneerlijk en bevooroordeeld jegens nieuwkomers, wat maar ten dele waar is.

Vijftien jaar en bijna vier verkiezingscycli na hun toetreding tot de EU zijn de meeste Centraal-Europese, Balkan- of Baltische staatshoofden er ook niet in geslaagd persoonlijke betrekkingen op te bouwen met hun West-Europese tegenhangers. Op enkele uitzonderingen na, zoals de voormalige president van Estland, Toomas Ilves (geboren in Zweden en opgeleid in de VS), hebben maar weinigen contact met partners over de voormalige kloof van de Koude Oorlog. Denk aan de bekende foto's van EU-leiders die na de EU-topbijeenkomsten bij elkaar gekropen zijn bij een biertje en waar geen enkele Midden-Europeaan onder hen is. Dit is van belang, want zonder een persoonlijke band met de Duitse kanselier of de Franse president, is het veel minder waarschijnlijk dat een landsleider een gewenste portefeuille in de Europese Commissie binnenhaalt of budgetten en wetgeving op zijn of haar manier ombuigt.

Gezien de herhaalde mislukkingen van Centraal-Europeanen om hun agenda vooruit te helpen, zijn velen in de regio van mening dat de EU nieuwere lidstaten niet met dezelfde ernst behandelt. And this is not just the view of people far removed from Brussels policymaking. It is also a surprisingly common refrain among senior EU officials from the most recent accession states. They are not entirely wrong&mdashbut, per the points above, the failures are often of their own making.

The perception that double standards are at play carries political consequences. The more people feel that their governments have too little say in the EU&mdashthat the 2004 and later accession members are in effect second-class citizens&mdashthe stronger the antipathy in Central Europe against Brussels becomes. No one likes to be a rule-taker forever. Having tried and failed to make a significant mark on EU policy, the Visegrád countries, in particular, have responded by resorting to mainly presenting policies together, further damaging their ability to be taken seriously. As one Western European member of Carnegie Europe&rsquos group of experts said, &ldquothey need to break out of their ghetto&rdquo if they want to have more influence on EU policies.

What Can Be Done?

The above lessons certainly do not provide the full picture. One could add, for example, the effect of the Eurozone crisis, which, in the eyes of many Central Europeans, destroyed the EU elites&rsquo reputation for competence. However, even if the financial and migration crises had not occurred, another event sooner or later would have exposed the nature of differences at the heart of the East-West relationship. Unless these differences are better understood and managed, the EU will remain crisis-prone.

The good news is that little about the nature of East and West differences suggests they should be more consequential than other EU divides (between large and small countries and between the North and South). The specificities are simply a lot less well understood&mdashdue to an historical unfamiliarity with each other&mdashand therefore more feared. Differences that in other contexts would be, and used to be, seen as innocuous loom more significant than they really are, allowing those who never supported enlargement to argue that it should be reversed. One obvious exception to this is the trend of authoritarianism, which isindeed a challenge to the EU&rsquos existence. But it hardly defines Central Europe as a whole, nor is it confined to the post-2004 accession states.

Three lines of action might help take the sting out of East-West disagreements:

Chip Away at Unfamiliarity

For the EU to work well, the East and West will need to make more of an effort to get to know each other. The goal is not to overcome their differences the EU is a patchwork of regions with greatly varying political cultures and traditions, and the EU project still works reasonably well. The idea is to reduce unfamiliarity&mdashto turn the new members of the EU, in the eyes of the West, from an unknown and perhaps less important part of the continent to one whose differences are seen as charming features of the European landscape. Features like the long silences of the Finns or the siestas of the Spanish are unusual perhaps but are considered profoundly European and celebrated as enriching the cultural diversity of the EU.

Steps taken before Central European countries&rsquo accession to the EU, such as providing scholarships for students from candidate countries, have helped acquaint the two sides with each other but only up to a point. They produced a mostly one-way (westward) flow of people and knowledge. Because the West remains much wealthier than the East and has better schools, far fewer Westerners have traveled eastward. Moreover, many Easterners have stayed in the West, meaning that opportunities to help their countries of origin better understand Western mind-sets are being lost.

In a free but economically uneven Europe, the flow of people and ideas will always be lopsided, but for Europe to work as one, there need to be more long-term, ingrained learning opportunities. This will be a generational challenge, but steps such as making sure that textbooks introduce the ex-communist countries to Robert Schuman or Konrad Adenauer, two of the EU&rsquos founding fathers, and the Western Europeans to József Antall or Lech Wałęsa, two heroes of the democratic revolutions in Central Europe, could start making a difference within a few years. EU treaties leave education largely in the hands of member states, so European countries need to lead the effort to improve the teaching of each other&rsquos history.

Central Europeans, for their part, should invest in French and English-language websites about their politics and history. Similarly, perhaps a joint East-West TV channel, such as a German-Polish one modeled after Franco-German ARTE, might help. The EU, after all, overcame much greater gaps in familiarity&mdasheven open hostility&mdashafter World War II. But those successes did not just organically happen over time they required a conscious effort. Nothing similar has taken place since the reunification of Europe&rsquos East and West, and the EU is now paying the price.

Fight Mythmaking

Informed discussions on what ails East-West relations remain rare, but the mood appears to be turning, with the Econoom and other media now giving more space to, and thoughtful treatment of, the issue. More such intelligent coverage is badly needed. When politicians and opinion-forming media perpetuate the view that the East and West are fundamentally incompatible, they lend support and credibility to the argument that the EU should divide into two classes of membership. Some politicians will continue to hold this line for electoral gains, but there are ways to reach those who support it unwittingly.

One way to improve media coverage of the East-West discourse is through generating more nonbiased research and data that pierces through the many stereotypes and generalizations surrounding the relationship. In the age of the twenty-four-hour news cycle, opinion-forming media outlets are constantly hungry for content and would be interested in the data if it were to come from trustworthy sources, have a basis in solid research, and be timed to coincide with newsworthy events.

In the Czech Republic, a coalition of individuals, businesses, and organizations concerned about rising euroskepticism have come together to fund research into how the Czechs regard the EU and why. The data are available to everyone who wants to their sharpen arguments regarding continued membership in the EU. Similar efforts also have sprung up in other Central European countries, even if they are mostly for local audiences and in local languages.

What is needed now is a cross-boundary look at how the East and West regard each other, what underlying beliefs inform those views, and which communication strategies could most effectively bridge the divide. That sort of research will require money and collaboration among polling agencies, think tanks, and communication experts.

Lastly, help from the top will be needed: more intelligent media coverage and research will count for little unless Europe&rsquos leaders in both regions join the effort. The president-elect of the European Commission, Ursula von der Leyen, has shown the desire to be a bridge builder, most notably by dividing the rule of law portfolio of work between Central and Western European commissioners. Her State of the Union speeches will present further opportunities to push back against the myth of East-West &ldquoincompatibility.&rdquo

Forge Collaboration at the Top

If Central European leaders want to exercise more influence in Brussels&mdashand change the perception at home that the EU does not listen to them or care&mdashthey need to start floating joint policy proposals with their Western European counterparts on issues where they see potential commonalities and shared interests. These include incentives to shift to cleaner electric cars and ways to deepen Europe&rsquos single market.

The idea is not only to improve the EU&rsquos image in Central Europe but also to change the most recent accession states&rsquo reputation for having little constructive to say on anything beyond &ldquousual&rdquo Central European priorities such as enlargement or Russia. While the Baltic governments are already closely cooperating with the Nordic governments in an informal Hanseatic League, the Central European countries influence EU policy only intermittently and at the working level in Brussels. Far too little collaboration on EU policy happens at the top levels of government, so Central Europe&rsquos reputation further west is primarily informed by opposition to quotas for asylum seekers or tighter emission controls.

Admittedly, the advice for newer member states to refrain from only banding together seems to differ from the current typical approach, as most EU coalitions are regional. The Benelux countries (Belgium, Luxembourg, and the Netherlands) team up with one another when they need to get things done in the EU so do the Southern Europeans. When Central Europeans&rsquo interests align, such as on the sale of inferior foods in their region, it makes sense for them to stick together.

But on most other issues, they would be better off reaching out westward, in order to improve their image in the West and to make it more difficult for euroskeptics to argue that the EU does not take its newer members seriously. The Central European countries, along with others who joined in 2004 or after, face a unique policy challenge. They came to the EU later than other members and need to work harder to prove themselves. The fastest way for their preferences to gain legitimacy is to be endorsed by the older member states.

Where to Start

All the above recommendations may seem trivial or irrelevant to Europe&rsquos major challenges. They do not propose ways to resolve rule of law issues or East-West disagreements on migration.

But that was never the intention. The point is that each potential solution needs to start with a reflection on the deeper, underlying problems of poor understanding the propensity to buy into stereotypes, generalizations, and misperceptions and the lack of a common political agenda to support East-West relations. Without a greater understanding of why the East and West sometimes see things differently, the differences will continue to plague EU policymaking.

Unless the East and West learn about, and largely accept, the nature of their differences, they risk the gap widening again, when a new crisis appeals to the different instincts in them. The smart approach would be to take stock now of what has gone wrong in the relationship and to start developing solutions while the memories of the post-2015 fallout over migration are still fresh, but the passions have cooled somewhat.

Carnegie Europe is grateful to the German Federal Foreign Office and the Körber Foundation for their financial support of this publication. The views expressed in this article are the author&rsquos only and do not necessarily represent those of the funders or the full group of assembled experts, who wish to remain anonymous.

Carnegie does not take institutional positions on public policy issues the views represented herein are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of Carnegie, its staff, or its trustees.


Western Culture

Western World mainly refers to Europe and North America. Judaism, Christianity, and Islam are some of the most common religions practiced in the Western world.

People in the west are more open-minded than those in the east. The westerns are more open and forthright. For example, topics such as the birth of a child and sex are still taboo in some eastern countries.

People in the west are also more open about their feelings. If they are angry, they might express. But people in the east might cover it for the sake of diplomacy and politeness. Westerns may also display their feelings and emotions in public.

Moreover, the individual is given preference over family, so a person has more freedom and power to take decisions on his own, unlike those in the east. Therefore, concepts like arranged marriages are not common in the west they marry for love.


Why are urban and rural areas so politically divided?

In both North America and Western Europe, the political divide is increasingly a geographic divide. Urban areas are more liberal, and rural areas are more conservative. In the 2016 presidential election, Hillary Clinton won metropolitan areas with more than 1 million residents and Donald Trump won all other types of areas. In the 2018 midterm election, Democrats won every congressional district in the most urban areas, while Republicans won 87 percent of rural districts.

Urban-rural divides are likely to continue growing. Yet it is unclear why they are happening. One possibility is that living in dense urban environments with a diverse mix of people promotes liberal values, while living in small towns and rural areas promotes political conservatism. But my research suggests that this is not the reason. People aren’t much affected by the experience of living in these environments.

Instead, the urban-rural divide exists because different types of people decide to live in different geographic areas in the first place.

The urban-rural divide in Western Europe

My research focuses on Western Europe, where urban-rural divides are important. In France, for example, “yellow vest” protesters claim that President Emmanuel Macron’s policies favor wealthy urbanites at the expense of poorer rural residents. In Britain, urban dwellers tend to oppose Brexit and want a connection to the European Union, while small-town and rural residents tend to favor leaving the E.U.

In general, the core supporters of right-wing populist political parties across Europe are in more rural areas, where they feel left behind the globalized economy and alienated from the multiculturalism of European capitals.

People live in urban and rural areas for reasons that are associated with political preferences. My research suggests that these sorting processes drive urban-rural political polarization.

Macroeconomic trends have concentrated better-educated professionals in big cities, where jobs have expanded for highly skilled workers in financial services, technology and creative industries. Meanwhile, agriculture and manufacturing have declined in small towns and rural areas. As better-educated people leave these areas, they are increasingly dominated by less-educated manual workers.

The relationship between socioeconomic status and geography is important for politics because better-educated professionals tend to be the most positive about immigration, while less-educated manual laborers tend to be the most negative about immigration. I analyze data from 13 West European countries and find that people with the same educational and occupational profile tend to have the same immigration attitudes, regardless of where they live. And in research on Switzerland, I find that people who move to big cities tend to have progressive political views before their move. Regardless of education or occupation, people who move to large cities are more positive about immigration and the European Union and are less likely to support radical right-wing parties.

However, it does not work in reverse: Conservatives are not moving into rural areas, at least in Switzerland. Swiss people who move to rural areas are more liberal than the people already living there. This may arise simply because people who make major geographic moves tend to have a higher socioeconomic status and thus more liberal attitudes regardless of where they move.


Why does Western Europe tend to have small 'in between' countries? - Geschiedenis

What do they expect? What do they really want? What were the "suffragists" really fighting for?

Pretty much all of our ancestors lived in poverty. Who was happier, us or them?

And what is poverty? How much does it cost to live? What is the difference between poverty in the United States and in other countries? Is it better to be in poverty in the United States than in poorer countries?

What we call poverty in America is "relative poverty". It isn't that the poor can't acquire the basic necessities, but that they are poor relative to other members of society, and thus fall below a "decent standard of living".

So what then is rich? The rich in the future will certainly be richer than the rich today. And the rich of today are certainly richer than the rich of the past. Thus rich is not an absolute state, but rather a relative state. To the extent rich is an absolute state, it means having the means to acquire anything you want with little to no effort. Or to put it another way, it is a person who lives wholly or largely off the work of others. Thus there cannot be rich unless there are poor. The rich require someone to provide labor and services for them to enjoy.


When we examine the evils and miseries of poverty more closely, we'll see that it all stems from the same thing, inequality. Life without cell phones doesn't suck on its own, but it does suck when other people have them and you don't. Inequality is the seed of hatred and resentment.

This obsession with poverty is a waste of time. Not only because poverty is not as important as it seems, but because it distracts us from the greater evil, inequality. The reason we focus on poverty is because so-called solutions to poverty always mean more money for the producers and the distributors. Thus paradoxically, it is the rich who want to solve poverty far more than the poor, so long as they are in a position to profit.

My point wasn't that a caste-system is good. My point was, people are happier where there is less in-group inequality, and where they are competing against fewer people. If there are two people, then there is one winner and one loser. If there are a hundred people, there is one winner and ninety-nine losers.

Imagine your slave ancestors. They had wives and families, big families, but how? Who would want to marry a slave? That's simple, another slave. But what if you were the only slave? Who would marry you?

A lot of people complain that slave-masters having sex with their slaves was rape, regardless of it was consensual, because of the "imbalance of power". But slave women mostly had sex with their white masters because they were rich and could give them better better conditions, better food, less work, or no work at all. So what is the fundamental difference between that and gold-diggers today? And isn't gold-digger just a fancy name for prostitute?

Furthermore, we have to look at the nature of a society. Throughout almost all of human history, we lived in small tribes/clans of extended family. Small groups tend to self-regulate. It is difficult to imagine many prostitutes in a medieval village. Prostitution is always and forever an urban phenomenon, where everyone are strangers, and thus feel no responsibility for anyone else. They're only out for themselves.

There is a huge difference between competing with your friends/family, and with strangers. Your family cares about you. Thus even if your brother wins, you'll likely benefit in some way. But if you're competing against strangers, they'll take everything and leave you with nothing. Thus the competition among strangers is necessarily ruthless, callous, and selfish.

I agree somewhat, but I also disagree somewhat. The primary motivation for most things men do is sex. To gain access to women we compete among other men for a position in society. The highest positions generally get the first choice of women.

If you're only allowed to marry black women, and black women are only allowed to marry black men, then your competition for sex is limited only to other black men. Thus whether Norwegians are richer than me doesn't matter to me as long as they stay in Norway.


With that said, I am not in favor of segregation. I am for separation. I hate this world of strangers. I want to create a world of family. But you can't have a world of family with 8 billion people all following their temporary economic interests wherever it leads them.

You seem eager to compete against me, but why are we together in the first place? Do you actually want to be with me? Why won't you just let me go? Is this your country? Is this your land? How did this become your land? What right do you have to anything?

Suffragists wanted to vote. They wanted a say in matters regarding the government, in matters affecting them. Same thing any American citizen would and should have.

Ik weet het niet. I don't think my ancestors were that much happier than I am. I look back at what they had, and what I have. I am happier to live today than back then. I can shout if I'm unhappy. I don't live in as much fear as Black people did back in the days of Jim Crow.

And what is poverty? How much does it cost to live? What is the difference between poverty in the United States and in other countries? Is it better to be in poverty in the United States than in poorer countries?

I cannot believe you would ask such a contrarian question. Everyone knows what poverty is. You know what it is. And I wouldn't want to be poor anywhere. Life is hard being poor. It may be harder being poor somewhere like India or Mexico than here. However, I wouldn't want to be poor ANYWHERE.

What we call poverty in America is "relative poverty". It isn't that the poor can't acquire the basic necessities, but that they are poor relative to other members of society, and thus fall below a "decent standard of living".

Being poor often means your quality of life suffers. Being poor means you will live is quite shoddy housing. The food you eat won't be that good. Go somewhere like rural Appalachia or some rural areas of the Mississippi Delta. Many places look similar to 3rd world areas.

So what then is rich? The rich in the future will certainly be richer than the rich today. And the rich of today are certainly richer than the rich of the past. Thus rich is not an absolute state, but rather a relative state. To the extent rich is an absolute state, it means having the means to acquire anything you want with little to no effort. Or to put it another way, it is a person who lives wholly or largely off the work of others. Thus there cannot be rich unless they are poor. The rich require someone to provide labor and services for them to enjoy.

Rich of the future may be richer than the rich of tomorrow. However, I wasn't even talking about being rich. I did talk about rising out of being poor.

When we examine the evils and miseries of poverty more closely, we'll see that it all stems from the same thing, inequality. Life without cell phones doesn't suck on its own. It only suck when other people have them and you don't. Inequality is the seed of hatred and resentment.

And where does inequality come from? It comes from not being able to raise one's self out of certain conditions. It often comes from barriers being put in place to make it harder for people to achieve. Life with a cell phone is getting harder. It's difficult to get a job (even an entry level job) if you don't have a number someone can call you at. Consider this. If you're poor and don't have a car, it's hard to get around. Many jobs are located in places where public transportation doesn't go to. Or in many case, some poor people live where no buses go (such as rural areas). Inequality is created when one group is favored over another. Jim Crow created alot of inequality.

This obsession with poverty is a waste of time. Not only because poverty is not as important as it seems, but because it distracts us from the greater evil, inequality. The reason we focus on poverty is because so-called solutions to poverty always mean more money for the producers and the distributors. Thus paradoxically, it is the rich who want to solve poverty far more than the poor, so long as they are in a position to profit.

No it isn't a waste of time. Poverty and inequality are linked. You can say what you will about some rich people. However, the reason poverty is an issue is because of the desperation that comes from it. Poverty and inequality are linked in the larger picture.

My point wasn't that a caste-system is good. My point was, people are happier where there is less in-group inequality, and where they are competing against fewer people. If there are two people, then there is one winner and one loser. If there are a hundred people, there is one winner and ninety-nine losers.

There will be winners and losers. However, one of the ways inequality gets created comes from people not being allowed the opportunity to compete. When you can't even compete, that creates inequality. When race determines whether or not you can compete or not, it becomes a bigger problem. And something you need to understand about the caste system. It is inequality in itself.

Imagine your slave ancestors. They had wives and families, big families, but how? Who would want to marry a slave? That's simple, another slave. But what if you were the only slave? Who would marry you?

Slaves were often sold off and separated from their families. This was a big problem. If one was the only slave, said slave got sold off. And there was plenty of inequality from the slave system. Slaves living in the rude shacks of the slave quarters while the master and his blood family lived in comfort. Inequality right there. How do you prevent any kind of resentment? You convince the slave that he is inferior and that slavery is his fate in life. You convince the slave that because of his skin color, he's destined to be a slave, and to make him accept his fate.

A lot of people complain that slave-masters having sex with their slaves was rape, regardless of it was consensual, because of the "imbalance of power". But the truth is, slave women had sex with their white masters mostly they were rich, and could give them better better conditions, better food, less work, or no work at all. So what is the fundamental difference between that and gold-diggers today? And isn't gold-digger just a fancy name for prostitute?

Well, when you are considered property, you don't get much say in terms of consenting to sexual relations. You just learned to accept what was. And alot of those "rich slave women" were often in Louisiana, and were known for being in "left handed marriages". They were lighter-skinned concubines. Most females slaves didn't even get this fate. I've read enough about slavery to know that what you're saying isn't totally correct.

There are times people within your own group will turn on you because of what you have. People who lived in clans tended to self-regulate voluntarily. And consider that back in those days, human movement wasn't as vast as it is now.

There are many cases where family members have turned on each other. Human beings will do horrible things even to their own families.

Sex isn't always the reason many men do what they do. In alot of cases, MONEY is the reason many a man do what they do.

Historically, the men of high positions married women of high positions. However, consider this. In many cases, it isn't always the men with the most money getting the women. I've seen it for myself.

If you aren't limited in terms of who you can marry, it might open you up to alot of competition. However, it will open other people up for competition. What if you don't fit in to the culture you live in? What if you get rejected by your own women? If you're not limited, you can always go somewhere else. With infinite freedom, there is infinite competition. But there are also more chances you could win.

With that said, I am not in favor of segregation. I am for separation. I hate this world of strangers. I want to create a world of family. But you can't have a world of family with 8 billion people all following their temporary economic interests wherever it leads them. Capitalism destroys communities and families. It must die.

I have considered this a lot the past few years. I think a case could be made for it. Of course, none of the eastern European countries are perfect, but most of them have lived through the hell of communism and hardcore socialism and they know what it's like. They (many of them) are moving away from it, whereas we smart Americans are moving towards it. thinking that the result will somehow be different than it has been every other time. (a good definition of insanity)

I've worked with several people over the years who escaped communism in the USSR and eastern Europe. Their eyes were open. Ours are closed. It's pretty sad when Russia and the former east block (at least much of the population who knows tyranny and wants no part of it) is trying to move in the right direction and we are trying to emulate the hell that was the USSR. Thinking communism 2.0 will be somehow better than communism 1.0

1) Suffragists were just part of a larger feminist movement comprised almost entirely of middle and upper-class women who wanted political and economic power. I don't blame them, but they're no heroes.

2) You have more material things, more comforts. They had better relationships.

3) I would rather be a medieval serf than live on the southside of Chicago. I would rather live in a tent in the woods and eat unseasoned food than live on the southside of Chicago. What sucks about being poor in America is having to be around other poor people. It probably wasn't so bad to be poor in Sweden or Britain back in the 1970's, but now it is miserable, especially if you're white.

Reminds me of that George Carlin quote. "The upper class keeps all of the money, pays none of the taxes. The middle class pays all of the taxes, does all of the work. The poor are there just to scare the sh-- out of the middle class. Keep them showing up at those jobs."

4) You'd be so lucky to eat like a medieval peasant.

5) Inequality is 100% natural. Even if there were no obstacles, there would be inequality. An anarcho-capitalist system would be even more unequal than America is today.

6) You need a car because cars exist. You need a cell phone because cell phones exist. But what if they didn't exist?

7) I was just using slavery and the caste-system to explain a concept pertaining to competition.

8) There were certainly many slave women who preferred to be a concubine because it afforded them special privileges. So while I agree that the slave system was by its nature coercive, many were basically the slave-equivalent of a gold-digger. Regardless, my focus was not on slavery, but the "imbalance of power". I was more trying to make an analogy to wealth-imbalances generally, and the concept of "hypergamy"(people want to "marry up"). Thus if you're a male slave, and you're at the bottom economically and socially, you would have very few options if not for the existence of female slaves, also at the bottom, in a time where miscegenation was illegal.

9) Families are far more likely to stab each other in the back today than in the past. Family isn't as close as they used to be, and people can basically get away with things because they can always go somewhere to escape any social consequences. My sister does meth and basically lives like a hoodrat criminal. But that is only possible because there is a whole swath of the city filled with people like her. If she lived with her family, separate from the rest of "society", she would have been a good person.

10) But why do they want money? Isn't the primary desire for money, women? You know, buying a big house, a nice car, etc, what's it for?

11) While what you said is theoretically true, if you look at the historical record, that is never what happens. But I think you misunderstand me. You're imagining New York City but where people only marry people within their own group. As I said before, I don't believe in segregation, it doesn't work. Either we must separate, or we must come together.

12) Separation means to live in a completely separate society/government/etc. France is separated from Germany(more so before the European Union). The Jews were segregated into ghettos in Medieval Europe. Blacks were segregated into their own part of town. But they still lived in the same society, had the same government, with the same laws, paid the same taxes, fought for the same Army, etc.


8. Food sucks

Eastern Europe isn’t known for its variety of exquisite dishes. Most of the dishes are a combination of three ingredients: bread, potatoes, and meat. While it’s very hearty, it’s also very flavorless. If you’re there on a short trip or at the beginning of a more extended sojourn, you might find the food interesting and even exotic, but I can guarantee that you’ll quickly get tired of it.

Once you get tired of going out and eating bland local food, you’ll have two options: go to restaurants that serve international cuisine or cook your own food. The problem with the first option is that the international restaurant scene is rather limited in Eastern Europe. While there’re plenty of international restaurants in huge cities like Moscow and St. Petersburg, you won’t have many good options in the smaller cities.

Here in Vilnius, Lithuania, a mid-sized city of half a million located in the European Union, my only reliable option is to have a decent, albeit pricy, burger. There are a couple of ethnic restaurants that serve Mexican or Greek food, but they leave a lot to be desired the Mexican food is bland, the Greek food is not only bland but also expensive. Don’t get me started on the crappy pizza or flavorless Italian food. As a result, I simply all but stopped going out and now mostly cook my own meals.

It’s situations like these that I miss living in New York. There, I can leave my apartment and eat any kind of food from pretty much any country I want, any time of the day, any day of the week, and within any price range. I also remember fondly my days of living in Brazil and Argentina, where I constantly ate fantastic churrasco or a juicy steak, respectively.

If you like food with flavor (please remind me how spicy food tastes) or are a vegetarian, you’ll have a pretty difficult time in Eastern Europe.


Here are 10 things Europe does way better than America

The term “American exceptionalism” is often tossed around by politicians. Neocons, far-right Christian fundamentalists and members of the Republican Party in particular seem to hate it when anyone dares to suggest that some aspects of European life are superior to how we do things. But facts are facts, and the reality is that in some respects, Europe is way ahead of the United States. From health care to civil liberties to sexual attitudes, one can make a strong case for “European exceptionalism.” That is not to say that Europe isn’t confronting some major challenges in 2014: neoliberal economic policies and brutal austerity measures are causing considerable misery in Greece, Spain and other countries. The unemployment rate in Spain, the fourth largest economy in the Eurozone, stands at a troubling 26%—although Germany, Switzerland, Denmark and Iceland have lower unemployment rates than the U.S. (5.1% in Germany, 3.1.% in Switzerland, 4.6% in Iceland, 4.2% in Denmark). But problems and all, Europe continues to be one of the most desirable parts of the world. And the U.S.—a country that is in serious decline both economically and in terms of civil liberties—needs to take a close look at some of the things that European countries are doing right.

Below are 10 examples of “European exceptionalism” and areas in which Europe is way ahead of the United States.

1 . Lower Incarceration Rates

Benjamin Franklin famously said that those who are willing to sacrifice liberty for security deserve neither, and the U.S. is more dangerous than most of Europe (especially in terms of homicide) even though it is becoming more and more of a police state. The U.S. incarcerates, per capita, more people than any other country in the world: in 2012, the U.S.’ incarceration rate, according to the International Centre for Prison Studies, was 707 per 100,000 people compared to only 60 per 100,000 in Sweden, 72 per 100,000 in Norway, 78 per 100,000 in Germany, 75 per 100,000 in the Netherlands, 87 per 100,000 in Switzerland, 99 per 100,000 in Italy, 103 per 100,000 in France, and 144 per 100,000 in Spain. Certainly, the failed War on Drugs and the Prison/Industrial Complex are major factors in the U.S.’ appallingly high incarceration rate, and unless the U.S. seriously reforms its draconian drug laws, it will continue to lock up a lot more of its people than Europe.

2. Less Violent Crime Than the U.S.

Major European cities like Brussels, Paris, Berlin and Milan can be very bad for nonviolent petty crimes like pickpocketing. The tradeoff, however, is that much of Europe—especially Western Europe—tends to have a lot less violent crime than the United States. Research conducted by the United Nations Office on Drugs and Crime found that in 2012, the U.S. had a homicide rate of 4.8 per 100,000 people compared to only 0.3 per 100,000 in Iceland, 0.7 per 100,000 in Sweden, 0.8 per 100,000 in Denmark and Spain, 0.9 per 100,000 in Italy, Austria and the Netherlands, 1.0 per 100,000 in France, and 1.2 per 100,000 in Portugal and the Republic of Ireland. Russia, however, had a homicide rate of 9.2 per 100,000 that year, but overall, one is more likely to be murdered in the U.S. than in Europe.

3. Better Sex Education Programs, Healthier Sexual Attitudes

For decades, the Christian Right has been trying to convince Americans that social conservatism and abstinence-only sex education programs will reduce the number of unplanned pregnancies and sexually transmitted diseases. The problem is that the exact opposite is true: European countries with comprehensive sex-ed programs and liberal sexual attitudes actually have lager rates of teen pregnancy and STDs. Looking at data provided by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the Guttmacher Institute, Advocates for Youth and other sources, one finds a lot more teen pregnancies in the U.S. than in Europe. Comprehensive sex-ed programs are the norm in Europe, where in 2008, there were teen birth rates of 5.3 per 1000 in the Nederland, 4.3 per 1000 in Switzerland and 9.8 per 1000 in Germany compared to 41.5 per 1000 in the United States. In 2009, Germany had one-sixth the HIV/AIDS rate of the United States (0.1% of Germany’s adult population living with HIV or AIDS compared to 0.6% of the U.S. adult population), while the Netherlands had one-third the number of people living with HIV or AIDS that year (0.2% of the Netherlands’ population compared to 0.6% of the U.S.’ adult population).

4. Anti-GMO Movement Much More Widespread

Anti-GMO activists are fighting an uphill battle in the U.S., where the Monsanto Corporation (the leading provider of GMO seeds) has considerable lobbying power and poured a ton of money into defeating GMO labeling measures in California and Washington State. Some progress has been made on the anti-GMO front in the U.S.: in April, Vermont passed a law requiring that food products sold in that state be labeled if they contain GMO ingredients (Monsanto, not surprisingly, has been aggressively fighting the law). And GMO crops have been banned in Mendocino County, California. But in Europe, GMO restrictions are much more widespread. France, Switzerland, Austria, Germany, Bulgaria, Hungary, Poland and Greece are among the countries that have either total or partial bans on GMOs. And in Italy, 16 of the country’s 20 regions have declared themselves to be GMO-free when it comes to agriculture.

5. Saner Approaches to Abortion

Logic never was the Christian Right’s strong point. The same far-right Christian fundamentalists who favor outlawing abortion and overturning the U.S. Supreme Court’s Roe v. Wade decision of 1973 cannot grasp the fact that two of the things they bitterly oppose—contraception and comprehensive sex education programs—reduce the number of unplanned pregnancies and therefore, reduce the need for abortions. But in many European countries, most politicians are smart enough to share Bill Clinton’s view that abortion should be “safe, legal and rare.” And the ironic thing is that European countries that tend to be sexually liberal also tend to have lower abortion rates. The Guttmacher Institute has reported that Western Europe, factoring in different countries, has an average of 12 abortions per 1000 women compared to 19 per 1000 women in North America (Eastern Europe, according to Guttmacher, has much higher abortion rates than Western Europe). Guttmacher’s figures take into account Western Europe on the whole, although some countries in that part of the world have fallen below that 12 per 1000 average. For example, the UN has reported that in 2008, Switzerland (where abortion is legal during the first trimester) had an abortion rate of 6.4 per 1,000 women compared to 19.6 per 1000 women in the U.S. that year. And Guttmacher has reported that countries where abortion is illegal or greatly restricted tend to have higher abortion rates than countries where it is legal: back-alley abortions are common in Latin America and Africa.

Clearly, better sex education, easier access to birth control and universal healthcare are decreasing the number of abortions in Western Europe. So instead of harassing, threatening and terrorizing abortion providers, the Christian Right needs to examine the positive effects that sexually liberal attitudes are having in Switzerland and other European countries.Opmerkingen:

 1. Vibei

  Het spijt me, maar ik denk dat je ongelijk hebt. Ik kan het bewijzen. Schrijf me in PB.

 2. Rudy

  mdyayaya ... .. * thought a lot * .... thanks to the author for the post !!

 3. Dagen

  Welke woorden ... super, een opmerkelijke zin

 4. Aleron

  Pardon, de vraag is verwijderd

 5. Digis

  Het opmerkelijke berichtSchrijf een bericht