Jonge man door Polykleitos

Jonge man door Polykleitos

3D-afbeelding

Jongeman, de Westmacott gebeurt Efeb Polycleitus, Grieks, ca. Gemaakt met Memento Beta (nu ReMake) van AutoDesk.

Steun onzeNon-profit organisatie

Onze site is een non-profitorganisatie. Voor slechts $5 per maand kun je lid worden en onze missie steunen om mensen te betrekken bij cultureel erfgoed en het geschiedenisonderwijs wereldwijd te verbeteren.


Augustus van Prima Porta

Augustus de Goddelijke

Een groot leider kan veel zijn en veel dingen doen, maar weinigen kunnen zichzelf waardig genoeg noemen om naast Augustus te staan. Vanaf toen hij nog maar negentien jaar oud was, bouwde hij een machtig leger op door zowel zijn eigen motivatie als zijn eigen geld. Dus, onnodig te zeggen, hij had een behoorlijk grote aanhang. Nou, het was groot genoeg dat er verschillende monumenten voor hem werden gemaakt zoals Augustus van Primaporta dat is het specifieke werk van de focus voor deze discussie. Het doel is om het object te onderzoeken en hoe de stijl reflecteert op de tijdsperiode, terwijl ook de kracht van Augustus en hoe deze werd getoond door middel van kunst te onderzoeken.

Allereerst zal ik beginnen met een formele analyse van het object. Augustus van Primaporta, die nu in het Vaticaan Museum staat, is een witmarmeren sculptuur van een sterke en knappe jonge man in zijn harnas. Van voren gezien speelt zich een zeer gedetailleerd tafereel af op zijn borstplaat. Hij staat met zijn rechtervoet naar voren en zijn linkervoet lichtjes opgetild van achteren. Hij wijst met zijn rechterhand omhoog en naar rechts alsof hij wijst naar het land dat hij nu moet overnemen. Zijn wijzende hand is niet tot een vuist gebald, maar licht geopend en ontspannen alsof hij een vriendelijk en rustig gebaar maakt. Augustus heeft een vastberaden en geconcentreerde blik op zijn gezicht, wat blijkt uit zijn gefronste voorhoofd en harde, bijna emotieloze lippen.

Zijn outfit is zeer gedetailleerd en dramatisch met een hoog contrast van de diep gesneden functies en accessoires zoals de gegolfde mouwen die onder zijn harnas uitsteken. Nog meer contrast tussen licht en donker is te zien in de doek die hij om zijn middel en linkerarm heeft gewikkeld. De vouwen zijn zeer bewerkt om diepe ruimtes tussen de vouwen te creëren. Onder de fantastisch uitgesneden plooien van de gedrapeerde stof valt het onderste deel van zijn gewaad dat dicht bij wat we tegenwoordig rokken noemen, maar er op Augustus erg mannelijk uitziet. Rechtsonder van Augustus staat een kniehoog engeltje dat Cupido kan zijn. Er zijn veel exemplaren van dit specifieke beeld geweest en in sommige gevallen houdt hij een staf vast en is hij soms in zeer felle kleuren geschilderd.

Gebeeldhouwd in de periode van het keizerlijke Rome, is de stijl van het beeld niet anders dan andere beelden uit die tijd. Getoond in militaire kleding en met een wapenstok en het aanpakken van wat we kunnen aannemen dat zijn troepen zouden zijn, past bij de stijl van de standbeelden van andere leiders die we hebben gezien. Het beeld is duidelijk een idealisering van Augustus, want hij wordt op zeer jeugdige leeftijd getoond en op het moment dat dit werd gemaakt, zou hij veel ouder zijn geweest, zelfs als hij dood was. Augustus was echter de stichter van het Romeinse Rijk en de eerste keizer van Rome, dus hij had op elke gewenste manier kunnen worden getoond. Ook de eeuwig jonge voorstelling van Augustus laat zien dat hij altijd de macht zal hebben en past perfect bij zijn propagandadoelen. Krachtig genoeg om rijken te vernietigen en hun land in te nemen, had Augustus zeker het respect om zo'n standbeeld van hem te laten maken en in de stad te plaatsen zodat iedereen het kon zien. Het was opgedragen aan Augustus en geplaatst in een openbare ruimte die samenvalt met de politieke overtuigingen. Politieke figuren werden destijds vaak publiekelijk geprezen.

Er is een buitengewoon interessant verslag gemaakt in een historisch document genaamd Res Gestae Divi Augusti. Dit verslag, geschreven door de hand van Augustus, vermeldt vele grote prestaties die door de machtige heerser zijn verricht. Vertaald in het Engels luidt de titel The Deeds of the Divine Augusti, waarin hij begint met het herinneren van een schijnbaar onmogelijke taak voor de huidige maatstaven. "In mijn negentiende jaar heb ik op eigen initiatief en op eigen kosten een leger op de been gebracht waarmee ik de staat bevrijdde, die werd onderdrukt door de overheersing van een factie" (Augustus vertaald door Thomas Bushnell, onder "The Deeds of de goddelijke Augustus"). Daarna werd hij tot consul benoemd en werd hij belast met de staatsregeling. Zijn kracht was al groot, maar hij was nog maar net begonnen. Hij gaat verder met te verklaren dat hij de dood van zijn vader heeft gewroken door de mannen die zijn vader hebben vermoord te verdrijven en hen in ballingschap dwongen. Hij strafte hun misdaad en toen begonnen ze een oorlog waarin Augustus "hen in twee veldslagen versloeg" (Bushnell). Houd er rekening mee dat hij op dit moment nog erg jong is. Dit klinkt alsof Augustus meedogenloos was, maar hij was eerlijk. Wat betreft vreemde naties zei Augustus dat hij liever zou behouden dan vernietigen. Dit zou het geval zijn als hij de natie zou kunnen vergeven zonder natuurlijk bang te zijn voor de veiligheid van zijn of zijn volk. Eerlijk zou ik zeggen is een juist woord voor de man.

Hoewel de kunstenaar onbekend is, dateert het beeld uit de eerste eeuw na Christus. Het werd precies 152 jaar geleden ontdekt op 20 april 1863 in de Villa van Livia in Prima Porta. Livia was de vrouw van Augustus die na zijn dood met pensioen ging in de villa. Samen met dit standbeeld, dat zeer beroemd is over de hele wereld, was de villa ook de plaats van ontdekking voor een ander exemplaar van zijn soort. Ik heb het over de tuinschilderijen die in het ondergrondse complex van de villa zijn gevonden. Als onderdeel van Jane Clark Reeder's uittreksel uit het American Journal of Philology, die in een poging om "de symbolische onderlinge relaties tussen deze voorspellende beelden en de iconografie van drie kenmerken van de kunst en architectuur van de villatuin te verlichten", zegt ze dat " beeldspraak en symboliek speelden niet alleen een essentiële rol bij de decoratie van de villa, maar vormden ook een belangrijk onderdeel van de Augustus-ideologie” (Reeder 89-118). Een dergelijke ideologie was niet ongewoon voor de beelden die rond deze tijd werden gemaakt. Het standbeeld van Augustus is goed te vergelijken met beelden als Doryphoros en Apollo. “Omdat men weet hoe belangrijk de laurier was als een eeuwenoud symbool van Apollo en als een nieuw embleem van Augustus en omdat men weet hoe alomtegenwoordig de Apollinische propaganda werd in de Augustus-ideologie, is het geen wonder dat H. Kähler (1959, 12-13 28 pl. 32) vond de laurier een integraal onderdeel van het sacrale karakter van het beeld van het beeld en herstelde daarom de lauriertak in de hand van Augustus op het beeld van Prima Porta.” (Redder). Reeder gaat ook verder met te zeggen dat er een verband is met de laurier en het idee van triomf voor Augustus.

Sommigen kijken misschien naar Augustus van Primaporta en zeg dat het een Polykleitan-look of een Polykleitan-stijl heeft. Het is zeker vergelijkbaar met Polykleitos' Doryphoros. misschien als Doryphoros een harnas of op zijn minst wat kleding aan had, zou hij er bijna hetzelfde uitzien als Augustus van Primaporta. Polykleitos had op zijn zachtst gezegd een zeer herkenbare stijl. “Het is dus echt de Canon, en de illustratie ervan in de… Doryphoros, dat doet ons denken aan Polykleitos als een onderscheidende, ongewone en belangrijke kunstenaar” (J.J. Pollitt 2). De houding van de twee beelden door naar hun voeten te kijken is hetzelfde. De manier waarop ze allebei staan ​​met hun heupen iets naar één kant zakkend en een voet naar achteren geheven is griezelig vergelijkbaar. De contrapposto-techniek is hetzelfde in de manier waarop hun lichaam wordt gepositioneerd. Doryphoros' houding is misschien wat dramatischer, maar misschien komt dit omdat hij geen kleren heeft en je elke bocht in zijn lichaam kunt zien.

Zoals ik al eerder zei, dit Augustus van Prima Porta standbeeld is hoogstwaarschijnlijk een kopie van het origineel. Het originele beeld dat waarschijnlijk in 20 v. Chr. werd gebouwd. om de overwinning van Augustus op de Parthen te vieren” (Karl Galinsky, onder) Augustus Cultuur). "Het Parthische rijk domineerde Centraal-Azië en was een formidabele macht tegen de Romeinse overheersing" (Edward Hopkins). De Parthen waren een machtige tegenstander en waren het grote monument waardig om de Romeinse overwinning op hen te symboliseren. De Romeinen vochten drie keer tegen de Parthen en verloren. Vernedering was een drijvende factor voor Julius Caesar om Rome terug te winnen, maar door zijn moord kwamen zijn oorlogsinspanningen te kort. Augustus kon wat zijn voorganger niet kon. Na dertig jaar onder Parthische heerschappij "voegde hij Armenië op in het Romeinse rijk als een koninkrijk van klanten" (Galinsky). "Omdat Armenië de geografische ligging heeft, kreeg Rome een waardevolle offensieve positie tegen de Parthen" totdat de Parthische koning Augustus om een ​​wapenstilstand verzocht en de orde in Rome (Galinsky) werd hersteld. Dit was dus een grote overwinning voor Augustus om iets te hebben gedaan dat een andere Romeinse heerser probeerde te doen. Om de Romeinse standaard te herstellen is genoeg reden om een ​​beeld voor je redder te laten maken en midden in de stad te plaatsen. Augustus verdiende het zeker.

“Ik was gedurende tien ononderbroken jaren triumvir voor de vestiging van de staat. Ik was eerste van de senaat tot de dag waarop ik dit schreef, veertig jaar lang. Ik was hogepriester, augur, een van de vijftien voor het uitvoeren van riten, een van de zeven van de heilige feesten, broer van Arvis, collega van Titus, en Fetial” (Bushnell). Augustus had veel titels en deed veel werk voor de mensen van zijn land, daarom dachten ze dat hij een groot leider was en waarom we zoveel kunstwerken van hem hebben. Hij was een machtig man en kon zeer invloedrijk zijn, maar dat betekent niet dat hij altijd de leiding wilde hebben. "Toen mij de dictatuur werd aangeboden, zowel in mijn aanwezigheid als tijdens mijn afwezigheid, door het volk en de senaat, toen Marcus Marcellus en Lucius Arruntius consuls waren (22 v.G.T.), accepteerde ik het niet" (Bushnell). Hij sprak luid met zijn acties, want hij was schijnbaar een onbaatzuchtige persoon die alleen maar het grotere goed van de mensen wilde helpen. Hij leefde voor de zaak. Wat kan een beschaving nog meer van hun leider vragen?

De kunstenaar van dit verbazingwekkende beeldhouwwerk moet een briljante geest zijn geweest om dit beeld van zo'n belangrijke figuur te creëren. Is het mogelijk dat hij hulp had van een andere bron? Louise Adams Holland suggereerde dat het ontwerp van het beeld is geïnspireerd op een passage in de Aeneis. Virgil, de auteur van Aeneis, schreef het verhaal van Aeneas, een trojan die naar Italië ging waar hij de voorouder van de Romeinen werd. Dit zou een perfect model kunnen zijn voor een bijna perfecte liniaal. Als het waar is dat het standbeeld van Augustus is gemodelleerd naar een beschrijving in de Aeneis, dan is er misschien nog meer reden om te geloven dat wie de kunstenaar ook was, hij een ontwikkeld man was.

Het is niet alleen de macht die wordt getoond met Augustus van Primaporta, maar ook een gevoel van nationale trots is aanwezig. Vergeleken of gemodelleerd worden naar de voorouder van alle Romeinen is nogal een compliment. Het is veilig om te zeggen dat er enkele bewonderaars van Augustus waren. Hij heeft beslist een historische betekenis voor Rome en een groot deel van de wereld eromheen. Hij diende als keizer van Rome vanaf 27 voor Christus. tot 14 na Christus toen hij stierf. Hij had een lange en zeer bewogen tijd als heerser. Hij was toegewijd aan het land dat hij thuis noemde. Hij was ook toegewijd aan de mensen die het deelden. Augustus meldde dat miljoenen, zelfs miljarden eenheden van zijn eigen geld naar verschillende Romeinse doelen gingen. "Ik betaalde beloningen in contanten uit aan de soldaten die ik naar hun steden had geleid toen hun dienst was voltooid, en in deze onderneming heb ik ongeveer HS 400.000.000 uitgegeven" (Bushnell). HS 260.000.000 werd naar verluidt besteed aan provinciale velden. Hij was een rijk man, maar ook een zeer gulle man. Hij is onvergelijkbaar met elke man met macht vandaag. Het is moeilijk om zelfs maar te denken aan een leider of een andere man die enkele van de opofferingen die Augustus voor zijn land heeft gebracht, zou brengen. Zijn grote macht was slechts een deel van de reden dat we zoveel bewijs van zijn leven hebben.

Het geld dat hij uitbetaalde was ook maar een klein deel van wat hem geweldig maakte. Er zijn maar weinig mannen in de geschiedenis die zo'n grote impact op de wereld hebben gehad als hij zo jong deed. Zijn carrière begon toen hij een tiener was en duurde tot aan zijn dood. Augustus bereikte dingen voordat hij vijfentwintig jaar oud was waar andere heersers tijdens hun leven geen vat op hadden. "Ik bouwde het senaatsgebouw en de Chalcidicum die eraan grenst en de tempel van Apollo op de Palatijn met portieken, de tempel van de goddelijke Julius, de Lupercal, de portiek van het Flaminische circus" (Bushnell). Hij bouwde ook het Capitool en het theater van Pompey, die beide enorm duur waren. Hij hield zich altijd bezig met zulke projecten dat het moeilijk voor te stellen is wat voor een leven hij buiten zijn werk zou kunnen hebben.

Augustus van Primaporta is een sterk en krachtig kunstwerk, maar kan het in de buurt komen van de kracht van zijn nalatenschap? Ik denk dat het kan, in feite is het het perfecte voorbeeld van een meesterwerk voor de kunstenaar en het model. De kracht van het beeld zal me altijd bijblijven en zal altijd dienen als een vergelijking voor het beeld van een grote heerser. Hoewel, ik voorspel dat maar weinig afbeeldingen kunnen tippen aan de uitvoering van deze marmeren sculptuur. De stijl en de techniek kunnen worden gerepliceerd, maar de ideeën die de creatie van dit prachtige kunstwerk hebben aangewakkerd, zullen dat nooit zijn. Om af te sluiten, de titel van dit artikel is zo omdat ik denk dat mensen hem oprecht als goddelijk zagen, of ik kan tenminste begrijpen waarom ze zijn reputatie zouden geven.

Holland, Louise Adams. “Aeneas-Augustus van Prima Porta.” In Transactions and Proceedings of the American Philological Association, pp. 276-284. Amerikaanse Philologische Vereniging, 1947.

Hopkins, Edward. “Parthia.com.” (2005).<www.parthia.com> Geraadpleegd in oktober 2005.

Galinsky, Karl. Augustus Cultuur. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996.

Pollitt, Jerome J. “The Canon van Polykleitos en andere canons.” Polykleitos, de Doryphoros en Tradition (1995): 19-24.

Reeder, Jane Clark. “Het standbeeld van Augustus uit Prima Porta, het ondergrondse complex, en het voorteken van de gallina alba.” American Journal of Philology 118, nr. 1 (1997): 89-118.

Augustus, keizer en Thomas Bushnell. “The Deeds of the Divine Augustus.” (1998).


Een knappe geschiedenis: het mannelijk naakt in de kunst

Over het mannelijk naakt in de kunst wordt niet zo vaak gesproken als over zijn vrouwelijke tegenhanger. Behalve dat het een lust voor het oog is, zit het mannelijke lichaam in de kunst echter vol geschiedenis en heeft het de afgelopen 2000 jaar een groot aantal fascinerende transformaties ondergaan. We hebben 9 sleutelmomenten samengesteld voor een fluitje van een cent langs kunsthistorische mannensnoepjes. Lees verder en we onthullen alles.

Marmeren beelden die de broers Kleobis en Biton voorstellen / De Agostini Picture Library / G. Dagli Orti

Atleet, Romeinse kopie naar een origineel van Polykleitos (fl.c.450-c.415 BC) in Pompeii (marmer) (voor details zie 119500), Roman / Museo Archeologico Nazionale, Napels, Italië

Onze eerste stop op deze snelle tour is het oude Griekenland. De kunst van de oude Grieken, die meerdere eeuwen beslaat, is moeilijk samen te vatten, maar vertoont zeker een toenemende neiging tot levensechtheid. Je hoeft alleen maar te kijken naar het verschil tussen de 7e eeuw voor Christus kouroi (of “jongeren”), met hun lange haar en statische lichamen en beelden uit de klassieke periode (5e eeuw v.Chr.), met hun atletische lichaamsbouw en ontspannen houding (gekenmerkt door een kleine heupzwaai), genaamd contraposto . De Grieken stelden zich voor dat hun goden eruitzagen als perfecte mensen, en daarom hebben de afbeeldingen van deze goden een idealiserende kwaliteit die ook doorwerkt naar andere onderwerpen. Het idealiserende karakter van het mannelijk naakt in deze periode gaat nog dieper, aangezien fysieke schoonheid vaak werd geassocieerd met goedheid (bijvoorbeeld in de filosofie van Plato). Ten slotte is er ook gesuggereerd dat de gebeitelde buikspieren van de standbeelden meer kunnen zijn dan alleen maar eye-candy: als militante mensen vertegenwoordigden de Grieken soldatenachtige mannelijke lichamen, met gespierde structuren die op harnassen leken.

Adam en Eva gescheiden door de boom der wetenschap. Spanje. / Foto © Tarker

Ms 41 f.42v Straf van twee overspeligen door naakte processie door de stad, uit ‘Livre Juratiore d’Agen’ (velijn), Franse school, (13e eeuw) / Bibliotheque Municipale, Agen, Frankrijk

In de middeleeuwen draait het mannelijk naakt 180 graden: van de trotse, in-your-face naaktheid van de Oudheid wordt naaktheid ongemakkelijk. Niet alleen wordt het naakte beeld een symbool van de heidense religie van de Oudheid (die niet goed viel in de door de Bijbel gedomineerde cultuur van deze periode) en was er geen behoefte aan soortgelijke beelden in het christendom, maar naaktheid zelf krijgt een meer gecompliceerde positie . Geassocieerd met de erfzonde en vragen over (im)moraal, verandert naaktheid bijna in iets om je voor te schamen. Dit komt tot uiting in geschilderde, getekende en gebeeldhouwde lichamen, die tenger en slank worden, zonder dezelfde nadruk op naturalisme.

David, c.1440 (brons), Donatello, (c.1386-1466) / Museo Nazionale del Bargello, Florence, Italië

Hercules en de Hydra (tempera op paneel), Antonio Pollaiuolo (1432/3-98) / Galleria degli Uffizi, Florence, Italië

Study of Arms (pen & inkt op papier), Leonardo da Vinci (1452-1519) (attr.to) / Louvre, Parijs, Frankrijk

We kennen allemaal de uitdrukking "Renaissance Man", maar bestaat er ook zoiets als een "Renaissance naakte man"? Het naakt in Renaissance Europa ondergaat nog een andere transformatie, die, gevoed door de archeologische ontdekking van oude beelden en kunstvoorwerpen, is geïnspireerd op de oudheid. Dat klopt, de naturalistische, getinte man van het oude Griekenland en Rome is terug. Het naturalisme van het Renaissance-naakt is echter niet alleen gebaseerd op de oude traditie, maar laat een grotere verschuiving in denken zien: in plaats van het leven op aarde te zien als een loutere proloog naar een mooi hiernamaals (zoals in de Middeleeuwen), leven op aarde en daarom werd 'mens zijn' veel meer gewaardeerd. De school van denken die hiermee verbonden is, wordt 'humanisme' genoemd en het realisme van het naakt in de Renaissance toont dit nieuwe belang en de waardering van het menselijk lichaam. Met een hernieuwde interesse in naturalisme in de kunsten, wordt het naakt ook een plek voor een kunstenaar om zijn vaardigheden te tonen: met zijn verschillende texturen, diepten en schaduwen werd het lichaam een ​​grote artistieke test. Om het ultieme naturalisme te bereiken, raakten kunstenaars ook steeds meer betrokken bij anatomische studie.

Tot het uiterste geduwd

The Battle of Cascina, or The Bathers, after Michelangelo (1475-1564), 1542 (olie op paneel), Aristotile da Sangallo (1481-1551) / Met vriendelijke toestemming van Lord Leicester en de beheerders van Holkham Estate, Norfolk

Italië, Florence, Loggia della Signoria, marmeren standbeeld van Hercules die de Centaur Nessus verslaan door Giambologna / Dorling Kindersley/UIG

In de loop van de zestiende en vroege zeventiende eeuw gebeurt er iets merkwaardigs: kunstenaars beginnen het mannelijke lichaam te pushen, ver buiten de naturalistische, evenwichtige lichaamsbouw van de vroegere renaissancekunst. Spieren beginnen uit te puilen en torso's en ledematen worden in onmogelijke posities gedraaid. Michelangelo's Slag bij Cascina (alleen bij ons bekend via kopieën naar het verloren origineel) is het ultieme voorbeeld van dit extremere, bodybuilder-achtige mannenlichaam.

Leonidas bij Thermopylae, 480 v.Chr., 1814 (olieverf op doek), Jacques Louis David (1748-1825) / Louvre, Parijs, Frankrijk / Bridgeman Images

Studie van een jonge naakte jongen (potlood op papier), Pierre-Paul Prud'hon (1758-1823) / Musee Conde, Chantilly, Frankrijk

De oprichting van kunstacademies in heel Europa van de zestiende tot de achttiende eeuw (inclusief de koninklijke kunstacademies in Frankrijk en Engeland) had een grote impact op het mannelijk naakt. Deze academies brachten niet alleen een zeer gereguleerde, geclassiciseerde stijl met zich mee, maar levenstekenen werd ook gezien als een centraal element van de kunsteducatie, dus opnieuw werd oog voor realistische lichaamsbouw gewaardeerd. Bovendien, aangezien de Academies de voorkeur gaven aan grootse klassieke en historische onderwerpen, duikt het mannelijk naakt vaak op als een sterk, mannelijk, heroïsch personage.

mannelijkheid in twijfel getrokken

De slaap van Endymion, 1791 (olie op doek) (voor exemplaar zie 62246), Anne Louis Girodet de Roucy-Trioson, (1767-1824) / Louvre, Parijs, Frankrijk / © MEPL

Vanaf het einde van de 18e en in de loop van de 19e eeuw is het uiterlijk van het mannelijk lichaam niet langer een gegeven. In Frankrijk bijvoorbeeld, nadat de Napoleontische oorlogen een minder heroïsche kant van het conflict hadden laten zien en het uiterlijk van de mannelijke bevolking hadden veranderd (waarvan veel nu littekens of ontbrekende ledematen hadden), experimenteren kunstenaars met een ander type mannenlichaam, waaronder een lichaam dat niet openlijk mannelijk is, zoals dat van Girodet Endymion . Tegen het einde van de negentiende eeuw houdt dit nog steeds stand (denk bijvoorbeeld aan de middeleeuws geïnspireerde, jongensachtige mannen van de prerafaëlitische kunst in Engeland), maar deze keer zien we ook de opkomst van sterk realistische portretten van mannen door kunstenaars als Courbet en Gierst. De ideale kijk op mannelijkheid die op de academies wordt onderwezen, maakt plaats voor echte mensen.

Jonge man in een trein (olieverf op doek), Marcel Duchamp (1887-1968) / Peggy Guggenheim Foundation, Venetië, Italië

Zelfportret staand, 1910 (gemengde techniek), Schiele, Egon (1890-1918) / Graphische Sammlung Albertina, Wenen, Oostenrijk / De Agostini Picture Library / G. Nimatalla

Naakten in de zon, Moritzburg (olieverf op doek), Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938) / Privécollectie

De 19e en 20e-eeuwse avant-gardes brengen revolutionaire veranderingen aan in het naakt: niet alleen hebben we al een verschuiving gezien van de gevestigde academische traditie in de kunst, de avant-gardes beginnen het weefsel van het lichaam zelf uit elkaar te trekken. Kunstenaars als Picasso fragmenteerden het lichaam op beroemde wijze in kleine stukjes, terwijl Egon Schiele het op een gemartelde manier weergaf, de expressionisten in Duitsland het in een regenboog van kleuren schilderden en surrealisten lichaamsdelen verwisselden met objecten. Er zijn veel meer voorbeelden en, misschien voor de eerste keer, wordt het praktisch onmogelijk om een ​​specifieke stijl van naakt vast te stellen. Wat de mannelijke figuur van deze periode echt verenigt, is een mentaliteit: de grenzen en samenstelling van het lichaam zijn niet eindig en kunnen door elkaar worden gehaald.

Man van de massa

"Wat maakt de huizen van vandaag zo anders, zo aantrekkelijk?", 1956 (collage), Richard Hamilton, (1922-2011) / Kunsthalle, Tübingen, Duitsland

Zonder titel, 1981 (oliestift, acryl en spuitlak op canvas), Jean Michel Basquiat (1960-88) / Privécollectie / Foto © Christie's Images

Het mannelijk naakt van de latere twintigste eeuw is een categorie van uitersten: het varieert van de extreem geabstraheerde en expressieve figuren van Willem de Kooning tot het in massa geproduceerde Pop-Art naakt zoals dit van Richard Hamilton. Massacultuur heeft grote invloed op de afbeeldingen van het lichaam door popartiesten, maar dit is niet het enige nieuwe culturele fenomeen dat wordt weerspiegeld. Keith Haring en Basquiat verwijzen later naar straatkunst en -cultuur met hun stijl van het schilderen van het lichaam.

Leigh Bowery (zittend) 1990 (olieverf op doek), Lucian Freud (1922-2011) / Collectie van de heer en mevrouw Richard C. Hedreen / © The Lucian Freud Archive

Drie studies van figuren op bedden, 1972, Francis Bacon (1909-92) / Privécollectie, Zwitserland

Painter Working, Reflection, 1993 (olieverf op doek), Lucian Freud (1922-2011) / Privécollectie / © The Lucian Freud Archive

Vanaf de latere decennia van de 20e eeuw en tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds niet gestopt met het in twijfel trekken van het lichaam. Vooral het vrouwelijk lichaam, en het potentieel om te objectiveren en te idealiseren, is het onderwerp van verhitte discussies, maar ook mannelijke naaktheid heeft de afgelopen decennia veranderingen ondergaan. Nogmaals, er is echt geen enkel type naakt om te lokaliseren, maar kunstenaars brengen nu niet alleen veranderingen aan in het lichaam, maar vestigen ook de aandacht op de meer ongemakkelijke eigenschappen en complexiteit ervan. Kunstenaars als Lucian Freud tonen ons bijvoorbeeld een mannelijk lichaam dat bijna te echt, te vlezig en verontrustend is om naar te kijken. Het lichaam van vandaag is confronterend, politiek en soms ronduit moeilijk onder ogen te zien. Met andere woorden, een wereld verwijderd van het klassieke Griekenland.

Zoals wat je ziet? Neem contact op met uw plaatselijke Bridgeman-kantoor voor vragen over beeldonderzoek of licenties.


Art Blart

De fascinatie blijft. Al die eeuwen later.

.
Veel dank aan het J. Paul Getty Museum dat ik het kunstwerk in de posting heb mogen publiceren. Klik op de foto's voor een grotere versie van de afbeelding.

“Schoonheid is het enige dat tijd geen kwaad kan. Filosofieën vallen weg als zand, geloofsovertuigingen volgen elkaar op, maar wat mooi is, is een vreugde voor alle seizoenen, een bezit voor alle eeuwigheid.'

.
Oscar Wilde

.
“Onze ambitie zou moeten zijn om over onszelf te heersen, het ware koninkrijk voor ieder van ons en echte vooruitgang is om meer te weten, en meer te zijn, en meer te doen.”

.
Oscar Wilde

Tijdens de Hellenistische periode vanaf de dood van Alexander de Grote in 323 v. Chr. tot de oprichting van het Romeinse Rijk in 31 v.Chr. 'Het medium brons zorgde voor artistieke innovatie in Griekenland en elders in de Middellandse Zee. Beeldhouwers gingen verder dan de klassieke normen en vulden traditionele onderwerpen en geïdealiseerde vormen aan met realistische weergaven van fysieke en emotionele toestanden. Brons, dat marmer overtreft met zijn treksterkte, reflecterende effecten en het vermogen om de kleinste details vast te houden, werd gebruikt voor dynamische composities, oogverblindende weergaven van het naakte lichaam en grafische uitdrukkingen van leeftijd en karakter.

Gegoten uit legeringen van koper, tin, lood en andere elementen, werden bronzen beelden met duizenden geproduceerd in de Hellenistische wereld. Ze waren geconcentreerd in openbare ruimtes en buitenomgevingen: ereportretten van heersers en burgers bevolkte stadspleinen, en afbeeldingen van goden, helden en stervelingen overvolle heiligdommen. Er zijn er echter maar weinig die het overleven, en degenen die dat wel doen, zijn wereldwijd verspreid en worden gewoonlijk tentoongesteld als geïsoleerde meesterwerken. Deze tentoonstelling verenigt een aanzienlijk aantal van de grootschalige bronzen beelden die vandaag bewaard zijn, zodat ze in hun context kunnen worden gezien. Nieuwe ontdekkingen worden gepresenteerd samen met werken die al eeuwen bekend zijn, en verschillende nauw verwante beelden worden voor het eerst naast elkaar getoond.

Tekst van de website van het J. Paul Getty Museum

Pathos

Pathos is een van de drie manieren van overtuigen in retoriek (samen met ethos en logos).
Pathos appelleert aan de emoties van het publiek.
Het maakt deel uit van de filosofieën van Aristoteles op het gebied van retoriek.

Het is niet te verwarren met ‘bathos’,
dat is een poging om een ​​serieuze,
dramatische mode die faalt
en wordt uiteindelijk komedie.

Zielige gebeurtenissen in een plot zijn ook niet te verwarren met tragische gebeurtenissen.
In een tragedie bewerkstelligt het personage zijn of haar eigen ondergang, terwijl:
degenen die pathos oproepen komen vaak voor bij onschuldige karakters,
onverdiend verdriet.

Emotionele aantrekkingskracht kan op verschillende manieren worden bereikt:
door een metafoor of het vertellen van verhalen, gewoon als een haak,
door een algemene passie in de levering en een totaal aantal
van emotionele items in de tekst van de toespraak, of schriftelijk.

Pathos is een beroep op het ethische oordeel van het publiek.
Het kan de vorm hebben van een metafoor, een vergelijking, een gepassioneerde levering,
of zelfs een simpele bewering dat een zaak onrechtvaardig is.
Pathos kan bijzonder krachtig zijn als het goed wordt gebruikt, maar de meeste toespraken
vertrouw niet alleen op pathos. Pathos is het meest effectief wanneer de auteur
sluit aan bij een onderliggende waarde van de lezer.

Installatiebeelden van de tentoonstelling Macht en Pathos in het J. Paul Getty Museum, Los Angeles

'Tijdens het Hellenistische tijdperk creëerden kunstenaars rond de Middellandse Zee innovatieve, realistische sculpturen van fysieke kracht en emotionele intensiteit. Brons '8211 met zijn reflecterend oppervlak, treksterkte en het vermogen om de kleinste details vast te houden, werd gebruikt voor dynamische composities, grafische uitingen van leeftijd en karakter en oogverblindende weergaven van de menselijke vorm. Te zien in het J. Paul Getty Museum van 28 juli tot 1 november 2015, Kracht en Pathos: bronzen beeld van de Hellenistische wereld is de eerste grote internationale tentoonstelling die meer dan 50 oude bronzen beelden uit het Middellandse-Zeegebied en daarbuiten samenbrengt, variërend van de 4e eeuw voor Christus. tot de 1e eeuw na Christus

“De weergave van de menselijke figuur staat centraal in de kunst van bijna alle oude culturen, maar nergens had het een groter belang, of meer invloed op de latere kunstgeschiedenis, dan in Griekenland,' zei Timothy Potts, directeur van het J Paul Getty-museum. “Het was in de Hellenistische periode dat beeldhouwers de dramatische effecten van golvende gordijnen, warrig haar en de verbazingwekkend gedetailleerde weergaven van aderen, rimpels, pezen en spieren tot het uiterste dreven, waardoor het beeldhouwwerk van hun tijd de meest levensechte en emotioneel geladen ooit gemaakt, en nog steeds een van de hoogtepunten van de Europese kunstgeschiedenis. Op zijn best laat de Hellenistische beeldhouwkunst niets te wensen of te wensen over. De meer dan 50 werken in de tentoonstelling vertegenwoordigen de mooiste van deze spectaculaire en uiterst zeldzame werken die bewaard zijn gebleven, en maken dit tot een van de belangrijkste tentoonstellingen van oude klassieke beeldhouwkunst ooit. Dit is een evenement dat je gezien moet hebben voor iedereen die geïnteresseerd is in klassieke kunst of beeldhouwkunst.”

Grootschalige bronzen sculpturen behoren tot de zeldzaamste overlevenden van de oudheid. Hun waardevolle metaal werd meestal gesmolten en hergebruikt. Rijen lege sokkels die nog steeds op veel oude locaties te zien zijn, zijn een grimmige getuigenis van de vervlogen alomtegenwoordigheid van bronzen beeldhouwwerken in het Hellenistische tijdperk. Ironisch genoeg bestaan ​​​​er nog steeds veel bronzen beelden die tegenwoordig bekend zijn omdat ze ooit op zee verloren zijn gegaan, om pas eeuwen later te worden teruggevonden. Power and Pathos: bronzen sculptuur van de Hellenistische wereld is vooral opmerkelijk voor het samenbrengen van zeldzame kunstwerken die meestal geïsoleerd worden tentoongesteld. Wanneer ze in de nabijheid van elkaar worden bekeken, wordt de verscheidenheid aan stijlen en technieken die door oude beeldhouwers werden gebruikt, meer benadrukt, evenals de verschillende functies en geschiedenissen van de bronzen sculpturen. Brons, gegoten in mallen, was een materiaal dat zeer geschikt was voor reproductie, en de tentoonstelling biedt een ongekende kans om objecten van hetzelfde type, en zelfs uit hetzelfde atelier, voor het eerst samen te zien. Twee hermen van Dionysos, de Mahdia Herm uit het Bardo National Museum, Tunesië en de Getty Herm, werden bijvoorbeeld in dezelfde werkplaats gemaakt en zijn sinds de oudheid niet meer samen getoond.

“De Mahdia Herm werd in 1907 voor de Tunesische kust gevonden, samen met de lading van een oud schip dat veel kunstwerken uit Griekenland aan boord had,’ zei Jens Daehner, een van de curatoren van de tentoonstelling. “Het is het enige bewaard gebleven geval van een oud brons, gesigneerd door een kunstenaar (Boëthos van Kalchedon). Het idee dat de Getty Herm uit dezelfde werkplaats komt, is gebaseerd op de nauwe overeenkomst van het brons - een legering van koper, tin, lood en andere sporenelementen die lijkt op het DNA van bronzen sculpturen. De informatie die deze twee werken opleveren wanneer ze samen worden bestudeerd, is buitengewoon. Het is een perfect voorbeeld van hoe onthullend en leerzaam het is om Hellenistische bronzen beelden in overleg met elkaar te overdenken.

De tentoonstelling is onderverdeeld in zes secties: Beelden van heersers, Ideale en extreme lichamen, Beelden van de goden, De kunst van replicatie, Gelijkenis en expressie en Retrospectieve stijlen.

“Ons doel bij het samenbrengen van deze buitengewone groep van de belangrijkste oude bronzen beelden die bewaard zijn gebleven, is om deze werken, die normaal gezien als geïsoleerde meesterwerken worden beschouwd, in hun grotere context te presenteren,'aldus Kenneth Lapatin, de co-curator van de tentoonstelling . “Deze verbluffende sculpturen komen samen om een ​​rijk verhaal te vertellen, niet alleen over artistieke prestaties, maar ook over de politieke en culturele zorgen van de mensen die ze meer dan tweeduizend jaar geleden hebben besteld, gemaakt en bekeken.”

Onder de vele beroemde werken is het zogenaamde hoofd van een man uit Delos uit het Nationaal Museum van Athene, een meeslepend expressief portret met goed bewaard gebleven ingelegde ogen. Het dramatische beeld van een onbekende oppas dateert vermoedelijk uit het einde van de tweede of het begin van de eerste eeuw voor Christus. De iconische Terme Boxer in bruikleen van het Nationaal Romeins Museum, met zijn realistische littekens en kneuzingen, valt op als de belichaming van het moderne begrip van Hellenistische kunst, met gebruik van minutieuze details en een nadrukkelijk, arresterend onderwerp. De vermoeide jager, onderuitgezakt en uitgeput na zijn brute competitie, combineert de kracht en het pathos die uniek zijn voor de Hellenistische beeldhouwkunst.

Hoewel het tegenwoordig zelden overleeft, waren meerdere versies van hetzelfde werk de norm in de oudheid. Een goed voorbeeld is de figuur van een atleet die een strigil vasthoudt, een gebogen mes dat wordt gebruikt om olie en vuil van de huid te schrapen, in het Grieks bekend als de apoxyomenos of '8220scraper'8221. Deze tentoonstelling brengt drie bronzen afgietsels samen, twee volledige beelden en een hoofd, laat Hellenistische of vroeg-Romeinse keizerlijke versies van een standbeeld gemaakt in de jaren 300 voor Christus door een vooraanstaande beeldhouwer uit die tijd. Dit was duidelijk een van de beroemdste werken van zijn tijd en er werden tot ver in de Romeinse keizertijd kopieën gemaakt

Persbericht van de website van het J. Paul Getty Museum

Ontmoeting met oud brons

Portret van Aule Meteli “De Arringatore'8221
125-100 voor Christus
Grieks
Brons en koper
H: 170 x B: 68,6 x D: 101,6 cm (5 ft 6 15/16 x 27 x 40 inch)
Afbeelding met dank aan de Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Museo Archeologico Nazionale, Firenze
Museo Archeologico Nazionale, Firenze (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana)

Ontdekt in het midden van de 15e eeuw in Sanguineto, in het Etruskische binnenland dat nu de grens is tussen Toscane en Umbrië, werd dit beeld kort daarna opgenomen in de Medici-collectie in Florence. Geïdentificeerd als Aule Meteli in een Etruskische inscriptie op de onderrand van het kledingstuk, heft de figuur een hand op in een gebaar dat lijkt te vragen om stilte aan het begin van een toespraak - vandaar de moderne Italiaanse naam Arringatore (redenaar). Hij draagt ​​een gestreepte tuniek onder een toga, geregen sandalen en een ring aan zijn linkerhand. Het realisme van zijn gelaatstrekken is een Hellenistisch Grieks kenmerk dat ook te zien is in hedendaagse cursieve en Romeinse Republikeinse portretten. Het beeld is samengesteld uit negen afzonderlijk gegoten delen. De verlengde rechterarm demonstreert het vermogen van brons - sterker en lichter dan marmer - om dynamische poses weer te geven zonder ondersteuning.

De retrograde inscriptie in het Etruskische alfabet luidt: “auleśi meteliś ve[luś] vesial clenśi / cen flereś tece sanśl tenine / tu θineś χisvlicś” (“To (of from) Auli Meteli, de zoon van Vel en Vesi, Tenine (?) zette dit beeld op als een wijfoffer aan Sans, in overleg met het volk'8221)

Herm van Dionysos
200-100 voor Christus
Brons, koper en steen
H 103,5 cm B 23,5 cm D 19,5 cm
Toegeschreven aan de werkplaats van Boëthos van Kalchedon (Grieks, actief ongeveer 200-100 v. Chr.)
Het J. Paul Getty-museum

Deze herm is qua type en grootte bijna identiek aan zijn '8220twin'8221 uit Mahdia, gesigneerd door de kunstenaar Boëthos van Kalchedon. Beide zijn vervaardigd volgens dezelfde methode: holgieten volgens het verloren-wasproces. Dit exemplaar is iets beter bewaard gebleven en heeft een van zijn originele stenen ogen, ingekapseld in koperen wimpers. Het wasmodel was echter minder kunstzinnig voorbereid dan dat van de gesigneerde versie. Er zijn snelkoppelingen in de lus van de linten en vooral de afwezigheid van druivenbladeren op de hoofdtooi valt op. Metaalanalyse heeft uitgewezen dat beide werken werden gegoten met een opmerkelijk vergelijkbare legering die hen onderscheidt van andere bronzen sculpturen. Dus ondanks verschillen in detail en uitvoering, werden ze waarschijnlijk op hetzelfde moment, in dezelfde werkplaats en met dezelfde partij metaal geproduceerd.

Overleving

Grootschalige bronzen beelden zijn zelden bewaard gebleven uit de oudheid, omdat de meeste werden omgesmolten zodat hun waardevolle metaal kon worden hergebruikt. Rijen lege stenen sokkels zijn nog steeds te zien op oude locaties, wat slechts een indruk geeft van de alomtegenwoordigheid van bronzen beeldhouwwerken in de Hellenistische wereld. Ironisch genoeg zijn veel bronzen beelden die tegenwoordig bekend zijn bewaard gebleven omdat ze op zee werden begraven of verloren, om pas eeuwen later door archeologen, duikers en vissers te worden teruggevonden.

Culturele Geografie

Hellenistische kunst was een wijdverbreid fenomeen, voortgestuwd door de enorme expansie van de Griekse wereld onder Alexander de Grote in de late vierde eeuw voor Christus. De invloed van de Griekse cultuur is niet alleen terug te vinden in het hele Middellandse Zeegebied, van Italië tot Egypte, maar ook in regio's daarbuiten, zoals Thracië op de Balkan, Colchis (in de huidige Republiek Georgië) en het zuidelijke Arabische schiereiland.Rondtrekkende Griekse bronsbewerkers vervulden opdrachten ver van hun thuisland, terwijl lokale ambachtslieden inheemse technieken gebruikten om beelden in modieuze Griekse stijlen te maken. Door handel, migratie, plundering en emulatie diende bronzen sculptuur als een voertuig voor de overdracht van cultuur en technologie.

Reproductie

Uniek als de meeste oude bronzen beelden vandaag de dag verschijnen, waren vele nooit bedoeld als '8220originele'8221 in de moderne zin van het woord. Het proces van het gieten van beelden in mallen vergemakkelijkte niet alleen de productie van veelvouden, maar maakte ook de getrouwe reproductie mogelijk van oudere werken uit de archaïsche en klassieke periodes van de zesde en vijfde eeuw voor Christus. Bronzen kopieën evenals aanpassingen en recombinaties in verschillende stijlen werden tot ver in de Romeinse keizertijd gemaakt.

Machtsformules: afbeeldingen van heersers

De veroveringen van Alexander de Grote (regeerde 336-323 v. Chr.) veranderden de oude politiek en cultuur, creëerden nieuwe koninkrijken en verminderden de autonomie van individuele stadstaten. Alexanders vroege dood liet zijn domein in handen van zijn generaals, de Diadochoi (opvolgers). Ze probeerden zijn charismatische stijl van leiderschap na te bootsen en namen de visuele modellen over die werden gebruikt om hem af te schilderen als een dynamische, onoverwinnelijke jonge heerser. Veel van deze afbeeldingen zijn gemaakt door Lysippos van Sikyon, Alexanders favoriete beeldhouwer en de meest gevierde kunstenaar van die tijd. Lysippos lijkt uitsluitend in brons te hebben gewerkt, waarbij hij eerdere klassieke formules voor atleten, helden en goden aanpaste en ze veranderde in krachtige afbeeldingen van machtige koningen.

Heerserportretten kwamen naar voren als een onderscheidend genre in het Hellenistische tijdperk, en brons was het belangrijkste medium. De Diadochoi werden, net als Alexander, in verschillende modi getoond: naakt, in harnas en te paard. Hoewel ze meestal hun eigen portretten lieten maken, werden er ook standbeelden van hen opgericht als publieke eer door machteloze steden die gunst zochten of erkenden. Tegenwoordig maakt de fragmentarische toestand van de meeste van de overgebleven sculpturen de identificatie van de individuen moeilijk.

Alexander de Grote te paard
100-1 v. Chr.
Grieks
Brons en zilver
H: 51 x B: 29 x D: 51 cm (20 1/16 x 11 7/16 x 20 1/16 inch)
Su concessie Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli
Foto: Giorgio Albano

Alexander de Grote is herkenbaar aan de koninklijke diadeem in zijn karakteristieke golvende haar. De Macedonische koning draagt ​​een korte chlamys (mantel), een kuras en geregen militaire sandalen. Hij zwaaide ooit met een zwaard in zijn rechterhand, terwijl zijn linkerhand de teugels van zijn steigerend paard vastpakte, vermoedelijk zijn favoriete Boukephalos (Stierenkop). Gevonden in 1761 in Herculaneum in Italië, wordt gedacht dat het beeldje een kleinschalige replica is van het middelpunt van een monumentale groep door Lysippos. Het nu verloren gewaande origineel werd opgericht in het heiligdom van Zeus in Dion, in het noorden van Griekenland, ter herdenking van de overwinning van Alexander 8217 op de Perzen bij de rivier de Granikos in 334 voor Christus. het werd in 146 voor Christus naar Rome overgebracht.

Paardenkop “Het Medici Riccardi-paard'8221
Ongeveer 350 voor Christus
Italiaans
Brons en goud
H: 81,3 x B: 97 x D: 35 cm (32 x 38 3/16 x 13 3/4 inch)
Nationaal Archeologisch Museum van Florence (superintendent voor het archeologische erfgoed van Toscane)
Afbeelding met dank aan de Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana – Museo Archeologico Nazionale, Firenze

Dit goed bewaard gebleven paardenhoofd maakte ooit deel uit van een ruiterstandbeeld en vertoont zeer realistische anatomische kenmerken. Hoewel de ingezette ogen ontbreken, dienen de uitlopende neusgaten, de nekplooien en de een beetje gestrekte mond om de dynamische houding te benadrukken. Er zijn nog sporen van de originele vergulding en het nu verloren gegane hoofdstel. Het medium brons zorgde voor de fijne details van het beeld, waarvan de krachtige gespierdheid en pulserende aderen tot de expressieve vormen behoren die zijn ontwikkeld door Hellenistische kunstenaars.

Portret van Seuthes III
ongeveer 310-300 voor Christus
Grieks
Brons, koper, calciet, albast en glas
Voorwerp: H: 32 x B: 28 x D: 27,9 cm (12 5/8 x 11 x 11 inch)
Afbeelding met dank aan Nationaal Instituut voor Archeologie met Museum, BAS
Foto: Krasimir Georgiev

De kracht en intensiteit van de blik van deze man worden versterkt door het gebruik van verschillende soorten materialen voor zijn ogen. Met lang haar en een volle baard zou het portret Seuthes III voorstellen, die vanaf ongeveer 331 voor Christus het Odrysische koninkrijk Thracië (in het huidige Bulgarije) regeerde. tot 300 voor Christus Gevonden in 2004 bij het monumentale graf van Seuthes in Šipka, kan het hoofd deel hebben uitgemaakt van een standbeeld van volledige lengte dat oorspronkelijk stond in Seuthopolis, een stad die hij in de buurt had gesticht.

Portret van een man
100-1 v. Chr.
Bronzen
H 29,5 cm B 21,5 cm D 21,5 cm
Het J. Paul Getty-museum

Waarschijnlijk ooit onderdeel van een standbeeld van volledige lengte, heeft dit hoofd ruw gemodelleerd haar dat herinnert aan portretten van Alexander de Grote. De diepliggende ogen waren oorspronkelijk ingelegd met een ander materiaal, en de lippen '8211 met randen omlijnd in brons' kunnen zijn bedekt met koper om een ​​realistischer polychromatisch effect te bereiken. Twee korte bronzen staafjes in de mond hadden kunnen worden gebruikt om het gieten te vergemakkelijken, of misschien om tanden van binnenuit te bevestigen.

Portret van een man
300-200 v. Chr.
Grieks, gevonden in de Egeïsche Zee bij Kalynmos
Brons, koper, glas en steen
Object (grootste omvang): H: 32 x B: 27,9 x Diam.: 98 cm (12 5/8 x 11 x 38 9/16 in.)
Afbeelding met dank aan het Griekse Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Religieuze Zaken
Het Archeologisch Museum van Kalymnos
Afbeelding © Helleens Ministerie van Cultuur en Sport/Fonds voor archeologische ontvangsten

De kausië, een hoed met een rand die zijn oorsprong vindt in Macedonië (Noord-Griekenland), suggereert dat deze figuur een Macedonische generaal of koning is. De band onder zijn kausia kan een koninklijke diadeem zijn. Zijn bewaarde ogen zijn samengesteld uit verschillende materialen, waaronder glaspasta voor de blanken, een metalen ring die elke iris omlijnt en donkere steen voor de pupillen. Het hoofd werd in 1997 gevonden in de Egeïsche Zee voor het Griekse eiland Kalymnos. In de buurt werden onderdelen van bronzen sculpturen van gepantserde ruiters teruggevonden.

Portret van een heerser (Demetrios Poliorketes?)
310-290 v. Chr.
Bronzen
H 45 cm B 35 cm D 39 cm
Museo Nacional del Prado, Madrid
Afbeelding © 2015 Fotoarchief. Museo Nacional del Prado, Madrid/Scala, Firenze

Het dikke, krullende haar van deze jeugdige man herinnert aan de stijl die door Alexander de Grote werd gepopulariseerd, terwijl de geïndividualiseerde trekken doen denken aan portretten van zijn opvolgers in de late vierde eeuw voor Christus. Het hoofd behoorde oorspronkelijk toe aan een man van volledige lengte die zo'n 3,5 meter hoog zou zijn geweest. Hoewel het geen diadeem heeft dat het koningschap symboliseert, kan het kolossale portret de Macedonische heerser Demetrios Poliorketes voorstellen, die in 307 voor Christus voor het eerst tot koning werd uitgeroepen op dertigjarige leeftijd, samen met zijn vader, de generaal van Alexander, Antigonos I Monophthalmos.

Heerser in de gedaante van Hermes of Perseus
100 v.C.-AD 100
Brons en koper
H 71,2 cm (76,5 cm met voet) B 30 cm
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli

De kenmerkende gelaatstrekken suggereren dat deze figuur een Hellenistische heerser is, en de riem onder zijn kin geeft aan dat hij oorspronkelijk een petasos droeg, een breedgerande reizigershoed. Deze muts en de vleugels die aan zijn enkels zijn bevestigd, zijn attributen van zowel de god Hermes als de held Perseus. Hellenistische koningen werden vaak getoond in de gedaante van goden of mythologische helden, en geleerden hebben verschillende identiteiten voorgesteld voor het hier afgebeelde individu. Het beeldje werd in 1901 ontdekt in een huis in Pompeii.

Vlees en brons: lichamen ideaal en extreem

Hellenistische beeldhouwers maakten gebruik van klassieke prototypes en bleven geïdealiseerde figuren maken, maar met een nieuwe interesse in realistische details en beweging. Lysistratos, de broer van Lysippos, werd gecrediteerd met het maken van mallen rechtstreeks van levende lichamen, en veel Hellenistische bronzen beelden vertonen een aanzienlijke anatomische subtiliteit. Levensechte effecten werden bereikt door het gebruik van legeringen en inlays om de contrasterende kleuren van ogen, tepels, lippen, tanden, blauwe plekken en zelfs bloed over te brengen.

Hellenistische kunstenaars breidden het repertoire van beelden uit en vertegenwoordigden verschillende lichaamstypes in verschillende staten: jong en oud, energiek en uitgeput, extatisch en slapend. Terugkijkend op hun voorgangers namen beeldhouwers de contrapposto-houding aan die in de klassieke periode de norm was geworden, maar ze experimenteerden ook met extreme poses die meer gebruik maakten van de treksterkte van brons. Er werden figuren getoond die vollediger in drie dimensies bewegen, met ledematen nadrukkelijk naar voren, hoofden en lichamen dynamisch gedraaid. Zelfs figuren in rust namen meer ruimte in beslag en moedigden kijkers aan om er omheen te lopen. Deze ervaring van kijker en standbeeld die een gemeenschappelijke ruimte deelden, verbeterde het begrip van complexe beelden en verhoogde empathie met de afgebeelde onderwerpen.

Slapende Eros
300-100 voor Christus
Grieks
Brons (met een moderne marmeren voet)
H: 41,9 x D: 35,6 x B: 85,2 cm (16 1/2 x 14 x 33 9/16 inch)
Het Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1943 (43.11.4)
Afbeelding © Het Metropolitan Museum of Art/Scala, Firenze

Naar verluidt gevonden op het Griekse eiland Rhodos, wijkt dit beeld van Eros als een slapende baby af van de klassieke beelden van de godheid als een sierlijke adolescent. Voor de Hellenistische beeldhouwer was de liggende Eros, slap gedrapeerd over een rots, een perfect onderwerp voor de artistieke verkenning van het lichaam van een kind in rust. Het beeld kan zelfs een speelse omkering zijn van de eerdere Griekse karakterisering van de liefdesgod als 'ledemaat losmaken'. Hellenistische afbeeldingen van Eros als een gevleugelde baby inspireerden vele afbeeldingen van Cupido in de Romeinse kunst en, veel later, de cherubijnen en putti uit de Renaissance.

ambachtelijk
Ongeveer 50 voor Christus
Brons en zilver
H 40,3 cm B 13 cm D 10,8 cm
Het Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1972
Afbeelding © Het Metropolitan Museum of Art/Scala, Firenze

Hellenistische kunstenaars vertegenwoordigden onderwerpen die voorheen niet waardig werden geacht, zoals bejaarden, disfunctionele lichamen en figuren uit de periferie van de samenleving. Deze gedrongen, kalende oude man draagt ​​een exomis (korte tuniek) die hem identificeert als een ambachtsman. Verscholen in zijn riem is een klein notitieboekje dat suggereert dat hij misschien geen gewone dagloner is. Onder de identiteiten die geleerden voor hem hebben voorgesteld, zijn de god Hephaistos, de mythische ambachtsman-ingenieur Daidalos en de beroemde vijfde eeuw voor Christus. beeldhouwer Pheidias. Het beeldje zou zijn gevonden op de plaats van Cherchel in Algerije.

Mannelijke Torso
300-200 v. Chr.
Bronzen
H 152 cm B 52 cm D 68 cm
Het Griekse Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Religieuze Zaken. The Ephorate of Underwater Antiquities, Athene

In 2004 werd deze torso per ongeluk door vissers gevist op een diepte van vijfhonderd meter nabij het Griekse eiland Kythnos in de Egeïsche Zee. De afwezigheid van attributen laat de identiteit van de figuur open: hij kan een atleet, een held of zelfs een god zijn. De positie van zijn linkerhand suggereert dat hij een plat voorwerp vasthield, misschien een discus of een schede. De kunstenaar heeft de anatomische details van het lichaam realistisch weergegeven, evenals de textuur en plooien van de huid.

Hermes
Ongeveer 150 voor Christus
Bronzen
H 49 cm B 20 cm D 15 cm
De beheerders van het British Museum
Afbeelding © De beheerders van het British Museum

Zegevierende atleet, “The Getty Bronze”
300-100 voor Christus
Grieks
Brons en koper
H: 151,5 x B: 70 x D: 27,9 cm (59 5/8 x 27 9/16 x 11 inch)
Het J. Paul Getty-museum

Zegevierende atleet, “The Getty Bronze” (detail)
300-100 voor Christus
Grieks
Brons en koper
H: 151,5 x B: 70 x D: 27,9 cm (59 5/8 x 27 9/16 x 11 inch)
Het J. Paul Getty-museum

Italiaanse vissers hebben dit brons begin jaren zestig uit de diepten van de Adriatische Zee gewonnen. Ter nagedachtenis aan een succesvolle atleet staat de figuur in de conventionele pose van een overwinnaar: hij staat op het punt zijn overwinningskrans af te nemen en deze uit dankbaarheid aan de goden op te dragen. De weergave van het naakte lichaam, met zijn ronde volumes en zacht zwellende vormen, is een subtiele beschrijving van de mannelijke post-adolescentie. Het gezicht is minder geïdealiseerd en lijkt de onderscheidende kenmerken van een echt individu over te brengen.

Herakles Epitrapezius
100 v.C.-AD 79
Brons en kalksteen
H 75 cm (95 cm met sokkel) B van sokkel 67 cm D van sokkel 54 cm
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli
Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli – Foto Giorgio Albano

Opgegraven in 1902 in een villa in een buitenwijk net buiten Pompeii, is deze figuur van Herakles, zittend op een rots, een van de tientallen van dit type om te overleven. Ze variëren in schaal van miniatuur tot kolossaal, en de compositie is in verband gebracht met Lysippos op basis van oude beschrijvingen. Zowel Martial als Statius, Romeinse schrijvers uit de late eerste eeuw na Christus, vertellen over het bijwonen van een diner georganiseerd door de verzamelaar Novius Vindex, die hun een beeldje van Herakles Epitrapezios (Aan/op de tafel) liet zien, gemaakt door Lysippos. Martial beschrijft het 'kleine bronzen beeld van een grote god' en Statius contrasteert verder zijn kleine formaat met de enorme omvang van het afgebeelde onderwerp: 'Hoe groot was de ervaring van die geleerde kunstenaar in de details van zijn kunst, hem met de vindingrijkheid om een ​​tafelornament te maken en tegelijkertijd een kolos te bedenken.”

Zittende Boxer, “The Terme Boxer”
300-200 v. Chr.
Grieks, van Herculaneum
Brons en koper
Object (met voet): H: 140 x B: 64 x D: 115 cm (55 1/8 x 25 3/16 x 45 1/4 inch)
Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle Terme Su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Speciale voor il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma
Foto © Vanni Archive/Art Resource, NY

Zittende Boxer, “The Terme Boxer” (detail)
300-200 v. Chr.
Grieks, van Herculaneum
Brons en koper
Object (met voet): H: 140 x B: 64 x D: 115 cm (55 1/8 x 25 3/16 x 45 1/4 inch)
Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle Terme Su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Speciale voor il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma
Foto © Vanni Archive/Art Resource, NY

Het brute realisme van deze bokser - een man die veel gewelddadige klappen heeft gekregen en klaar is om ze zelf uit te delen - is ontworpen om empathie op te wekken bij de kijker. Koperen inlays omlijnen de sneden van de huid en vertegenwoordigen druipend bloed. Het gezwollen rechterjukbeen werd gegoten in een andere legering (die minder tin bevat), waardoor de verkleuring van een hematoom werd nagebootst. Terwijl het gezicht fysieke en mentale uitputting uitdrukt na een gevecht, is het lichaam van de bokser strak en sterk, vertoont het weinig tekenen van ouderdom, en zijn haar en baard zijn netjes gekapt. Dit beeld, opgegraven in 1885 aan de zuidkant van de Quirinal-heuvel in Rome, werd zorgvuldig gevonden in de fundamenten van een oud gebouw. Oorspronkelijk zou het beeld in een Grieks heiligdom zijn geplaatst of in het openbaar zijn tentoongesteld in de geboorteplaats van de atleet die het herdacht.

Een nieuw realisme: beelden van de goden

Beelden van godheden, een belangrijk genre in de archaïsche en klassieke Griekse kunst, bleven belangrijk in de Hellenistische periode, vooral toen nieuwe heiligdommen werden opgericht in nieuwe steden. De expressieve mogelijkheden van brons en de dynamische stijlen van de Hellenistische beeldhouwkunst werden aangepast aan voorstellingen van goddelijke wezens. Het lijkt inderdaad te zijn verwacht dat de goden op de meest actuele manier zouden worden afgebeeld, en zo werden hun beelden, net als die van stervelingen, soms minder ideaal en meer “realistisch” of “menselijk.& #8221 Athena, bijvoorbeeld, werd afgebeeld als een jong meisje en als een formidabele krijger. Eros, een elegante adolescent in de klassieke kunst, werd afgebeeld als een mollige baby. Godheden werden nu meer gezien en voorgesteld als levende wezens die in contact stonden met de menselijke ervaring en met veranderende fysieke en emotionele toestanden.

Athene “De Minerva van Arezzo”
300-270 v. Chr.
Brons en koper
H 155 cm B 50 cm D 50 cm
Museo Archeologico Nazionale, Firenze (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana)

De godin van oorlog en wijsheid, die een beschermende auspiciën droeg met het hoofd van een Gorgon, hield waarschijnlijk een speer in haar rechterhand. Een uil siert haar helm het grootste deel van de slang bovenop is moderne restauratie. De lippen van Athena zijn bedekt met koper en haar ogen zijn oorspronkelijk ingelegd om een ​​meer levensecht uiterlijk te krijgen. Dit beeld is een variant van een populair type uitgevonden in de vierde eeuw voor Christus, maar technische kenmerken - de samenstelling van de legering, het gietproces en de montagemethode - suggereren een datering in het begin van de derde eeuw voor Christus. Ontdekt in fragmenten in de overblijfselen van een oud Romeins huis in Arezzo, Italië, in 1541, werd het beeldhouwwerk verworven door de Medici en naar Florence gebracht. De grijze epoxyhars vullingen werden toegevoegd in een recente conserveringsbehandeling.

Hoofd van Apollo
50 B.C.-AD 50
Bronzen
H 51 cm B40 cm D 38 cm
H van het gezicht 23 cm
Provincie Salerno – Musea Sector
Afbeelding met dank aan Archivio Fotografico del Settore Musei e Biblioteche della Provincia di Salerno – Foto Gaetano Guida

Dit monumentale hoofd van de god Apollo werd in 1930 gevonden door Italiaanse vissers die hun netten sleepten in de Golf van Salerno en behoorde waarschijnlijk tot een standbeeld dat was geïnstalleerd in een oud gebouw of district langs de kliffen aan de kust. Terwijl het geïdealiseerde gezicht veel gemeen heeft met klassieke antecedenten, zijn de extreme draai van de nek en de uitbundige haarlokken (waarvan vele individueel gegoten en vastgemaakt) meer typerend voor Hellenistische beeldhouwkunst.

Hoofd van een God of Dichter
100-1 v. Chr.
Bronzen
H 29 cm
Het Museum voor Schone Kunsten, Houston. Museumaankoop gefinancierd door Isabel B. en Wallace S. Wilson, 2001

Gegoten in verschillende stukken, wordt dit hoofd gekenmerkt door zijn sterke individualisme, maar de identiteit van de figuur blijft onzeker. De filet in het haar suggereert een god, maar is ook een veelvoorkomend attribuut van dichters als Homerus.Terwijl het gefronste voorhoofd, de ingevallen wangen en de wallen onder de ogen kenmerkend zijn voor een oudere man, stralen de weelderige baard en de volle mond, met gespreide lippen alsof ze willen spreken, kracht uit. Uitgesproken asymmetrieën geven aan dat het hoofd energetisch naar links was gedraaid en dat '8211 met de nek naar voren gestrekt' mogelijk toebehoorde aan een zittende figuur. Vaderlijke goden zoals Poseidon of Asklepios werden vaak afgebeeld in een zittende positie, een formaat dat ook werd gebruikt voor portretten van intellectuelen.

Apoxyomenos en de kunst van het repliceren

Hoewel het tegenwoordig zelden wordt bewaard, waren meerdere bronzen versies van hetzelfde werk de norm in de oudheid. Beelden ter ere van zegevierende atleten, bijvoorbeeld, werden waarschijnlijk in een eerste editie van twee in gebruik genomen: één om te worden ingewijd in het heiligdom waar de wedstrijd werd gehouden, en de andere voor weergave in de trotse geboorteplaats van de winnaar.

De figuur van een atleet die een strigil vasthoudt (een gebogen mes dat wordt gebruikt om olie en vuil van de huid te schrapen) wordt vaak een apoxyomenos (schraper) genoemd. De drie bronzen replica's in deze kamer - twee volledige beelden en één hoofd - zijn geen eerste edities, maar laat Hellenistische of vroeg-Romeinse keizerlijke kopieën van een standbeeld gemaakt in de jaren 300 voor Christus, waarschijnlijk door een prominente beeldhouwer. Het origineel moet zo beroemd zijn geweest dat het eeuwen later nog steeds werd gereproduceerd. Nog eens tien replica's in marmer en donkere steen getuigen verder van zijn reputatie. De exacte relatie van de bronzen kopieën tot het origineel en met elkaar moet nog worden onderzocht door hun techniek, metallurgie en vakmanschap te vergelijken.

Atleet, “The Ephesian Apoxyomenos”
AD 1-90
Grieks
Brons en koper
H: 205,4 x B: 78,7 x D: 77,5 cm (80 7/8 x 31 x 30 1/2 inch)
Kunsthistorisches Museum Wien, Antikensammlung
Afbeelding © KHM-Museumsverband. Collectie Griekse en Romeinse Oudheden / Efeze Museum

Atleet, “The Ephesian Apoxyomenos” (detail)
AD 1-90
Grieks
Brons en koper
H: 205,4 x B: 78,7 x D: 77,5 cm (80 7/8 x 31 x 30 1/2 inch)
Kunsthistorisches Museum Wien, Antikensammlung
Afbeelding © KHM-Museumsverband. Collectie Griekse en Romeinse Oudheden / Efeze Museum

Tijdens Oostenrijkse opgravingen in Efeze (in het huidige Turkije) in 1896 werd dit bronzen beeld gevonden dat in 234 fragmenten was gebroken. Eerder werd gedacht dat hij een atleet was die zijn huid schraapt met een strigil - letterlijk - apoxyomenos - de figuur kan beter worden begrepen als het reinigen van de strigil door de vingers van zijn linkerhand over het mes te halen. Het beeld wordt algemeen aanvaard als een vroege Romeinse keizerlijke replica van een beroemd Grieks werk gemaakt in de late vierde eeuw voor Christus, dat op verschillende manieren is toegeschreven aan de school van Polykleitos, aan Daidalos of aan Lysippos. De ronde sokkel is modern, maar van een type dat in de Romeinse tijd werd gebruikt voor het monteren van bronzen sculpturen.

Atleet “De Kroatische Apoxyomenos'8221
100-1 v. Chr.
Grieks
Brons en koper
H 192 cm B 50 cm D 40 cm
Kop H 29 cm
Bronzen sokkel H 7,8 cm
Republiek Kroatië, Ministerie van Cultuur

Atleet “De Kroatische Apoxyomenos'8221 (detail)
100-1 v. Chr.
Grieks
Brons en koper
H 192 cm B 50 cm D 40 cm
Kop H 29 cm
Bronzen sokkel H 7,8 cm
Republiek Kroatië, Ministerie van Cultuur

Hoofd van een atleet Efeze Apoxyomenos type
200-1 v. Chr.
Grieks
Brons en koper
H 29,2 cm B 21 cm D 27,3 cm
Het Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas
Afbeelding met dank aan Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas/Scala, Firenze

Dit hoofd van een apoxyomenos is bekend sinds de 18e eeuw, toen het deel uitmaakte van een privécollectie in Venetië. De weergave van het haar met rijen fijn omlijnde lokken die in verschillende richtingen van het voorhoofd worden geveegd, creëert het realistisch verwarde uiterlijk van een atleet die nog steeds zweet na een wedstrijd. Een onderscheidende techniek werd gebruikt om het hoofd aan het nu ontbrekende lichaam te bevestigen: de verbinding loopt onder de kin en kaak en volgt de haarlijn achter de oren naar de basis van de schedel. Net als het hoofd van de Kroatische Apoxyomenos rustte dit hoofd op de nek door middel van een bronzen richel aan de binnenkant, die vanaf de voorkant praktisch onzichtbaar was.

Toen Pathos vorm werd: gelijkenis en uitdrukking

Realistische kenmerken en emotionele toestanden zijn kenmerken van Hellenistische beeldhouwkunst. Of het nu gaat om de weergave van verse jeugd of verdorde leeftijd, stoïcijnse kalmte of aandacht voor zorgen, geïndividualiseerde portretten vervingen de grotendeels geïdealiseerde soorten eerdere perioden door details zoals zacht, rollend vlees, gefronste wenkbrauwen en kraaienpootjes. Persoonlijke trekken werden zelfs gegeven aan fictieve portretten van historische figuren zoals Homerus en andere belangrijke literatoren uit het verleden.

Pathos 'geleefde ervaring' werd fysiek weergegeven en naturalistische, expressieve vormen werden al snel formules. Hellenistische conventies om pathos in evenwicht te brengen met het ideaal werden geleend door beeldhouwers die in Italië werkten voor zowel Etruskische als Romeinse republikeinse beschermheren, waardoor Griekse stijlen naar het Westen werden verspreid, net zoals Alexander en zijn opvolgers in het Oosten. Realisme werd ook toegepast op afbeeldingen van buitenlanders en figuren aan de rand van de samenleving - nieuwe onderwerpen die de sculpturale genres van de periode verder verbreedden.

Portret van een man
ongeveer 100 voor Christus
Grieks, van Delos
Brons, koper, glas en steen
H: 32,5 x B: 22 x D: 22 cm (12 13/16 x 8 11/16 x 8 11/16 inch)
Afbeelding met dank aan het Griekse Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Religieuze Zaken. Het Nationaal Archeologisch Museum, Athene
Foto: Marie Mauzy/Art Resource, NY

Portret van een man (detail)
ongeveer 100 voor Christus
Grieks, van Delos
Brons, koper, glas en steen
H: 32,5 x B: 22 x D: 22 cm (12 13/16 x 8 11/16 x 8 11/16 inch)
Afbeelding met dank aan het Griekse Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Religieuze Zaken. Het Nationaal Archeologisch Museum, Athene
Foto: Marie Mauzy/Art Resource, NY

Zeer geïndividualiseerd, belichaamt dit baardeloze mannenhoofd het intense realisme dat Griekse kunstenaars in de late Hellenistische periode gebruikten. Het portret maakte ooit deel uit van een standbeeld van volledige lengte, en de dynamische draai naar links zou het pathos van de uitdrukking verder hebben versterkt. Beide ingevoegde ogen zijn bewaard gebleven en geven een levendige indruk van het oorspronkelijke uiterlijk van portretten die ze verloren hebben. Gevonden in 1912 in het granieten Palaistra op het Griekse eiland Delos, behoorde het hoofd waarschijnlijk tot een erebeeld van een burger dat in of nabij het palaistra, een oefenterrein voor atleten, werd tentoongesteld.

Portret van een dichter, “The Arundel Head”
200-1 v. Chr.
Grieks
Brons en koper
H: 41 x B: 21 x D: 26 cm (16 1/8 x 8 1/4 x 10 1/4 inch)
Afbeelding met dank aan en © The Trustees of the British Museum

Portret van een dichter, “The Arundel Head” (detail)
200-1 v. Chr.
Grieks
Brons en koper
H: 41 x B: 21 x D: 26 cm (16 1/8 x 8 1/4 x 10 1/4 inch)
Afbeelding met dank aan en © The Trustees of the British Museum

Dit portret, dat in de jaren 1620 in Smyrna (het huidige Izmir, in het westen van Turkije) werd ontdekt, had oorspronkelijk ingezette ogen en de open mond bevat mogelijk verzilverde tanden. De koperen lippen zijn nog steeds bewaard gebleven. Het grafische realisme van het gerimpelde gezicht, de interesse in het karakteriseren van ouderdom en de verhoogde emotionele expressie belichamen de Hellenistische stijl, maar de haarlokken zijn netjes gerangschikt op een klassieke manier. De volle baard, het lange haar en de ronde filet op het hoofd zijn attributen van Griekse dichters, toneelschrijvers en andere intellectuelen.

Portret van een Noord-Afrikaanse man, uit Cyrene (in het huidige Libië),
300-150 v. Chr.
Grieks
Brons, koper, email en been
H: 27 x B: 20 ​​x D: 24 cm (10 5/8 x 7 7/8 x 9 7/16 inch)
Afbeelding met dank aan en © The Trustees of the British Museum

Dit hoofd, dat in 1861 werd opgegraven in de buurt van de tempel van Apollo in Cyrene (in het huidige Libië), samen met fragmenten van een verguld bronzen paard, stelt een inheemse Libiër of Berber voor. Hoge jukbeenderen, kraaienpootjes bij de ogen en een korte baard dragen bij aan het realisme van het beeld. De volle lippen, ingelegd met koper, zijn licht gescheiden om bottanden te onthullen, en de ingelegde ogen, omlijnd met koperen wimpers, behouden sporen van wit glazuur. De onderscheidende kenmerken van het portret tonen de wijdverbreide populariteit van werken in Griekse stijl en de interesse van Hellenistische kunstenaars om verschillende etnische kenmerken weer te geven.

Portret van een man
Ongeveer 150 voor Christus
Marmer
H 40,7 cm B 25 cm D 31,7 cm
Het J. Paul Getty-museum

Draperie aan de achterkant van de nek suggereert dat dit meer dan levensgrote hoofd toebehoorde aan een man van volledige lengte die een mantel droeg - mogelijk een held, een koning of een weldoener. Hoewel het in marmer is uitgehouwen, vertoont het portret kenmerken die verband houden met bronzen beeldhouwkunst: scherp omlijnde lippen, weergegeven als ingelegd in koper, en fijn ingesneden wenkbrauwen, snor en baard. De vlezige nek en het sterk gemodelleerde voorhoofd en de wangen zijn ook kenmerken van Hellenistische bronzen beelden, en zijn op dezelfde manier afgeleid van prototypes die zijn bewerkt in zachtere materialen zoals klei of was.

Hoofd van een votiefbeeld
375-350 v. Chr.
Bronzen
H 24,3 cm B 15,5 cm D 15,5 cm
De beheerders van het British Museum
Afbeelding © De beheerders van het British Museum

De geïdealiseerde kenmerken van dit hoofd en de opstelling van het haar weerspiegelen de pre-Hellenistische tradities van de Griekse beeldhouwkunst. De korte pony en de grote, door een kompas getekende pupillen zijn echter duidelijk Etruskisch, net als de baardstoppels, die in de Midden-Italiaanse portretten gebruikt lijken te zijn om kracht en wijsheid uit te drukken. Naar verluidt gevonden op een eiland in het meer van Bolsena, Italië, in 1771, kan dit beeld zijn geproduceerd door een werkplaats in het nabijgelegen Volsinii (het huidige Orvieto). Volgens oude bronnen hebben Romeinse soldaten tweeduizend bronzen beelden geplunderd toen ze die stad in 265 voor Christus plunderden.

Portret van een man
Ongeveer 300 voor Christus
Brons, koper en glas
H 26,8 cm B 21,8 cm D 23,5 cm
Bibliothèque Nationale de France

Dit portret, gevonden in de buurt van San Giovanni Lipioni in Midden-Italië, wordt in verband gebracht met de verovering van de regio Samnium door Rome, maar of het een Romeinse generaal of een lokale leider voorstelt, blijft onzeker. De kroon van het hoofd, nu verloren gegaan, werd apart gegoten. Oogjes van glaspasta zitten tussen koperen wimpers en ook de lippen zijn van koper. Net als op het hoofd van een votiefbeeld is een vage baard aangegeven. De kubusvorm van het hoofd, de platte gezichtsvlakken en de kenmerkende voorwaartse kam van het haar situeren dit beeld in een Etrusco-Italische artistieke traditie.

Portret van een jongen
100-50 v. Chr.
Brons en koper
H 140 cm B 57,2 cm D 45,1 cm
H van het hoofd 23 cm
H van de basis 4,5 cm
Het Griekse Ministerie van Cultuur, Onderwijs en Religieuze Zaken. Het Archeologisch Museum van Heraklion
Afbeelding © Archeologisch Museum van Heraklion, Ministerie van Cultuur en Sport, Fonds voor archeologische ontvangsten

Deze figuur, die een lange mantel draagt ​​die zowel armen als handen omhult, werd in 1958 ontdekt langs het strand van Hierapetra, op het Griekse eiland Kreta. De oorspronkelijke context en functie blijven onzeker, en de identiteit van het subject is onbekend. Onderscheidend door het geïndividualiseerde, bijna nukkige gezicht en de uitgebreide sandalen, kan het portret bedoeld zijn geweest om een ​​lokale jeugd met een hoge status te eren.

Portret van een jongen
25 v.C.-AD 25
Bronzen
H 132,4 cm B 50,8 cm D 41,9 cm
Het Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1914
Afbeelding © Het Metropolitan Museum of Art/Scala, Firenze

Naar verluidt afkomstig uit Rhodos, een Grieks eiland dat bekend staat om zijn bekwame bronsbewerkers, werd deze sierlijke figuur samengesteld uit ten minste zeven afzonderlijk gegoten onderdelen: twee armen, twee benen, de romp en het hoofd, en twee delen van de draperie. Blijkbaar bedoeld om van onderaf te worden gezien, kan het beeld op een hoge basis zijn geplaatst en in een nis zijn geplaatst. De kommavormige krullen over het voorhoofd weerspiegelen portretten van de Romeinse keizerlijke familie, maar het kledingstuk is Grieks. De jongen was mogelijk een jong lid van de plaatselijke aristocratie.

Portret van een man
100-1 v. Chr.
Bronzen
H 43 cm B 26 cm D 25 cm
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli
Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli – Foto Giorgio Albano

Dit portret van een anonieme oudere man onderscheidt zich door zijn minutieuze karakterisering van het haar, de wenkbrauwen en de baard. Deze kenmerken werden vóór het gieten in het wasmodel verwerkt, met behulp van verschillende technieken en gereedschappen, waaronder een puntig modelleermes, een meertandig instrument en een penachtig apparaat. De asymmetrie van de gezichts- en nekspieren suggereert dat het hoofd oorspronkelijk verder naar rechts was gedraaid. De huidige oriëntatie is de oprichting van een renaissancerestaurator, die het oude fragment omvormde tot een buste.

Edities van het verleden/retrospectieve stijlen

Retrospectie, of het overnemen van eerdere vormen en stijlen, schijnt al in de vijfde eeuw voor Christus te zijn begonnen. Het ging door in de Hellenistische en vroeg-Romeinse keizerlijke tijd, toen beeldhouwers regelmatig archaïsche en klassieke kenmerken gebruikten en aanpasten, soms eclectisch, om de kunst van eerdere perioden te herinneren. Gedurende de tweede eeuw voor Christus namen de veroverende Romeinse generaals originele Griekse kunst mee terug naar Rome, waar het werd geparadeerd in triomftochten, ingewijd in tempels, opgericht in openbare ruimtes en tentoongesteld in elite huizen. Om een ​​gretige markt te bevredigen, stroomden Griekse kunstenaars naar Rome en produceerden nieuwe werken die de oudere nabootsten, vaak gebruikmakend van brons als een ideaal medium voor replicatie en serieproductie. Beelden in archaïsche stijl werden niet alleen gemaakt om de belangen van antiquarische verzamelaars aan te spreken, maar ook om de religieuze vroomheid van vervlogen tijden op te roepen. De klassieke stijl kreeg de voorkeur van keizer Augustus voor veel van zijn officiële kunst, omdat het de gouden eeuw van Athene opriep.

Herm Buste van de Doryphoros
50-1 v. Chr.
Bronzen
H 58 cm B 66 cm D 27 cm
Ingeschreven in het Grieks: “Apollonios, zoon van Archias, van Athene, maakte [dit]”
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli
Su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli – Foto Luigi Spina

De Doryphoros was een beroemd standbeeld over de volledige lengte van een heroïsche speerdrager, gemaakt in de vijfde eeuw voor Christus. Griekse beeldhouwer Polykleitos. Deze hermebuste, die alleen het hoofd en de borst van die figuur uitsnijdt, wordt beschouwd als een van de meest nauwkeurige overgebleven replica's, waarbij het fijn ingesneden haar en de geïdealiseerde gelaatstrekken van het nu verloren gewaande origineel zijn vastgelegd. De ogen zijn achttiende-eeuwse restauraties. De buste werd gevonden te midden van een uitgebreide collectie beeldhouwwerken die de Villa dei Papiri in Herculaneum sierde. De kunstenaar Apollonios van Athene plaatste zijn handtekening in het Grieks langs de voorkant, reclame voor zijn vaardigheid en garandeerde de authenticiteit van zijn werk voor zijn Romeinse beschermheer.

Buste van een jeugd “De Beneventum Head'8221
Ongeveer 50 voor Christus
H 33 cm B 23 cm D 20 cm
Brons en koper
Musée du Louvre, Département des antiquités grecques, étrusques et romaines, Parijs
Afbeelding © RMN – Réunion des Musées Nationaux – Foto Daniel Arnaudet/Gérard Blot

De krans van wilde olijf suggereert dat deze figuur een zegevierende atleet is, en de vorm van de buste geeft aan dat deze bovenop de pilaar van een herm was geplaatst. De precieze opstelling en strepen van het haar doen denken aan werken uit de vijfde eeuw voor Christus. beeldhouwer Polykleitos, maar de melancholische uitdrukking en de delicate verschijning van het gezicht zijn kenmerkend voor de eerste eeuw voor Christus. Romeinse creaties gemaakt in klassieke Griekse stijl. Deze buste, gevonden in Herculaneum, werd door koning Ferdinand II aan de familie Pedicini van Beneventum gegeven en vervolgens in de jaren 1800 verkocht aan keizer Napoleon III.

Apollo “De Piombino Apollo'8221
Ongeveer 120-100 voor Christus
Brons, koper en zilver
H 117 cm
Musée du Louvre, Département des antiquités grecques, étrusques et romaines, Parijs
Afbeelding © RMN-Réunion des Musées Nationaux – Foto Stéphane Maréchalle

Met zijn stijve houding en linkervoet naar voren geplaatst, ziet deze figuur van een naakte mannelijke jeugd eruit als een archaïsche Griekse kouros. Toch lijken het gladde spierstelsel, de relatief slanke ledematen en de behandeling van de handen en voeten meer naturalistisch dan de oorspronkelijke archaïsche kouroi, die in de zesde eeuw voor Christus als religieuze toewijdingen en grafstenen fungeerde. Een pseudo-archaïsche votiefinscriptie op de linkervoet, nu slechts gedeeltelijk leesbaar, geeft aan dat ook dit beeld bedoeld was als offergave in een heiligdom. Een andere inscriptie op een loden tablet gevonden in het brons verbindt het met het Griekse eiland Rhodos. Het beeld werd uiteindelijk naar Italië vervoerd en ging verloren toen het schip dat het droeg verging in de haven van Piombino, waar het beeld in 1832 werd ontdekt.

Torso van een jeugd “De Vani Torso'8221
200-100 voor Christus
Bronzen
H 105 cm B 45 cm D 25 cm
Georgisch Nationaal Museum, Vani Archeologisch Museum-Reserve
Foto: Rob Harrell, Freer Gallery of Art en Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution

Jongen verwijdert een doorn uit zijn voet “De Spinario's
Ongeveer 50 voor Christus
Brons en koper
H 73 cm
Musei Capitolini, Rome, 1186
Afbeelding met dank aan Archivio Fotografico dei Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, Sala dei Trionfi – foto Zeno Colantoni

Het lenige lichaam en de naturalistische pose van deze jongen contrasteren met het sterk gestileerde gezicht en haar, en de val van het haar komt niet overeen met de zwaartekracht gezien de helling van het hoofd. Andere versies van het beeld (nr. 54) bevestigen dat dit brons een Hellenistisch lichaam combineert met een vroeg-vijfde-eeuws voor Christus. hoofdtype oorspronkelijk bedoeld voor een ander figuur. Een dergelijk eclecticisme is kenmerkend voor de laat-hellenistische en vroeg-Romeinse keizerlijke beeldhouwkunst. Dit beeld lijkt nooit ondergronds te zijn begraven en is al sinds de middeleeuwen beroemd in Rome en inspireerde al eeuwenlang kunstenaars.

.
Jongen met Doorn, ook wel genoemd Fedele (Fedelino) of Spinario, is een Grieks-Romeins Hellenistisch bronzen beeld van een jongen die een doorn uit zijn voetzool trekt, nu in het Palazzo dei Conservatori, Rome. Een Romeins marmer van dit onderwerp uit de Medici-collecties bevindt zich in een gang van de Galleria degli Uffizi, Florence.

Het beeld was een van de weinige Romeinse bronzen beelden die nooit uit het oog verloren is gegaan. Het stond buiten het Lateraans paleis toen de Navarrese rabbijn Benjamin van Tudela het in de jaren 1160 zag en het identificeerde als Absalom, die zonder smet was van zijn voetzool tot aan de kruin van zijn hoofd. in de late twaalfde of vroege dertiende eeuw door de Engelse bezoeker, Magister Gregorius, die in zijn De mirabilibus urbis Romae dat men belachelijk dacht dat het Priapus was. Het moet een van de sculpturen zijn geweest die in de jaren 1470 door paus Sixtus IV naar het Palazzo dei Conservatori zijn overgebracht, hoewel het daar pas in 1499-1500 is opgenomen. Het werd gevierd in de vroege renaissance, een van de eerste Romeinse sculpturen die werd gekopieerd: er zijn bronzen reducties van Severo da Ravenna en Jacopo Buonaccolsi, genaamd '8220L'8217Antico'8221 vanwege zijn verfijnde classicerende figuren: hij maakte een kopie voor Isabella d’Este rond 1501 en volgde het met een niet-opgespoorde hanger die misschien de pose omkeerde. Voor een fontein van 1500 in Messina maakte Antonello Gagini een variant op ware grootte, waarschijnlijk het brons dat zich nu in het Metropolitan Museum of Art, New York bevindt. (Tekst van de Wikipedia website)

Het J. Paul Getty-museum
1200 Getty Center Drive
Los Angeles, Californië 90049

Openingstijden:
di – vrijdag 10.00 uur – 17.30 uur
Zaterdag 10.00 uur – 21.00 uur
Zondag 10.00 uur – 21.00 uur
Maandag gesloten


De invloed van Michelangelo op de Renaissance

Uit dit blok marmer creëerde Michelangelo het standbeeld van "David" <1501-1504>, staande op 17 voet lang. De figuur was langwerpig, wat een sterk kenmerk is van de Griekse beeldhouwkunst. David wordt meestal afgebeeld alsof hij net de reus Goliath heeft verslagen, maar Michelangelo toont een meer peinzende weergave terwijl David naar de strijd kijkt, zonder heroïsche aspecten, alleen de typische waardering voor de jonge man in de contrapposto-pose, een grotendeels klassieke eigenschap. Een van de invloeden die Michelangelo liet zien, was Donatello's <1386-1466>bronzen standbeeld van David <1440-1443>,,Het zou een onderdeel van zijn studie zijn geweest toen hij bij de familie Medici woonde. Het bronzen beeld werd gemaakt in opdracht van Cosimo de' Medici en stond op een prominente plek in de Medici's Garden.&hellip


Het vroege leven en training

Zoals hierboven opgemerkt, wordt Polykleitos door sommige auteurs "The Sicyonian" genoemd, die allemaal in het Latijn schrijven, en die moderne geleerden beschouwen als te vertrouwen op een fout van Plinius de Oudere door een andere, minder belangrijke beeldhouwer uit Sikyon, een discipel van Phidias, te verwarren met Polykleitos van Argos. Pausanias is onvermurwbaar dat ze niet dezelfde persoon waren, en dat Polykleitos uit Argos kwam, in welke stadstaat hij zijn vroege opleiding moet hebben genoten, [3] en een tijdgenoot van Phidias (mogelijk ook onderwezen door Ageladas).


Jonge man door Polykleitos - Geschiedenis

Gebruik een van de onderstaande services om u aan te melden bij PBS:

Je hebt zojuist geprobeerd deze video toe te voegen aan Mijn lijst. Maar eerst moet u zich aanmelden bij PBS met een van de onderstaande services.

Je hebt zojuist geprobeerd deze show toe te voegen aan Mijn lijst. Maar eerst moet u zich aanmelden bij PBS met een van de onderstaande services.

Door een account aan te maken, erkent u dat PBS uw informatie kan delen met onze aangesloten stations en onze respectieve serviceproviders, en dat u het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

Je hebt het maximum van 100 video's in Mijn lijst.

We kunnen de eerste video in de lijst verwijderen om deze toe te voegen.

Je hebt het maximum van 100 shows in Mijn lijst.

We kunnen de eerste show in de lijst verwijderen om deze toe te voegen.

Annie Tan onthult een duister moment in de geschiedenis van haar familie.

"Het herinnert me eraan dat ik een erfenis heb om naar te leven"

Aziatisch-Amerikaanse ondernemers zoals Jerry Yang hebben geholpen om Silicon Valley uit te bouwen tot een krachtpatser

Aziatische immigranten hielpen bij het bouwen van Silicon Valley

Chinese immigranten die de spoorlijn bouwden, werden uit de geschiedenis gewist, maar niet vergeten.

Het verbazingwekkende verhaal van de mannen die de spoorlijn bouwden

Voor Koreaanse Amerikanen zoals Susan Ahn was de Tweede Wereldoorlog een gevecht om zowel de VS als Korea te verdedigen.

Voor Susan Ahn was de Tweede Wereldoorlog een gevecht voor Amerika en Korea

De geschiedenis van identiteit, bijdragen en uitdagingen die Aziatische Amerikanen ervaren. Meer meer


Diadumenos Polykleitos

De diadeemdrager van diadumenos ( Latijn: diadumenus, Oudgrieks: διαδούμενος - diadoúmenos) was een Grieks bronzen beeld. Het originele beeld werd gemaakt ca. 420 v.Chr. door de Griekse beeldhouwer Polykleitos. Andere bronnen vermelden een veel vroeger datum en zeggen dat beeld ca. 430 v.Chr. werd gemaakt De Diadoumenos, wat betekent [man] die een diadeem vastbindt, is een prachtig beeldhouwwerk van Polykleitos van Argos in de hoogklassieke periode van de Griekse kunst. Als het er bekend en een beetje cliché uitziet, geen wonder. Polykleitos was de Shakespeare van de Griekse beeldhouwkunst, die een trend zette (contrapposto - zie hieronder) wiens invloed tot op de dag van vandaag voortduurt Polyclitus, ook gespeld als Polycleitus of Polykleitos, (bloeide ca. 450-415 vce), Griekse beeldhouwer uit de school van Árgos, bekend voor zijn meesterlijke bronzen sculpturen van jonge atleten was hij ook een van de belangrijkste schoonheidsspecialisten in de kunstgeschiedenis Polykleitos (Oudgrieks: Πολύκλειτος) was een oude Griekse beeldhouwer in brons uit de 5e eeuw voor Christus. Naast de Atheense beeldhouwers Pheidias, Myron en Praxiteles, wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste beeldhouwers uit de klassieke oudheid. De aan Xenocrates toegeschreven catalogus uit de 4e eeuw v.

De Diadúmenos van Polykleitos (kopie in het Nationaal Museum te Athene) Polykleitos de Oudere ( Oudgrieks: Πολύκλειτος, Polýkleitos) ( Latijn Polycletus Senior) was een Grieks beeldhouwer uit de 5e eeuw v.Chr. Hij werd geboren in Argos en was net als zijn vakgenoten Phidias en Myron een leerling van Ageladas van Argos Hij merkt op dat het beroemd was omdat het 100 talenten had gekost. Beelden waarvan gedacht wordt dat ze dit beeld kopiëren, tonen een jeugdige atleet, in een Polykleitan-houding (met zijn gewicht over zijn rechterbeen, zoals de Doryphoros), beide armen boven zijn hoofd houdend, terwijl hij een taenia of filet om zijn kort gekruld haar Marmeren hoofd dat de Diadumene (zegevierende atleet) voorstelt. Romeins stuk uit de late keizertijd, rond de 3e eeuw na Christus. Geïnspireerd door Polyclete's Diadumene. Herkomst: uit een privécollectie sinds circa 1930, daarna privé Belgische familiecollectie en erfenis naar de huidige eigenaar (certificaat aanwezig). Romeins marmeren hoofd dat de Diadumenos (winnaar) voorstelt. Oud.

Diadeemdrager - Wikipedi

 • Standbeeld bekend als de Diadoumenos. Marmeren figuur van een atleet die een overwinningslint om zijn hoofd bindt. Naar een origineel in brons van de beeldhouwer Polykleitos
 • Deze sculpturale Canon benadrukte het naast elkaar plaatsen van antithetische paren, zoals rechts en links, recht en gebogen, ontspannen en gespannen, rust en beweging. De Doryphoros wordt beschouwd als de belichaming van Polykleitos' canon, terwijl de Diadumenos prachtig de onuitputtelijke mogelijkheden van de canon demonstreert
 • Kopie van een Grieks bronzen beeld van ca. 430 v. Chr. door Polykleitos. Het beeld van de Diadoumenos van Polykleitos was enorm populair tijdens de Romeinse tijd. Zijn schoonheid en faam worden drie keer genoemd in de oude literatuur, en er zijn meer dan vijfentwintig marmeren kopieën op ware grootte bekend
 • Google Arts & Culture bevat content van meer dan 2000 toonaangevende musea en archieven die samenwerken met het Google Cultural Institute om de schatten van de wereld online te brengen
 • De Diadumenos (diadeemdrager) van Polykleitos - De BESTE COLLECTIE van PODCASTS en YOUTUBE-VIDEO'S voor Deze webpagina is gemaakt door de hersentumorguy in Athene, GRIEKENLAND. doe alsjeblieft een kleine donatie, in mijn strijd tegen mijn hersentumor die groeit
 • De positie van de voeten - balancerend tussen staan ​​​​en lopen - geeft een gevoel van potentiële beweging. Deze rigoureus berekende pose, die wordt aangetroffen in bijna alle werken die aan Polykleitos worden toegeschreven, werd een standaardformule die werd gebruikt in de Grieks-Romeinse en later West-Europese kunst
 • Het standbeeld van Diadumenos, ook wel bekend als Youth Tying a Headband, is een van Polykleitos 'die bekend zijn van vele beelden. Het gebaar van de jongen die zijn hoofdband vastbindt, een overwinning, mogelijk van een atletiekwedstrijd

Deze prachtige gespierde torso kan worden herkend als een Romeinse kopie van Polykleitos' Diadumenos, of filetbinder, een van de meest gevierde sculpturen uit de oudheid '''Apollo''', Romeinse kopie naar origineel van Polykleitos, collectie Louvre De ''' Diadúmenos''' van Polykleitos (kopie in het Nationaal Museum te Athene) Polykleitos de Oudere (Grieks: Πολύκλειτος, Polýkleitos) (Latijn Polycletus Senior) was een Grieks beeldhouwer uit de 5e eeuw v.Chr. Hij werd geboren te Argos en was net als vakgenoten Phidias en Myron een leerling van. Polykleitos de Oudere en Contrapost · Bekijk meer » Diadeemdrager. Reconstructie van het originele bronzen beeld De diadeemdrager van diadumenos (Latijn: diadumenus, Oudgrieks: διαδούμενος - diadoúmenos) was een Grieks bronzen beeld. Nieuw. Polykleitos de Oudere en Diadeemdrager · Bekijk meer » Discuswerpe

Diadoumenos van Polykleitos - HubPage

 1. Man die zijn haar bindt (Diadoumenos). Dit beeld is een goed voorbeeld van de klassieke Griekse pose van contrapposto waarbij één been het gewicht van het lichaam draagt ​​terwijl het andere been in een rustpositie is
 2. Diadumenos. Zoals Diadumenos (diadeemdrager) of Anadumenos (de hoofdband umlegende) is een beeldtype waarnaar wordt verwezen, dat bewaard is gebleven in verschillende marmeren kopieën uit de Romeinse tijd en in zijn beroemdste uitdrukking in het origineel van een bronzen beeld van Polykleitos, een beeldhouwer van de 5e eeuw terug voor Christus. Het ontwerp als zodanig is niet uitgevonden door Polykleitos, maar vindt antecedenten in.
 3. Français : Het standbeeld dite du Diadumène (en grec l'homme qui se ceint d'un bandeau) est une fameuse standbeeld attribuée au sculpteur Polyclète (Ve siècle av. J.-C.). L'original en bronze n'est pas parvenu jusqu'à nos jours, mais on en conserve plusieurs kopieën en marbre. Voyez op Wikipedia Diadumène
 4. Polykleitos was een oude Griekse beeldhouwer in brons uit de 5e eeuw voor Christus. Naast de Atheense beeldhouwers Pheidias, Myron en Praxiteles wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste beeldhouwers uit de klassieke oudheid. De catalogus uit de 4e eeuw voor Christus toegeschreven aan Xenocrates (de Xenocratische catalogus), die Plinius' gids was op het gebied van kunst, rangschikte hem tussen Pheidias en Myron. Hij is.

Video: Polyclitus Griekse beeldhouwer Britannic

. De bekkenstoot naar links en de bijbehorende krommingen van de onderbuik, plus de articulatie van de schouders als gevolg van de armen die eenmaal zijn geheven, zijn allemaal exact op elkaar afgestemd op verschillende, meer complete versies van de. EEN BELANGRIJKE ROMEINSE MARMEREN TORSO VAN DE DIADUMENO'S VAN POLYKLEITOS, CIRCA 1E EEUW, NA HET ORIGINEEL VAN CIRCA 430 v.Chr. Het jeugdige, atletische lichaam staande met het gewicht op het rechterbeen, het linkerbeen op zijn gemak, iets naar achteren getrokken en naar links gedraaid, de armen oorspronkelijk geheven om de filet vast te houden die om het hoofd was gebonden, de uitpuilende rechter borstvinnen contrasterend met de. Polyclitus, ook gespeld als Polycleitus of Polykleitos, (bloeide ca. 450-415 vce), Griekse beeldhouwer uit de school van Árgos, bekend om zijn meesterlijke bronzen sculpturen van jonge atleten. Hij was ook een van de belangrijkste schoonheidsspecialisten in de kunstgeschiedenis. De twee grootste standbeelden van Polyclitus waren de Diadumenus (430 vce Man koppelt op een Filet) en de Doryphoros (ca. 450-440 vce. Diadoumenos door Polykleitos Large Head Bust. Dit is een replica van een origineel uit het Nationaal Archeologisch Museum in Athene. Gemaakt van gegoten steen en geplaatst op sokkel Over: Deze buste is ontleend aan de prachtige volle figuur en staat nu in de Nat

SPO. ATHL. GRIEKSE ATLETEN DIADUMENOS, DOOR POLYKLEITOS. 450-440 v. Chr. Griekse atletiek en de diadumenos van Polykleitos In 6 pagina's onderzoekt dit artikel hoe belangrijk atletiek was in het oude Griekenland in een sculpturale beschouwing van de Polykleitos-canon en Diadumenos. In de literatuurlijst worden vier bronnen genoemd. Pagina's: De Amazone van de Polykleitos leunde zowel op haar rechterbeen als op zijn Doryphoros en Diadumenos, en haar linkerbeen was vrij in een balancerende positie, terwijl haar rechterarm omhoog ging om de houding te compenseren. De Amazone van de Phidias was de meest vrouwelijke, die van Kresilas leek sterk op die van Polykleitos als de meest viriele, maar leunde op haar speer in plaats van op de kolom of het voetstuk als Polykleitos.

Polykleitos - Wikipedi

Polykleitos was een oude Griekse beeldhouwer in brons uit de 5e eeuw voor Christus. Naast de Atheense beeldhouwers Pheidias , Myron en Praxiteles wordt hij beschouwd als een van de meest geschikte beeldhouwers uit de klassieke oudheid .De catalogus uit de 4e eeuw v.Chr., Toegeschreven aan Xenocrates (de Xenocratische catalogus), die Plinius 'gids was op het gebied van kunst, plaatste zoom. Flickr-foto's, -groepen en -tags gerelateerd aan de diadumenos Flickr-tag

Polykleitos de Oudere - Wikipedi

Prenten van antieke illustratie van een Diadumenos, Grieks beeldhouwwerk van Polykleitos #13590177 Ingelijste prenten, posters, canvas, puzzels, metaal, fotocadeaus en wanddecoratie Polykleitos de Oudere (Latijn Polycletus Senior) was een Grieks beeldhouwer uit de 5e eeuw v.Chr.. Hij werd geboren te Argos en was net als vakgenoten Phidias en Myron een leerling van Ageladas van Argos.In de Klassieke Oudheid werd hij gezien als een van de grote beeldhouwers van de klassieke periode, de gelijke van Phidias.Hij geldt ook als de stijl van de School van Argos, en is de. MUSEUM VERWERFT BEROEMDE SCULPTUUR Grieks Terra-Cotta Kopieer de Diadumenos van Polykleitos te zien in Metropolitan. 10 JAAR AAN HET LOUVRE Zeldzame kant, Elizabethaans glazen paneel en een Lowboy onder. Vaison Diadumenos. Dit beeld werd pas in 1869, zeven jaar nadat het werd ontdekt, door Polykleitos erkend als een kopie van een origineel in brons. Het was een van de sculpturen die in replicavorm werden geselecteerd om het dak van het Nationaal Museum in Athene te versieren ^ Andrew Stewart, Polykleitos of Argos, One Hundred Greek Sculptors: Their Careers and Extant Works, 16.73 ^ Dat er een school van Argos bestond tijdens de vijfde eeuw wordt geminimaliseerd als marginaal door Jeffery M. Hurwit, The Doryphoros: Looking Backward, in Warren G. Moon, ed. Polykleitos, de Doryphoros en traditie, 1995: 3-18

Vind de perfecte stockfoto's van Diadumenos en redactionele nieuwsfoto's van Getty Images. Kies uit premium Diadumenos van de hoogste kwaliteit Persoonlijke interpretatie van dit beeldhouwwerk

Diadoumenos (Sculptuur) - Perseu

Diadumenos en Diadeem · Zie meer » Doryphoros. De Doryphoros (Grieks Δορυφόρος Klassiek Grieks, Speerdrager gelatiniseerd als Doryphorus) van Polykleitos is een van de bekendste Griekse sculpturen uit de klassieke oudheid, die een stevig gebouwde, goed gespierde staande krijger voorstelt, oorspronkelijk met een speer in evenwicht op zijn linkerschouder . Een andere vondst uit Vaison, een kopie van de beroemde Diadumenos van Polykleitos, is in het British Museum terecht gekomen. De gebieden resten van Romeins Vasio beslaan twee opgravingen: la Villasse (een licht hellend stuk grond tegen de rivier de Ouvèze aan), en Puymin, iets hoger gelegen op een heuvelachtig terrein Download deze stock afbeelding: Polykleitos Diadumenos ongeveer 420 c BC Statue Art Ancient Griekse beeldhouwkunst - B8ENGJ uit de bibliotheek van Alamy met miljoenen stockfoto's, illustraties en vectoren met hoge resolutie

De speerdrager van doruphoros (Latijn: doryphorus, Oudgrieks: δορυφόρος) was een bronzen beeld. Het verloren gegane originele beeld werd vervaardigd in de periode 450 v.Chr. - 440 v.Chr. door de Griekse beeldhouwer Polykleitos.Het bronzen beeld was ongeveer 2 m hoog. Polykleitos is ook bekend vanwege zijn latere meesterwerken de diadeemdrager (diadumenos) en de discusdrager. Polykleitos en critici. De naam Polykleitos werd lang geleden nominaal onder grote aantallen beeldhouwers van het oude Griekenland. Wanneer deze naam wordt genoemd, zal iedereen die geïnteresseerd is in kunst zich zeker zijn onsterfelijke creaties herinneren - het standbeeld van Doryphoros en het standbeeld van Diadumenos. Deze beelden waren in feite de top van [ De Diadumenos (diadeemdrager), samen met de Doryphoros (speerdrager), zijn twee van de meest bekende figuratieve typen van de beeldhouwer Polyclitus, die een basispatroon vormen van de oude Griekse beeldhouwkunst die alle aanwezig zijn strikt geïdealiseerde representaties van jonge mannelijke atleten op een overtuigend naturalistische manier

Polykleitos en Diadumenos · Zie meer » Discophoros. De Discophoros, ook gespeld als Discophorus, (Grieks - Discusdrager) was een bronzen sculptuur van de klassieke Griekse beeldhouwer Polyclitus, maker van de Doryphoros en Diadumenos, en zijn vele Romeinse marmeren kopieën. Nieuw. Polykleitos en Discophoros · Bekijk meer » Discus door De Farnese diadeemdrager of Farnese diadumenos is een Romeins marmeren beeld. De identiteit van de beeldhouwer is onbekend. Het beeld werd vervaardigd in de eerste eeuw n.Chr. en de beeldhouwer heeft zich laten inspireren door het beeld de diadeemdrager van de bekende beeldhouwer Polykleitos

Polykleitos was een oude Griekse beeldhouwer in brons uit de 5e eeuw voor Christus. Naast de Atheense beeldhouwers Pheidias, Myron en Praxiteles wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste beeldhouwers uit de klassieke oudheid. en Myron. Kopie uit 100 voor Christus van het beroemde beeld van Polykleitos (gemaakt rond 450-425 voor Christus). Recent onderzoek toonde aan dat het beeld in de oudheid verguld was. Van Delos. Athene, Nationaal Archeologisch Museum, Beeldencollectie (door Metropolitan Museum Athene

EEN FRAGMENTAIR ROMEINSE MARMEREN HOOFD VAN DE DIADUMENOS, CIRCA 2DE EEUW, MET MIDDEN VAN DE 17DE EEUW OF VROEGERE RESTAURATIES naar rechts gekeerd, zijn gezicht met volledig gescheiden lippen en rechte neus die overgaan in het prominente voorhoofd, zijn haar dat vanaf de kruin in overlappende krullen uitstraalt en ingebonden een brede filet die in golvende plooien over de schouders valtvierhoekige plint, schouders, uiteinden van filet. Diadumenos: | | ||| | Het voorbeeld van Athene, met de pijlkoker in het zicht. |Nationaal.World Heritage Encyclopedia, de verzameling van de grootste online encyclopedieën. door Victoria Hooper Polykleitos, oud-Griekse beeldhouwer van de Doryphoros en maker van de Canon en de contrapposto, wordt beschouwd als een van de grote meesters van de klassieke Griekse kunst. Polykleitos, Doryphoros, IVe eeuw voor Christus Polykleitos was een oude Griekse beeldhouwer die werkte in het midden tot het einde van de 5e eeuw voor Christus. Zijn werk is door de geschiedenis heen bewonderd vanwege zijn oorsprong Midden op de parketvloer staat een witmarmeren mannentorso, een Romeinse kopie uit de eerste eeuw van een van de beroemdste beelden uit de Griekse oudheid: de Diadumenos van Polykleitos.

азмер на този еглед: 448 × 599 иксела. Artikelnummers: 179 × 240 Afbeeldingen | 359 × 480 иксела | 448 × 600 иксела | 906 × 1212 пиксела De Diadumenos was een van zijn laatste werken. Het beeldde een atleet af die een gestreept lint vasthield dat zijn overwinning symboliseerde. Er is weinig bekend over de dood van Polykleitos, die waarschijnlijk rond 420 v.Chr. Polykleitos plaatsvond. Polykleitos (actief ca. 450-420 v. Chr.), een van de grote innovatieve Griekse beeldhouwers van de 5e eeuw, staat alleen in zijn concentratie op de problemen van het naakte, mannelijke menselijke lichaam, waarvoor hij een maatstaf voor verhoudingen en representatie ontwikkelde die op de een of andere manier de latere ontwikkeling van de beeldhouwkunst in de westerse beschaving beïnvloed DIADUMENOS-Polykleitos- 430 v.Chr. FRIEZE PARTHENON: POSIDON, APOLOAND ARTEMIS -Phidias -440 v. Chr. Figuren van drie godinnen uit het oostelijke fronton Nike die haar sandaal aanpast. Fragment van een reliëf van de tempel van Athena Nike, Akropolis, Athene. 411-407 v. Chr. van het Parthenon: Hestia, Dione en Aphrodite De Akropolis, Athene, 438-432 v. Chr.

Opmerking: Kopie van een Grieks bronzen beeld van ca. 430 BCE door Polykleitos. Hoofd, armen en benen vanaf de knieën naar beneden, en boomstam zijn oud. De rest van de figuur is een afgietsel van een marmeren kopie gevonden in Delos en nu in het Nation Museum, Athene Polykleitos was een oude Griekse beeldhouwer in brons uit de 5e eeuw voor Christus. Naast de Atheense beeldhouwers Pheidias, Myron en Praxiteles wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste beeldhouwers uit de klassieke oudheid. De catalogus uit de 4e eeuw voor Christus toegeschreven aan Xenocrates, die Plinius' gids was op het gebied van kunst, rangschikte hem tussen Pheidias en Myron.

Vind de perfecte stockfoto's van Polykleitos en redactionele nieuwsfoto's van Getty Images. Kies uit premium Polykleitos van de hoogste kwaliteit Diadumenos - rze'92u017Aba Polikleta, obok Doryforosa najbardziej znana rze'92u017Aba tego artysty, przedstawiaj'92u0105ca Kanon w klasycznej rze'92u017Abie greckiej. Polykleitos is ook bekend vanwege zijn andere meesterwerken de speerdrager (doruphoros) en de discusdrager (diskophoros) Polykleitos Argos is op Facebook. Word lid van Facebook om in contact te komen met Polykleitos Argos en anderen die je mogelijk kent. Facebook geeft mensen de mogelijkheid om te delen en maakt de wereld opener en meer verbonden

Polykleitos (yunanca Πολύκλειτος), m.ö. 480 de Argos'ta doğmuş 5.yüzyılın sonuna doğru ölmüştür.( Klasik Çağ'da) yaşamış çok ünlü bir heykeltraştır. eserlerinin çoğunun Roma kopyaları yapılmıştır.Genelde atlet heykelleri yapmıştır. En ünlü eseri Doryphros(m.ö.450)(Mızrak taşıyan atlet) ve diademini başına takarken betimlenen Diadumenos (m.ö.430. Standbeeld van Diadumenos (atleet die de overwinningshaas om zijn hoofd bindt), Romeinse kopie (c. 69-96 A.D.) van een Grieks bronzen beeld van Polykleitos, ca. 430 B.C., marmer (Pentelic) Diadumenos van Policleto. Diadumen, diadoumenos in het Grieks voor degene die omgordt en vouwt. Polykleitos, heeft tot doel een ideaal mannelijk lichaam te laten zien door rationele concepten zoals symmetrie, proportie en harmonie die resulteren in een heel wiskundig compendium. Deze GIF vertegenwoordigt frames van de binnenkant van de originele cast van het standbeeld van Diadumenos door Polykleitos (430 v. mijn werk als conservator bij de Polykleitos van Argos - Na Phidias de grootste Griekse beeldhouwer (tweede helft 5e eeuw vC). Hij was afkomstig uit Argos en de beroemdste vertegenwoordiger van de Argivische School. Trouwens, naast de praktijk was hij ook inbegrepen met de theorie en hij schreef een boek, Kanon, over de wetten, die de beeldhouwkunst werkt

Oud-Romeins Marmer Hoofd van de Diadoumenos de Polykleitos

Polykleitos de Oudere (Oudgrieks: Πολύκλειτος, Polýkleitos) (Latijn Polycletus Senior) was een Grieks beeldhouwer uit de 5e eeuw v.Chr.. Hij werd geboren in Argos en was net als vakgenoten Phidias en Myron een leerling van Ageladas van Argos.In de klassieke oudheid werd gezien als een van de grote beeldhouwers van de klassieke periode, de gelijke van Phidias Het verloren gegane originele beeld werd gemaakt in de periode 450 v.Chr. - 440 v.Chr. door de Griekse beeldhouwer Polykleitos. Het bronzen beeld was ongeveer 2 m hoog. Polykleitos is ook bekend vanwege zijn latere meesterwerken de diadeemdrager (diadumenos) en de discusdrager (diskophoros)

Zoeken naar foto's en afbeeldingen van Polyklitos. Zoek zes miljoen afbeeldingen uit meer dan 25.000 jaar wereldgeschiedenis, van voor het stenen tijdperk tot het begin van het ruimtetijdperk en vind de perfecte foto voor je project van Granger Youth die een filet om zijn hoofd bindt (diadoumenos). Marmer. Romeinse kopie van de Flavische periode van een Grieks bronzen beeld van ca. 430 BCE door Polykleitos. Hoogte 185,4 cm. New York, Metropolitaans Museum van Ar

Standbeeld Brits museum

Doryphoros, Romeinse kopie naar origineel van Polykleitos. Diadumenos, ca. 50 n. Chr. Romeinse kopie naar Grieks origineel (ca. 440 v.Chr). Nationaal Archeologisch Museum van Athene. Musée du Vatican - Musée Chiaramonti. Foto: ludovic (via Flickr).. POLYKLEITOS (ook bekend als Polykleitos de Oudere (actief ca. 460 BCE - 415 BCE)) Oude klassieke beeldhouwer (actief ca. 460 BCE - 415 BCE) Kunstenaarsobjecten Bladeren als een Diadumenos. Achteraanzicht. Romeins exemplaar. Diadumenos. Romeins exemplaar.

3D-afdrukbare marmeren torso van de Diadumenos van Polykleitos

Essay over de analogie en harmonie van kleuren. TYRO Times Infographics Elks Essay Contest 2015 2016 Searc Polykleitos Datum: ca. 430 BCE 2008 (afbeelding) Locatie: Magazijn-ID-nummer: CCC_0182 Toetredingsnummer: 108 (oude sticker) 182 Bestandsnaam: CCC_0182.tif Cultuur: Klassiek Grieks Werktype: afgietsels (beeldhouwkunst) Materialen/technieken: gips Brons (marmer) (origineel ) Onderwerp: Atleet die diadeem draagt ​​Afmeting: 143 (zonder sokkel) (centimeter, hoogte Diadumenos. Romeinse sculpturen naar een standbeeld van Polyklet abou Griekse kunst. Diadumenos (een man die een lint om zijn hoofd bindt). Romeinse sculpturen naar een standbeeld van Polyklet ongeveer 430 v.Chr. Hoofd uitgeleend door H. Bunemann. Glytothek. München. Duitsland diadumenos, Grieks beeldhouwwerk door polykleitos - polykleitos stock illustraties. Marmeren hoofd van een jeugd. Romeins, waarschijnlijk Claudiaanse periode, ca. 41-54 na Christus. Kopie van een Griek bronzen beeld van ca. 450 v. Chr. Toegeschreven aan Polykleitos. Glimp van het theater, ca. 360 v. Chr., door Polykleitos de Jongere, Epidaurus, Peloponnesos, Griekenland

Kopie van werk toegeschreven aan Polykleitos Marmeren standbeeld van

Polykleitos (of Polyklitos, Polycleitus, Polyclitus Grieks Πολύκλειτος) genaamd de Oudere [1], was een Griekse beeldhouwer in brons uit de vijfde en het begin van de vierde eeuw voor Christus. Naast Phidias, Myron en Kresilas wordt hij beschouwd als de belangrijkste beeldhouwer van de klassieke oudheid: de vierde-eeuwse catalogus toegeschreven aan Xenocrates (de Xenocratische catalogus), die Plinius' gids was. Kopen Toegang Help Over Contact Cookies Encyclopedieën | Tekstuitgave MYRON EN POLYKLEITOS. Om de evolutie van de Griekse beeldhouwkunst te voltooien, is het noodzakelijk om te praten over twee beroemde meesterkunstenaars die ondanks de nieuwheid van hun kunsttechnieken enkele traditionele kenmerken van de archaïsche scholen bleven behouden. Het waren Myron en Polykleitos 30.09.2013 - DIADUMENOS (detail)_ Een diadumenos (gekroond met een overwinningslint) atleet. Kopie uit 100 voor Christus van het beroemde beeld van Polykleitos (gemaakt rond 450-425 voor Christus). Recent onderzoek toonde aan dat het beeld in de oudheid verguld was. Van Delos. Athene, Nationaal Archeologisch Museum, Sculpture Collection (door Metropolitan Museum Athens Polykleitos estis malnovgreka skulptisto en bronzo de la 5-a jarcento aK Lia greka nomo estis tradicie Latinized Polycletus, sed ankaŭ estas transliterumita Polycleitus (Oud Grieks: πολύκλειτος, kajte-fama) pro iotacismo en la transiro de Antikva is novgreka, Polyklitos en Polyclitus.Li estas nomita Sicyonius (ŝaltita. La Sicyonian, kutime tradukiĝis kiel de.

Diadumenos van Polykeitos — Google Arts & Cultur

De Doryphoros (Grieks Δορυφόρος Klassiek Grieks Griekse uitspraak: [dorypʰóros], Speerdrager gelatiniseerd als Doryphorus) van Polykleitos is een van de bekendste Griekse sculpturen uit de klassieke oudheid, die een stevig gebouwde, gespierde, staande krijger voorstelt, oorspronkelijk met een gebalanceerde speer op zijn linkerschouder. Iets boven levensgroot weergegeven, het verloren bronzen origineel van de. 29-abr-2013 - Polykleitos, Diadumenos, Romeinse kopie van een Grieks origineel, ca. 69-96 A De torso die in Florence te zien is, wordt beschouwd als een van de best uitgevoerde, meest getrouwe kopieën van de Doryphoros van Polykleitos, een meesterwerk van de Griekse beeldhouwkunst uit de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus. en nu alleen bekend door kopieën in marmer

De Diadumenos (diadeemdrager) van Polykleitos - De BEST

/pɒliˈklaɪtəs/ (zeg polee kluytuhs) zelfstandig naamwoord fl. c.450-c.420 BC, Griekse beeldhouwer, bekend om zijn bronzen en marmeren standbeelden van atleten. Ook Polycleitus, Polycletus. /pol i kluy teuhs/, n. fl. c450 c420 v. Chr., Griekse beeldhouwer. Ook Polycleitus, Polycletus /pol i klee teuhs/. * * * of Polycleitus of Polykleitos bloeide 5e eeuw voor Christus, Griekenland Griekse beeldhouwer. Zijn speerdrager (с 440 v. Chr.) stond bekend als de Cano Polykleitos, een oude Griekse beeldhouwer die werkte in het midden tot het einde van de 5e eeuw voor Christus. Zijn werk is door de geschiedenis heen bewonderd vanwege zijn originele benadering van schoonheid, proportie en vorm, en hij wordt beschouwd als een van de grote meesters van de klassieke wereld

Kopie van werk toegeschreven aan Polykleitos Fragmenten van a

Volgens Wikipedia: Polykleitos was een oude Griekse beeldhouwer in brons uit de 5e eeuw voor Christus. Zijn Griekse naam was traditioneel Latinized Polycletus, maar wordt ook getranslitereerd Polycleitus (Oudgrieks: Πολύκλειτος, Klassiek Grieks Griekse uitspraak: [polýkleːtos], veel bekend) en als gevolg van iotacisme in de overgang van het Oudgrieks naar het Nieuwgrieks, Polyklitos of Polyclitus Goldwork, beeldhouwkunst, vaten, sieraden, versieringen en munten gemaakt van goud. Een korte behandeling van goudwerk volgt. Voor volledige behandeling, zie metaalbewerking en goud. Goud is tegelijk de meest kneedbare en de meest taaie van metalen. Een ounce kan in een vierkant van 30 meter lang worden gehamerd


Inhoud

De beroemde Griekse beeldhouwer Polykleitos ontwierp een sculpturaal werk als demonstratie van zijn geschreven verhandeling, getiteld de "Kan" (of Canon, vertaald als "maat" of "regel"), een voorbeeld van wat hij beschouwde als de perfect harmonieuze en evenwichtige proporties van het menselijk lichaam in de gebeeldhouwde vorm.

Ergens in de 2e eeuw CE schreef de Griekse medische schrijver Galenus over de Doryphoros als de perfecte visuele uitdrukking van de zoektocht van de Grieken naar harmonie en schoonheid, die wordt weergegeven in het perfect geproportioneerde gebeeldhouwde mannelijk naakt:

Polykleitos staat bekend als de beste beeldhouwer van mannen, met als voornaamste onderwerpen mannelijke atleten met geïdealiseerde lichaamsverhoudingen. Hij was geïnteresseerd in de wiskundige verhoudingen van de menselijke vorm, wat hem ertoe bracht een essay te schrijven, de Kanon, over de verhoudingen van mensen. De Doryphoros is een illustratie van zijn geschriften in Kanon over de symmetrie tussen de lichaamsdelen. Polykleitos bereikte een evenwicht tussen spierspanningen en ontspanning dankzij het chiastische principe waarop hij vertrouwde. &ldquoDe geleerden zijn het erover eens dat Polykleitos zijn berekeningen baseerde op een enkele module, misschien het uiteinde van de pink, om de corresponderende afmetingen van elk lichaamsdeel te bepalen&rdquo (MIA Doryphoros Plaque).


18 gedragsregels voor jonge dames in 1831

Schets van een onbekende vrouw, tussen 1830 en 1860.

"Dit is inderdaad," de Adams Sentinel in Gettysburg, Pennsylvania, op 24 februari 1830 uitgeroepen tot 'het tijdperk van verbetering'.

De proclamatie was onderdeel van een verhaal over de Morele Encyclopedie, een set zelfstudieboeken van een schrijver die wordt aangeduid als 'Charles Varle, Esq. of Baltimore'.

Varle, een voorstander van autodidactisme en de goede oude Amerikaanse zelfredzaamheid, legt in de inleiding van het derde, langdradige deel uit: Varlé's zelfonderwijzer, nr. 3, in literatuur, levensplichten en regels voor goed fokken: afgewisseld met populaire citaten, motto's, maximes en adagiums, in het Latijn en andere talen: ook met de Franse woorden die gewoonlijk in kranten worden gebruikt , en werken van smaak en fantasie, getrouw vertaald -- dat hij het idee kreeg om een ​​instructieboek te schrijven van Thomas Jefferson.

Tijdens een bijeenkomst in Philadelphia, schrijft Varle, suggereerde Jefferson - destijds vice-president - dat iemand een boek met Engelse vertaling zou moeten samenstellen van enkele Europese woorden en uitdrukkingen die vaak in Amerikaanse kranten te vinden zijn. Varle was bij de bijeenkomst en hij nam niet alleen de uitdaging van Jefferson ter harte, hij veranderde het idee in een uitgebreidere zelfhulpgids - zoals de ondertitel van het boek beweert.

De eclectische collectie van 301 pagina's bevat: fragmenten van hedendaagse toespraken informele spreuken citaten uit Shakespeare, de Bijbel en oude filosofen en tientallen vertalingen van internationalismen.

Om een ​​glimp op te vangen van hoe een deel van de Amerikaanse samenleving eruitzag in de jaren 1830, volgen hier enkele fragmenten - in abecedaire vorm en met originele spelling - uit Varles sectie met het label: "Gedragsregels voor jonge dames, gedeeltelijk geëxtraheerd uit dit werk en de meest gevierde boeken over damesonderwijs."


Bekijk de video: The Kanon of Polykleitos